Fatiha'yı İdrak...
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Altınoluk'un 20. Yılı münasebetiyle düzenlediğimiz "İslam'ı Aşkla Yaşamak" konulu toplantılarımız devam ediyor. Bu ay içinde de, değişik illerimizde bu başlık altında toplantılar yapmayı ümid ediyoruz. Bu tema, Altınoluk'un 20 yıllık çizgisinin özündeki temadır dense yeridir. "Andını Hatırla" çağrısı .....
Sayı: 238, Sayfa: 001
Fatiha’yı İdrak - Ahmet Taşgetiren
“Namaz dinin direğidir." Ve... "Fatihasız namaz olmaz." Bu iki net hüküm, Peygamber (s.a.) sözü ile sabittir. Dinin ikamesi için namaz şarttır, namazın ikamesi için de Fatiha... Hazreti Mevlana der ki: "Beni Allah'a götürmeyen bir dini, bir inancı ben a.....
Sayı: 238, Sayfa: 003
Fâtiha Disiplini - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Fâtiha, Kur’ân’ın ilk sûresi olduğu ve Kur’an onunla açılıp onunla başladığı için başlangıç ve açılış mânâsına bu adı almıştır. Kur’an onunla açıldığı gibi, kalbler ve gönüller de onunla açılmaktadır. Fâtiha Kur’ân’ın özü ve özetidir. Bir Müslüman farz, vâcib ve sünnet olmak üzere günde toplam kırk rekât namaz.....
Sayı: 238, Sayfa: 006
‘Esenlik Yolları’nda Yürümek - Mesut Kaya
Hayat bir yürüyüştür. Dönüşü olmayan bir yürüyüş. Kendi irademizle başlamadık nice zamandır devam eden insanlık yürüyüşüne. Kâinattaki akışa uyarak, hasbelkader biz de düştük yollara. En önemli meselemiz hangi yolda yürüdüğümüzdür tabi. İlerlediğimiz yolun farkında olmak en can alıcı nokta. Yol nasıl? Güvenli mi, tehlike var mı? Ne za.....
Sayı: 238, Sayfa: 008
Madde-Mânâ Dünya–Ahiret Ayrılmazlığı - İdris Arpat
adde-mânâ, dünyâ-âhiret diye ayırımlara gitmişiz. Namazdan oruçtan sevâp alacağımızı, âhirette istifâde edeceğimizi dünümüşüz de beyin, bilek ve yürek enerjileri sarfederek, zaman harcayarak yaptığımız nice iş ve çalışmamızın sâdece dünyâda işimize yarayacağını sanmışız. Hac, zekât ve sadakayı ibâdet kabûl ederken, bir alt basamaktaki çalışmayı,.....
Sayı: 238, Sayfa: 010
Burhan, Mizan, Sultan - Ali Rıza Temel
Yüce Mevlâ, toplumu ayakta tutacak esasları belirlemek üzere şöyle buyuruyor: “Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın dinine ve pey.....
Sayı: 238, Sayfa: 013
Cana Yakın Bir Soru - Cafer Durmuş
Rahmân sûresi. Allah’ın sayısız nimetlerini tâdâd ile başlayıp, sınırsız kudreti karşısında yaratılmışların aczini gözler önüne seren ibret levhası. Onunla ilgili sözlere bir örnekle başlamak isteriz. Bir konuşma dinliyorsunuz. Orada söylenenler içinde, her şeyden evvel bir misal kalıyor hatırınızda. Bir yazı okuyorsunuz. Orada s.....
Sayı: 238, Sayfa: 015
Kim Cennetlik? - Harun Kırkıl
Cennete kimler girer? Kim cennetliktir, kim değildir, bunu hangimiz bilebiliriz ki?. Bir kula cennetlik vasfı kazandıran ameller vardır, bunları biliriz şüphesiz… Fakat her amelin de, bize kapalı olan, niyetle alakalı olması sebebiyle kalplerde gizli kalan, bize saklı birer veçhesi vardır. Amel makbul müdür, değil midir, bu sebeple kul han.....
