İhya Günleri
Aziz okuyucu - Altınoluk
Dualar eşliğinde Ramazan'a geldik. Receb'in, Saban'ın bereketlerini devşire devşire, Ramazan bereketi ile buluştuk. Rabbimiz, bu ayın sonsuz bereketi içine girebilmeyi, ondan istifade edebilmeyi ve önümüzdeki bir koca yıl, o bereketle birlikte yaşayabilmeyi cümlemize nasib eylesin. Pınarlar, çağlayanlar gürül gürül akar durur, onlardan.....
Sayı: 236, Sayfa: 001
İhya Günleri - Ahmet Taşgetiren
Haydi, Ramazan'ı ihya edelim! Nasıl? Bize "Ramazan" diye sunulan günlere hayat verip, onları canlı hale getirerek. Yani nasıl? Bu çağrıya göre biz, dışımızda bir takım günlerin bulunduğunu düşünüyor ve onlara hayat vermeyi tasarlıyoruz. Hayır, işte böyle değil "Ramazan'ı.....
Sayı: 236, Sayfa: 003
Kadirbilirlik Hassasiyeti - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanoğlu Rabbı’nın sınırsız nimetleriyle perverdedir. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerîm’inde buyurur: “Allah size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Allah’ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. İnsan ise her hâl u kârda çok zâlim ve nankördür.” (İbrahim, 14/34) “Var olmak” ve “insan olar.....
Sayı: 236, Sayfa: 005
Takvâya Erişmede Mühim Bir İbâdet “Oruç Size Farz Kılındı” - Prof. Dr. Ömer Çelik
Mü’minin asıl hedefi, Yüce Mevlâsı’nın katındaki derecesini yükseltebilmektir. O, nihayetsiz olduğunu bildiği manevî dereceleri tırmanmak, yol üzerindeki sarp yokuşları aşmak, kazandığı mevkileri elde tutabilmek ve en azından geriye kaymayıp hedefe doğru adımları sıklaştırabilmenin gayreti içindedir. Cenâb-ı Hak indinde en yüksek der.....
Sayı: 236, Sayfa: 007
İlâhî - Nihat Engin
Kudret senin Ya Kadir! Kuvvet senin, şan senin, Hayat senin Ya Hayy memat senin can senin. Başı olmayan evvel, sonu olmayan âhir, Mekandan münezzehsin, zaman ve her an Senin. Kibriya izârındır, azamet Senin ridan, Yücelik sana mahsus, çünü Sensin yaradan. Sana ortak koşana, ne yamandır .....
Sayı: 236, Sayfa: 009
Ramazan Hasbihali - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
İnsan olarak düşünce ve davranışlarımız “doğru”, “yanlış” veya “hata”, “sevab” değerlendirmelerine tâbidir. Bu çerçeve, aslında insanoğlunu ister istemez uyanık olmaya zorlamaktadır. Buna rağmen, bildiğimiz ve yaşadığımız bir gerçek vardır ki, o da hayatımızın doğru ve yanlışlardan oluştuğudur......
Sayı: 236, Sayfa: 010
“Rahmet Kapılarının Açıldığı Günlerdeyiz” - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
– Ramazan ayının başlangıcı nasıl belirlenir? Hilal gözetleme nedir, nasıl tesbit edilir? – Ramazan orucu, bu aya ulaşan, akıllı ve ergin olan, oruç tutmada hastalık, çok yaşlılık, ay hali, yolculuk gibi bir engeli bulunmayan her mümin erkek ve kadına farzdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Sizden her kim Rama.....
Sayı: 236, Sayfa: 012
Zekât Mevsimi - Ahmet Hamdi Yıldırım
“Verirken Bir de Teşekkür Etmeli” Fetva; hayatı Allah Teala'nın ezeli iradesine göre yaşamaktır. Bu iradenin açık olduğu yerde her Müslüman bunu rahatça görebilir. Ancak saadet asrından kopmamız ve de önceliklerimizin değişmiş olması hasebiyle zaman zaman bu iradenin bizlere kapalı olduğu haller de olur. İşte bu noktada.....
Sayı: 236, Sayfa: 014
Yeni Bir Ramazan Yeni Bir Hayat - Ali Rıza Temel
Cenab-ı Hakk’ın izniyle yeni bir ramazanı daha idrak etmiş oluyoruz. Değerli şahıs ve olayları karşılarken değerleriyle mütenasip hazırlıklar yapılır. Duyulan heyecan ve yapılan hazırlıklar misafire gösterilen saygı ve sevginin ifadesidir. Ramazanın gelişi bazıları için hiç bir anlam taşımaz. Böylelerinin hayatları zaten anlamsız.....
