Öyle Bir Zaman Gelecek ki...
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Nisan 21, 12 Rabiulevvele tekabül ediyor ve bizler, bir veladet-i nebiye kavuşmanın kutlu heyacanı ile buluşuyoruz. Ümmet-i Muhammed'e mübarek olsun. Her yıl tes'id edilen Kutlu Doğum Haftaları da bu yıl, Veladet-i Nebi (s.a.)'nin gerçek tarihi ile çakışıy.....
Sayı: 230, Sayfa: 001
Fiten vakti - Ahmet Taşgetiren
“Fitne” kelimesi sözlükte, “karışığını almak için altını ateşe koymak” anlamına gelmektedir. Çoğulu “Fiten” dir. Buradan yola çıkarak bir yandan “kargaşa, bela ve sıkı.....
Sayı: 230, Sayfa: 003
Rasulullah (s.a.v.) Bütün Çağları Uyarıyor! Öyle Bir Zaman Gelecek ki... - Dr. Murat Kaya
“Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur.” (Tirmizî, Fiten, 79/2267) * “Öyle bir zama.....
Sayı: 230, Sayfa: 006
Muhammed (s.a.v.) - Cevat Ulusoy
Anarsam sevmeden dilim kurusun; Yazarsam öpmeden elim kurusun; Yaşarsam görmeden gözüm kurusun; Muhammed adına kurban olayım Hıra’dan Hicret’e Kudüs’ten göklere... Ömrümce düşündüm, binlerce kere; Hayalim ermiyor vardığın yere........
Sayı: 230, Sayfa: 009
Hazreti mevlânâ’nın naatiyle... Kur'ân'ın Dilinden Hz. Mustafâ (s.a.v.) - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Mevlânâ’nın Mesnevî1’de yer alan bir naati var. Mevlâna burada Kur’an’dan ayetlere telmih ve atıflarda bulunarak Rahman’ın diliyle Hz. Peygamber’i anlatıyor. Biz bu şiiri nazmen tercüme ettik. Ardından bu naatte bulunan âyet ve hadislere işaret ederek açıklama.....
Sayı: 230, Sayfa: 010
“Kâinatın en güzel incisinedir bu mektup;” - Nesrin Kartal
– Bizi böylesine mahzun bırakışına tahammülü kalmamış bir kulun, bîçare feryadıdır bu. Aldırmasan da, bu varlığı sevmesen de bir kerecik olsun dinle ey Sevgili. Bak, aşığın firakınla ne hale gelmiş. Dinle güzeller güzeli. Seni sevebilmek nas.....
Sayı: 230, Sayfa: 012
İntizâr - Nizamettin Aksu
Gül yüzünden güller derdim Sultânım Ben gönlümü Sana verdim Sultânım Hangi gündü hangi ândı unuttum Dergâhına postu serdim Sultânım Vuslatının sermâyesi bî-bedel Ayrılığa göğüs gerdim Sultânım Kalb otâğı âşı.....
Sayı: 230, Sayfa: 013
Selâm Sana Ey Nebî - Mustafa Necati Bursalı
“Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e çok sâlat (ve tekrîm) ederler. Ey îman edenler, siz de ona salât edin, tam bir teslimiyetle de selâm verin.” (Ahzap, 56) Zerreler adedince, Selâm Sana ey Nebî. Her lâhza, gündüz, gece, Selâm Sana ey Nebî!.. En has, en pâk kelâmla,.....
Sayı: 230, Sayfa: 014
Hz. Peygamber'in Aile Hayatından Bazı Örnekler Hane-i Saadetteki Son Delil… - Doç. Dr. Kerim Buladı
Her tarafta şiddetin, terörün, zulmün, insan haklarına tecavüzün, baskının, yalanın, hilenin, entrikanın ve kısaca insanın ruhunu karartan her türlü kötülüğün hakim olduğu bir ortamda, “Kutlu Doğumun” ılık ve tatlı esintilerine, gönül dünyam.....