Sayı: 238, Sayfa: 017
Gel... - Servet Yüksel
Zaman bağdaş kurmuş gözlerime ey, Aklım acz içinde çöle düştü gel... İsyan dendi hakça sözlerime ey, Bahtıma dağ gibi çile düştü gel... Gün oldu ağlayan hisler aradım, Gün oldu aşina sesler aradım, Bir üveyik kuşu, gönül muradım, Bir zalim, bir hoyrat ele düştü gel... .....
Sayı: 238, Sayfa: 019
“Sen varsın, Sen varsın Rabbim! - Elif Kapıcı
Bize müslüman olmadan evvel ki yaşamınızdan ve inançlarınızdan bahseder misiniz? SALİHA: Ben katolik bir ailenin çocuğuyum ve büluğ çağına kadar tamamen bu ortamda yetiştim. Çocukluğumda her pazar kiliseye giderdik, ailem oldukça dindar bir aileydi diyebilirim. 15-16 yaşlarımdayken kilisenin vermiş olduğ.....
Sayı: 238, Sayfa: 020
Gül Aradım - Dr. Rıfat Araz
Mevlâ’m bir aşk verdi bana; Cana düştüm yana yana!.. Çiçek çiçek dosttan yana; Dosta lâyık bal aradım!.. Gezip durdum dört bir yanı; Öz içimde buldum canı!.. Döne döne bu devrânı; Söyleşecek dil aradım!.. Âlem bilir aşktır tadım; Her nefeste arttı odum!.....
Sayı: 238, Sayfa: 022
Dostluk - Osman Nûri Topbaş
Dostluk, müsbet veya menfî vasıflardaki müştereklikten kaynaklanır. *** İki din kardeşi, birbirini yıkayan iki el gibidir. Tıpkı Muhâcir ve Ensar gibi… *** Dostluk, iki gönül arasındaki cereyan hattıdır. Bu cereyanla, yâni muhabbet neticesinde sevilenin her hâli, sevgisi nisbetinde sevene sirâyet ede.....
Sayı: 238, Sayfa: 023
"Yok Gibi Varlık” - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Geçen Sayının Ardından Ya da Âkif’in Anısına 69 yıl önce irtihâl-i dâr-ı bekâ etmiş olan İslam Şâiri Mehmed Âkif –Allah ona rahmet eylesin-, “İki Arkadaş Fatih Yolunda” başlıklı şiirinde, o gün çevresinde gördüklerini, milletler, kültürler ve medeniyetler arasındaki etkileşim açısından e.....
Sayı: 238, Sayfa: 024
Emaneti Yüklenmek - Sezai Engin
İnsan doğar, yaşar ve ölür… Ne kadar da basit anlatılıyor değil mi üç kelimeyle ya da fiille… Oysa ki hayata baktığınızda anlatılacak ya da yaşanmış, yaşanmak istenmiş ne çok şey vardır… Tabi ki bu noktada önemli olan “neyi” yaşadığımız değil “nasıl” yaşadığımızdır. Allah Teala bu düsturu .....
Sayı: 238, Sayfa: 026
Akrabayı Gözetmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yüce Rabbimizin ve sevgili Peygamberimizin bize emrettiği her şey önemlidir ve iyi bir insan olabilmek için vazgeçilmezdir. Bir Müslüman, İslâmiyet’in öne çıkardığı bir değeri geri plana ittikçe hayat damarlarından birini tıkamış olur. Allah’a giden yolda önüne yeni engeller çıkarmış olur. İyi bir Müslüman olabilmek ve öyle kalabilme.....
Sayı: 238, Sayfa: 028
Hamd ve Şükür - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: “Hamd Allah’a mahsustur.” (Fatiha Sûresi, 1) Hamd, Sûfiyeye göre, kendisine hamd edilenin kemâlini izhârdır. Onun kemâli de sıfatında, ef’âlinde ve âsârında zâhir olmuştur. Şeyh Dâvud-ı Kayserî der ki: Hamd, kavli, fiilî ve hâlî olmak üzere üç kı.....
