OKU
Bu bir çağrıdır... - Altınoluk
Sevgili çocuklar, gençler! Kur'an sizi çağırıyor. Duyun onun sesini... En diri zamanlarınızda, en arı - duru çağlarınızda, buluşun onun rahmet iklimiyle... Kur'an dünyasına girin. Okumayı öğrenin, okuyun, getirdiği hayat çerçevesini öğrenin, yaşayın... mutlu olacaksınız. Yüreğiniz genişleyecek... Hayatınız çiçeklenecek... Billur ırmakl.....
Sayı: 232, Sayfa: 001
Kur’ân’la Tertemiz Buluşmak - Ahmet Taşgetiren
Vakıa suresinin 79'uncu ayetinde "Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir" buyurulur. O Kur'an'dır. Bu ayetin fıkhi yorumunda, Kur'an'a "tertemiz dokunmak" tan kastın, abdestli olmak anlamına geldiği ifade edilmiştir. Onun için mü'minler, Kur'an'ı abdestsiz olarak ellerine almazlar. Her ne k.....
Sayı: 232, Sayfa: 003
Oku!. Ama Neyi? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Oku!” Kur’an’ın ilk emri! Mutlak bir emir bu. Yüce Yaratıcı Şanlı Peygamber’inden ve Onun şahsında bizlerden okumamızı istiyor. Ancak okunacak olan nedir? O konuda bağlayıcı ve sınırlayıcı emir yok. Cebel-i Nûr’un Hira mağarasında doğan vahiy güneşi, cehâlet karanlıklarını aydınlattı. Müslümanların önüne okuma ufku .....
Sayı: 232, Sayfa: 005
Aşk İşi... - Ahmet Rüstemoğlu
İlk Kur'an hocam, Babıççı (Pabuççu olmalı) Hoca'dır. Mahallemizin hanım hocalarındandı. Evimizin hemen yakınında bulunan Cennet Pınarı'nın yanındaki sokağın içinde, bahçesinde büyük bir dut ağacının bulunduğu, iki katlı bir evin, taşlarla döşenmiş avlusuna bitişik sofada Kur'an okuturdu. İlkokul öncesi ve ilkokul yılları... Her yaz bir yerlere k.....
Sayı: 232, Sayfa: 007
Kur’ân İle Hayat Bulmak - Osman Ersan
Kur’ân-ı Kerîm; Allah Teâlâ’nın, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için, Habîbi Hazret-i Muhammed -sallallahü aleyhi ve sellem-’e indirdiği ilâhî kelâmdır. O’nu ta’zîm ve saygı ile, Hak Teâlâ Hazretleri’nin kelâmı oldduğunu bilerek, engin mânâsı üzerinde derin derin düşünerek okumalıdır. Bu şekilde Kur&.....
Sayı: 232, Sayfa: 008
Bu Açlık Başka Açlık... - Cafer Bekiroğlu
Sevgili Peygamberimiz’in insanı âbâd edecek tavsiyeleri var. Bilinçle sahip çıkanı ihya edecek işaretleri var. Mesela “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” uyarısı. “Kur’ân’ı öğreten ve öğrenenlerin ümmetin hayırlıları olacağı” müjdesi. Bu iki işareti etraflıca bir değerlend.....
Sayı: 232, Sayfa: 011
İnsanlığa Sunulan Son İlâhi Armağan - Mesut Kaya
Rahmân olan Allah (c.c) Kur’ân’ı öğretti insanlığa. O’nun sonsuz rahmet ve sevgisinin en açık tezâhürüydü bu. Derûni şefkat ve merhametinin...Yarattığı kullara vereceği en değerli nimeti, en nâdide armağanıydı. Önce kendi nezdinde üstün bir yeri olan yüce meleğe öğretti Kur'ân’ı. O da Kutlu .....
Sayı: 232, Sayfa: 012
Bilgi Çağı-Kur’ân Çağı - Cemal Nar
Kur’an’ın “oku” emriyle başlaması bir mesajdır. Kur’an, gelişiyle, ilk ve orta çağı kapamış, “ahir zaman’’ı, yani “son çağ’’ı açmıştır. Mesaj şu; artık kaba kuvvet devirleri bitti. Artık Kur’an çağı başladı. Artık “oku” emriyle ilim çağı başl.....
Sayı: 232, Sayfa: 014
İlk Emir... - Altınoluk
İslamın ilk emrinin “oku”1 oluşu, ilme verdiği önemi açıkça gösterir demekten hep mutlu olmuşuz, iftihar etmişizdir. Allah’ın Kur’an’da kaleme ve yazıya yemin etmesi2 de bize mutluluk vermiştir. İslamın ilme verdiği önem çerçevesinde, insana iç ve dış aleminden ibret ve deliller sundu.....
