Kişilik Erozyonu
Aziz okuyucu - Altınoluk
Etrafımıza baktığımızda “Müslüman kimliği” içindeki insanlarda, İslam'la bağdaşmayan davranışlar müşahede ediliyor. Dertleniyoruz: -Adam sakallı, yola tükürüyor. -Genç kız başörtülü, sigara içiyor. -Adam hacı, terazide .....
Sayı: 223, Sayfa: 001
Kişilik Erozyonu - Ahmet Taşgetiren
Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.” (Lokman 33, Fatır 5) Bu bir Kur'an çağrısı... Halik Teala, Kitab-ı keriminde, insana bir uyarıda bulunuyor. Bu uyarıda ilk akla gelen şey, dünyanın nitelikleri... “Dünya” kavramı insana, zaman açıs.....
Sayı: 223, Sayfa: 003
Şahsiyet Erozyonu’na Karşı! - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ferdiyet ve şahsiyet, insan kimliğini ifâde için kullanılan kavramlardır. “Ferdiyetçilik” ya da “bireyselcilik”, insanı ferd olarak, kendi kendine yeterli  bir varlık görür. İnsanın varlığını meydana getiren parçalara yabancı olan unsurlar bu tarifin .....
Sayı: 223, Sayfa: 006
“Modernite Dinî Alana Meydan Okuyor” - Prof. Joseph Bryant
Kanada Toronto Üniversitesi'nden Prof. Joseph Bryant ile Modernite - Postmodernite - Din ilişkisi üzerine... Altınoluk:  Bildiğimiz kadarıyla dini çalışmalar bölümleri Batı akademyasında ihmal edilmiş durumdaydı fakat siz din üzerine çalışmay.....
Sayı: 223, Sayfa: 008
ABD İşte Şimdi Çökecek... - Mehmet Lütfi Arslan
“ABD çöktü, çöküyor” diyenler nedense hep ilginç şeyler söylemişlerdir. Zulmün hiç bir şekilde pâyidar olamayacağına inandığımızdan bu sözleri naif bir iyimserlikle dinlemeye meyyalizdir. Çünkü hepimiz bir şekilde çöküşün olacağından eminizdir ama acaba bu nasıl ol.....
Sayı: 223, Sayfa: 012
İslâm - Emin Memmedov
Bu yol hak yoludur, sonsuz bir derya Öyle bir derya ki, başka bir dünyâ Bu yolda nasibin varsa ara, bul Allah de, Allah de, Allah de kurtul!! Gönlün feyzlenir, gözün nur saçar Bu yolda hiç kimse, kalmamış nâçâr Kolaydır yen nefsi bu yola koyul Allah de, All.....
Sayı: 223, Sayfa: 013
“Etle Tırnak Gibi” - Dr. Mustafa Öcal
Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal ile Eğitim Sorunları ve Din Eğitimi üzerine... Hayati Soru: Türkiye ve İslâm İlişkisi Önemli midir? Altınoluk: Türkiye'deki e.....
Sayı: 223, Sayfa: 014
Öğretmen Olmanın Ağır Yükü - Hatice Yıldız
Eğitim ve öğretimde  başarının en önemli unsuru  öğretmendir. Eğitim ve öğretimde  arzu edilen en iyi sonucu elde etmek, iyi eğitim almış, belirli prensip ve gayelere inanmış öğretmen le mümkündür.  Bir öğretmen işinin ciddiyetine inanır, yaptığı .....
Sayı: 223, Sayfa: 018
Boynuz Kulağı Geçer mi? - Aysel Gürgen
Üç yıllık bir eğitim süreci ile dil öğretmek üzere kurulmuş yetişkinlere mahsus özel bir sınıfın son senesiydi. Sınıf, bu eğitime neredeyse kırk kişiyi bulan bir mevcudla başlamışken, sonradan dahil olanlarla ancak yirmi kişiyi bulan, sayısı az fa.....
