Berat İçin...
Aziz Okuyucu - Altınoluk
"lleyletü hubla" denilmiştir. Yani "Geceler gebedir." Bir doğum beklenir hep geceden. Güneş onun içinde doğduğu için, ay onda doğduğu için... Sanki, bir tohum büyür gecenin içinde ve vakti saati geldiğinde şeref- sudur eder. Aslında gündüzler de gebedir. Belki gecenin sükunetine karşılık gündüzün dağdağasından far.....
Sayı: 235, Sayfa: 001
Beratı almak için... - Ahmet Taşgetiren
Receb'in ilk cuma gecesi Regaib,.. 27'inci gecesi Mirac, Şaban'ın 15'inci gecesi Berat, Ramazan'ın 27'inci gecesi Kadir ve 12 Rebiulevvel Mevlid... İnsanlar geceler ve gündüzler içinden akıyor... Nereye? “Yevmeizin...” Kur'an'ın işaretlediği “O gün”e... , “insanların dünyada yapı.....
Sayı: 235, Sayfa: 003
Berat Gecesi - Altınoluk
Berat kandili (gecesi)- Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet''tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır: Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının aff.....
Sayı: 235, Sayfa: 005
İyi Geceler - Muammer Duran
Şu anda uykuda mısınız yoksa uyanık mısınız? Uykuda olmak bilincin gitme halidir. Bu dünyadan kopuşun bir göstergesidir uyku. Başka âlemlere en ucuz yolculuğu uykuyla yaparsınız. Bir ücreti yoktur çünkü. Ama hangi coğrafyayı gezeceğinize uykudan önce karar veremezsiniz. Uyandığınızda hiçbir şey hatırlamadığınız uzun seyehatle.....
Sayı: 235, Sayfa: 007
Kutsal Mevsim Kavramı ve Berat Kandili - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tarih boyunca kutsallığın zamana, mekâna ve insanlara izâfe edilmesi husûsu hep tartışılagelmiştir. Mutlak anlamda zamanda, mekânda, insan ve eşyada kutsallık elbette söz konusu değildir. Ancak bazı sebep ve hikmetlere bağlı olarak Kur’an’ın zamana da, mekâna da eşyâya da kutsallık izâfe ettiği görülmektedir. Nitekim Kur’anR.....
Sayı: 235, Sayfa: 008
Gerçek Değerini Bilmek İster misin? - Ali Rıza Temel
Şâzelî tarikatının önde gelen simalarından Ataullah İskenderi ne güzel söylemiş: “Allah katında değer ve kıymetini öğrenmek istiyorsan seni hangi işte çalıştırdığına, seni hangi halde bulundurduğuna bak.” İnsanın çalıştığı işin değeri, çok para getirip getirmemesiyle ölçülmez. Kur’ân tabiriyle “salih a.....
Sayı: 235, Sayfa: 010
Sahâbeyi Sahâbîden Dinlemek - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Üst düzey örnek ihtiyacı” düşüncesinden hareketle, uzunca bir süreden beri sürdürmeye çalıştığımız “sahâbe kıvâmı” başlıklı serî yazılarımıza bu defa bir büyük sahâbînin, pek anlamlı ve sahâbe kıvâmını detaylandıran bir sözü, bir tavsiyesi ile devam etmek istiyoruz. Her ne kadar, bundan önceki yazılar “Sahâbe Kıvâmı.....
Sayı: 235, Sayfa: 012
O’nun Sevgisi - Fehmi Çiçek
İmam Müslim, Ashab-ı Suffe’den ve Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in hizmetkarı Ebu Firas Rabia b. Ka’b el-Eslemi radıyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Ben Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte gecelerdim. O’na abdest suyunu ve diğer ihtiyaçlarını getirirdim. Bir .....
Sayı: 235, Sayfa: 014
Nifak - Fatih Okumuş
Dün geceki sohbette dostlardan biri dedi ki: Ey mana ikliminin padişahı, ey gönülleri okşayan tatlı sözlerin sahibi benim nefsim de münafıklarınki gibi namaza tembellik ediyor. Yoksa ben de münafık mı oldum? Dedim ki: Ey nefsini Hak yoluna adamış can! Bu söylediklerim ya ayet ya da hadistir. İkisinden biri değilse g.....
Sayı: 235, Sayfa: 018
Hakkaniyet Duygusunda Zirve Nokta ya da İşte İnsan! - Ekrem Sağıroğlu
Ahlak dediğimiz zaman normal olarak, insanın yaratılışla getirdiği ve biraz da sonradan edindiği huylar, kişilik, karakter ve davranış biçimleri aklımıza gelmektedir. “Ahlâk-ı hamîde”den olan: mesela tevâzu, cömertlik, adalet, ahde vefâ, doğru sözlülük... gibi hallerle; “ahlâk-ı zemîme” den olan: kibir, cimrilik, zulüm, .....
