İslam'ı Aşkla Yaşamak
Aziz okuyucu - Altınoluk
İslam kaç türlü yaşanır ki Altınoluk, kapağında, “Aşkla yaşamak” diye özel bir vurgu yapma ihtiyacı hissediyor? Böyle bir vurgunun altında şüphesiz, aşksızlık hali gibi bir vakıanın bulunduğu tesbiti yatıyor. Yaş.....
Sayı: 222, Sayfa: 001
İslâm ’ı Aşkla Yaşamak - Ahmet Taşgetiren
Buyurun aşk ile şevk ile: -Eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh... -Aşk ile bir dahî: -Eşhedü..... -Şevk ile bir dahî: -Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muh.....
Sayı: 222, Sayfa: 003
Akıl ve Gönül Ekseninde - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İslâmî telâkkiye göre akıl, imandan sonra en büyük nimet olarak kabûl edilir. Çünkü akıl ilâhî teklifin temel şartı; Allah’a kulluğun en önemli vâsıtasıdır. Allah’ın nimetlerini tanımayı sağlar ve O’na şükretmeye vesile olur. Akıl, hevâ ve şehvetin .....
Sayı: 222, Sayfa: 008
“Yaşayarak Tebliğ” - Dr. Murat Kaya
Üsve-i Hasene2'yi hazırlayan 3 ilim adamımız Rasulullah (s.a.)'ın teblig, terbiye ve hayat içindeki örnekliğini anlatıyor: Dr. Murat KAYA Altınoluk: Murat Bey, Üseve-i Hasene-2’yi hazırladınız. Bu kitap, Rasulullah Efendimiz’in tebliğ, terbiye ve mu.....
Sayı: 222, Sayfa: 010
“Çağların Mürebbisi” - Prof. Dr. Ömer Çelik
Üsve-i Hasene2'yi hazırlayan 3 ilim adamımız Rasulullah (s.a.)'ın teblig, terbiye ve hayat içindeki örnekliğini anlatıyor: Doç. Dr. Ömer ÇELİK Altınoluk: Ömer Bey, sizden de Rasulullah (s.a.) Efendimizin talim ve teriyedeki örnekliğine dair değerlendirmelerinizi .....
Sayı: 222, Sayfa: 012
“Çocuklara Sevgi Yağmuru” - Dr. Mustafa Öztürk
Üsve-i Hasene2'yi hazırlayan 3 ilim adamımız Rasulullah (s.a.)'ın teblig, terbiye ve hayat içindeki örnekliğini anlatıyor: Dr. Mustafa ÖZTÜRK Altınoluk: Mustafa Bey, Üsve-i Hasene-2’de Rasulullah Efendimiz’in terbiye alanındaki güzel örnekliği ve çocuklara.....
Sayı: 222, Sayfa: 014
Bu Yıl Üç Aylar; Hayatımızın “Sıfır Noktası” Olsun! - Rahime Betül Demirayak
Yaz tatili rehavetinin, kışlık kuru diri meşgalesinin, okulun açılış telaşının harmanlandığı bir sırada usulca giriverdi üç aylar hayatımıza; insanın rûhunu teskin eden, nefsine emniyet ve nihayetsiz huzur veren lezzetiyle. Sanki; Recep, šaban, Ramazan Rabb.....
Sayı: 222, Sayfa: 016
Allah Rasulünün Hadislerinde Rağbet ve Regâib - Dr. Seyit Avcı
Rağbet, bir şeyi sevip dilemek, özlemek, üzerine çok düşkün olmak, yalvarıp niyaz etmek, alçak gönüllü olarak istemek, rağbet ve arzu ettirmek demektir. Regaib de rağbet olunan şey, vergi, hediye, bol atâ, ihsan anlamlarına gelmektedir. Râgıb da talip, istekli, arzu eden manasınad&#.....
Sayı: 222, Sayfa: 017
Osmanlı’da Sîret Okuma Geleneği ve Bir Teklif - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Osmanlı toplumunun mânevî değerlere bağlılığında ilk referans Kur’ân-ı Kerîm ve hemen ardından da Hz. Peygamber (s.a.v) idi. Toplumda özellikle şehir ve kaza kesimlerinde Kur’ân okumasını bilmeyen yok gibiydi. Sultan II. Abdülhamid zamanında Osmanlı toplu.....
Sayı: 222, Sayfa: 020
Sarı Çiçek - Cafer Bekiroğlu
Sarıçiçek sarıçiçek Rabbim seni sevdirecek. Büyüklere, çocuklara Demet demet, gönderecek Sarıçiçek sarıçiçek Seni gören şükredecek. Toprağa, suya, yağmura Cemâline imrenecek Sarıçiçek sarıçiçek Gökten rahmet inec.....