Sayı: 223, Sayfa: 020
Bir Geceden Sonsuzluğa Kalan MİRAC - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel
Peygamberleri, toplumlarını ikna sürecinde,  manen ve ruhen destekleyen unsurlardan biri de mucizelerdir. Kur’an-ı Kerim’de çeşitli peygamberlerin olağanüstü, algı ve kavrama dışında kalan bu tabiat üstü olaylarına yer verilir. Ateşin İbrahim’i (a.s.) yakmaması, M.....
Sayı: 223, Sayfa: 022
Özlediğim Âlem... - Zahit Genç
Bir âlem özlüyorum, Asr-ı Saadet gibi İmanları kuvvetli, vicdanları tertemiz. Bir mekan düşlüyorum, her yeri cennet gibi, Duygular kıpır kıpır, düşünceler bir deniz. Bir âlem özlüyorum, sakinleri huzurlu Kadın erkek vakarlı, çoluk çocuk .....
Sayı: 223, Sayfa: 024
Allah Rasûlü’nün Hadislerinde Berat - Dr. Seyit Avcı
Berat, berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelir. Şabân ayının on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve.....
Sayı: 223, Sayfa: 025
Sınava Hazırlık Nasıl Olur? - Oğuz Bakar
Sürücü Belgesi almak için sınavınız var, neler yaparsınız? - Önce yetkili kişilerin hazırladığı, geçerli bir “Sürücü Hazırlama Kitabı” bulursunuz. - Sonra bu kitabı anlamak için okursunuz. - Anladıklarınızı uygulamak iç.....
Sayı: 223, Sayfa: 027
Allah İçin Sevmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevgi kalplerin canı, ruhların gıdasıdır. Sevmeyen kalp ölüdür. Bütün sevgiler, o duyguyu var edene, onu kalbimize koyanadır. Kendini yaratanı sevmeyen kalp, ruhunu yitiren bedenden daha soğuktur. Mü’min sevdiğini Allah için sevmelidir; bu onun en belirgin özellikle.....
Sayı: 223, Sayfa: 028
Muhammed Ümmeti - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Sizin Resûlünüze o vahyi, kavî ve şedîd olan Cibrîl-i emîn ta’lîm etti. O Cibrîl-i emîn ki kuvvet ve akılda kemal, manzarada heybet ve azamet sahibidir.” (Necm Sûresi 5-6) Allah’ın halkettiği hey’et-i asliyesi üzere müstak.....
Sayı: 223, Sayfa: 030
Zikrullah ve İnsan - Sâdık Dânâ
Zikir Bir İman Ölçüsüdür Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri buyuruyor: -Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı dar geçimdir, ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşr ederiz. Artık o zaman o; "Rabbim! beni niçin kör haşretdin? Halbuki ben hakikaten görüyordum, " deyecek.....
Sayı: 223, Sayfa: 031
Neslin Korunması 1 - Osman Nûri Topbaş
Adem -aleyhisselâm-’dan beri bütün peygamberler, neslin selâmeti için nikâh husûsunda büyük bir ciddiyet göstermişlerdir. Çünkü neslin muhâfazası, âile müessesesinin sağlamlığı ile mümkündür. Âile müessesesi içinde terbiye edilmeyen, nikâhın dışında oluşan nesiller; hayatın âhengi.....
Sayı: 223, Sayfa: 032
Nebîler Geçidinden İlk Mesaj - Cafer Durmuş
Gönül huzuruyla okumak niyetiyle, Enbiyâ Sûresi makamına arz-ı dehalet ettiğimizde, Kur'ân'ın ruhlara inşirah veren nefesiyle buluşuyoruz. İnsanlık tarihinin safahâtı gözümüzün önünden akıp geçiyor sanki. Mübarek sûrede değinilen hadiselerin oluşumunu, bilgimiz ve hissiyâtımız.....
Sayı: 223, Sayfa: 037
“Sahâbilerin Döküntüsü mü Vardı ki?” - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Kıvam göstergesi bir olay, bir soru Olay; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabının salihlerinden Âiz b. Amr radıyallahu anh, birgün, Basra vâlisi Ubeydullah b. Ziyâd’ın  makamına gitti ve ona; “-Evlâdım! Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve.....
