Secde et ve yaklaş...
Aziz okuyucu, - Altınoluk
Aziz okuyucu, Alnı toprağı öpmeden, toprağa doymadan, topraktan gelip toprağa gideceği idrakini yaşamadan yapılan secde “Secde et ve yaklaş” çağrısına denk düşen bir secde midir? İşte bu soru, bizi, ibadetlerin ve ibadetlerdeki rükü.....
Sayı: 226, Sayfa: 001
Secde Özlemi - Ahmet Taşgetiren
İnsanın varlığının anlamı ibadetle - kullukla eşdeğerdir. İbadet - kulluk bildiriminin en doruk noktası namazdır. Ve namazın ibadet - kulluk rükünlerinin en derin ifadesi secdedir. Namazın bir akışı var... Maddi ve manevi.....
Sayı: 226, Sayfa: 003
Secde Hiçlikte Yükseliştir - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Secde, kendini yok farzediş veya hiçliktir. Kur’an’da ibâdetin özü, nihaî noktası olarak görülmüştür. Bu yüzden ibâdet yerleri olan câmilere “secdegâh” ve secde mekânı anlamına “mescid” adı verilmiştir. Kur’an’da iki tür secde vardır. Biri ihtiyarî, öbürü tes.....
Sayı: 226, Sayfa: 007
Rasûlullah'ın Namazı - Doç. Dr. Kerim Buladı
Rasûl-i Ekrem, iman, ahlak, ibadet ve takvâ açısından insanların en mükemmeli idi. Onun kadar Allah’tan korkan, onun kadar Allah’a bağlı olan, onun kadar ibadetlerde yoğunlaşan, onun kadar ahlakta kemâle ulaşan bir kimse yoktur. O, bütün hal ve hareketlerinde “üsve-i hasene” yani uy.....
Sayı: 226, Sayfa: 009
Sır Olsam... - Servet Yüksel
Gönlümü ateşe atsan üşürdü, Dost nazar eyledi aşka düşürdü, Arayan bulurmuş, meydana sürdü, Her dem Hak’kın üflediği kor olsam. Tevhid havanında nefsi ezerek, Aklımdaki düğümleri çözerek, Her zerreme rahmetini süzerek, Gü.....
Sayı: 226, Sayfa: 010
Namazda Huşû - Dr. Durak Pusmaz
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde Bakara Suresinin 45. ayetinde sabır ve namazla Allah’tan yardım istememiz emredilmekte, devamında namazın huşu içerisinde olanlardan başkasına ağır geleceği ifade edilerek: “Sabır ve namazla Allah’tan yardım diley.....
Sayı: 226, Sayfa: 011
Japonlara “İslam ol, kurtul” diyorum - Nimetullah Yurt
Nimetullah Yurt Hocaefendi ile Japonya’da İslam hakkında… - Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? - Allah-ü Teâlâ Kur’an’ı Kerim’de “Ey insanlar sizi tanışasınız diye şubeler ve kabileler halinde yarattık” buyuruyo.....
Sayı: 226, Sayfa: 014
Yeryüzündeki Temel Problem - Ali Rıza Temel
 “Dünyayı değiştirmek için önce insanı değiştirmek gerekir.” Bize göre insan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. İlahi ışığı taşıyan, emaneti yüklenen o dur. İnsanın manevi ve ahlaki kabiliyetlerini ortaya çıkarıp, geliştirmeden ne .....
Sayı: 226, Sayfa: 019
Gül Dile Geldi - Dr. Rıfat Araz
Marifet burcuna güneş doğanda Döktü göz yaşını sel dile geldi Zulmetin çölüne rahmet yağanda Açtı nur yüzünü gül dile geldi. Yerde gök kubbede kanat sesi var Yürekler el açmış niyazda ey yar Bir can yağmasında kalınca naçâr.....
Sayı: 226, Sayfa: 020
Mü’minin Niyeti Amelinden Hayırlıdır - Dr. M. Selim Arık
Hz. Peygamber’in terbiyesiyle yetişen ve çok hadis (2286 hadis) rivayet ettiği için “müksirûn” olarak anılan yedi sahabîden biri olan Enes b. Malik (r.a) Hz. Peygamber (s.a.v) den şöyle bir hadis nakleder: “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.”.....
Sayı: 226, Sayfa: 021
Gece Feneri - Hüseyin Özkaynakçı
Su söndüremedi içindekini, Cehennemde gül açtırmak hünermiş. Bazen yüreğinde volkanlar kaynar, Dua olur,bir sahilde dinermiş. Mecnunların aradığı sevgili, Yangın yeri vuslatıyla sönermiş. Pençesinde kelebekler uyusun,.....