Sayı: 236, Sayfa: 017
Üç Şey Gönlü Öldürür: Çok Yemek, Çok Uyumak, Çok Konuşmak - Osman Ersan
Müslümanın az yemesinden maksadı, gönlünden dünya sevgisini ve mâsivâ alâkasını çıkarmak, Allah’a ibâdet ve tâate güc kazanmaktır. Az yemek, kalbi tasfiye ederek günahlardan temizler ve nefsin isteklerini öldürür. Allah dostları, nefsi en büyük düşman olarak görmüşler, islâhının ise, oruç ve az yemekle mümkün olabileceğini belirtmişlerdir......
Sayı: 236, Sayfa: 019
Unutmak - İdris Arpat
İnsan, evrenin en muhtevâlı, en kâbiliyetli, en faal aktörüdür. Fizikî, aklî, ruhî, hissî büyük donanımlara sâhiptir. Hâliyle büyük vâzifelerle de muvazzaftır. İnsan mevcutla yetinmeyen, dünya ile avunmayan, olandan olması gerekene doğru hamle yapan, hep daha ötelere daha yukarılara bakan bir ruh yapısına sâhiptir. Yerde barınır ama gö.....
Sayı: 236, Sayfa: 021
Seherde Niyaz - İbrahim Koç
Nice kutlu beyanlar gece ibadetine teşvik etmiş ve onun faziletini füsunkâr ifadelerle dile getirmiştir. “Allah’ın has kulları gecelerini Rablerine secde ve ibadet ederek geçirirler.” “Rahmet kapıları gecelerde açılır.” “Hak kapısının seherlerde göz yaşlarına açılacağına dâir ilân.....
Sayı: 236, Sayfa: 023
Niyet - Fatih Okumuş
Merhaba sevgili dost, Merhaba sevgili, Merhaba dost, Müşterisiz meta’ zayidir.” öyle değil mi? Ya aradığı meta’ı bulamayan müşterinin hali nicedir? “Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil” öyle değil mi? Ya ehl-i dil birbirinin dilini bilmemek nedir? Dil öğrenmek zor iş. İnsan bir dil.....
Sayı: 236, Sayfa: 025
Hakk’ın Âyinesini Kirletme - Cafer Durmuş
Müslüman ve günah... Bu iki kelimeyi bir arada nasıl düşünebiliriz? Nazargâh-ı ilâhîye birer leke gibi düşen günahlarla aramızda olması gereken mesafeyi nasıl muhafaza edeceğiz? Âyet-i kerime ve hadîs-i şerifler bize bu konuda nasıl yol gösteriyor? Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini, yasaklarını bildirir. Müslümana yaraşan üstü.....
Sayı: 236, Sayfa: 026
Efendimiz’e Tutunmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Rabbim gözünüze sağlık ve âfiyet ihsân eylesin. Bir dakika süreyle göremediğinizi ve kimsenin yardımı olmadan yürümeye çalıştığınızı farzediniz. İnsan nasıl da kendini boşlukta hissediyor, tutunacak bir kol arıyor, değil mi? Esasen şu dünya, gerçekleri göremeyen gözler için bir tür zifirî karanlık...Ve bu karanlıkta yürüyenler, düşmem.....
Sayı: 236, Sayfa: 028
Ramazan ve Oruç - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Ey mü’minler! Haram olan şeylerden nefsinizi sakınmanız için sizden evvelki geçen ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı.” (Bakara sûresi, 183) Yani; ey ehl-i îman! Bâtınınızı tasfiyeye hâdim olan oruç tutmak size farz oldu. Nitekim sizden evvel geçe.....
Sayı: 236, Sayfa: 030
Ateşe Kalkan - Sâdık Dânâ
Oruç Allah tealâ ve tekaddes hazretlerinin, kulları üzerine (Ramazan orucu) farz kıldığı mühim bir emridir. Oruç tutmak, kadın, erkek akıl bâliğ olan sıhhatli ve akıllı her müslümana farzdır. Hastalıklı ve şuuru muhtel olanlar müstesna edâ etmeyen günahkâr olur. Hasta denilince çok zayıf, kuvvetsiz olub da oruç tutmağa; takat.....
Sayı: 236, Sayfa: 031
Îman, Îtikad ve İbâdette İSRAF -1- - Osman Nûri Topbaş
Rabbimizin kullarına lutfettiği bütün nîmetler O’nun rahmet, merhamet ve muhabbetinin âşikâr bir nişânesidir. Bu ilâhî ikramlar, kullara meccânen, yâni bir bedel ödemeden veya çalışıp hak etmeden, Cenâb-ı Hak tarafından ihsân edilmiştir. Allâh Teâlâ, âyet-i kerîmede: “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katında.....
Sayı: 236, Sayfa: 032
“Oruç, Bir Kemâl Yolculuğudur” - Osman Nûri Topbaş
Oruç, nîmetlerin kadrini bildiren, şükrân hisleri uyandıran, yoksulların, çâresizlerin hâlinden anlama şuûru veren, nefsânî arzu ve temâyülleri bertarâf eden, maddenin esâretinden kurtarıp “sabır” denilen en yüksek ahlâkî meziyete eriştiren bir ibâdettir. *** Peygamberler nübüvvetin feyizlerine oruçla hazırlanmışl.....