Sayı: 230, Sayfa: 015
Bekliyoruz Seherde... - Seher Aydın
Ey Üzerimize Doğan Ay ! Yaşamayı Sen öğrettin. Sevmeyi Sen öğrettin. Sen geldin Seninle yeşerdi kuru Hicaz çölleri. Öfkenin nefretin yerini muhabbet aldı, tebessümler sardı. Seni öldürmeye gelenler Sende dirildi. Etrafında yıldızlar misali Sahabelerin de öyle çok s.....
Sayı: 230, Sayfa: 016
Bedrin Arslanları Gözüyle - Cafer Durmuş
Yüce Kitabımız, müslümanın inancını inşa eder. Zihnî/fikrî yapısını âyet âyet tanzim eder. Cenâb-ı Hakk'ın; gözlerin bakışını ve kalplerde olanı nasıl ihata ettiğini anlatır. Hak ile batılın mücadelesini tarihten misallerle ortaya koyar. Çevr.....
Sayı: 230, Sayfa: 018
Hz. Peygamber'in Saygı Çağrısı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah b. Muğaffel radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Ashâbım hakkında Allah’a karşı saygılı olun, Allah’tan korkun. Benden sonra .....
Sayı: 230, Sayfa: 020
Mesnevi'den Parıltılar 1 - Nuri Baş
Ney’in Ayrılık Feryâdı Nuri Baş Hocaefendi daha önce yaptığı manzum hadis-i şerif çalışmasından sonra yeni bir çalışmayı daha tamamladı. “Mesnevî-i Şerîftan Seçmeler” isimli çalı#.....
Sayı: 230, Sayfa: 022
Allah'ın Rızası - Dr. Durak Pusmaz
Tahsin Ünal “Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi” isimli eserinde (s.93) Büyük Türk Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında cereyan etmiş şöyle ibretli bir olay anlatır: Belgrat’ın zaptında, Mohaç Meydan Muharebesi’nde bulunarak mühim hizmetler ifa etmiş olan meşh.....
Sayı: 230, Sayfa: 023
Ağladın mı Hiç? - Vildan Erkan
Sen hiç sebepsiz ağladın mı?... Yana yakıla... Bağıra bağıra… Kafanı duvarlara vura vura… Dişlerini kırarcasına… Ya da bir köşede sıcacık damlaları gönlüne akıta akıta… İçten içe… Ciğerlerinin ta sız.....
Sayı: 230, Sayfa: 025
Gerçek ve Sahte Dostlar - Ali Rıza Temel
Mâlumdur ki; insan tek başına yaşayamaz. Yalnızlık Allah’a mahsustur. Zaten insan kelimesi ünsiyetten gelmedir. Babamız Hz. Adem bile cenette olmasına rağmen tek başına sıkıldı ve Cenab-ı Hak kendisine yoldaş olmak üzere anamız Hz. Havva.....
Sayı: 230, Sayfa: 026
Günah ve Teşhir - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kul kusursuz olmaz. Kusur işlemek kulun özelliğidir. Kusursuz olan sadece Allah’tır. Bu durumda kul ne yapmalıdır? Bir günah işledikten sonra pişmanlık duymalıdır. Çünkü, Efendimiz aleyhisselâm’ın buyurduğu gibi “Günahın keffâreti yapt.....
Sayı: 230, Sayfa: 028
Bazı Fitneler - M. Sâmi Ramazanoğlu
Adiyy İbn-i Hâtim -radıyallahu anh-’den şu haber rivâyet edilmiştir: Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in yanında iken huzur-ı saâdete iki kişi geldi. Bunun birisi -ortalığın fakr ve ihtiyacından yana yakıla bahsediyordu. Diğeri .....