Sayı: 226, Sayfa: 023
Sohbet-i Resûl Farkı Ya da Mucize Nesil - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Geçen sayıda “sahâbe-i kirâm”ın, Hz. Peygamber ile sohbet imkan ve imtiyazından söz etmiş, onların “en hayırlı nesil” olduklarını anlamaya çalışırken bu durumun onlar lehine köklü bir farklılığı oluşturduğuna değinmiştik. B.....
Sayı: 226, Sayfa: 024
Kur'ân-ı Kerim'i Nasıl Okumalı? - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerim'i nasıl okuyoruz? Ne derece okuyabiliyoruz? İnancımızın mihverini dokuyan Kitab-ı Kerim'in kıraatine ne kadar zaman ayırıyoruz? Tilavet için seçtiğimiz mekanın bir husûsiyeti olmalı diye titizleniyor muyuz? Kanaatimizce bu sorular önemli. Çünkü bu suallere .....
Sayı: 226, Sayfa: 026
O Bizi Seviyor - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Her an etrafımızda, yanıbaşımızda, bedenimizde olağanüstü hâdiseler meydana geliyor. Ama çoğu zaman onlara “görmek niyetiyle bakmadığımızdan”, bizi kuşatan güzellikleri farkedemiyoruz. Güneşin, ayın, yıldızların doğup batması; rüzgâr&#.....
Sayı: 226, Sayfa: 028
Müslüman Olarak Can Vermek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “O gün her bir kimse kazandığı ne ise onun karşılığını görecektir!” (Gâfir sûresi: 17) Dünyânın alâyişi hiç bir mü’mini aldatmamalıdır. Ondan itâat ehlinin de, isyân ehlinin de nasîbi vardır, fakat bu âhıretde ü.....
Sayı: 226, Sayfa: 030
Tasavvuf'tan İstifade - Sâdık Dânâ
Büyüklerden birisi: – Tasavvuf: Vakti en değerli şeylere harcamakdır, buyuruyor. Gayet doğrudur, yukarıda bahsedilen çalışmakdan murad, bilerek, akıllıca, vakti en değerli şeylere hasretmektir. Sâlik dört hususa büyük dikkat göstermelidir. 1. Evr.....
Sayı: 226, Sayfa: 031
Hubb-i Riyâset ve İdârî Mes'uliyet - Osman Nûri Topbaş
İmtihan gâyesiyle dünyâya gönderilen insanın gerçek huzur ve saâdeti, ruhlara ezâ veren pürüzleri bertaraf edip ulvî duygularla îman şerefine mütenâsip bir hayat yaşamasındadır. Bunun için de, ebedî saâdeti gölgeleyen ve ruhları zehirleyen nefsânî sıfatlardan arınmak şarttır. Bunlar içinde i.....
Sayı: 226, Sayfa: 032
Sünneti Anlama Usulü Üstüne Bir Deneme - Said Mermer
Sünnet nedir ve sünneti anlamanın yolu nedir? Bu soruya vereceğimiz cevap, Allah’ın, Kur’an’ı indirmekteki murâdının ne olduğuyla bağlantılı olarak yürüyecektir. Açıktır ki, Allah’ın, Kur’anı bildirmesindeki sebep, “ahsen-i .....
Sayı: 226, Sayfa: 038
İnkarcıya Mektup - Oğuz Bakar
Arkadaşım; yarın, “Bana bir uyarıcı gelmedi” deyip de benden davacı olmaman için bu mektubu yazmak zorunda kaldım. Bundan....... yıl önce adından bahsedilmiyordu. Hiç bir şey değilken, yokluktan gelip basit bir sudan yaratılmıştın. O su, belli bir s.....
Sayı: 226, Sayfa: 040
Selâm ve Selâmlaşma - Necati Alodalı
Selâm; esma-i hüsnadan, Allah’ın güzel isimlerinden biri olup, ayıptan, kusurdan, eksiklikten, fani olmaktan ve zevalden salim olan; kurtuluş ve esenlik  kaynağı olan ve isteyenleri selâmete ulaştıran demektir. Kadı İyaz, selâmın muhafaza manâsına geldiğini, “Es-Se.....
