Bir Gecede Bin Ay
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Kur'an'-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve O'na yaklaşmaya vesile - yol arayın....”  (Maide,  5/35)  Elmalılı Hamdi Efendi, tefsirinde “vesile”ye, “Allah'a yaklaşma kasd&#.....
Sayı: 225, Sayfa: 001
Bir Gecede Bin Ay... - Ahmet Taşgetiren
Kur'an'ın indiği ay, Ramazan... Ve Ramazan'da Kur'an'ın indiği gece: Kadir Gecesi... Rabbin Kur'an'da “Bin aydan daha çok hayır” yüklediğini bildirdiği gece... Biz biliyoruz ki, inanıyoruz ki, Rabbimiz bildiriyorsa onda hilaf olmaz. O hakt.....
Sayı: 225, Sayfa: 003
Leyle-i Kadrin Kadri - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kur’an ve Ramazan kadar, Kur’an ve Kadr gecesi de birbirine yakındır. Kur’an, aylardan sâdece Ramazan’ı, mübarek gecelerden de sâdece “kadr”i adıyla ve sanıyla anmaktadır. Ancak her ikisinde de kendine vurgu yaparak. Nitekim içinde Ramazan ayının geçtiği âyette: .....
Sayı: 225, Sayfa: 006
Kadir Gecesi - Necati Alodalı
Çok nurludur bu gece Uğurludur bu gece Bin aydan daha derin Hayırlıdır bu gece Melekler yere iner, Arza bir huzur siner Kadir gecesi Allah: Bütün kullar&.....
Sayı: 225, Sayfa: 008
Niyaz - Mustafa Necati Bursalı
“(Allah’ım!) Yalnız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalnız senden yardım isteriz.”  (Fatiha’dan) Kullar senden rahmet ister Allah’ım, Kim çıkar da zahmet ister Allah’ım! Kapında gedâyız, bir sensin Su.....
Sayı: 225, Sayfa: 011
Gecelerimiz Vardı... Gönül Dağlarında Rahmet Sağanakları - İdris Arpat
Gönül dağlarına rahmetler yağdı. “Cümle âlem yeniden buldu can” çiçekler çocuklar pek memnundu o ân. Göklerden nurlar, hayırlar indi bizim dağlarımıza. Yüzümüz, özümüz güldü. Toprağımız oylum oylum güldü. Dallar şen şakrak bülbüldü o an. Hürmetler, &.....
Sayı: 225, Sayfa: 012
Vahiyle Sulanan Kalpler - Ali Rıza Temel
“Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel, üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Sülenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü (tortusu) vardır. Allah hak ile batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydal&#.....
Sayı: 225, Sayfa: 014
Yoksulun Yarasını Saran Ay - Doç. Dr. Kerim Buladı
Mü’minler, maddi ve manevi ufuklarını aydınlatacak, ruhlarını arındıracak, bütün bir seneyi bereketli ve feyizli kılacak ulvî bir ayın içinden geçiyor. Hayat ne kadar uzun farzedilse bile tasavvur edilenden daha kısadır. Dünya ve âhiret saadetini elde etmek için bu kısa .....
Sayı: 225, Sayfa: 016
Bir Haber Aldınız ki, Bir Sene Ömrünüz Kalmış: Ne Yapardınız? - Oğuz Bakar
BİRİNCİ YOL: - Tevbe eder, Allah‘a yönelirdim. Lâ ilahe illallah sözünün anlamını öğrenir ve uygulardım. - Namaz kılanlardan değilsem, 5 Vakit namaz kılmaya başlayıp kaza namazı da kılardım. - Hac ibadeti.....
Sayı: 225, Sayfa: 019
El-Fâtiha - Muammer Duran
Müslümanın ibadet hayatında vazgeçilmez bir sûredir bu sûre. Kısa ama özü içinde barındıran, “ÜMMÜL KUR’AN” diye özetlenen, yedi ayetten müteşekkil ama izahını yediyüz sayfanın yetmiyeceği çok önemli bir sûre. Kur’an-ın ilk sûresi. Adı FATİH.....
Sayı: 225, Sayfa: 020
Duâdaki Sır - Nurten Acar
Duâ insanın, Yüce Allah (c.c) ile iletişime girdiği önemli bir ibadettir. Aynı zamanda fıtrî bir ihtiyaçtır. Çünkü duâ insanî içgüdünün bir tezahürüdür. İnsanî içgüdü inanma, güçlü olanı kutsama, korkma, sığınma şeklinde tezahür eder. Bu itibarla inanç ve duâ da bu içgüdünün d.....