Sayı: 238, Sayfa: 030
Nefisle Cihad - Sâdık Dânâ
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Tebük seferinden dönüşlerinde, sefere iştirak eden mücahidîn-i kiram hazarâtı gayet yorgun, bîtab, mecalsiz idiler. Her ne kadar düşman ile karşılaşılmadı ise de, yolun uzunluğu, yazın şiddetli sıcağı, suyun ve erzakların kifayetsizliği onları, haylice yıpratmıştı. Buna rağmen salla.....
Sayı: 238, Sayfa: 031
İlimde İsraf -3- - Osman Nûri Topbaş
Hayâtın; rûhâniyet, zarâfet, nezâket ve mânâ kazanıp güzelleşmesi, israf ve emsâli menfîliklerden uzak durmayı gerektirir. Zîrâ israf; fertte, âilede ve toplumda felâketin habercisidir. İnsana bahşedilen bütün nîmetler birer emânettir. Bu emânetler, gerçek teslim mahallini bulamayıp nefsânî arzuların sultasında israf edilirse, Allâh -c.....
Sayı: 238, Sayfa: 032
Nûr-i İlâhiyi Müşâhede Nimeti - Dr. Adem Ergül
“Nur” ve “zulmet”, Kur’an-ı Kerim’de sık kullanılan iki kavramdır. İman ve İslam’ın insana sunduğu manevî iklim, genellikle “ışık” ve “aydınlık” anlamına gelen “nûr” kavramıyla ifade edilirken, nefis ve şeytanın çağırdığı inkâr ve isyan ortamı, “karanlık” m.....
Sayı: 238, Sayfa: 038
Âşıklar Sultânı Hazret-İ Mevlânâ - Osman Ersan
Âşıklar sultânı Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (kaddesallâhü sirrah), Hicrî 604 Rabîül-evvel ayında (Mîlâdî 30 Eylûl 1207 tarihinde) Horasan’nın Belh şehrinde doğmuş, Hicrî 672 Cemâziyel-âhir ayında, (Mîlâdî 17 Aralık 1273 yılında) 68 yaşında Konya’da âhirete irtihâl eylemiş, yıllardır özlemini çektiği Cenâb-ı Mevlâ’ya kavu.....
Sayı: 238, Sayfa: 040
Çocuklarımız Merhamet Mahrumu - Halil İbrahim Kurucan
Türkiye, geçtiğimiz ay Malatya Çocuk Yuvası’nda barınan çocuklara yapılan kötü muamele görüntüleriyle sarsıldı. Çocukların feryatları ve çaresizlikleri yürekleri dağladı. Bir çok insan, görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Hatta bazılarımız görüntüleri izleyemedi bile. Bu olaydan sonra Türkiye’de özelde ‘kimsesiz.....
Sayı: 238, Sayfa: 043
Camiler Göz Yaşına Hasret - İbrahim Koç
Nicedir toplumun bünyesi bir buhran geçirmekte, inançlar sarsılmakta, âdetler, gelenekler yıkılmakta, derin toplumun salâhı yolunda mâbetlerimiz, kendilerinden beklenen fonksiyonu yeterince icra edememektedir. Her ne kadar câmilerimiz, günden güne dolup taşmakta, taze nesiller mâbetle tanışmakta ise de, vaziyet ortadadır. Camiye gelenl.....
Sayı: 238, Sayfa: 046
“Kış, Deprem Kadar Yıkıcı Olabilir” - Ömer Güzelyazıcı
İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (IBS) II. Başkanı Ömer Güzelyazıcı ile Pakistan'a Yardım Faaliyetlerini Konuştuk... Pakistan Yardım Bekliyor Geçtiğimiz günlerde Pakistan’a bir ziyaretiniz oldu. Tekrar da gideceğinizi biliyoruz. Öncelikle ilk ziyaretiniz hakkında bilgi alabilir miyiz? .....