Sayı: 226, Sayfa: 042
Yollarına Düşerken - Ayşe Öztürk
Kabe... Yeryüzünün ilk mescidi. Allah’ın beyti, sevgilisinin doğup, büyüdüğü topraklardaki yüce ve kutsal mekan.. Güzel yaşamaya dair ümitlerle, hayallerle giriyorum kapından. Aklımı başımdan alan bir sevda seli sanki kaynağından fışkırarak akıyor. Mikro â.....
Sayı: 226, Sayfa: 045
Dünden Bugüne Okuma Toplantıları Geleneğimiz - Dr. Zehra Öztürk
Türkçe'de "okumak" deyince aklımıza şunlar gelir: Yazıyı sadece gözle takip edip içinden okumak, yüksek sesle okumak,  şarkı söylemek. Sadece gözüyle kitap okuma alışkanlığı bizde Batı kültürüyle yaygınlaşmıştır. Geleneksel kültürümüzde.....
Sayı: 226, Sayfa: 046
Barbaros Hayreddin Paşa - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Çağında yeni keşfedilen Amerika‘ya sefer düzenlemeyi düşünen denizci... Barbaros Hayreddin Paşa, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir hatt-ı Hümâyûn ile İstanbul’a çağrıldı ve aynı yılın sonlarında büyük merasim ve şenl.....
Sayı: 226, Sayfa: 048
Dünya Günleri - İdris Arpat
Dünya misâfirhânesinde hepimiz Cenâb-ı Hakk’ın misâfirleriyiz. Bir ağaç gölgesinde gölgelenen, biraz sonra kalkıp yoluna devâm edecek olan yolcuya benziyoruz. Beşik kapısından bu konağa ağlaya ağlaya girdik, bizi kundaklara sardılar, gün gelecek kefenlere saracaklar ve mezar kapıs.....
Sayı: 226, Sayfa: 050
Nasuh Tevbeler - H. Sadık Hoşoğlu
Ben Allah’a günde yüz defa tevbe ederim. (H.Ş) Günahlara pişman oldum Tevbe yüz kere bin kere... Nâdim oldum, pişman oldum Tevbe yüz kere, bin kere... Mevla her kulunu sınar Kirli giden narda yanar Kalbi arındıran pınar .....
Sayı: 226, Sayfa: 051
"İslam'ı Yaşamanın Köyü-Şehri Olmaz" - Altınoluk Röportaj
Değerli Altınoluk Dergisi yöneticileri; Esselamu aleyküm verahmetullah. Ben SİVAS’ın Ulaş ilçesine bağlı Yenikarahisar Beldesinden Mevlüde ÇİĞDEM. Derginizle 2002 yılının Kasım ayında tanıştım. O yıl beldemizde Kur’an Kursu a.....
Sayı: 226, Sayfa: 052
Dualardan Bir Yıldız - Ümit Şimşek
Cem’in kasırga ile olan macerası küçük bir keşfe benzemiyordu. Sanki derinleştikçe daha da açılacakmış gibi bir hali vardı bu keşfin. Acaba şöyle dese nasıl olurdu: “Birşey ne kadar zayıf ise o kadar güçlüdür.” Eğer bu gözlemi doğru i.....
Sayı: 226, Sayfa: 054
Felluce’de Sünni Kıyımı - Beytullah Demircioğlu
Irak için geçen ay, işgalin başladığı tarihten bu yana en kanlı, vahşetin zirve yaptığı bir ay olarak geride kaldı. İşgal güçlerinin camiler şehri olarak bilinen Felluce’de gerçekleştirdiği kıyım gerçektende tüyler ürperten bir nitelikteydi. .....
Sayı: 226, Sayfa: 057
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Tek Başına Hicret Eden Kureyşli... Ümmü Gülsüm binti Ukbe radıyallahu anha Kureyşliler içinde yurdunu yuvasını bırakıp Medine’ye tek başına hicret eden bir hanım sahâbî!.. Allah’ ve Resûlüne hicret için evinden kaçan bir muhâcir hanım!.. Rasûlullah .....
Sayı: 226, Sayfa: 060
Peygamberimin Sevdiği Müslüman - Halil İbrahim Kurucan
Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, yoğun ilgi çeken iki kitabından sonra, (Peygamberimizden 101 Hatıra, Hayatımıza Peygamber Modeli) yeni bir kitabıyla okuyucusuyla buluşuyor. Kitap sıcacık bir isimle karşımıza çıkıyor: Peygamberimin Sevdiği Müslüman. Kitap i.....
Sayı: 226, Sayfa: 062