Ben Ne Kadar Müslümanım?
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Ağustos ayı geldi ve Altınoluk'un yeni kampanyası başladı. Bu, 20. Yılımıza denk gelen kampanya olacak. Altınoluk... Altınçocuk... Şebnem ve Sözola... Tam dört dergi. Aralarda sunduğumuz vcd'ler ve... Evlerinizdeki Altınoluk Kütüphanesine yepyeni bir kitap... Bu yıl, İslam .....
Sayı: 234, Sayfa: 001
En Hayati Soru: Ben Ne Kadar Müslümanım? - Ahmet Taşgetiren
Anlatacağım, senaryo tanıdık bir senaryo: -Yer Avrupa'da bir ülke. Erkek Müslüman, kadın Hristiyan veya başka bir eğilimde. Birbirlerine aşık oluyorlar. Evlenmeye karar veriyorlar. Erkek ve ailesi, kadının müslüman olmasını şart koşuyor. Kadın da, mevcut inancına zaten çok bağlı olmadığı için, din değiştirmekte bir beis görmüyor. Müftü.....
Sayı: 234, Sayfa: 003
Tataristanlı Hayrat Türkiye’ye Gelince - Şener İnce
Hayrat, Tataristanlı 15 yaşlarında pırıl pırıl bir delikanlı. 23 Nisan çocuk bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’ye gelmiş. Söylediğine göre ülkemizi çok beğenmiş. Çünkü o bizim sahip olup ta görmediğimiz, kadrini bilmediğimiz nimetleri özlemiş. Bir fırsatını bulsa, burada kalacak, özlediği hayatı yaşayacak. Gök kubbeyi çınlatan ezan .....
Sayı: 234, Sayfa: 005
Hz. Ebû Bekir Duruşu - Ali Rıza Temel
Müslümanların ilk halifesi olan Hz. Ebû Bekir’in İslâm için gösterdiği maddi ve manevi fedakarlıklar herkesce malumdur. İslâm’a ilk girenlerden olması, Hz. Peygamberden hiç ayrılmaması, hicret yolculuğunda kendisine refakat edip müşriklerce kuşatılan mağarada kendinden ziyâde Rasûlullah için endişe duyması, Efendimizin zevceleri Âişe.....
Sayı: 234, Sayfa: 006
Müslüman ve Kâinat - Fehmi Çiçek
Müslüman’ kelimesi, Arapça’da ‘Esleme (Teslim oldu)’ fiilinin ism-i faili (öznesi) olan ‘Müslim’ (Teslim olan şahıs, teslim olan kimse)’ kelimesiyle eş anlamlıdır. Buna göre ‘Müslüman’ Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğip itaat eden kimse demektir. Çok enterasandır ki, Âl-i.....
Sayı: 234, Sayfa: 008
“Her Öğüt Bir Hayat İksiri” - Dr. Adem Ergül
"Öğütler Pınarı"nın mütercimi Dr. Adem Ergül ile... Efendim, sizinle, tercümesini sunduğunuz ve Altınoluk’un bu yıl okuyucularına hediye olarak takdim edeceği “Öğütler Pınarı” isimli kitap hakkında konuşmak istiyoruz. İbn Arabî’ye ait bu eserin özelliklerine ve muhtevasına geçmeden önce hakkın.....
Sayı: 234, Sayfa: 010
Şimdi Arınma Vakti - Necla Günay
“(Ey Resulüm deki: Ey (günah işlemekte) nefislerine karşı haddi aşmış kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allah (şirk ve küfürden başka) bütün günahları mağfiret buyurur.Şüphesiz o çok bağışlayan ve merhamet edendir.” (Zümer /53) Geliyor yine rahmetin buram buram tüttüğü üç aylar... .....
Sayı: 234, Sayfa: 012
Çağdaş Gençlik Problemleri ve Çözüm Önerileri - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Çağımızda “madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda etmeye” başladı. Maddenin yeni teknolojik gelişimlerle inkişâfı hayatı bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan zorlaştırıyor. Gelişen teknolojinin en problemli hale getirdiği alan gençliktir. Gençliğin problemleri adeta gelişen teknolojiyle doğru orantılı olarak her geçen gün .....
Sayı: 234, Sayfa: 014
“Emr”e İtâat - Şemsettin Kırış
Emr eşyanın geleceğini etkileyen, belirleyen her iştir. Küllî iradenin külliyen tecellîsidir. Hayatın seyrini etkileyen, belirleyen, şekillendiren hiçbir iş “emr”siz olmaz. Yaprak bile “emr”siz kımıldamaz. Fizik âlemde de metafizik alemde de bütün işleri yapan Allah’dır. Allah dilese Kur’an’la dağlar yür.....
