Müslümanın Kur'an'la Hukuku
Aziz okuyucu - Altınoluk
Kur'an'la hukukumuz ne olmalı? Okumak, anlamak, yaşamak... Evet, okumak... Bir kelimesini anlamasak bile, Kur'an'ın bizleri, Rabbani bir iklime taşıdığı muhakkak. Bu insan sözü değil, bu şiir değil – ki şiirde bile bir sihir vardır-.....
Sayı: 220, Sayfa: 001
Kitap ve Biz - Ahmet Taşgetiren
 “Kitap” insanın dünya hayatındaki macerasını yönlendirmek üzere Yaratıcı'dan insana gönderilen yol işaretlerinin derlendiği Rabbani kılavuzun adıdır. Vahiy mecmuasıdır. Müteal, yüce, aşkın, olağanüstü bir vakıadır. Çünkü Za.....
Sayı: 220, Sayfa: 003
Muhammedî Dâvet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ebedî risâlet güneşi, dünyanın doğudan batıya, kuzeyden güneye korkunç bir karanlık içinde kıvrandığı; insanlığın insanlığından utandığı; kulakların rabbânî bir sese hasret çektiği; gönüllerin aydınlanacak bir nur aradığı bir d.....
Sayı: 220, Sayfa: 006
Kur’ân’ı Gündemimizde Tutmak - Mesut Kaya
Bu dua,  vahiy ikliminde hep bahar mevsimini yaşayan bir kalbe ait. En çok Kur’ân’la yaşayan, hayatı ve ahlakı serâpâ Kur’ân olan bir insana. O güzel insan, Rabbi’nin, kalbini Kur’ân’la mamûr etmesi, Kur’ân’la bahar tazeliği ve canlılığını yaşa.....
Sayı: 220, Sayfa: 009
Kur’ân’dan Sekiz şey Öğrendim - Dr. M. Selim Arık
Kur’ân, kendi ifadesiyle insanları irşad ve doğru yolu göstermek için inmiştir. Bu yönüyle müslümanlar Kur’ân-ı Kerîm’i hem ibadet, hem de hayat rehberi olarak kabul etmişlerdir. Kur’ân’ın gerçek mesajını en iyi kavrayan simalardan biri de meşhur sûfi Hâtim el-Esam&#.....
Sayı: 220, Sayfa: 012
“Gönül Mimarları”na Mektup - Didar Erdem
Hayata, şahıs ve hadiselere bakış açımızın önemini vurgulayan yan sütundaki tesbit ışığında Kur’ân Kursu öğreticilerinin öğrencilerine bakış açısını mercek altına almak istiyorum. Geleceğimizi, öz kültürümüzü emanet edeceğ.....
Sayı: 220, Sayfa: 014
Sevgi Derinliği - Muammer Duran
İnsan ilk defa dünyaya gözlerini açınca etrafında onun geliş müjdesini yaşayan sevgi dolu bakışlar vardır. Yani insan ilk önce sevgiyi görür. Sevgi en değerli saydıklarınızı sevdiğinizin uğrunda feda edebilmenizdir. Feda edemedikleriniz varsa onları daha fa.....
Sayı: 220, Sayfa: 017
İnsan Alışkanlıklarının Çocuğudur - Hatice Yıldız
İnsanın tekrar tekrar yaptığı, onları yaptığında rahatladığını düşündüğü davranışlar onun alışkanlıklarını ve tutkularını oluşturur. Bu alışkanlıklar iyi ve kötü olabilir. Önemli olan, neyin doğru, iyi .....
Sayı: 220, Sayfa: 018
Mescid-i Dırâr Olayı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Daha Hz. Peygamber hayatta bulunuyorken ve mescid merkezli İslâm medeniyetinin kurulma sevinci yaşanıyor ve güçlükler aşılmaya çalışılıyorken yani çok erken bir dönemde Mescid-i Dırar ile mescid müessesesinin istismarına kalkışılmış olması, -doğrusu- her mü.....
