Orucun Arınma Çağrısı
Aziz okuyucu - Altınoluk
Bir değerler savruluşu yaşanıyor. Kimsenin meskeni bu savruluştan etkilenmeme mazhariyetine sahip değil. Kapılar zorlanarak gelmiyor savrulma, manyetik dalgalar halinde en saklı alanlara nüfuz edebiliyor. Yüreklerimiz önemli mi? Çocuklarımızın yürekleri önemli mi? .....
Sayı: 224, Sayfa: 001
Ramazan’ın Çağrısı - Ahmet Taşgetiren
Müslümanlığın temel beş şartından biri olan Oruç'la hukukumuz nedir? Rasulullah (sa.)  bunun çerçevesini çiziyor:   Buyuruyor ki: -Aziz ve celil olan Allah buyuruyor: İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, onun mükafatını ben ver.....
Sayı: 224, Sayfa: 003
İslâmla İmânın Tadına Varmak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Allah katında genel anlamıyla din İslâm’dır.(1) İslâm, îman, ibâdet, ahlâk ve muâmelâttan oluşan kaideler bütünüdür. Kur’an’daki mânâya ve hadislerdeki yoruma göre îman ile İslâm arasında fark vardır. Îman dinin kalbe müteallık bâtını ve özü, İslâm ise .....
Sayı: 224, Sayfa: 006
Şeytanla Savaşta Ramazan Siperi ve Oruç Kalkanı - Ali Rıza Temel
Her an şerrinden Allah’a sığındımz şeytana karşı sürdürdüğümüz savaş diğer bütün savaşlardan daha önemli ve daha zordur. Çünkü şeytana mağlub olanlar başka hiç bir savaşta galip gelemezler. İnsanoğlunun şeytanla savaşı, babamız Ade.....
Sayı: 224, Sayfa: 009
Sahabe ve Ramazan - Dr. Murat Kaya
Ashâb-ı kiram Ramazan’da çoşkulu bir ibâdet iklimine girerlerdi. Kendileri oruçlarına îtinâ ettikleri gibi yavrularının da bu şuurla yetişmesine gayret ederler, onları Ramazan’ın bereketinden istifâde ettirirlerdi. Nitekim Hz. Ömer, ramazanda sarhoş olan birini: – Yaz.....
Sayı: 224, Sayfa: 010
Ramazan Özlemi - Ahmet Dirlikyapan
Yeter gayri bunca firkat Özledim göresim geldi Sendedir o büyük şefkat Arayıp bulasım geldi Beklemekten çok usandım Çok geçmeden gelir sandım Aşkının adıyla yandım Senin olasım geldi Vaazların okunduğun.....
Sayı: 224, Sayfa: 012
Sen Gibi Senin Gibi - Tahsin Atak
Bir gül kokladım Hira Yolunda Taptaze... Buram buram Sen kokan. Nefes nefes doldu yüreğime, Sıcaklığını hissettim, Misk deryasında... Kayalar arasından içime süzülen. Bir gül kokladım Mina tepelerinde, Dikenler aras&#.....
Sayı: 224, Sayfa: 013
Usandım - İdris Arpat
“Nimetlere garkolmuşuz” cümlesi gibi şükür kokup şifa taşıyan, bereketli ağaçlar, tatlı sular gibi sözlerle gönlümüzde güller açtı. Kin ve haset gibi zehirli duygular taşıyan kirli sözlerden usandım. Gösterişten uzak, mütevâzî, içten çalışmalar pek câzip .....
Sayı: 224, Sayfa: 014
Ve’l-Asr’ın İdraki - Muammer Duran
Zamanın su gibi akıp gittiğini söylemeyeceğim, zira hepimiz aynı akış içinde nefeslerimizi tüketmekteyiz. Ömrümüz her ne zaman nihayet bulacaksa, o ana kadar hayatımızı değerlendirmekle, boşa geçirmemekle mükellefiz. İnsanların en çok aldandığı iki şeyden b.....
Sayı: 224, Sayfa: 016
Kitaba Varis Olabilmek - Mesut Kaya
Kitaplara iman, imanın şartlarından biri. Mümin olmak, Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla indirmiş olduğu tüm kitapları tasdik etmeyi gerektirir. Hassaten, Hz. Muhammed (s.a.)’e indirilene iman etmek mümin olmanın en vazgeçilmez şartıdır. Kitabın ona inzal edilmesi.....