Sayı: 234, Sayfa: 016
Rabbini Zikreden Kişi... - Dr. Adem Ergül
Rabbini zikreden kişi daimî bir diriliğe sahiptir. Onun hayatı ölümle bitmez. O öyle bir hayatla diridir ki, Allah yolunda öldürülen şehidin diriliğinden daha diridir. Fakat Allah yolunda öldürülen, zâkirlerden ise onun için hem şehid diriliği, hem de zâkirlerin diriliği vardır. Zâkir ölse de diridir. Allah’ı zikretmeyen kişi şu dünyada di.....
Sayı: 234, Sayfa: 017
Rahmet Peygamberinin Şefkat Kucağına Sığınmak - Mesut Kaya
Hz. Peygamber (s.a.) müminlere karşı raûf ve rahîmdir. Şefkat ve merhametin zirvesindedir yani. Tüm insanlığa karşı derin bir mesuliyet duygusu taşıyan, insanların hidayetini yürekten arzu eden Allah Rasûlü; müminlere daha çok düşkündür. Onlar için daha bir titizlenir. Şefkatli bir anne gibi titrer üzerlerine. Dünya ve ahirette mihnet ve zorlukl.....
Sayı: 234, Sayfa: 018
Sadaka Çeşitleri... - Dr. Adem Ergül
Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ile gizli konuşmak istediğin zaman- ki bu, ondan rivayet edilen hadisleri okuma anıdır- konuşmadan önce bir sadaka ver. Çünkü bu baştan başa büyük bir hayırdır. Abdestsiz isen abdest al, tertemiz ol. Böyle yapmakla emrolundun. Şeriatın belirttiği sadakalar çok çeşitlidir. Bunun içindir ki hadis-i şerif.....
Sayı: 234, Sayfa: 020
Medeniyet Önderi Hz. Muhammed (s.a.v.) - M. Emin Yıldırım
İnsanlık medeniliği O’ndan (sallallahu aleyhi vesellem) öğrendi. O hep medeniydi. O (s.a.), bedevi bir çağı medeni hale getirdiği gibi çağlar boyunca hep medeniliğin öncüsü olmuştur. Medeni oluşun ilkelerini insanlık O’ndan (s.a.) öğrenmiş iken ve şimdi birileri o ilkelerden medeniyetler oluşturma çabası verirlerken, biz bu.....
Sayı: 234, Sayfa: 021
Derin Uyku Gaflet - Osman Ersan
Gaflet, Allah’ı unutmak, nefsin hevâ ve hevesine uymak demek olup nîmetin elden gitmesine ve pişmanlığa sebep olur. Hak Dostlarından Hamdun Kassar, gafleti şöyle tarif eder: “Kulun, Rabb’ının işini bırakıp nefsinin idâresine düşmesidir.” (H. Kâmil Yılmaz, Gönül Erleri, c.1, s.206) Kur’ân-ı Kerîm.....
Sayı: 234, Sayfa: 023
Yaradana Kurban! - Hüseyin Varyeter
Son aylarındaydı senenin, İkibinli yılların dördü. Bir Salı sabahı, Aylardan ramazandı... İmsak öncesiydi. Getirildi KABEYE!.. Yaradana kurban, O mübarek insan! İlk ezandı, Duyuldu semada......
Sayı: 234, Sayfa: 025
Cennetin İlk Sözü - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerim, imanı diri tutacak vesileleri en mükemmel sûrette değerlendirir. Ve inananları her fırsatta eğitir. Mü'minin inancıyla birlikte kuşanacağı vasıfları değişik vesilelerle göz önüne getirir. Bir bütünün parçalarını bir yerde tâdâd edip bitirmez. Bilakis bunları peyderpey farklı sûrelerde, başka başka ayetlerde hatırlatıp durur.....
Sayı: 234, Sayfa: 026
Kardeşlerimizi Sevmeliyiz - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kâinatın mayası sevgidir. Merhametli Rabbimiz, hudutsuz sevgisinden küçük bir parçayı yeryüzüne indirince, her varlığın gönlünde sevgi tomurcukları baş verdi. O gün bu gündür küçücük kuşlar bile yavrularını koruyup beslemek için çırpınıp durdu. Âlemlerin Rabbi’ne göre kâinatın en değerli varlığı insan, insanların en değerlisi de .....