Sayı: 225, Sayfa: 022
Sakal-ı Şerîf Ziyareti - Adem Saraç
Bir yandan mübarek Kadir Gecesi, bir yandan da Sakal-ı Şerif ziyareti... Bu gece bir başka geceydi... Bir başkalık yaşadık bu gecede... Sakal-ı Şerîf ziyareti yapacağız, Peygamber Efendimizden bir parça, bir emanet göreceğiz diye, câmiye g.....
Sayı: 225, Sayfa: 024
“Men Bende Şudem” - Ayşe Öztürk
Kutsal topraklara, mübarek ve kutlu beldelere ayak basmak isteyen yüzlerce insan... Kimi ağlayarak dua ediyor, kimi Kitâb-ı Meci’dî tilavet ediyor. Dudaklar kıpır, kıpır, gözler nemli, kalplerde sadece O’nun zikri. Allah... Allah... Allah... Acaba davet edilir de, ikram olunur muyum? O büyük ve.....
Sayı: 225, Sayfa: 025
Seherin Işığı Dünyayı Aydınlatabilir - Cafer Durmuş
Daha önce Arzuların Terbiyesi başlığıyla ele almış olduğumuz Âl u İmrân Sûresi’ndeki rahmânî davetin sıcaklığına yeniden yüreğimizi açalım istedik. Ki orada, çağrılmakta olduğumuz açık lafızların derûnunda nezih işaretler va.....
Sayı: 225, Sayfa: 026
İffetini Koruyana Cennet Var - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Tealâ kullarını dünyaya tertemiz gönderir ve orada iffetli yaşamalarını ister. Gözlerini dünyaya açtıklarında nasıl saf ve su gibi berrak iseler, gözlerini dünyaya kapadıkları zaman da, elbiselerine bulaşan çamurlardan arınmış olarak kendisine tertemiz dönmele.....
Sayı: 225, Sayfa: 028
Mü’minin Bayramı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Habibim, kullarım sana Benden sorarlarsa haber ver ki; Ben onlara yakînim. Ben duâ edenin (Beni çağıranın) da’vetine icâbet ederim. O halde onlar da Benim da’vetime icâbet ve Bana îman etsinler. Tâ ki o sâyede doğru yola ulaşmış olurlar.”.....
Sayı: 225, Sayfa: 030
Cömertlik Cennete Götürür - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ hazretleri buyuruyor: “Şeytan sizi fakir düşersiniz diye korkutur. Size cimri olmanızı söyler. Allah ise nafaka hususunda size bir mağfiret ve bolluk va’deder. Allah ihsanı geniş ve her şeyi hakkıyla bilicidir.” (Bakara: 268) Hâ.....
Sayı: 225, Sayfa: 031
Saâdet Çağından Hâtıralar -UHUD- - Osman Nûri Topbaş
İnsanın mayası, ilâhî bilgiler ve lâhûtî hakîkatlerle donanmış; varlık hamuru, dînî neş’elerle yoğrulmuştur. Bu sebeple Hakk’a îman ve îtikad, Âdem -aleyhisselâm- ile başlamış ve ilk insan, ilk peygamber olarak gönderilmiştir. Hazret-i Âdem -aleyhisselâm- ile .....
Sayı: 225, Sayfa: 032
En Hayırlı Nesil - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sahâbîlerin beşerî planda  konumunu belirleyen hadîs-i şerîfler, aynı zamanda sahâbe kıvamına da ışık tutmaktadır. Bu tespitten hareketle, sahâbîlerin “en hayırlı nesil” olduğuyla ilgili rivayetleri hem konum hem de kıvam göstergesi ve belgesi olarak öncelikle dikkate a.....
Sayı: 225, Sayfa: 038
Bir Mezar Başında... - Mehmet Ali Kalkan
Öte yandan başka yer yok kaçacak, Var diyenin yüzü karalı işte. Yürüyen duracak, konan göçecek, Bu yalan dünyanın kuralı işte. Vakit tamam olup gelince çağrı, Ya kaza bahane, ya da bir ağrı, Sağ yanı üstünde kıbleye do.....
Sayı: 225, Sayfa: 040
Misvak - Ayşe Çakır
Birkaç alim toplanmış, sohbet ediyorlardı. Aralarında garip bir derviş vardı. Onlara hizmet ediyordu. Çaylarını, kahvelerini getiriyor, sıcaktan bunaldıklarında yelpazesiyle serinletmeye çalışıyor, susayanlara su veriyordu. Sofralar kuruldu. Yenildi, içildi. Alimler .....