Sayı: 222, Sayfa: 021
Allah Yolunda Cihâd - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
İhtida/İman cihadı Tarihen sâbittir ki büyük sahâbilerin tamamı herşeyden önce eski inançlarını terkedip müslümanlığı kabul etmek suretiyle ihtidâ/iman cihadı ile işe başlamışlardır. O toplumda müslüman olmanın nasıl bir cihad anlam&.....
Sayı: 222, Sayfa: 022
Örnek Olmak - Sami Büyükkaynak
Örnek insan olmak, örnek olmayı öncelemek değil, insan olmanın değerlerini yerine getirmeyi gaye olarak seçmek ve bu meyanda yaşamak demektir. Gerçek manada örnek olarak gösterilen insanlar, kendilerinin örnekliği konusunda kimseye hiç bir telkinde bulunmamışlar, hayatlarını kaliteli hale getirdi.....
Sayı: 222, Sayfa: 024
Vay Haline... - Zahit Genç
Akıl ve kalp iki cevher, Kur’anımız yüce rehber, İyi nedir? Hangisi şer? Seçemezsen vay haline! Şeytan nefse takar kanca, Gaflet sarar gün boyunca, Hak yolunda gonca gonca, Açamazsan vay haline! Hangi kültür? Hangi sanat? .....
Sayı: 222, Sayfa: 025
Sevgi de Akar, Su Gibi... - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerimde insanı doğru yola vasıl edecek metodlar kuşatıcı bir üslupla istimal edilir. Ana caddeye çıkan yolların çeşitliliği göz önünde tutularak muhataplara seslenilir. Mantığı ön plana alan deliller, aklen izaha ağırlık veren anlatımlar .....
Sayı: 222, Sayfa: 026
Mutluluk Herkesin Hakkı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Hayatı güzelleştirmek, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetleri yerinde ve yeterince kullanmakla mümkündür. Sahip olduğu bedenî ve rûhî zenginliği fark etmeyen ve onları yerince kullanmayan kimse hep fakir kalmaya, mutsuz olmaya mahkûmdur. Bu sohbetimizde evlilik nimetinden, evliliğin sağ.....
Sayı: 222, Sayfa: 028
Niyyet-Amel ve İbadet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Eğer yasak edildiğiniz büyük (günüh)lardan kaçınırsanız, sizin (öbür) kabahatlerinizi örteriz.” (en-Nisâ: 31) Bir mü’min, Cenâb-ı Hakk’ın korkusuyla büyük günah işlemezse ona çok sevâb yazılır. Niyyeti hâ.....
Sayı: 222, Sayfa: 030
Sabır - Sâdık Dânâ
Allah teâlâ hazretleri buyurur: "O sabredenler, namaz kılanlar ve kendilerine verdiklerimizden gizli veya açık yoksullara dağıtıp verenler Allah'a yakın olur ve O'nu görürler." (Ra'd/ 22) "Behemehal sizi biraz korku, biraz açlık ve biraz mal , can ve mahsul eksikliği ile .....
Sayı: 222, Sayfa: 031
Nebevî Ahlâkın Sahâbedeki Tezâhürleri-II - Osman Nûri Topbaş
İmânın kemâli ve zirve noktası, güzel ahlâktır. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bütün hâl ve davranışları, bir bakıma ahlâk nizâmından ibârettir. Âlemlerin Rabbi, Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i zâhiren ve bâtınen en güzel bir f&#.....
Sayı: 222, Sayfa: 032
Bizim İçin Doğdun Ey Can - Adem Saraç
Bizim için doğdun ey Can! Bizim için Peygamber olarak gönderildin... Bizim için katlandın onca çile ve sıkıntıya... Bizim için çalışıp çabaladın. Bizim için çırpınıp didindin. Hep bizim için... Sana düşmanlık edenler .....
Sayı: 222, Sayfa: 037
Kur’an’da Ahlâk Esasları - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Kur’an, diğer bir çok konuda olduğu gibi, ahlak konularını da her hangi bir ahlak kitabı gibi sistematik olarak ele almamakla birlikte, eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte nazari prensipler ve ameli kurallar getirmiştir. Arapça bir kelime olan ahlakın konusunu insanın k.....
Sayı: 222, Sayfa: 038
Nebevî İletişim - Turgay Şirin
İletişim insanlar arasındaki muhabbeti ve anlaşıp kaynaşmayı sağlayan büyük bir araçtır. Nitekim eskiler insanı “Hayvân-ı Nâtık” (Konuşan Canlı) şeklinde tasvir etmişlerdir. Konuşmak, iletişim kurmak ve birlikte yaşamak insanın doğ.....
