Merhamet Mektubu
Aziz okuyucu, - Altınoluk
Nisan sonu – Mayıs başı... Döndük, dolaştık, günleri, ayları aştık ve Kutlu Doğum iklimine yeniden geldik. Çağın içinde dudaklarımız rahmete susamışken, yüreklerimiz rahmet hasretiyle kavrulurken o pınara bir kere daha uzanmak, kavruluşa bir ker.....
Sayı: 218, Sayfa: 001
Merhamet Mektubu - Ahmet Taşgetiren
Rahman ve Rahim’den Uzaklaşan İnsanoğluna... Bir mektup yazmak insanoğluna... Yani kendimize... Ellerimize, dillerimize, gözlerimize, dimağımıza, kalblerimize... Milyarlarca mektup... Kan dökücü hale geldik, fesad çıkarıcı... Savaş.....
Sayı: 218, Sayfa: 003
Merhametten Maraz mı Doğar? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hâşâ !.. “Elbette merhametten maraz doğmaz.” Türkçemizde uzun yılların tecrübesiyle ortaya çıkmış çok güzel atasözleri ve deyimler var. Ancak bunların bazısında maksadını aşan, genel kabûlü ve temel değerleri zorlayan ifâdeler bulunmaktadır. Bunlarda.....
Sayı: 218, Sayfa: 005
İnsanın Varoluşu ve Seküler Dünya Görüşü - Doç. Dr. Zekeriya Güler
Yüce Kur’an, “Mutlak hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir. O, her şeye kâdirdir. Hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur”1 ve “Size verdiği (imkan ve nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden d.....
Sayı: 218, Sayfa: 007
Gel Ey Dilim - Turan Ateşçi
Seherdir dervişe ilaç Aç gönlünü mevlaya aç Duamız tevbeye muhtaç Gel ey dilim, tevbe eyle Gönlü mürşidine raptet Salat söyle Hakkı zikret Sekeratı mevti fikret Gel ey dilim, dua eyleTitret ha gönül telini Semaya kaldır elini H.....
Sayı: 218, Sayfa: 009
“Dağılıp Kaybolmuş İnsanın Parçaları" - Kemal Ural
Küçük Şey Yoktur”dan sonra Kemal Ural büyük bir çalışmaya imza attı. “İnançsızlığın Anatomisi” muhtevasından grafik dizaynına kadar büyük - güzel bir çalışma. Zorlu bir emeğin ürünü olmalı. Yüzlerce kaynaktan beslenmiş. Bir ikinci bahar heyecan&#.....
Sayı: 218, Sayfa: 010
İmân’ın Aydınlığı İnkâr’ın Karanlığı - Ali Rıza Temel
Kur’an-ı Kerim imânı genellikle nûr kelimesiyle ifade eder. Diğer İlahi kitaplar gibi Kur’an-ı Kerim de bizatihi nûr kaynağıdır. “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kulu Muhammed’e apaçık ayetler indiren O’dur” .....
Sayı: 218, Sayfa: 014
Minberin Dili Olsa - Cafer Durmuş
Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Avucunda bir beyaz ayna olduğu halde Cibrîl-i Emîn bana geldi. Ve dedi ki; bu Cuma'dır. Rabbin bunu, sana ve senden sonraki ümmetine bayram olsun diye ikram ediyor. Ki o, meleklerin katında dahi günlerin efendisidir. (Bk. Keşşaf) Her hafta, Cumaya gereken ihtiramı göster.....
Sayı: 218, Sayfa: 016
Duyuşlar - İdris Arpat
Müslümanın günlük hayâtı sabah namazıyla başlamalıdır. Yirmidört saat, namaz vakitlerine göre plânlanmalıdır. Bu, Allah Teâlâ’nın rıza ve rahmetine vesîle olacağı gibi ruhsâl bir rahatlama da getirecektir. Erken kalkmak niyetinde olan erken yatacaktır. Bu da, âile saâdetini o.....
Sayı: 218, Sayfa: 018
Hayvanlara iyi davranmak - İsmail Özcan
İnsanların çoğu; evcil olsun, vahşi olsun hayvanlara karşı istediğimiz gibi davranabileceğimiz, itip kakabileceğimiz, vurup öldürebileceğimiz, kobay olarak kullanabileceğimiz kanaatine sahiptir. Can taşıyan varlıklar olarak onlara da insafla, merhametle yaklaşmamız g.....
Sayı: 218, Sayfa: 021
Yıllar Geçerken - Ekrem Sağıroğlu
"Allah'ım, ölüm bizi uyandırmadan uyandır!" İmam-ı Rabbânî Takvim yaprakları birer birer düşüyor. Günler günleri değil, yıllar yılları kovalıyor. İnsan yetişemiyor, hızla akıp giden zamanın peşinden. Bu kesin, bu .....
Sayı: 218, Sayfa: 022
Peygamber Duası - Fehmi Çiçek
Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem’in hayatında duanın çok büyük bir yeri vardı. Zira “De ki, eğer dualarınız olmasaydı Rabbim size değer vermezdi.”(1) ve “Onlara de ki “Kullarım sana benden sordukları zaman Ben onlara çok yakınım. Dua etti&#.....