Sayı: 232, Sayfa: 014
Cana Can Katan Kitap - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân, mü’minleri, hayat verecek şeylere, onları canlı, diri ve aktif kılacak ilkelere çağırmaktadır. Maddî ve manevî yönden Kur’ân’ın sebep olduğu canlılık, sağladığı hareketlilik, verdiği enerji, sunduğu heyecan ve davet ettiği aksiyon onun taşıdığı misyon ve isimden kaynaklanmaktadır. Çünkü, onun isimlerinden biri de .....
Sayı: 232, Sayfa: 017
“İkra!” - Rahime Betül Demirayak
Bir toplumun saadet ve sefaleti; bireylerin saadet ve sefaletine bağlıdır. İdealleri ve beğenileri çok farklı olan bireyler bir araya geldiklerinde, saadet ve sefalet sebeplerinin aynı olduğu düşünülürse, bu konunun yalnız nefislerin keyfiyetine bağlı olmadığı anlaşılır. Dünyanın sayılamıyacak çokluktaki nimetleri bir araya gelse, insa.....
Sayı: 232, Sayfa: 019
Can Yunus - Servet Yüksel
Asırlann unutulmaz galibi, Acıların, çilelerin talibi. Hak yolunun gözü yaşlı garibi. Çiçeklerin kokusunda CAN YUNUS. Derelerin akışında CAN YUNUS. Kurdun, kuşun nasibi var sözünde. Bir hasretin sırrı, nuru yüzünde, Destanlaşan ulvi erlik özünde, Söyler sevgi susar .....
Sayı: 232, Sayfa: 020
Kur’ân Eğitimi ve Gelecek Yatırımı - Halit Güler
İnsanlık tarihi ve dünyanın gidişatı gösteriyor ki, toplumların çocuksuz kalması ve yaşaması mümkün değilir. Biliniyor ki çocuk, hayatın her safhasında, toplumun her kesiminde, hikaye ve masal kitaplarının her sayfasında, dinin hemen her emrinde ve tavsiyesinde vardır. Ayrıca aileler, okullar parklar, sokaklar ve sohbetler de çocuksuz olmaz......
Sayı: 232, Sayfa: 021
60 Yıl Kur’ân’da Hata Aramışlar - Dr. Murat Kaya
17. asırdan beri Avrupalılar, kendi dinlerinin kitabındaki büyük farklılıkları görünce bundan rahatsız oldukları için bu psikoloji içinde Kur’ân üzerinde çalışmaya başladılar. Hattâ bazı müsteşrikler Kur’ân nüshaları üzerinde de benzeri bir çalışmanın yapılmasını üniversitelerine teklif ettiler. Münih Üniversitesi bu teklifi k.....
Sayı: 232, Sayfa: 023
İhlâs Sevgisi - Cafer Durmuş
İhlas suresini okuyacağım. Sevgili Peygamberimin tavsiyesine tutunacağım. Manasını özümsemek için ona yeni bir şevkle sarılacağım. Onu bilerek ve duyarak okumanın faziletini daha çok insana ulaştırmaya gayret edeceğim... Bu niyetle Kur'ân-ı Kerim'i açıp, ihlasla yüz yüze geliyorum. Manasını yeniden okuyorum. İhlas ne demek diye lugatı .....
Sayı: 232, Sayfa: 024
Duâda Rabbe Karşı Edeb - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî'den Hikmet Damlaları... İbn Atâullah el-İskenderî –kuddise sirruh-, dualarımızda Allah’a karşı gözetilmesi gereken ince edebe şöyle işâret eder: “Israrla dua etmene rağmen, Rabbin ihsanı gelmekte geciktiyse, ümitsizliğe düşme! Zira Yüce Mevlâ, dua edenin duasına icâbet.....
Sayı: 232, Sayfa: 026
Kutlu Doğumdan Yeni Doğumlara - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
1989’da Ankara Kocatepe’den yuvarlanan bir muhabbet topu büyüdü, büyüdü, kocaman bir sevgi çığı oldu...Önüne geleni Peygamber sıcaklığı ile kucaklayıp Saadet Çağı’na götüren bir sevgi çığı...Ve nihayet bu yıl daha coşkulu bir Kutlu Doğum Haftası yaşandı... Bu yıl güller daha bir parlaktı...Yüzler daha mütebessim........
Sayı: 232, Sayfa: 028
Kur’ân’ın Kalbe Tesiri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki: “Yâ Ekreme’r-Rusül! Eğer şu, ahkâmı ve hakâikı câmi olan Kur’ân’ı biz, dağ üzerine indirmiş olsa idik, sen o dağı Allah’dan korkucu ve Allah’ın korkusundan yarılmış görürdün! İşte misâllerimizi Biz âzimü'ş-şân nâsa beyan ederiz ki nâs kendi hallerin.....