Sayı: 220, Sayfa: 020
“Dînin ile Tanıştık Kendimizle Barıştık” - İdris Arpat
Biz yoktuk, var kılmayı irâde buyurdun, varlık sahnesine getirdin. Varlıklar içinde canlı, canlılar içinde insan, insanlar içinde müslüman eyledin. Selim bir fıtrat, selim bir akıl, selim duyular lutf eyledin. Bizleri cism-ü cân eyledin. Bünyemizde göz, gönlümüzde öz, dilimizde söz yarattın. Dı&#.....
Sayı: 220, Sayfa: 022
Toprak İnsana Bakıyor, İnsan Toprağa... - Cafer Durmuş
Kur'ân-ı Kerim'i âdâbına riayetle okuma alışkanlığı, hayatı müslümanca yaşama şuuruyla dokumanın önemli bir merhaledir. Bu inanç çerçevesinde onu okumak ve nefsimizi sorgulayabilmek fevkalade önemlidir. Allah Kelamı'nın derde deva, sadra şifa sûrelerini hulûs-i kalbl.....
Sayı: 220, Sayfa: 024
Peygamberlerine Sevdalı Çocuklar - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Şimdi Yüce Rabbimize şükür zamanı. Bize, gönülleri Peygamber sevgisiyle dolu çocuklar, o gönülleri Peygamber muhabbetiyle yoğuran ablalar, ağabeyler, anneler, babalar, öğretmenler verdiği için. Yurdumuzda güzel şeyler oluyor. Allah rızâsını her şeyin üstünde tutan bazı i.....
Sayı: 220, Sayfa: 026
Ey Kur’ân’ım - Prof. Dr. Ali Osman Yüksel
Fedâ olsun bütün vârım; Yollarında ey Kur’ân’ım! Senden başka hiç bir yârım; Yoktur benim ey Kur’ân’ım! Sensiz hayat bana haram Sen olmazsan acır yarâm! Ahkâmına olayım râm Göz kırpmadan ey Kur’ân.....
Sayı: 220, Sayfa: 029
Hakk’ı Bâtılla Örtmeyin - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Hakk’ı bâtıla karıştırmayın ve hakkı bildiğiniz halde saklamayın!” (Bakara sûresi/42) Yahûdiler hasedlerinden nâşi hakkı tebdîl ile bâtılı tervîc ederek (destekleyerek) halkın zihinlerini iğfâ.....
Sayı: 220, Sayfa: 030
Çocuk Terbiyesinde Ölçüler - Sâdık Dânâ
Aile ocağında, evladın dünyaya gelmesiyle, evlad hakkı, evvela evladına güzel bir isim vermekle başlar. Bir hadis-i şerifde: - “Evladın ana-baba üzerinde hakkı güzel isim verilmesi, Kur'an ve feraiz-i diniyesini talim etmek ve evlenme çağına geldiğinde evlendir.....
Sayı: 220, Sayfa: 031
Kur’ân-ı Kerîm Eğitimi - Osman Nûri Topbaş
Hayatta binbir imtihan hâdiseleriyle karşı karşıya olan insanoğlu, kendi iç âleminde ciddî bir şuur ve tefekkür iklîmine girmek zorundadır. İnsanın idrâk gücünü aşan ebediyet yolculuğunun muammâsını sırf âciz bir akıl ile çözmenin imkânsızlığı ise meyd.....
Sayı: 220, Sayfa: 032
Sevdim Seni Diyemedim - Aysel Gürgen
Sevdim seni hep canlara canan diye sevdim Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim.” Bir çoğumuzun aşina olduğu bu ilahiyi ilk duyduğum zaman çok hoşuma gitmişti. Teypten defalarca dinledim. Sonra dilime dolanan nakaratını mırıldanmaya başlad.....
Sayı: 220, Sayfa: 038
Bir Kudsî Nefes - Ümit Şimşek
Yaşlı adam resmi elinde evirdi, çevirdi. Uzun süre onun gerçek bir fotoğraf olduğuna inanamadı. Belki özel efektlerle stüdyoda çekilmiş, yahut bilgisayarda bu hale getirilmişti. Yine de bunu yapan her kimse, hayalgücü oldukça gelişmiş bir sanatçı olmalıydı. Sonunda, Cem, kendi.....