Sayı: 222, Sayfa: 040
Çocuk Sesleri Kuş Seslerine Karışabilir - İdris Arpat
Kalbinizde varolan düşünce ve duygular, etrafınızdakilere tesir eder.” Bu sözün isbatı nasıl yapılır, bilemiyorum. Hakikatı yansıtıyor  olması büyük ihtimal. “Yansıtıyor” diye kabul edersek, kendisi ve çevresi için rahmet olan bir insanla karşı.....
Sayı: 222, Sayfa: 042
Bir Varmış, Bir Yokmuş Gibi... - Bestami Yazgan
Gurbet dağlarını aşabildin mi? Kendine gel deli gönül kendine. Aşıp da sılaya düşebildin mi? Kendine gel deli gönül kendine. Semayı süsleyen bezeğin mi var? Menzile yetecek azığın mı var? Dünyaya çakılı kaz&.....
Sayı: 222, Sayfa: 044
Durun Kalabalıklar! - Didar Erdem
Bundan yaklaşık yirmi yıl öncesiyle günümüzü zihnimizde karşılaştırıyorum da; ürküyorum karşımdaki tablodan.. Üstad Necip Fazıl’ın, toplumun gidişâtından duyduğu endişeyi müthiş bir tespitle dile getirdiği DESTAN şiirini 1947’de yazdı&.....
Sayı: 222, Sayfa: 045
Gelinciğin Dünyasında Birkaç Gün - Ümit Şimşek
Uzak gezegenden gelen konuğunu uğurladıktan sonra, Cem, daha önce kışı uğurladığı yere döndü. Ovayı bıraktığı yerde buldu Cem. Fakat mevsim, bıraktığı yerde değildi. Ne karlar vardı ortalıkta, ne kardelenler. Sessiz v.....
Sayı: 222, Sayfa: 048
Ilımlı İslâm Ne Demek? - Ali Rıza Temel
İslâmiyet değerlendirilirken hangi ölçüyü esas alacağız? Kur’an mı sahih sünnet ölçülerini mi yoksa insan adına yapılan bazı yanlış yorum ve hatalı uygulamalar mı? Din ve sistemleri sadece insanların davranışlarına göre değerlendirmek çok kere yanlı&#.....
Sayı: 222, Sayfa: 050
Darfur Meselesi ve Sudan Gerçeği - Beytullah Demircioğlu
Sudan, iç savaşlarıyla, siyasi çalkantılarıyla sürekli gündemde olan Afrika ülkelerinin başında geliyor. Güneyinde 21 yıldır süren iç savaşın yakın zaman önce sona erdirilmesinin ardından herşey yoluna giriyor denilirken bu kez de ülkenin batısında yer alan Darfur .....
Sayı: 222, Sayfa: 052
İmam Birgivî - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Hakkı söylemekten çekinmeyen, dürüst ve tavizsiz bir ilim adamı... Ö nce Yâsin-i Şerif ve iki hizb Kur’an okuyup, iki rek’at kuşluk namazı kılar, sonra da eğer ders günü ise, altı kitaptan nakil ve tedris ettikten (anlatıp okuttuktan) sonra yine dört rek’at nama.....
Sayı: 222, Sayfa: 056
Sokakta Yaşamak Zordur - Hatice Yıldız
Sokak çocukları, son yıllarda ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkan, kanayan yaralarımızdan birisi. Ülkemizde sağlıksız şehirleşme ve toplum yapısındaki değişikliklere paralel olarak değişen aile yapısı, sorunlu ailelerin oluşmasın.....
Sayı: 222, Sayfa: 058
Sümeyra Binti Kays (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Uhud'da Unutmayan Bir Sahabi Sümeyra binti Kays radıyallahu anha Uhud’da gösterdiği örnek davranışıyla unutulmayan bir hanım sahabi!... “O sağ olduktan sonra her musibet hiç gelir bana” diyebilen bir iman eri!... Uhud günü Allah rasûlünü dünya gözüyle görebilmek için ç.....
Sayı: 222, Sayfa: 060
Mistisizm ve Felsefe - Ali Büyükçapar
Tasavvuf ve felsefe alanında yayınlanan eserlerin gün geçtikçe artmaya başlaması hepimize geniş zihin faaliyetlerinin önemli olduğunu hatırlatıyor. Düşünme ve yaşama insanın iki vazgeçilmez özelliği. Kısa sayılabilecek hayatın anlam alanına taşınmasınd.....
Sayı: 222, Sayfa: 061