Sayı: 232, Sayfa: 030
Nasıl Bir Kulluk? - Sâdık Dânâ
Abdülkadir Geylâni kuddise sirruh buyurur: – Ubûdiyeti tahakkuk eden ve marifete eren kişi, Allah’dan zâtını kendisine göstermesini yahud göstermemesini veyahud kendisine bir şey vermesini veya vermemesini istemez. Ârif, Allah’dan böyle taleblerde bulunmaz. Çünkü o, artık fâni olmuş, Allah’ın varlığında, .....
Sayı: 232, Sayfa: 031
Kur’ân-ı Kerîm’e Muhabbet ve Hizmet - Osman Nûri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm mü’minler için büyük bir hürmet ve muhabbet merkezidir. Çünkü o, bizim için bizâtihî Rabbimizin kelâmı ve aynı zamanda “hidâyet rehberi” olması dolayısıyla Cenâb-ı Hakk’ı hatırlatır. Bu sebeple de Kur’ân, “Rabbini tanıyan ve O’na muhabbetle yönelen” her gönülde en.....
Sayı: 232, Sayfa: 033
Sahâbenin Hakları - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Kur’ân-ı Kerîm’deki şehâdetlerden sonra ashâb-ı kirâmın kıvam göstergelerinin başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in onlara yönelik tavsiye ve uyarıları yer alır. Peygamber Efendimiz’in bu tavsiyelerinde öne çıkan noktalar, aynı zamanda ve bir anlamda “Sahâbenin Hakları” olarak da değe.....
Sayı: 232, Sayfa: 038
Derinlik - İdris Arpat
Derinlerden akan ırmaklar, derin derin akan ırmaklar, insanda haşyet uyandırır. Derin denizler, esrârını ifşâ etmezler. Göklerin derinliklerini halâ idrâk edebilmiş değiliz. Fezâlar, bu’d-u mutlaklar, nice bin galâksiler, baş dönmelerinin sebebidirler. Yerin derinliklerine doğru inildikçe sıcaklığın arttığını biliyoruz. Kökler derinlere in.....
Sayı: 232, Sayfa: 040
“Müslümanlar İlmi İhmal Edemezler” - Dr. İhsan Yaşar
Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile... İlim yarışında nerede düştük, nasıl kalkabiliriz? – Herşeyden önce, böyle bir soruyu sormaya yönelten zihniyet durumunu anlamak zorundayız. Söylemlerimizde kullandığımız kavramlar ile bu kavramlardan hareketle inşa ettiğimiz yargıların yaşlarının kaç olduğu; başka bir deyişle n.....
Sayı: 232, Sayfa: 041
Öz’ler Dursun Duâya - Necla Günay
Dua: Yaratılanın sahibine sığınması, gizli yakarışların, üzeri kuşatılmış hataların, nedametler içinde Yaradanına sunulması, “Rabbim” diye yanmış bir gönlün, teselli ve ümit arasında gidilecek tek kapıyı çalması, fırtınalar esen ruhunu, dua sahilinde dindirmeye çalışmasıdır. Yaratılanın, Yaradanına ilticasıdır dua. Kalbin .....
Sayı: 232, Sayfa: 043
Müslümanlığı Temsil Problemi - Ali Rıza Temel
İnanç ve ideolojiler sözler ve yazılı metinlerden ziyade bu inanç ve ideolojileri temsil edenlerin görüntü ve davranışlarıyla değerlendirilir. Davranışlara yansımayan inanç ve düşünceler ne kadar değerli olursa olsunlar, kullanılmayan hazineler gibi âtıl kalırlar. İnancın değeri aksiyona dönüştüğü nisbettedir. Kur’ân-ı Kerîm’de im.....
Sayı: 232, Sayfa: 044
Allah Bes Bâkî Heves - Dr. Durak Pusmaz
Pakistan’ın büyük mütefekkir ve şairi Muhammed İkbal diyor ki: (Cavidname, 68) “Biz seni arıyoruz, sen gözden uzaksın. Hayır yanlış; biz körüz, sen hazır bulunuyorsun.” Evet ruhtan ve manadan uzak, sadece maddeye takılıp kalan insanın gözü, akıllara durgunluk veren koca evreni yaratan yüce Allah.....