Sayı: 235, Sayfa: 016
Yine Gel... - Mustafa Necati Bursalı
Yine gel, ey Sevgili, yine himmetin gerek, Yine gel, dünyalara o ilk ümmetin gerek! Yine gel! Yere, göğe, canlara ziyâ Sensin, Yine gel! Ey Sultanım, Şâh-ı Enbiyâ Sensin!.. Bilâl’in olmak varken bize hep gurbet düştü, Yürekler, kalbler mahzun, dert üstüne dert düştü!.. Âlemde bu b.....
Sayı: 235, Sayfa: 019
İlâhi Mesajı Doğru Anlamak - Nesrin Zerey
İlimlere ilham, sanatlara model, her asırda genç ve dinç olan, kıyamete kadar Allah’ın (c.c) koruması altında bulunan, hidayete ve feyz kaynağımız Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamak, rehber edinmek ve hayata uygulamak, büyük bölümünde kaos ve acıların yaşandığı, işgâl ve zulüm altında inim inim inleyen, ümmet olma şuurunun gerektir.....
Sayı: 235, Sayfa: 020
Ebabil Kuşlarına Davet - Z. Karabulut
Bir yıldız kaydı fezada apansız Rüzgarın sesiyle uyandı çocuk yapayalnız Geceler karanlık örtüsüne büründü Ve sonra uzun uzun yürüdü Ağlama çocuk bak çiçekler büyüdü Elmaların yanağına al düştü Yeşil zambaklara en güzel mor düştü Say ki uçsuz bucaksız bu gül diyarı senin .....
Sayı: 235, Sayfa: 022
Seherler Ganimettir - Osman Nûri Topbaş
Olgunluğa erişmiş mü’minler için geceler, derûnundaki sükunet ve feyiz dolayısıyla müstesnâ bir ganimettir. *** Herkes uyurken uyanık olmak, Mevla-yı Müteâl’in rahmet iklimine girmek, muhabbet ve merhamet meclisine dahil olan müstesna kullardan olmak demektir. *** Gönüllerde aşk ve muhabbet-i i.....
Sayı: 235, Sayfa: 023
Vuslat Yolunda Hayaller ve Gerçekler - Dr. Adem Ergül
Hakk’a kurbiyet (yakınlık) arzusu, îmanlı gönüllerin biricik hedefidir. Zira imanın temelinde muhabbet vardır. Bu gerçek Kur’ân-ı Kerim’de “Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüzde süsledi” (Hucurât süresi, 7) şeklinde beyan edilmiştir. Muhabbetin varlığı ise mahbûba vuslat arzusunu zaruri kılar. Vuslatın .....
Sayı: 235, Sayfa: 024
Bir Çığır Açmak - Cafer Durmuş
Adem (a.s.)’ın iki oğlu arasında olup bitenin hikayesi... İnsanın yeryüzünde ilk aldanışı ve ilk sağlam duruşunu resmeden haberin gerçek anlatımı: “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: hani birer kurban takdim etmişlerdi de, birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul.....
Sayı: 235, Sayfa: 026
“Gelin Allah Diyelim...” - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün cennetten söz ederken şöyle buyurdu: “Cennette mü’minlere, tıpkı nefes alıp vermeleri ilham edileceği gibi, Sübhânallah, elhamdülillah diye Allah’ı hamd ve tesbih etmeleri de ilham edilecektir” (Müslim, Cennet 18; Dârimî, Rikak 104; Ahmed b. Han.....
Sayı: 235, Sayfa: 028
Namazla Yardım İstemek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Ey mü'minler! Sabır ve salât ile Allah'dan yardım taleb edin, zirâ Allah Teâlâ sabreden kullar ile beraberdir.» (Bakara Sûresi, 153) Yani; ey ehl-i îmân! Her umûr-ı hususunuzda nefsinizi günahlardan muhafaza ve nefsin arzusundan men' ve belâya tahammül etmekden ibaret olan sabırla ve bir de cemî.....
Sayı: 235, Sayfa: 030
Teslimiyet - Sâdık Dânâ
Meşhur bir hikâye vardır: Dervişin biri rüyâsında Şeyhinin cehennemlik olduğunu görmüş, çok üzülmüş. Ne yapsın bir türlü karara varamamış, tereddüd içinde kalmış. Söyleyeyim mi, yoksa söylemeyeyim mi? En sonunda kararını vererek, cesâret edip şeyhinin huzuruna varmış, görmüş olduğu rüyayı kederli ve neşe'siz bir halde anlatmış. Şeyhi.....
Sayı: 235, Sayfa: 031
Îmânın Lutfettiği Huzur ve Teselli - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hak, imtihân için gönderdiği bu cihân dershanesinde her insana birtakım imkânlar ve nîmetler verdiği gibi bazı mahrûmiyetler ve külfetler de yüklemiştir. Bu külfet ve musîbetler ne kadar ağır olursa olsun hakîkî bir mü’min, onları isyân etmeden sabır, tevekkül ve teslîmiyetle bertarâf etmenin gayreti içinde olmalıdır. Hem sıkıntı h.....