Sayı: 224, Sayfa: 018
Selefi Alimin Tasavvuf Özeleştirisi - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Suudlu Profesör Abdullah Abdürrezak İbrahim'i Afrika İncelemeleri Uyandırdı Dr. Abdullah Abdurrezzak İbrahim, Afrika Müslümanları Tarihi alanında araştırmalar yapan bir ilim adamıdır. Bir çok çalışmasında, tasavvufa karşı eleştirileri.....
Sayı: 224, Sayfa: 020
Can Pazar Eyler - Dr. Rıfat Araz
Kim anlar, kim çözer bu kalp ağrımı? Kim duyar, zamana düşen çağrımı?!... Bu aşkın ateşi, yanık bağrımı; Dağlayıp dağlayıp, lâlezar eyler… Yarılan damla mı, deryâ mı, dağ mı? G.....
Sayı: 224, Sayfa: 022
Kimin Kuralları Dünya ve Ahirette Huzuru, Adaleti Sağlar? - Oğuz Bakar
Düşen yaprağı , yerin karanlıkları içindeki bir taneyi dahi bilen Bütün emir ve işleri yerli yerince olup abes iş yapmayan Hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyen Her türlü varlığı hükmü ve denetimi altına alm&.....
Sayı: 224, Sayfa: 023
Sarp Yokuşu Aşmak - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerim; ibretli misallerle muhatabını düşünmeye davet eder, sarsıcı sorularla agah olmaya çağırır. Getirdiği apaçık delillerle doğruya teşvik eder, yanlıştan sakındırır. Veciz anlatımına has muhtelif vasıtalarla insanoğlunu e.....
Sayı: 224, Sayfa: 024
Dinini Her Şeyin Üstünde Tutmalı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İslâmiyet’le şereflenen kimse dinini her şeyin üstünde tutmalı, onu gözü gibi korumalı, imanından fire vermemeli, mükemmel mü’min olmayı hedef edinmelidir. Çünkü Cenâb-ı Mevlâ bize imanı sevdirdi; onu gönlümüze sindirdi; dinsiz kalmayı, günah işlemeyi, dinin güzel dedi.....
Sayı: 224, Sayfa: 026
Neden Kur’ân Okulunda Okudum? - Mehmed Aslan
Annem babam beni Kur’an okulunda okutmuş. Şimdi bana “Sen neden Kur’an okulunda okudun?” diye soruyorlar. Cevabım bazılarına çok kısa oluyor. “Bu okulda, siz bana ‘sen bu okulda neden okudun’ diye sormanız için okudum.” diyorum Bu okula neden geldim?.....
Sayı: 224, Sayfa: 029
Oruç Ateşe Kalkandır - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Ey mü’minler! Haram olan şeylerden nefsinizi sakınmanız için sizden evvelki geçen ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruc farz kılındı.” (Bakara sûresi: 183) Yani; ey ehl-i îman! Bâ.....
Sayı: 224, Sayfa: 030
İstediğini Allah’tan İste - Sâdık Dânâ
Abdullah İbn-i Abbas -radıyallahu anh- demişdir ki: – Bir gün Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretlerinin terkisinde idim. Buyurdular ki: “Evlâd sana bir kaç söz belleteyim. Allah’ı yani emr ü nehyi gözet ki onu karşında bulasın. Bir şey istediği.....
Sayı: 224, Sayfa: 031
Neslin Korunması 2 - Osman Nûri Topbaş
Allâh’ın bir ibâdethâne olarak yarattığı bu cihanda, mânevî husûsiyetlerini, kulluk tezâhürlerini, insanlık şeref ve kıymetlerini kaybeden ülkelerin, cihan haritasından nasıl silindiklerini âleme ibret olmak üzere beyân eden Kur’ân-ı Kerîm, insanlara irşâd ışıklar&.....
Sayı: 224, Sayfa: 032
Hadislerde Sahâbe - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hemen işaret edelim ki hadis kitaplarımızın fedâil, fedâilü’s-sahâbe ve menâkıb bölümleri, gerek sahâbe neslini, gerek o neslin iki ana grubu olan Muhacir ve Ensar’ı ya topluca ya da bir çok sahâbiyi örnek ve ibret alınacak yönleriyle tek tek bize tanıtan bilgi ve belgelerle dolud.....