Sayı: 220, Sayfa: 040
Kendini Gerçekleştirme ve Sufizm - Turgay Şirin
Bireyin kendini geliştirmesi ya da başka bir ifadeyle bireyin kendi eğitimine ve gelişimine kendisinin katkıda bulunması, 1950’lerden itibaren Psikolojide “bireyin kendini gerçekleştirmesi” (self actualization) terimi ile anlatılmaya ve açıklanmaya çalışı.....
Sayı: 220, Sayfa: 042
İhtiyarlığa Çare - Mehmet Coşar
Yaşlı bir adam, eczaneye gidip: - Ellerimden iş gelmiyor, gözlerim eskisi gibi görmüyor, dizlerim de tutmuyor benim için bir ilacınız var mı diye sorunca, eczacı şu cevabı vermiş: - Derin saygıdan başka birşeyimiz yok efendim. Konu Mevlana Mesnevisi’.....
Sayı: 220, Sayfa: 045
İlimlerin kendisiyle birlikte öldüğü söylenen şeyhülislâm: Kemalpaşazade - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Mısır’ın fethi sırasında Kemalpaşazâde, Yavuz Sultan Selim Hân’ın yanındaydı ve Sultan, onun gönül okşayıcı sohbetlerine hayrandı. Zaferden sonra da, zaman zaman atbaşı yürüyüp sohbet ediyorlardı. Askerler ve yüksek rütbeli idareciler Mısır̵.....
Sayı: 220, Sayfa: 047
Çırağan’da Bir Fetih Gecesi Kutladınız mı? - Dr. M. Emin Kul
Millî ve manevî anlamları yüzyıllardır anlatılmaya çalışılan İstanbul’un fethi, insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Her 29 Mayıs günü, İstanbulumuz’da çeşitli canlandırma, seminer, konferans, toplantı ve şölenlerle Fetih kutlanır. Bu.....
Sayı: 220, Sayfa: 049
Frankeştayn Yiyecekler - Mehmet Lütfi Arslan
Mary Shelly’nin 1818’de yayınladığı “Frankenstein: Modern Prometheus” adlı eser, tıp öğrencisi Victor Frankenstein'in ölü ceset parçalarını birleştirerek meydana getirdiği yaratığın hazin hikayesini anlatır. Shelly’nin he.....
Sayı: 220, Sayfa: 050
Kötü Huylu Bilimin Sonu Kabus - Emrullah Gökhan
Genetik yapısı değiştirilmiş besinler hakkında bilgi verir misiniz? – Özellikle ABD, İngiltere, İsrail ve Avrupa’nın belli başlı ülkelerinde genetik çalışmalar yapılıyor. Klinik genetiği ve insan genetiği üzerine yapılan çal.....
Sayı: 220, Sayfa: 053
“Bunun Adı, Devlet Terörü” - Beytullah Demircioğlu
Gerek kurulma sürecinde gerekse kurulduktan sonra İsrail devletinin işgal altındaki topraklarda izlediği politikayı şu şekilde özetlemek mümkün: “Çete-devlet terörü, tehcir ve tecrit”. Devlet olmadan önce çetelerle estirilen terörle göçe zorlanan Filistin halkı, son elli yıldır.....
Sayı: 220, Sayfa: 056
Resulullah'ın Kayınvalidesi Ümmü Rumân (radıyallahu anha) - Mustafa Eriş
Ümmü Rumân radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin kayınvâlidesi olma şerefine eren bahtiyar bir hanım sahâbi... Hazreti Âişe radıyallahu anhâ annemizin biricik annesi... Hz. Ebû Bekir Sıddık (r.a)’ın âilesi... İslâm’ın ilk günlerinde müslüman olan han&.....
Sayı: 220, Sayfa: 060