Sayı: 230, Sayfa: 030
İnsanlar İki Kısımdır - Sâdık Dânâ
Dünya serî-üz zevâldir. Her gelen muayyen bir müddet yaşar. Bazısı genç, bazısı yaşlanmış bir şekilde ahirete intikal eder. Ne mutlu bu imtihanı verebilenlere... Cenâb-ı Hak bizi kendine kul yaptı. Yerde sürünen bir haşere yapabilirdi. Habîb-i Edîbine.....
Sayı: 230, Sayfa: 031
Muhabbet - Osman Nûri Topbaş
Muhabbet, fânî hayâtımızın tadı, neş’esi, huzur ve sürûrudur. Varlığın hamuru, muhabbet mayası ile yoğrulmuştur. Muhabbet istîdâdı, Rabbin kullarına en büyük lutuflarındandır. Bu bakımdan muhabbeti lâyıkına yöneltmek ve dostluğun hakîkatine ermi&.....
Sayı: 230, Sayfa: 032
Kur'ân Hâfızı Olmak Üzerine - Mesut Kaya
Anadolu insanında yaygın bir inanç vardır. Kur’ân-ı Kerim’i okuyan ve ezberleyen çocukların anne-babalarına, ahirette nurdan taçlar giydirilecektir. Bu inanç, belki tüm İslâm coğrafyasında böyledir. Müslüman anne-babalar bu sâikle, çocuklarının Kur’ân öğrenmesini ve de.....
Sayı: 230, Sayfa: 038
Mevlâ’ya Vuslat Takvâ Mertebesinde - Altınoluk
“Biz onu yeryüzünde güçlü kıldık ve ona her şey için bir sebeb (istediği her şeye ulaşmanın yolunu) verdik. O da bir yol tuttu.” (el-Kehf, 18/84-85) âyetinde de belirtildiği gibi her şeyin bir sebebi ve usûlü olduğuna, bu sebeblere sarılmadan, bu usûlleri uygulamadan sonuca ulaşmanın ve kapıdan içeri girmenin mümkün olmadığına işâret.....
Sayı: 230, Sayfa: 039
Seher Mesajları - Dr. İbrahim Es
Düştük elbet bu gurbet ilinde inayetle biz aşkın belasına Bulduk hamdolsun şifayı erdik hidayetle biz Hakkın devasına Ulu davadır bu alma başa sevdayı Ne ibret ki kum saatinde kumun dane dane döküldüğü gibi akar gider zaman Kıyametimiz gelip .....
Sayı: 230, Sayfa: 041
"Beyaz Dilekçe" - Dr. Mehmet Güneş
Gecenin katmer siyahına benzeyen günahlara “af” talep etmek için; toz pembe bir heyecanla yazılan, bahar yeşili duygulardan mürekkep bir “Beyaz Dilekçe”... Harfleri gözyaşından oluşmuş, ka&#.....
Sayı: 230, Sayfa: 042
Bir Yürek Yıkanır - Dr. Rıfat Araz
Yâ Rab, can mülkünde yine hasat var ! Çağırır her zerrem, kervana beni … Bir gün yaprağında, bin nasihat var; Dert alır götürür, dermana beni … .....
Sayı: 230, Sayfa: 043
Ötesi Yok! - İdris Arpat
İnmişiz has bahçelerden zor mekânlara. Bu mekânlarda hayat sürdürülecek, yollar yürünecektir. Güneş doğacak, yıldız sönecektir, ötesi yok. Âdem ilimde, şeytan hîlede, melek itâatte mahâretlidir. Meydan kuruldu, sahne hazırlandı. Kâtipler, kameramanlar yerini aldı. Oyun başladı.....
Sayı: 230, Sayfa: 044
Herşey Bir Mekan İçinde - Mehmet Ali Kalkan
Nakış nakış yağan karın, Yeri asuman içinde. Ötelere gebe yarın, Yaşanılan an içinde. Damlaydık tufana döndük, Çamurduk insana döndük, Cihandan cihana döndük, Zaman var zaman içinde. Ümit atına binerim, .....