Sayı: 224, Sayfa: 038
İşçi-İşveren İlişkileriyle İlgili Meseleler - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Kur’an ve sünnette işçi ve memurların emeği ile ilgili düzenleyici hüküm var mıdır? Cevap: İslâm el emeğine ve alın terine büyük önem vermiştir. Kur’an-ı kerimde; adaleti, iyiliği, insanlara muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreden,1.....
Sayı: 224, Sayfa: 040
Kur’ân’da, Fert, Aile ve Toplum Ahlâkı - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Kur’an’da ahlak, nazari ve ameli boyutuyla birbirinin ayrılmaz parçası olarak görülmüş ve iç içe incelenmiştir. Bir başka ifadeyle, Kur’anda ahlak, soyut bir kavram ve bilim konusu değil, hayata uygulanması gereken değerler manzumesi olarak sunulur. PRATİK AHLAK’la ilgili olara.....
Sayı: 224, Sayfa: 042
Gökyüzünün Şen Çocukları - Ümit Şimşek
“Sevinç nedir, bilir misin?” Nereden, nasıl doğdu böyle bir soru, bilemedi Cem. Âniden içindeki Uzaylının sesi zihninde yankılanıverdi. “Herkese göre değişir,” dedi. “Kimi için yeni bir araba, kimi için bir çikolata diyebiliriz.” “Ben .....
Sayı: 224, Sayfa: 044
“Tıbb-ı Nebevî Araştırmacılar Bekliyor” - Dr. Mahmud Ebul Huda El-Hüseyni
Suriye Bitkisel İlaçlar Kurumu Başkanı Dr. Mahmud Ebul Huda El-Hüseyni ile Tıbb-ı Nebevi Üzerine... Altınoluk: Öncelikle başkanlığını yürüttüğünüz “Suriye Bitkisel İlaçlar Kurumu'”nu tanıyarak başlayalım isterseniz.....
Sayı: 224, Sayfa: 046
Pîrî Mehmed Paşa - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Sultan Fâtih gibi, gemileri karadan yürüten ikinci devlet adamı... Bir gece, yakınlarından biri, sohbetlerinin kızıştığı bir anda eşsiz hükümdar Yavuz Sultan Selim’e sordu: “Hünkârım, Pirî kulunuzu neden böyle herkesten üstün tutarsınız.....
Sayı: 224, Sayfa: 048
Duâlı Uykular - Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu
Dini, yaşayışı, meşrebi ne olursa olsun duânın insan hayatında çok mühim bir yeri vardır. Duâlar insanların çâresiz kaldıklarında ve sığınacak bir yere ihtiyaç duyduklarında imdadlarına yetişen tek ve en güçlü duygulardır. Duâ kapısı her zaman  ve.....
Sayı: 224, Sayfa: 049
Gönül - Sami Büyükkaynak
Gönül, insanın fiillerini, hal, hareket ve tavırlarını kontrol eden ALLAH’ın yarattığı yegane bir mekanizmadır. Kişiyi mümin hale getiren veya kişiyi kafir hale getiren, duygu ve düşüncelerin şekillenmesini tayin eden, insanın özgürce kullandığı en hassas .....
Sayı: 224, Sayfa: 052
Etnik Mayın Tarlası: KAFKASYA - Beytullah Demircioğlu
Kafkasya etnik ve dini çeşitliliği açısından dünyanın en problemli bölgelerinden biri. Bu özelliğinin yanı sıra jeopolitik konumu tarih  boyu savaşların ve iç kargaşanın neredeyse hiç eksik olmadığı bir bölge haline getirmiş Kafkasya’yı. Sovyetl.....
Sayı: 224, Sayfa: 054
Hazret-i Hamza (r.a.)’ın Hanımı Havle Binti Kays (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Havle binti Kays radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin evine sık uğradığı bir hanım sahâbi!.. Bir ana ocağı gibi yanında rahat ettiği, ikramlarını aldığı, yemeklerini yediği bahtiyar bir hanım!.. Efendimizin sevgili amcası .....
Sayı: 224, Sayfa: 058
Sözler Hazinesi - Halil İbrahim Kurucan
Kur’an’ı Kerim’de, “Güzel bir söz, kökü sabit ve sağlam, dalları semada olan bir ağaç gibidir” (İbrahim, 24) buyruluyor. Peygamber Efendimiz (s.a.) de “Güzel sözde büyüleyici bir güç vardır” buyuruyor sözün tesir ve etkisini anlatırken. Söz önemli. .....
Sayı: 224, Sayfa: 060