Sayı: 236, Sayfa: 038
Daha Bir Şey İstemem - Mustafa Necati Bursalı
Yâ Rab, ersem rızâna, Daha bir şey istemem. Cemalin göster bana, Daha bir şey istemem. Nice lütfun var Senin, Cennet Senin, nâr Senin, Desen bana Yâr Senin, Daha bir şey istemem. Kanat vurur can kuşu, Benim bütün arzum şu: Resûle olsam komşu, .....
Sayı: 236, Sayfa: 039
“Âleme Gül Kokusu Yaymak” - M. Emin Yıldırım
Nübüvvet güneşinin doğduğu günden bu yana, diller hep O’nu konuştu. Kalemler hep O’nu yazdı. Kimi O’na “Efendim,” kimi de O’na “Sultanım” dedi. Herkes yüreğinden gelen coşku ile O’nu vasfetti, O’nu nitelendirdi. O, aleme teşrif edene kadar güller bülbüllerindi, ama artık bülbü.....
Sayı: 236, Sayfa: 040
Sanattaki Sırlar - Şemsettin Kırış
Kainata baktığımızda ilahi sanatın harikulade tecellilerini görürüz. Gördüğümüz her şey Allah’ın eseridir. Eser müessirinden izler taşır. Kainat ta hal diliyle Yüce sanatkârını anlatır. Bu gördüklerimiz her şeyi en mükemmel şekilde var etmiş olan Allah’ın yapısı(sanatı)dır.1 Allah’ın kendisine verdiği istidat ve kabi.....
Sayı: 236, Sayfa: 042
“Her Şeyimi Kaybettim İslâm’ı Kazandım” - Elif Kapıcı
“Müslüman Oluş” Hikâyesini Anlatıyor: Bu sayımızda siz değerli okuyucularımıza Macaristan’dan bir Müslüman kardeşimizin Hak din İslamiyet ile buluşma öyküsünü vereceğiz. Müslüman olduktan sonra Halime ismini alan bu nezih müslüman hanım, İslâm’la buluşma hikâyesini şöyle anlatıyor: Macaristan 1945-19.....
Sayı: 236, Sayfa: 043
Eğitimin Gayesi - Cemal Nar
Bu gün eğitimde eksikliğini hissettiğimiz en önemli konu amaç meselesidir. Birisi kalkar da “Bireysel ve toplumsal yönlerden ne kadar olumlu kavram varsa bir araya toplayan “Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları”nın nesini beğenmiyorsunuz?” derse, cevabımız şu olacaktır: “O ifadelerin maalesef ruhu yok. İsbata ne hac.....
Sayı: 236, Sayfa: 046
“AB de İslâm’la İlişkide Özgürlük Sınavından Geçecek” - Ahmet Taşgetiren
Ahmet Taşgetiren ile müzakereler öncesi bir AB değerlendirmesi... Efendim isterseniz şöyle bir soru ile başlayalım: Bir Müslüman AB’yi Neden İster veya Neden İstemez? Bir Müslüman’ın temel tercihi, kaygısı, değerlendirme noktası Müslümanlığını daha iyi yaşayabileceği bir ortamı b.....
Sayı: 236, Sayfa: 050
İsrail-Türkiye ve İslâm Dünyası - Beytullah Demircioğlu
Gazze’den çekilmesinin ardından Şaron yönetimi barışı isteyen taraf rolünü oynamayı farklı politikalarla sürdürmeye devam ediyor. İslam ülkeleriyle diyalog arayışları bu politika çerçevesinde atılan adımlardan biri olarak görülüyor. Yakın zamana kadar Mısır, Ürdün, Türkiye ve Moritanya gibi sadece dört İslam ülkesiyle resmi ilişkisi buluna.....
Sayı: 236, Sayfa: 056
Abdullah İbni Mes’ûd (r.a.)’ın Hanımı Zeyneb Binti Muâviye (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Zeyneb binti Muâviye radıyallahu anhâ dînî konulardaki eksikliğini giderme konusunda gayretli, titiz bir hanımefendi... Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize sadaka (zekat) konusunda suâl soran hanım sahâbîlerden... Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’ın hanımı... El işleri yaparak para kazanan, çalışkan, sanatkâr ve cöme.....
Sayı: 236, Sayfa: 059
Oruç Tutun Sıhhat Bulun - Dr. Ali Akben
Yılda bir ay süreyle yeme-içmede yaptığımız planlı bir değişim sağlığımızı nasıl etkiler? Bu çerçevede oruç vücudumuzda ne gibi değişimleri bize hediye etmektedir? Bu konuyla ilgili Müslüman olmayan bilim adamları yıllar süren çalışmaları sonunda şu gerçekle karşı karşıya kalmışlardır: Oruç sağlık ve zindelik yanında ruhsal ve zihinsel.....
Sayı: 236, Sayfa: 061