Sayı: 234, Sayfa: 028
Namazla Terbiye - M. Sâmi Ramazanoğlu
Habibim! Günün zevâlinden gecenin karanlığına kadar namazın ikamesine ve bilhassa sabah namazında sabahın beyazlığına kadar kırâete devam et. Zirâ sabah namazı ins ü cin ve melekler tarafından şehâdet olunacakdır.» (İsrâ Sûresi, 78) buyurulmuşdur. Binaenaleyh seher vaktinde mü’minlerin uyanık olup sabah namazına ve kırâete.....
Sayı: 234, Sayfa: 030
Gece-Gündüz Hakk İle... - Sâdık Dânâ
Bilindiği gibi Allahü Teâlâ muhtelif peygamberlerine bazı hususları bildirerek buyurmuştur ki: - Benim bazı kullarım vardır, beni çok sevdikleri için ben de onları çok severim. Beni arzu ettikleri için ben de onlara müştakım. Beni zikrettikleri için ben de onları daima hatırlarım; bana yöneldikleri için ben de onları gözetirim. Onla.....
Sayı: 234, Sayfa: 031
Evlâd Mes’ûliyeti - Osman Nûri Topbaş
Dünyâ; nîmetleri, muhabbetleri, emel ve hülyâlarıyla önümüze serilmiş geniş bir imtihan sahasıdır. Mal, mülk ve evlâd gibi dünyâya âit kıymetler de, âhiret sermâyesi yapılmak gâyesiyle tasarrufu bize bırakılmış imtihan mevzûlarıdır. Dolayısıyla dünyânın imkânlarını âhiret saâdeti için bir vâsıta hükmünde tutmak zarûrîdir. Âyet-i kerîmede buyrulu.....
Sayı: 234, Sayfa: 032
Kur’ân-ı Kerîm Ezberlemede Altın Öğütler - Nazif Yılmaz
Her şeyden önce, Kur’an-ı Kerim ezberlerken Allah’ın sözlerini ezberlediğimizi düşünerek niyetimizde samimi ve ihlaslı olmalıyız. • Öncelikle harflerin mahreçlerini ve telaffuzlarını düzeltmeliyiz. Okuyuşumuzun düzgün olması gerekir. Çünkü, yanlış ezberlediğimizde düzeltmek çok zor olur. • Ezberleyece.....
Sayı: 234, Sayfa: 038
Secdede Çokça Dua Et... - Dr. Adem Ergül
Secdede iken çokça dua etmeye çalış. Çünkü bu halde iken Allah’a en yakın bir durumdasın. Bunun böyle olduğunu hadis-i şerif bize şöylece bildiriyor: Secde yakınlığından daha üstün hiç bir yakınlık yoktur. Duada önemli olan, Hakk’a yakın olunan anı yakalamak ve o anda dua etmektir. Secdede dua ettiğin zaman Allah’a ya.....
Sayı: 234, Sayfa: 039
Bir Gayr-i Müslîmin* Dilinden Sultan Ahmed Camii - Refide Kalıkulova
Yorgunum…İçimde korkular, endişeler… Boğuluyorum. Her şey çok ağır. Ruhum yalnızlık istiyor. Ama değişik bir yalnızlık bu. Ruhani bir ortamda temizlenmek istiyorum. Bu ruhani mekanı iki ay önce rüyamda gördüm. Tabi ki içimdeki bu istekleri kapatmaya çalışıyorum. Evim, ailem, işlerim var. Unutmaya çalıştım. Ama içimde bir ses, bir çağ.....
Sayı: 234, Sayfa: 040
Ağlarım - Servet Yüksel
Fani dünya can yakmış ağlarım. Yaratılana hor bakmış ağlarım. Adam olup ocak yakmaz ağlarım. Bir yere bir çivi çakmaz ağlarım. Gurbetlere giden gence ağlarım. Gününü gün eden(!) gence ağlarım. Mabetsiz şehire, köye ağlarım. Akmayan çeşmeye, suya ağlarım. Cinayet işle.....
Sayı: 234, Sayfa: 041
İlahiyat Fakültesi Mezunlarına! - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Allah’a hamd, Resûlüne salât ü selâm ile sözlerime başlıyorum. Sevgili meslektaşlarım, Fakültenizi bitirip diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Bütün kalbimle sizleri kutluyor, mutluluğunuzu paylaşıyor, ailelerinizi tebrik ediyorum. Sizler de biliyorsunuz ki, –kimileriniz için söz konusu olabil.....
