Çocuk
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, “Bir Müslüman” dünyanın bütün çocuklarına karşı sorumluluk duymalıdır” dense, hemen aklımıza kendi çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yeterince ifâ edip edemediğimiz sorusu gelir. Çocuk tertemiz gelir dü.....
Sayı: 231, Sayfa: 001
Çocukları Kaybetmemek İçin - Ahmet Taşgetiren
Sabah büroya geliyorum. Yolda otomobille ilerlerken yanımızdan bir okul taşıtı geçiyor. Yandan, bir anda, en arka sırada açılmış camdan sigaralı bir el görünüyor. -Allah Allah, diyorum birden, çocukların bindiği okul taşıtında sigara içmek de neyin nesi? Çı.....
Sayı: 231, Sayfa: 003
Yetimlikten Dürr-i Yetimliğe - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Yetim” yalnız babası, ya da hem babası ve hem annesi olmayan yavru için kullanılan bir terimdir. Efendimiz önce babasını, sonra annesini kaybederek yetimlikte sembol olmuştur. Çocukluk ve gençlik yıllarını “Ebû Tâlib’in yetimi” unvanıyla geçirdi. Büyük insan.....
Sayı: 231, Sayfa: 006
"Onlar Kıyıya Vurmuş Deniz Yıldızları" - Mustafa Ruri Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi ŞİRİN ile Sokak Çocukları Üzerine Konuştuk: Türkiye’de çocuk her gün bir alanda yeni bir sorunla gündeme geliyor. Yeni binyılın eşiğinde aile yapımız ne durumda? – “Çocuk özne”.....
Sayı: 231, Sayfa: 008
Yetimler Babası Karabekir Paşa - Altınoluk
Milli Mücadele'nin önder kadrosundan eski Doğu Cephesi komutanı ve ünlü siyaset adamı Kazım Karabekir Paşa’nın askeri ve siyasi sahadaki başarıları hepimizin malumu. Ancak Paşa’nın “Çocuk Davamız” olarak adlandırdığı ve bu yönde .....
Sayı: 231, Sayfa: 012
Bir Çocuk Büyürken... - Zehra Kaplan
Kim Demiş ki Çocuk Küçük Bir Şeydir Bir Çocuk Belki en Büyük Şeydir! A. Hamit Çocuklarımız yüzlerine bakmaya kıyamadığımız, göz bebeklerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz kısacası her şeyimiz. Evimiz.....
Sayı: 231, Sayfa: 013
Çocuk Deyip Geçmeyin - Cevat Ulusoy
Ocağa gelmezse çocuk, Bulunmaz dermana benzer. O ne tahta, ne saraya, Ne sim-ü sâmâna benzer. Onun dünyaya gelişi, Tekrar-ı ecdada benzer. Çınarlara gölge vuran, Körpe fidana benzer. Kundakta cennet kokusu, Misk-ü reyhana benzer. .....
Sayı: 231, Sayfa: 015
Çocukluğumuz Bizim Anavatanımızdır - Şeref Algur
Özgüven terimini artık günümüzde çok sık kullanılan terimlerden birisiridir. Özgüven kavramına detaylı olarak girmeden, kısa ve öz bir tanımını yapmak sanırım yararlı olacaktır. Özgüven; “Bireyin kendinden memnun ve kendisiyle barışık olmasıdır.”.....
Sayı: 231, Sayfa: 016
Dünün Çocukları, Yarının... - Seher Aydın
Dünün sokakta oynayan çocuklarını, genç kızlarını görüyorum. Bugün her biri ev bark sahibi olmuş, büyük sorumluluk almışlar. Hatta bazıları kucaklarında çocuklarıyla küçük yaşta anne oluvermişler... Zor bir görev üstlenmiş ne ulvi bir yükü omuzlamışlar habersizc.....
Sayı: 231, Sayfa: 018
Anne-Baba Hakkı ve Günleri - Nesrin Zerey
Ana gibi yâr olmaz... Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar...” gibi sözler, hakkını asla ödeyemeyeceğimiz tek varlık olan annelerimizi tanımlar. Ahlâken sukut etmemiş, insanlığını kaybetmemiş her kadın için en güçlü duygudur annelik. Çünkü “Rahim” ola.....
Sayı: 231, Sayfa: 019
Muhabbetin Sırrı - Rabia Christine Brodbeck
Tarihin içinde bulunduğumuz devresinde, hakikatin evrenselliğinin farkına varma, hayatın esas amacını belirleme, insanın anlam ve değerine ilişkin bir gelecek resmi sunma ihtiyacı hiç bu kadar aciliyet kespetmemişti. Bilin ki su birdir. Her şeye, mutlak ebediyet makamınd.....
