El Kârda Gönül Nerde?
Aziz okuyucu - Altınoluk
Musa Topbaş Efendi Hazretlerini dar-ı bekaya uğurladığımız günler bu günler... 1999'un 16 Temmuzu idi ve o günden bu yana geçen 5 yılda, sevenlerinin gönlünde bıraktığı izlerle yaşıyor Musa efendi k.s. Altınoluk dergisi, Musa Efendi hazretlerinin “bir mec.....
Sayı: 221, Sayfa: 001
Gönül Nerede? - Ahmet Taşgetiren
Hayat girift ilişkiler ağı. Milyarlarca insan ve trilyonlarca eşya ilişkisi içinden süzülüp çıkan bir insan eylemi hayat... Bir lokmaya uzanıştan, bir aile hayatını kurmaya, bir çocuğun büyümesine nezaret etmeye, bir ülkeyi yönetmeye, bir karıncayı ezip ezmemeye, bir çiçeğin b.....
Sayı: 221, Sayfa: 004
Ali Yakup Hoca'ya göre: “Zengin Tesbihatı...” - Mustafa Atalar
Hocam geçenlerde ben bir yere intisab ettim. Bana ders olarak bu tesbihatı verdiler. Siz ne dersiniz, buna devam edeyim mi, yoksa sizin bana başka bir tavsiyeniz olabilir mi? diye sordu. Hoca, kağıda dikkatlice göz gezdirdikten sonra: —E güzel, azizim! Arada bir bu tesbihatı ben de yapayım!.....
Sayı: 221, Sayfa: 007
“Müslümanın her işi Müslümanca olmalı” - Sâdık Dânâ
Bu Ne Biçim Zenginliktir? Servet sahibi oldukları halde, işlerini genişletmek hususunda ifrata giden bir sınıf vardır. Halbuki fazla hırsa kapılıp, huzûru kaybetmek suretiyle haram helâl demeyib çok büyük yükler altına girmek uygun değildir. Bu altından kalkılamaya.....
Sayı: 221, Sayfa: 010
İhsan Kıvamında Bir Hayat... - Osman Ersan
Muhterem Üstâdımızı Yâdederken Muhterem Mûsâ Efendi Üstâdımız, zâhiri itibarı ile bir nezâket, zerâfet ve letâfet âbidesi; bâtını itibârı ile de şefkat, muhabbet ve merhamet deryâsı idi. Hayatı hep ihsân kıvamındaydı. Devamlı Cenâb-ı Hakk.....
Sayı: 221, Sayfa: 012
Mü'min Affedici Olacak... - Sâdık Dânâ
Müslüman denildiği zaman, bütün iyilikler onun üzerinde cem edilmiş bir insan telakki etmek lâzım. Ama bunu gören, yaşayan da pek azdır, zümrüdü anka gibi. Yine ancak bu, seyrü sülûk görenlerden tek tük çıkabiliyor. Bir kere affedici olabilmek, intikamcı değil. Mü’min daima affedici olacak. Bilhassa .....
Sayı: 221, Sayfa: 013
El Kârda Ya Gönül? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsan aklı ve zekâsıyla düşünen, kalbi ve gönlüyle seven ve duygulanan, organlarıyla işleyip üreten; sonuçta kazanan ya da kaybeden bir varlık. İnsan hayatının temel öğesi kalb ve gönüldür. İnsan onunla sever onunla tanır ve onunla insanca yaşar. Aslolan organların, akl&#.....
Sayı: 221, Sayfa: 014
Aşkullah... - Ayşe Öztürk
Ey dost... İçimin acıları depreniyor. Aşkın yağmurlarında boydan boya ıslanan yüreğimin yollarına düştün. Ay yüzlü siman, ruhumu nura boğsun, ızdırab sellerinde çırpınan kalbim bakışınla selamete ersin... Gel ve gir kalbime... .....
Sayı: 221, Sayfa: 016
“Dünya ez Hüdâ Gâfil” - Şefik Can
Es’ad Efendi’yi tanıdınız mı? –Evet Es’ad Erbilî hazretlerini tanıdım. Daha sonra kızıyla ve onun çocuklarıyla tanıştım. Bir keresinde köşke gittim. Orada Es’ad Efendinin yaşadığı odayı da gördüm......