Sayı: 234, Sayfa: 042
Tâcir - Fatih Okumuş
Tezgâhına değerli kumaşları koyup satışa çıkarmışsın. Oysa senin üstün başın dağınık. Senin giysilerini Rotterdam’ın jönkleri sokakta bulsalar alıp giymezler. Onlar evsiz barksızdır, bir günlük yiyecekleri bile yoktur; ama senin fakirlik korkun onları geçmiştir. Onlar sarhoşturlar. Çektikleri afyonun etkisiyle sermest gezerler. Yine de sen.....
Sayı: 234, Sayfa: 044
Hayatın Anlamı ve Tatil Kavramı Üzerine - Ekrem Sağıroğlu
Öyle zannediyorum ki, yaratılışın hikmeti, hayatın anlamı, gayesi ve hedefi iyi anlaşılsa, tâtil kavramı da iyi anlaşılacak.. Daha önemlisi, o da anlam kazanacak. Önce şunu düşünmeliyiz: Yaratılışın, varlığın, evrenin, ve bilhassa canlılar içinde akıl sahibi yegâne varlık olarak yaratılmış bulunan insanın, böyle m.....
Sayı: 234, Sayfa: 045
Camide Çocuk Olmak - Şeyma Sultan
Ne güzel şey çocukluk... Hatırımıza kendi çocukluğumuz geldiğinde, hepimizin yüzünde bir gülümseme olur. Şöyle, gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçer o yıllar. Vee... Tatlı bir rüyadan uyanır gibi döneriz şimdiki zamana. Öyle değil midir? Saf, hilesiz, hesapsız, olduğu gibi bir masumiyet. Sarılışı sıcak, içten.. Sözlerin önüne, .....
Sayı: 234, Sayfa: 047
Aşk’a Dair - İbrahim Koç
Herkesin dilinde bir aşk sözüdür gidiyor. Ve âlem halkı bunları aşk zannediyor. Halbuki yüce Mevlâ’dan gayri bir temâşâsı olan sevgi aşk değildir. Aşkı bilmeyenler, şehvetin adını aşk koydular. Aslında aşk; şiddetli sevgi, sevginin koyulaşmış şekli, iptilâ, düşkünlük, aşırı muhabbet. Sarmak, sıkmak ve yanmak gibi mânalar taşır ve.....
Sayı: 234, Sayfa: 048
Ey Kalbim Allâh de... - Mustafa Necati Bursalı
“Kulillah sümme zerhüm fî havzıhım yel abûn.” “(Resûlüm) Sen! ‘Allah de, sonra bırak onları, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar.” (Enâm, 91) İşte sana düğün bayram, Allah de, kalbim, Allah de. Olup Hakkın aşkına râm, Allah.....
Sayı: 234, Sayfa: 051
Kara Kutudan Gelen Karanlık - Hatice Yıldız
Medya, bireyler arasında anlamsız bir özgürlük anlayışını yaygınlaştırmaktadır... Öyle bir anlayış ki sanat adına yapılan programlarda topluma, hiçbir ahlâkî kural tanımadan herkes kendi düşüncesine göre yaşama özgürlüğüne sahiptir fikri dayatılıyor... Hayret ediyorum. Herkesin haklı olduğu bir toplulukta haktan, hukuktan, özgürlükten .....
Sayı: 234, Sayfa: 052
Dünya Şimdi Daha Çok Batakta - Beytullah Demircioğlu
ABD başkanı Bush, Saddam rejiminin yıkılmasının ardından “dünya şimdi çok daha güvende” şeklinde bir iddiada bulunmuştu. Ancak Afganistan ile başlayıp Irak’ın işgaliyle devam eden ve nihayetinde Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanan sürecin ardından bugün gelinen noktada sadece işgal altındaki I.....
Sayı: 234, Sayfa: 053
Bitkilerle Gelen Şifâ - Dr. Ali Akben
Bitkilerden şifa arama yolları tarihin çok eski zamanlarından beri insanoğlunun hep gündeminde olmuştur. Şifalı bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar modern tıbbın gelişmesine paralel olarak ilaç yapımının ilk örneklerini oluşturmuştur. Son yıllarda bütün dünyada şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri yeniden ilgi görmeye başlamış ve sağlıklı sonuçl.....
Sayı: 234, Sayfa: 058
Leylâ Binti Ebî Hasme (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Leylâ binti Ebî Hasme radıyallahu anhâ, kocası Âmir İbni Rebîa radıyallahu anh ile birlikte İslâm’ın ilk günlerinde Mekke’de müslüman olan kahramanlardan... Müşriklerin işkencelerinden kaçan ve Habeş ülkesine iki defa hicret eden çilekeş muhâcirlerden... Medine-i Münevvere’ye hevdec içinde hicret eden ilk hanım sahâbi... .....
Sayı: 234, Sayfa: 059