Sayı: 231, Sayfa: 021
Gerçek Kazanç Gerçek Kayıp - Ali Rıza Temel
Filozof şair Maarri: “Ölüm anının bir feryadı, doğum anının binlerce neşesine baskın gelir” demiş. Bir şeye sahip olamamanın üzüntüsü, sahip olduktan sonra kaybetmenin üzüntüsü yanında hiç kalır. Mesela bir milyar liraya sahip olamayanın üzüntüsü mü dah.....
Sayı: 231, Sayfa: 022
Fesadcı Kişiliğin Tahlili - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerim Allah’ın insana kutlu mesajı. Her işin en doğrusunu, her sözün hakikatini işaret eden hayat rehberi. Eğriyi doğruyu, fesadı ıslahı ondan öğrenmeliyim. İnsanları ve eşyayı onun tarifince tanımalıyım. İnsanı.....
Sayı: 231, Sayfa: 024
Hikmet ve İnsan - Dr. Adem Ergül
İbn Ataullah el-İskenderi'den Hikmet Damlaları Hikmetin yegâne kaynağı olan ve güzel isimlerinden biri de “el-Hakîm” olan Yüce Rabbimiz, kendilerine hikmet verilen kimselerin gerçekten büyük bir ihsana nail olduklarını şöyle beyan eder: “Allah hikmeti dilediğ.....
Sayı: 231, Sayfa: 026
Bir Güzel İnsan - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bize örnek insanlar gerek. Hayat tarzıyla Rabbimizin buyruklarını hatırlatan, Efendimiz’in yaşama üslûbunu yansıtan örnek insanlar... İşte Mutarrif ibni Abdullah onlardan biri. Sahâbî olma şerefini kıl payı kaçırsa bile, Resûl-i Ekrem’in en yakın arkad.....
Sayı: 231, Sayfa: 028
Yetime Şefkat - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Bir de sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: Afv etmek. İşte Allah size âyetlerini böylece açıklar. Olur ki dünya hususunda da, ahiret hususunda da iyice düşünüp öğüd alasınız. Bir de Sana yetimleri sorarlar. De ki: Onları ıslâh eylemek, yararlı bir hâle g.....
Sayı: 231, Sayfa: 030
Gayretiniz Uykuya - Sâdık Dânâ
Bir gün Mûsa aleyhisselam, Benî İsrailden bir gurub insana uğradı. Onlar ayaklarına papuç giymemişlerdi. Başlarına toprak saçarak ağlıyorlardı. Musa aleyhisselâm onların haline bakdı, acıdı, kendisi de onlarla beraber ağlamaya, Allah’a şöyle yalvarmay.....
Sayı: 231, Sayfa: 031
Toplumumuzdaki Kanadı Kırıklar: Yetimler ve Yoksullar - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hak, insanı kâinâtın en şerefli varlığı kılmış, yarattığı her şeyi de ona emânet etmiştir. Kendisine lutfedilen büyük bir salâhiyetle yaşayan insanın, Hâlık’ına karşı ciddî bir kulluk şuuru ve ihsân duygusu içinde bulunmas&.....
Sayı: 231, Sayfa: 032
Yergi-Sövgü Yasağı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hz. Peygamber’in ashâb-ı kirâm ile ilgili olarak ümmetine yaptığı çağrı ve uyarıları arasında, onlara kötü söz söylememek, sövmemek ve onları yermemek ağırlıklı bir yere sahip bulunmaktadır. Nakledildiğine göre, Hz. Peygamber’e ilk iman eden sek.....
Sayı: 231, Sayfa: 038
Başarı ve Zaferde Manevî Gücün Önemi - Dr. Durak Pusmaz
Şemsettin Sami’nin “Kâmûs-i Türkî”sinde “Maneviyat” kelimesi: “Kendine güven duygusu, yürek gücü, moral”, şeklinde açıklanır. Maneviyat insana ayrı bir enerji verir. Bu güç sayesinde az sayıda insanlar çok güçlü ordulara karşı koyabilirler. KurR.....
Sayı: 231, Sayfa: 040
Mesnevi'den Parıltılar 2 - Nuri Baş
Allah’a Kul Ol! 19- “Sen gümüş, altın bağından kurtul artık ey oğul!       Gayri yetsin gaşetin gel, sen kul ol, Allah’a kul! 24- “Yaşa ey kibrimizin çâresi, iksîr olan aşk!       şaton hem, Calinoslar gibi destgîr olan aşk......
Sayı: 231, Sayfa: 042
Yunus’un Mesajı - Hayrettin Durmuş
Çiçek olup açan, kuş olup uçan, rahmet olup yağan, bülbül olup konuşan, aşk sevdalısı, kardeşlik sevdalısı, birlik sevdalısı Yunus. “Bizim Yunus”. Yunus Emre... “Dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerek” diyen, “Ben gelmedim davî için/ Benim i#.....