Sayı: 225, Sayfa: 041
Kâbe’nin Kalp Atışları - Ayşe Tuba Bakiler
El-vedâ dünya, el-vedâ fâni olan her şey. Gerçek-sahte, samimi-yapmacık, zinde-bedbin, genç-ihtiyar, detayı-özetiyle her şeye elvedâ... Elvedâ lezzetinden parmaklarımızı ısırdığımız gölge nimetler, güzel yiyecekler-kokulu meyveler... Allah’a ısmarladık; ba.....
Sayı: 225, Sayfa: 042
Efendim - Hasan Karakaya
Başımın tacısın gönlüme ilaç Aşkınla yanmışım sonsuz EFENDİM Gözümde incisin  dilimde miraç Hayatım manasız sensiz EFENDİM Güllerin rengisin kokusu sensin Rabbimin sevdiği canım EFENDİM Onsekiz bin alem.....
Sayı: 225, Sayfa: 044
Eğitimin Tasavvufu - Şaban Karaköse
Eğitim/terbiye, en genel mânâda, “bir şeyi tedrîcen (basamak basamak, yavaş yavaş) geliştirerek kemâline ulaştırmaktır”1 veya “insanda fıtrî olarak mevcut bulunan kemal sıfatları geliştirip nâkıs özellikleri azaltmaktır”2 &#.....
Sayı: 225, Sayfa: 045
Havadan, Sudan Bir Kasırga - Ümit Şimşek
Her zamanki yolundan iskeleye doğru yürüyordu Cem. Hava serin ve rüzgârlıydı. Hattâ biraz fazla rüzgârlıydı. Bir sonbahar sabahı için olağan dışı sayılmazdı. Yakalarını kaldırdı. Ellerini cebine sokup adımlarını hızlandırdı. Yol boyunca .....
Sayı: 225, Sayfa: 046
Müslümanın Rengi - Cafer Bekiroğlu
“Tarafsızım demek, gizlice taraf tutmaktır” Müslüman, ömrünü bir inanca adamış insanın, şerefle taşıyacağı bir isimdir. İslam’a teslim olmuşluğun sembolüdür. Mü'minle aralarındaki nüansa rağmen yine de ikisi; bir sahih itikada mensu.....
Sayı: 225, Sayfa: 048
III. Din Şûrasının Ardından - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
AB İçinde Din Hizmetleri III. Din Şûrası 20-24 Eylül 2004 tarihleri arasında Ankara’da toplandı. I. Din Şûrası 1993’te, II. si 1998’de toplanmıştı. Din Şûrası, Diyânet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca Ş.....
Sayı: 225, Sayfa: 050
Ehl-i Kitapla Diyalog mu? Tebliğ mi? - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Mekke döneminde 615 M. yılında Bizans’la İran arasında çıkan bir savaşta, Bizans yenilince Mekke müşrikleri sevinmiş, çünkü o gün için müşrik sayılan İranlılar gibi kendilerinin de Müslümanları yenerek yok edeceklerini söylemişlerdi. Ancak bu sırada inen Rûm sûresin.....
Sayı: 225, Sayfa: 053
Kıran Kırana Tartışma - Beytullah Demircioğlu
İlerleme Raporu Türkiye’de ve Avrupa’da en uç değerlendirmelere konu oldu... Uzunca bir zamandır deyim yerindeyse Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin gündemle yatıp kalkıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun 6 Ekim tarihinde açıkladığı İlerleme Raporu'nd.....
Sayı: 225, Sayfa: 056
Köleleri Tarafından Şehîd Edilen Ümmü Varaka (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Varaka radıyallahu anha Allah yolunda cihad etme arzusuyla yaşayan ve şehîdlik özlemiyle gönlü kavrulan bir hanım sahâbi!.. Bedir Harbine katılmak için ısrarla müsaade istemesi üzerine Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem efendimizin “Allah sana şehîdlik nasîb edecektir.” diye.....
Sayı: 225, Sayfa: 060
Şerhler Arasında Bir Şerh: Mesnevî Şerhi - Halil İbrahim Kurucan
Mutasavvıf, şair ve  müzisyen Ahmet Avni Konuk’un Mesnevi şerhi ilk kez gün ışığına çıkıyor. İbn Arabi ve Mevlana’yı şerh etmek, bu yolda yürüyenler için en zorlu işlerdendir. Şerhin iki ana kolu vardır. Ahmet Avni Konuk, Mesnevi şerhin.....
Sayı: 225, Sayfa: 061