Sayı: 230, Sayfa: 045
Kitap - Dergi - Halil İbrahim Kurucan
Keşkül Keşkül sûfî gelenek ve hayat üç ayda bir yayınlanan kültür, sanat ve tasavvuf dergisinin adı. Keşkül tasavvuf ıstılahında gezgin dervişlerin boyunlarına asarak kullandıkları bir kap olarak tarif olunur ve fakirliğin adeta bir sembolüdür. Derviş bununla halktan alarak fakirleri.....
Sayı: 230, Sayfa: 046
Muhyiddin Pîrî (Reis) - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Evliya Çelebi 17. asırda İstanbul’da haritacılığı meslek edinenleri kaydederken, 8 dükkanda 15 kişi olduklarını yazar; ve bunların birkaç dil, özellikle Latinceyi gayet iyi bildiklerini söyler. Haritacı esnafı, eski araştırmacıların eserleri ve atlaslarından faydalanarak yeni haritalar yapar, onları gemicilere satardı. Çelebi, ayrıca İstan.....
Sayı: 230, Sayfa: 048
Tom ve Jerry Yokken - Mehmed Aslan
Kıssaların sürükleyici, çekici ve düşündürücü ortamında geçti çocukluğum. Babam kıssacıbaşı, çocuklar, kadınlar ve erkekler sadık dinleyiciler olurdu. Elektriksiz soğuk kış akşamlarında babamın etkileyici sesiyle anlattığı masalların, hikayelerin, yaşanmış hatıraların rüzgarıyla saatler geçer giderdi. Annemin şefkatli kucağında uyur kalırdım. Uz.....
Sayı: 230, Sayfa: 050
Kerkük ve Kerküklü Mehmed Emin Efendi - Prof. Dr. Mustafa Kara
Saddam’dan sonra İngiliz-Amerikan ortaklığının zulmü sebebiyle uzun bir zamandır içimde Kerkük’le ilgili bir ukde, bir hüzün var. Ne yapayım diye düşündüm. İslâm Ansiklopedisi’nin Kerkük maddesine bakmak aklıma geldi. Açtım, okudum. Şu cümle derdimi ziyadeleştirdi: “Kerkük misâk-ı millî sınırlarına dâhil olmasına rağmen 5.....
Sayı: 230, Sayfa: 052
Lübnan Gerçeği ve Kıskaçtaki Ülke; Suriye - Beytullah Demircioğlu
Suriye, ABD’nin Irak’ı işgaliyle başlayan süreçte en çok etkilenen bölge ülkelerinin başında gelmektedir. Yıllarca Washington’un baskısı altında kalan Şam yönetimi, son dönemde ise ABD’nin Ortadoğu’yu tanzim etme projesinde Irak’tan sonra İran ile birlikte ilk elde “çeki-düzen verilecek ülkeler listesini.....
Sayı: 230, Sayfa: 054
Bahar Yorgunluğu - Dr. Ali Akben
İnsanoğlunun dış ortamla zorunlu ilişkisi hayat akışını ister istemez etkilemektedir. Mevsimsel değişimlerden kaynaklanan çeşitli yakınmalar her insanın sık sık dile getirdiği bir durum. Bu günlerde hissedilmeye başlanan yorgunluk, uyku düzensizliği, uyuşukluk, yaygın ve gezici ağrılarla seyreden yakınmaların hepsini “bahar yorgunluğu̶.....
Sayı: 230, Sayfa: 058
Özel Hizmetleriyle Tanınan Ümmü Râfi Selmâ radıyallahu anha - Mustafa Eriş
Selmâ radıyallahu anhâ özel hizmetleriyle tanınan bir hanım sahâbi!.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize hizmet aşkıyla dolu bir bahtiyar hanım... Efendimizin oğlu Hz. İbrahim’in doğumunda ebelik yapan bir hizmet eri... Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendimizin dünyaya teşriflerinde de aynı hizmeti gören bir bahtiyar... .....
Sayı: 230, Sayfa: 059