Sayı: 231, Sayfa: 043
“Resûlullah Ne Haldedir?..” - Ekrem Sağıroğlu
Bu cümle, sonraları İslâm’ın ilk halifesi olacak kişinin, müslümanlığın ilk yıllarında, az ve güçsüz oldukları dönemde, küfür mensuplarının saldırısına uğrayıp bayıltılıncaya kadar dövüldüğü zaman, gözünü açar açmaz söylediği tek c.....
Sayı: 231, Sayfa: 044
Dünyadaki Cennet - Osman Ersan
Cennet denilince akla hemen huzur ve mutluluk gelir. Mutluluk, gönlün huzûr ve sürûrla dolması, rûhun doyuma ulaşması ve rahatlaması demektir. Mutluluk, insanların dünya ve âhirette ulaşmak istedikleri en son temel hedeftir. Bütün çalışmalar, gayret ve çabalar hep mutlu olmak içindir. İslâm .....
Sayı: 231, Sayfa: 046
Yâ Hû - İdris Arpat
“Ağrı’ya eş bir dağ olsaydı içimde İlkin şu gönlüme doğardın her sabah, Ağrı’ya eş yüce bir dağ yok içimde Ne kadar cüceyim dert ve sevincimde! Ah, yazık ki bütün insanlık güneşs.....
Sayı: 231, Sayfa: 048
Ecnebi Sokaklarda - Dr. Mehmet Güneş
Kan sızar gözlerimden yüreğimde bir sancı, Ecnebî sokaklarda yaşadık her utancı ... Bir bozuk pusulayla kuşanırken zamanı, Duman rengi bulutlar kapladı âsûmanı... Ufuklar kararırken Şrtınaya kapıldık, Kıblesiz ro.....
Sayı: 231, Sayfa: 049
“Rahmet Esintileri” Bulgaristan’ın Karlıovasında Esiyor - Vedat S. Ahmed
Karlıova (Karlovo)’da 600 küsûr yıldan beri önemli bir Müslüman kitlesi yaşamaktadır. Halen kasabada 3000 civarında Müslüman vardır. Son belediye seçimlerinde Müslümanların desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi 4. parti olmakla belediye başkanının belirlenmesinde önemli faktör olmu&.....
Sayı: 231, Sayfa: 050
Fetâ... Fütüvvet - Handan Özduygu
İlk gençlik yıllarımdı. Mehmet Alagaş’ın ‘Şafak Mektupları’ diye bir kitabını okumuştum. İki arkadaşın karşılıklı mektuplarıydı yanılmıyorsam. Mahiyetini unutmuşum ama o kitaptan, yıllar geçti hiç unutmadı.....
Sayı: 231, Sayfa: 051
Misyonerliğin En Etkili Araçları - Altınoluk
Misyonerlerin amaçlarına ulaşmak için en çok kullandıkları araçlar arasında okulların öne çıktığı bilinen bir gerçektir. Misyonerlik çalışmalarının tarihi geçmişine bakıldığında da yabancı okulların bu alanda önemli bir rol üstlendikleri görülmektedir. Nitekim misyonerlerin yahut İncilin başka yollarla sokulmaya imkan bulamadığı bir çok yerlere,.....
Sayı: 231, Sayfa: 052
Nakşbend Yolunun Esasları - Ali Büyükçapar
Tasavvuf edebiyatının eserleri sadece günümüze ait kitaplardan oluşmaz. Dünden yarına devam eden bu neşe yolunun çiçeklerini dermeye çalıştığınızda zamanın durduğunu görürsünüz. Bursa’da yaşayan pirlerin eserleri günümüze ışık tutmaya devam ediyo.....
Sayı: 231, Sayfa: 054
Euro-İslâm, Ilımlı İslâm Seç, Beğen, Al! - Beytullah Demircioğlu
Bir taraftan Avrupa diğer taraftan da Amerika, üretmeye çalıştıkları “İslam modelleri”ni tüm İslam toplumlarına kabul ettirebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu hedef doğrultusunda zirveleri konferanslar, projeleri yeni yeni projeler takip ediyor. Amerika’n&#.....
Sayı: 231, Sayfa: 055
Peygamberimizin Süt Kardeşi Şeyma Binti Hâris (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Şeyma binti Hâris radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin süt kızkardeşi!.. Çocukluk yıllarında annesi Halîme hatun ile Efendimize hizmet etmiş bir bahtiyar hanımefendi!.. Süt kardeşi Efendimizi çok seven, yanından ayırmayan bir mübarek abla!.. O, Mekke c.....
Sayı: 231, Sayfa: 058
Zayıflamada Zihin Gücü - Dr. Ali Akben
İnsanoğlu beden-ruh –zihin üçlüsünün mükemmel uyumu ile yaratılmıştır. Fiziki yapımız olan organ ve dokularımızın sağlıklı işlemesi ve hayatiyetini devam ettirebilmesi için psikolojik desteğe ihtiyaç vardır. Günümüzde zorunlu olduğumuz yoğun stre.....
Sayı: 231, Sayfa: 060