Sayı: 221, Sayfa: 017
Takvâ Ve Çıkış Yolu - Mesut Kaya
Takvâ, Kuran’ın çokça üzerinde durduğu bir kavram. Müminin, Rabb’iyle ilişkisini ifade eden vazgeçilmez bir mihenk taşı.  Müttaki ve ittikâ kelimeleri de aynı kökten gelmekte.  Muttaki olmak, “takvâ”yı bir vasıf olarak üzerinde taşıyor olmak. İttikâ da “.....
Sayı: 221, Sayfa: 020
Allah'a Dost, İnsanlığa Önder - Cafer Durmuş
İbrahim aleyhisselam, Efendimiz'den sonra Kur'ân-ı Kerim'de üsve-i hasene olarak tavsif edilen hidayet rehberi. Sözleri ve davranışları pek çok ayet-i kerimede insanlığın yoluna ışık tutuyor. İki Cihan Güneşi onunla olan rabıtasını, ceddim İbrahim .....
Sayı: 221, Sayfa: 022
Kalbin Gücü - Mehmet Coşar
Kalp; sözlükte vücudun kan dolaşımı merkezi, yürek, gönül, herşeyin ortası, duyguların sultanı ... gibi anlamlara gelmektedir. Tıpla ilgili kitaplar ise, insan kalbi hakkında daha değişik bilgiler vermektedir. Dakikada 70-75 defa atar. 70 yaşlarına gelmiş b.....
Sayı: 221, Sayfa: 024
Müslüman Kimliği ve Sahabe - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayın İşletmesi’nce düzenlenmiş olan “Düşünce Şöleni” proğramı içinde, “Sünnetin Müslüman Kimliğini Oluşturma İşlevi” konulu bir sohbet de tarafımızdan gerçekleştirilmi.....
Sayı: 221, Sayfa: 025
Büyüksün, En Büyük!.. - Hüseyin Özkaynakçı
Menzil menzil arar iken, Yoldan öte buldum seni. Aşıklara sorar iken , Dilden öte buldum seni Daldan dala kanat vurup, Ölümsüze ruh uçurup, Arı gibi petek kurup, Baldan öte buldum seni. Bir ıssızda kaldım darda,.....
Sayı: 221, Sayfa: 027
Tedbiri Elden Bırakmamak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bu sohbetimizde bir Peygamber ahlâkını ele alacağız. Dikkatli, ihtiyatlı ve tedbirli olmanın öneminden söz edeceğiz. Yapılacak işi düşüne taşına yapmaktan, hiçbir şeyi aceleye getirmemekten, sonradan pişmanlık duyacak şekilde davranmamaktan bahsedeceği.....
Sayı: 221, Sayfa: 028
O'na ve O'na Dair... - Kâmil Yeşil
Her sıfat bir özelliği bildirdiği gibi bir kusuru da dillendirmiş olur. Bir nesneye faraza "yeşil" demek, onun diğer renklerden mahrum olduğunu, eksikliğini de söylemek demektir. Öyle bir isim sahibi olmalı ki O ve ismi, bütün sıfatları kendisinde toplamış olsun.....
Sayı: 221, Sayfa: 030
Allah Dostluğu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Sen hangi işde bulunursan bulun, Kur’ân’da nereyi okursan oku, sizler hangi işi tutarsanız tutun, o işe daldığınız vakit muhakkak biz onu müşahede edicileriz. Ne yerde, ne gökde zerre ağırlığınca bir şey rabbinden uza.....
Sayı: 221, Sayfa: 031
Nebevî Ahlâkın Sahâbedeki Tezâhürleri - I - Osman Nûri Topbaş
İslâm dîninin en kıymetli asrı, hiç şüphesiz, cihânın nübüvvet nûruyla aydınlandığı “Asr-ı Saâdet”tir ki, Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve O’nun güzîde ashâbı, o kudsî zamânın en kıymetli zînetleri olmuşlardır. Onlar, insan neslinin u.....
Sayı: 221, Sayfa: 032
Çocukların Kalbinde Kur'an Meşalesini Yakmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Orta ve ilk öğretimde tahsil gören öğrencilerin yaz tatili başlamıştır. Yoğun bir eğitim ve öğretimin ardından öğrencilerin dinlenmeye elbette ihtiyaçları ve hakları vardır. Ancak örgün eğitim içerisinde yeterince alamadıkları dînî başka bir ifade ile manev.....