Sayı: 223, Sayfa: 039
Kesintisiz Kur’ân Eğitimi - Medet Bala
Sevgili anne babalar, Ciğer parelerimiz, sevgili yavrularımız yaz aylarını bitirip, yeni eğitim- öğretim maratonuna başlayacaklar. Kendileri, aileleri ve ülkemiz için yeni eğitim –öğretim yılının başarılı olmasını diliyoruz. Yaz ay.....
Sayı: 223, Sayfa: 041
Çocuklar ve Çiçekler - İdris Arpat
Kendisine ölüm geldiği zaman Yakub, oğullarına şöyle dedi: “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?  Onlar da; senin ve atalarının İbrâhim, İsmâil ve İshâk’ın ilâhı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz, biz ancak O’na teslim olmuşuzdur” dediler(1).....
Sayı: 223, Sayfa: 042
Bir Çiçek Gibidir Her Çocuk... - Hüseyin Özkaynakçı
Şu güzel çiçek, Suya muhtaçtır. Her tatlı çocuk, Kucağa taçtır. Çiçek sevgidir, Yaşar ilgiyle. Çocuk ilgidir, Büyür sevgiyle. Okşanan yaprak, Kokar güzelce. Sevilen çocuk, Gülümser gece. Müjdedir yazdan, .....
Sayı: 223, Sayfa: 044
Öğren, Uygula, Tebliğ Et ve Takvâ Sahibi Ol - Doç. Dr. Kerim Buladı
Başlığa yerleştirdiğimiz sözcükler, yazımızın ana fikrini ve temelini oluşturacaktır. Yazıyı tamamlayıp ana fikri tespit ettikten sonra oluşturulması adet haline gelen başlık koyma yerine, bu sefer başlıktan hareketle fikrimizi anlatmaya çalış.....
Sayı: 223, Sayfa: 045
Bir Mevsimin Sözcüsü - Ümit Şimşek
Bahar macerasını Cem gelincikte bırakmadı. Küçüklü büyüklü, rengârenk çiçeklerin herbiriyle baharı ayrı ayrı yaşadı. Onlardan herbiriyle dünyaya tekrar gözünü açtı. Herbirinden birşeyler dinledi. Herbiriyle dünyaya birşeyler anlattı. Dinledikleri de, anlattıkları da çok b.....
Sayı: 223, Sayfa: 048
Irak’ta Kaos Derinleşiyor - Beytullah Demircioğlu
Laik bir Şii olarak bilinen İyad Allavi başbakanlığındaki Irak Geçici hükümetinin işgal güçlerinden görevi devraldığı Haziran ayından bu yana Irak'taki kaosun çok daha derinleştiğini hatta genişlediğini söylemek mümkün. Kimi beklentilerin aksine yönetimin Irakl.....
Sayı: 223, Sayfa: 050
Rasûlullâh’ın Derdiyle Dertlenmek - Dr. Murat Kaya
Allâh Rasûlü Hirâ’da bir emânet aldı ve onun derdiyle dertlendi. Bu kutsal emânetin derdini bir ömür çekti. İçindeki sancı o kadar büyüktü ki, bu uğurda kendine yapılan en ağır eziyetleri dahi duymadı. “İlâhî! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihn.....
Sayı: 223, Sayfa: 055
Şikâyetini Allah’a Duyuran Havle Binti Sa’lebe (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Havle binti Sa’lebe radıyallahu anhâ dînî hayatını samimiyetle yaşayan, inancından asla tâviz vermeyen bir hanım sahâbî!.. Kocası ile arasında geçen zıhar konusunda şikâyetini Allah ve Resûlüne duyurabilen, duâsı kabul olunan mutlu bir hanım!.. İman mevzuunda gösterdiği .....
Sayı: 223, Sayfa: 058
İslâm Düşüncesinde İmân Kavramı - Ömer Faruk Demireşik
Kur’ân-ı Kerim, insanları “mümin” ve “kâfir” diye ikiye ayırmış, bir de sûretâ mümin göründüğü halde aslında kâfir olan münafıkları zikretmiştir. Zaman zaman Peygamber Efendimiz de Cibrîl hadisinde geçtiği üzere “İman” ve “İslâm”.....
Sayı: 223, Sayfa: 060