Sayı: 235, Sayfa: 032
Döndükçe - Ayşe Öztürk
Harem-i Şerîf, Kâbe-i Muazzama Notları Mekke-i Mükerreme sokaklarında yürürken, gayri ihtiyâri insan hüzünleniyor. Efendimiz (a.s)’ın ve ashabı kiramın çektiği acılar, ızdıraplar kalbinize damla, damla dökülüyor sanki. Kızgın çöl kumlarında –ehad, ehad- diyen Bilal’ler, Sümeyye’ler gelip, şuracıkta ön.....
Sayı: 235, Sayfa: 038
Sünnet’te Nikâh ve Mehir - Dr. M. Selim Arık
Kur’ân-ı Kerîm’de Cenab-ı Hak “Ey Rasûlüm! de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”1 buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah’ın sevgisini, hoşnutluğunu kazanmak isteyenlerin Hz. Peygamber’in yoluna/sünnetine ittiba e.....
Sayı: 235, Sayfa: 040
Yeniden Ayasofya - Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
Ayasofya kitabının yazarı Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ ile... Niçin böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? – Yabancıların Ayasofya üzerine ilgi ve araştırmaları artarak devam etmiş, bu yoğun ilgi sayesinde çok sayıda eser ve makale kaleme alınmıştır. Ancak bu neşriyatta, Ayasofya’nın sadece bir Bizan.....
Sayı: 235, Sayfa: 042
Dört Merhale - İdris Arpat
Eğitim Dönemi Başlarken... Yaşanmış bir olay, aynıyla vâki: Öğretmenler odasında bir öğretmen konuşuyor: “Öğrencilere çalışmalarını söyledim, çalışmak değil, okumak bile istemediklerini söylediler. ‘Okuyup da bir meslek sâhibi olmakta gözümüz yok, para kazanmanın başka yolları da var’ dediler.R.....
Sayı: 235, Sayfa: 047
Cuma Namazı - Refide Kalıkulova
Bir Rusya Hikayesi... Küçük yaşlarımızdayken arkadaşlarımızla kim daha zengin, kimin daha çok malı var diye konuşurduk. Güzel elbiseler, toplar, bebekler, kitaplar, renkli kalemler…Hepsini sayardık. Küçüklüğümüzde hayatı maddi değerler açısından değerlendiriyorduk. Çünkü büyüklerimizin bazılarından böyle görmüştük. Bu ş.....
Sayı: 235, Sayfa: 050
Uluslar Arası İlişkilere Farklı Bir Yaklaşım - Şuûri Cankut Saylan
Saadet Asrını savaşlardan ayrı ele almak mümkün değildir. Savaşlar Hendek Savaşı’na kadar savunma ağırlıklı, Hendek Savaşı’ndan sonra hücüm ağırlıklı olmuş ve devamlılık göstermiştir.Nübüvvet nuru uzun yıllar gönüllere iman heyecanını yerleştirmiş, “başa gelenin ancak Allah’ın izniyle” olacağına onları inand.....
Sayı: 235, Sayfa: 052
Filistin’in Bağrındaki Ur: Yahudi Yerleşimleri - Beytullah Demircioğlu
Filistin-İsrail sorununun yıllardır bir türlü çözülememesinin ardında dört temel meselenin olduğu zikredilir. Bunlar; Kudüs'ün statüsü... Filistinli mülteciler sorunu... Yahudi yerleşimciler sorunu... Kendi içerisinde bütünlüğü olan entegre bir Filistin devletinin kurulması meselesi... Gazze Şeridi’ndeki Yahudi yerleşim bi.....
Sayı: 235, Sayfa: 054
Buhurîzâde Mustafa Itrî - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Büyük Itrî’ye derler, ‘Bizim öz musikimizin pîrî’; o kadar halkı sevk edip yer yer, O şafak vaktinin cihangîri, Nice bayramların sabâh - erken, Göğü top sesleriyle gürlerken, Söylemiş saltanatlı tekbîr’i. .....
Sayı: 235, Sayfa: 058
Resûlullah’ın Üvey Kızı Zeyneb Bintî Ebû Seleme (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Zeyneb binti Ebû Seleme radıyallahu anhâ Medine’deki fakîh sahâbî hanımlarından... Râsulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin üvey kızı... O anne ve babası muhacir olarak Habeşistan’da bulunduğu sırada dünyaya gelmiştir. Annesi Mekke reisi Ebû Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe (r. anhâ)’dır. Meşhur sahâbî Muâviy.....
Sayı: 235, Sayfa: 060
Şifâlı Bitkiler - Dr. Ali Akben
Tedavi amaçlı kullanılan birçok bitki türleri olmakla birlikte bunların arasında kabul gören türler ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Isırgan otu: Yeşil yapraklı klorofil ve enerji yönünden zengin C vitamini kaynağı olan bu bitki bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır. Bağırsak temizleme b.....
Sayı: 235, Sayfa: 061