Sayı: 221, Sayfa: 037
Rüyalar Ülkesinde Bir Konuk - Ümit Şimşek
Müziği bilmeyen insanların gezegeninde geçirdiği ilk günden sonra, Cem artık birşeyden iyice emin hale gelmişti: Hayat bütünüyle ayrıntılardan ibaretti. Herşey, evet herşey, tek başına ele alındığında, bir ayrıntıdan başka birş.....
Sayı: 221, Sayfa: 039
Kanistan - Mehmet Feyat
Adını bilmiyorum, dinini sormuyorum, Kurşuna hedef olan çocuklar görüyorum. Babasının kucağı ona kan dolu çanak, Kızıl kana boyandı, minnacık el ve yanak. Çöp kutusu bir siper, kollardan zırh gerildi, Kucağında cenaze şa&.....
Sayı: 221, Sayfa: 041
“Osmanlı Arapları Sömürdü mü?” - Mustafa Atalar
Libya'da Ali Yakup Hoca'dan bir tarih muhasebesi... 1970’li yılların sonlarına doğru, Libya’lıların uluslararası boyutta bir gövde gösterisine dönüştürebilmek  amacıyla her yıl var güçleriyle çalıştıkları, ama pek çok katılımcı.....
Sayı: 221, Sayfa: 042
Yollardayız - İdris Arpat
“Mâdemki insansın, mâdemki duyuyor, düşünüyor ve seziyorsun, öyleyse büyük hakîkati bulmak için gönlünü ve idrâkini yoracaksın. Duyduklarını ve bulduklarını münâsib kimselere söyleyeceksin.” Mevlânâ böyle buyuruyor. Bu mantığa göre, düşünme ve hissetme kâbiliyetine sâhip olm.....
Sayı: 221, Sayfa: 047
Siz Yaşarsınız Daha Uzun - Mehmet Lütfi Arslan
“Kartal tarafında işi karıştıran biri var. Aralıyor perdeyi, zaman zaman onun çehresini gösteriyor. O, ürkütücü, korkutucu, ürpertici çehresini. Ötelerden esen bir rüzgar yüreğini dalgalandırıyor ve ayağındaki demir ayakkabıyı ve göğsündeki anka kanadı.....
Sayı: 221, Sayfa: 049
Avrupa Birliği ve Dini Etkileşim - Ali Rıza Temel
Müslümanların hırıstiyanlarla ilişkileri İslamiyetin ilk yıllarından itibaren başlar. İbn İshak’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamberin risalet haberi Habeşistana ulaşınca yirmi veya yirmiye yakın bir habeş hıristiyan heyeti Mekke’ye .....
Sayı: 221, Sayfa: 050
Tatil Anlayışımız - Ekrem Sağıroğlu
Toplumun büyük bir kesiminin, cahilî çevre kültürünün tesirinde kalarak, hayatın bir vazgeçilmezi, olmazsa olmazı saydığı; senede en az bir kere ve bilhassa yaz aylarında tadılması gereken bir haz olarak algıladığı... kısaca hayatın aslî bir rüknü kabul et.....
Sayı: 221, Sayfa: 052
Nisan Yağmurları ve Annem - Zehra Arışahin
Nisan yağmurları pek çok şâire ilhâm kaynağı olmuştur. Üzerine şarkılar bestelenmiş, romanlar yazılmıştır. Nasıl yazılmasın ki ondaki güzellik anlatılabilir gibi değildir. Hep beklenen, arzulanan, bahar yağmurları, koyu lacivert bulutlarla, ilk mü.....
Sayı: 221, Sayfa: 054
G-8, İKÖ ve Türkiye'nin Proaktif Dış politikası - Beytullah Demircioğlu
Türk dışişlerinin son dönemde oldukça aktif bir politika izlediği yadsınamaz bir gerçek. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül önderliğinde dışişleri bürokratlarının yoğun dış ülke gezileri, Türkiye'de yaşanan hı.....
Sayı: 221, Sayfa: 056
Rasûlullah’ın Halası ERVÂ BİNTİ ABDÜLMUTTALİB radıyallahu anha - Mustafa Eriş
Erva binti Abdülmuttalib radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin halası... Oğlunun delâletiyle İslâmla şereflenen bir hanım sahâbî... Çocuğuna devamlı nasîhat eden, Rasûlullah’ın yanından ayrılmamasını tenbih eden, ona destek olmasını iste.....
Sayı: 221, Sayfa: 059