Sayı: 238, Sayfa: 048
Azerbeycan’lı Gülistan Teyze ve Duanın Gücü - Şemsettin Kırış
Gülistan teyzeyi nasıl anlatmalı? Sözümüz yetecek mi onun hem ibretli hem de hüzünlü hikayesini anlatmaya? Yürekler dayanabilecek mi ?Hayat bir kere yaşanır. Acı ve tatlı hatıralarımızın üzerimizde bıraktığı izleri en iyi biz anlarız, başkaları değil. Dost Azerbaycan toprağında gurbet ve kurbiyetin kaynaştığı bir atmosferde muttali olduğumuz, ya.....
Sayı: 238, Sayfa: 051
Yâ Resûlallah!.. - Sebahaddin Tüzün
Gündüz karanlıktı senden evvelce, Nurunla ışıdı, her gün ve gece, Rububiyyet hakkı çetin bilmece, Çözüldü sayende, Ya Rasulallah!.. Küfür hükümrandı evvel emirde, Basiretler bağlı, gözlerde perde. Kararmış kalpler her dem ve yerde, Parladı sayende Ya Rasulallah!.. İn.....
Sayı: 238, Sayfa: 052
Kapitalist Sömürünün Küresel Günahı - Beytullah Demircioğlu
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan, pek çok Avrupa ülkesini de tedirgin eden “göçmen isyanı” göç olgusunu bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Güvenli bir ortamda yaşamak için bir yerden başka bir yere gitme işi olarak da tanımlanabilecek göç hadisesi hiç kuşkusuz insanlık tarihinde yeni bir şey değil. İnsanlar tarih bo.....
Sayı: 238, Sayfa: 053
CIA’in Gizli Hapishaneleri - Beytullah Demircioğlu
Washington Post gazetesinin sekiz ülkede ABD'nin gizli gözaltı merkezleri bulunduğu yönündeki iddiasının yankıları sürüyor. Gazetede yayımlanan raporda, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in gizli gözaltı merkezlerinden oluşan bir ağı idare ettiği iddiaları yer alıyordu. Gazete, eski ve halen görevde olan istihbarat görevlililerinin ifadel.....
Sayı: 238, Sayfa: 057
Kırgızistan Uluslar arası küreselleşme sempozyumu - Abdullah Aydoğan Kalabalık
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu üçüncü “Uluslararası Küreselleşme ve Türk Uygarlığı” sempozyumu sona erdi. Sempozyuma farklı ülkelerden gelen bilim adamlarının yanında, devlet eski bakanlarından Ekrem Ceyhun, devlet bakanı Mehmet Aydın ve T.C. Kırgızista.....
Sayı: 238, Sayfa: 059
Unutkanlığı Nasıl Azaltabiliriz? - Dr. Ali Akben
Tüm dünyada bilim adamları unutkanlık konusunda yoğun bir çalışma temposu içindedir. Modern dünyanın stresli ve gergin insanının en büyük problemi hiç kuşkusuz unutkanlıktır. Hemen hemen her gün unutkanlıkla ilgili basında bir yazı ile karşılaşırız. Takside, vapurda, evde, komşuda, iş yerinde velhasıl her yerde her şeyi unutabiliyoruz. .....
Sayı: 238, Sayfa: 060
Cömert Bir Ailenin Kızı Seffâne Binti Hâtim (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Seffâne binti Hâtim radıyallahu anhâ cömertliği ile meşhur bir âilenin ferdi... Akıllı, zeki bir hanımefendi... Babasının cömertliği darb-ı mesel haline gelmiş olan Hâtim-i Tâî’nin kızı... Güzel konuşan, kendini ifadede acze düşmeyen, cesâret sâhibi bir hanım... Esir düştükten sonra İslâm’la buluşan ve .....
Sayı: 238, Sayfa: 061