Sayı: 232, Sayfa: 046
O An... - Mehmed Aslan
Mart ayının ortalarında Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sürgün edilmiş insanların yaşadığı çadır şehirciklerine gittim. Yaşadığı diyorum ama yaşamak zorunda kaldığı... Deniz Feneri Derneğinin hazırladığı yadım paketlerini, Gençliğe Yardım Fondu’nun organizasyonu ile dağıttık. Üç bine yakın Azerbaycanlı ailenin yüzünü gül.....
Sayı: 232, Sayfa: 048
“Son Nefes” Kitabı Bakü’de Tanıtıldı - Altınoluk
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin “Son Nefes” adlı kitabının Azerbaycan Türkçesine uygunlaştırılmış hali, 18 mayıs 2005 Çarşamba günü Gençliğe Yardım Fondu’nda düzenlenen bir merasim ile geniş bir katılımcı kitlesine tanıtıldı. Önce kendi ifade ve tesbitiyle kitabı “Anadolu Türkçesinden Az.....
Sayı: 232, Sayfa: 049
İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindî - Halil İbrahim Kurucan
Ahmed Sirhindî, dini ihya faaliyetleri, tasavvufa getirdiği yenilikler ve sonraki nesiller üzerindeki tesiriyle tarihte iz bırakmış önemli bir şahsiyet, bir müctehid ve ekol olmuş bir “sûfî”. “İmâm-ı Rabbânî” ve “Müceddid-i Elf-i Sânî” lakaplarıyla anılan Şeyh Ahmed Sirhindî 17. yüzyılda Hindistan’da yaş.....
Sayı: 232, Sayfa: 050
Bu Defa Kanla Bastırıldı - Beytullah Demircioğlu
ÖZBEKİSTAN: ABD’nin Orta Asya’daki İşkence Üssü’nde Özgürlüğe Geçit Yok 1 Eylül 1991 yılında bağımsızlığını ilân eden Özbekistan, o tarihten bu yana Orta Asya’nın en kapalı rejimlerinden biri olma özelliğini koruya gelmiştir. 27 milyona yaklaşan nüfusu, zengin yeraltı kaynakları ve coğr.....
Sayı: 232, Sayfa: 052
İlim Meclislerini Seven Rubeyyi Binti Muavviz (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Rubeyyi binti Muavviz radıyallahu anhâ ilmî ve siyasî toplantılara katılan hanım sahâbîlerden... Medine’de İslâm’ın yayılmasına bilgisiyle, görgüsüyle hizmet eden bir hanımefendi... Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin evine gelip istirahat ettiği bir bahtiyar hanım!.. O, Medineli olup Hazreç kabilesinin Beni N.....
Sayı: 232, Sayfa: 056
Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu - Altınoluk
Coşkulu bir bilgi şöleni Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri, yaşadığı dönemden bugüne, tarihimizin her devrinde tesirini sürdürmüş gönül sultanlarımızdan biridir. Sekiz pâdişâh devrini idrâk etmiş, gerek eserleri, gerekse sohbet, irşâd, vaaz ve nasîhatleri ile toplum için bir feyiz kaynağı olmuş bu Allah dostunu anmak, onu daha yakından tan.....
Sayı: 232, Sayfa: 057
Ben Bir Baba Tanımıştım... - Dr. Mehmet Güneş
Bir “Babalar Günü!” Yazısı O içimizden birisiydi… Sıradan bir insan gibi görünmesine rağmen, sıra dışı pek çok özelliğin sahibiydi... O, 70 yıllık ömrünü kul olma şuurunu müdrik olarak yaşamış; iyiliği, sevgiyi, saygıyı, edebi, ölçüyü, dürüstlüğü, höşgörüyü... tavır ve davranışlarında yaşatmış, yaşadığı ve e.....
Sayı: 232, Sayfa: 058
Peygamberimiz (s.a.v.)’e Mektup - Altınoluk
Kutlu doğum haftası münasebetiyle Karaman Yunus Emre Kültür Vakfı Erkek ve Kız öğrenci pansiyonlarında yapılan “Peygamberimize (s.a.v) mektup” yarışmasına katılan gençlerimizin yazıları, oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilmiş iki yazı (Erkekler ve Kızlarda) birinciliğe lâyık görülerek ödüllendirilmiştir. Aşağıda .....
Sayı: 232, Sayfa: 061
Hastalanmadan Önce Sağlığın... - Dr. Ali Akben
İnsanoğluna sunulmuş en büyük nimetlerden biri sağlıktır. Sağlığı bozulmuş bir insan hayattan zevk alamaz, sosyal toplumsal manevi ve dini görevlerini yerine getiremez. Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun öncelik taşıyan unsurudur. Sağlık olma sadece fiziksel bir değer değil büyük çoğunlukla zihinsel ve ruhsal bir değerdir. Çünkü zihins.....
Sayı: 232, Sayfa: 062