Sayı: 218, Sayfa: 023
Mescid Îmârı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Bu yazı dizimizde değerlendirmeye çalıştığımız İmam el-Evzâî’nin (v. 157) sahâbe neslinin kıvam göstergeleri olarak “lüzûmü’l-cema’a, ittibau’s-sünne, îmâretü’l-mescid, tilâvetü’l-Kur’an ve cihad fî sebîlillah” diye saydığı b.....
Sayı: 218, Sayfa: 026
Peygamberimizin Öğrettiği Davranış Edepleri - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber Efendimiz bize Müslümanca yaşamayı öğretti. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, konuşurken, gülerken bizi başkalarından ayıran bir hayat tarzından söz etti. Bizi görenlerin “Bu adam Müslüman” diyeceği bir yaşama üslûbuna sahip olmamızı tavsiye etti. &#.....
Sayı: 218, Sayfa: 028
Rahmet ve Merhamet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ Hazretleri ibtidâ rahmetini halk buyurduğunda yüz cüz halk buyurdu. Bu yüz rahmetinden doksandokuz cüz’ünü ind-i ilâhide alıkoydu.Yalnız bir cüz’ünü bilcümle mahlûkatına irsal ve ihsan buyurdu. Eğer bir kâfir Allah Teâlâ Hazretlerinin indindeki rahmetinin vüs’atini bilmiş olsa idi cenne.....
Sayı: 218, Sayfa: 030
Ümmet İçin Ne Yapardınız? - Sâdık Dânâ
Rivayete göre, birgün Rasûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yanlarında, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fâtıma ve Âişe radıyallahu anhum, oldukları halde, otururlar iken, Rasûlü ekrem hazretleri şiddetle ağlamaya başladılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh: - Babam an.....
Sayı: 218, Sayfa: 031
Nebevî Ahlâk ile Ahlâklanmak - Osman Nûri Topbaş
“Gel ey gönül! Hakîkî bayram, Cenâb-ı Muhammed’e vuslattır. Çünkü cihânın aydınlığı, O mübârek varlığın cemâlinin nûrundandır.” (Hz. Mevlânâ) Yaratılış olarak kâinattaki varlıkların en şereflisi olan in.....
Sayı: 218, Sayfa: 032
Bağ-ı Aşkın Gülleri - Mustafa Necati Bursalı
Yeri, göğü, âlemi kıldı Sana Yâr âşık, Ey Nebî! Dîdârına her yer, her diyar âyık! Yüzün gibi bir gülü hiçbir dîde görmedi, Senin güzelliğine genç ve ihtiyar âşık!.. Zaman boyu tek Sensin mesteden bülbülleri, Bilâl zülfüne vurgun, Câfer-i Tayyar â&.....
Sayı: 218, Sayfa: 037
Gönül Sultanları - İbrahim Koç
İnsanlık tarihinin şeref levhası ve iftihar tablosu olan nice erenler ve yüce kâmetler vardır.Yeryüzüne Hakk’ın birer armağanı olarak gelen gönül mîmarları, toplumun irşâdı ve gönüllerin îmârı için kendilerini fedâ etmekten çekinmezler. Onların hizmet ve himmetleri, sadece Ha.....
Sayı: 218, Sayfa: 038
Helâl Yemek ve Şükretmek - Prof. Dr. Ömer Çelik
Bütün canlı varlıklarda olduğu gibi, insan da beslenerek büyür, gelişir ve hayatiyetini devam ettirir. Bir farkla ki, diğer canlılar için alınan gıdaların haram veya helal olması bir mana ifade etmezken, akıl ile mücehhez kılınmış, peygamberler ve ilâhî kitaplarla irş.....
Sayı: 218, Sayfa: 040
Kardelenin Karları Erittiği Gün - Ümit Şimşek
Cem’in tekrar yamaçtaki kar taneleri arasındaki yerini bulması uzun sürmedi. Çünkü hepsi işaretliydi kar tanelerinin. Herbirinin düşeceği yer ve zaman, kesin bir takdirle belirlenmişti. Yalnız, içinde indiği kar tanesini biraz daha derinlerde buldu Cem. Aradan geçen zaman içinde kar yağdıkç.....
Sayı: 218, Sayfa: 042
Bugünün Çocukları -II -ALARM- - Behlül Bera
Geçen ayki yazıda bugünün çocuklarının durumlarını izah etmeye çalışmış ve anne-babaların, eğitimcilerin teyakkuz-alarm halinde olmaları gerektiğini ifade etmiştim. Son bir ayda şahit olduğum olaylar ve okuduğum  gazete haberleri, bu görüşlerimi d.....
Sayı: 218, Sayfa: 044
Tercih - Ayşe Kaya
Gitsek diyorum... Bu kalabalıklardan, gürültülerden çekip gitsek... Yüzüstü bıraksak herşeyi... Anlamını yitiren herşeyi elimizin tersiyle itsek... Asık suratlar, terli gömlekler, yapmacık tebessümler, özel hayatlar ve aptal kutuları... Bıkkınlık verdi hepsi. Yaşamaya de&.....
Sayı: 218, Sayfa: 047
Pîr-i Mimârân “Mimar Sinan - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Mübarek caminin güzel kubbesi kapanıp ( 16 Ağustos 1556’da ) diğer yerlerinin inşâsı da tamamlanınca hattatların piri Karahisârî, müsenna hattıyla göğe benzer kubbesine “Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diye tutuyor” âyetini (Fâtır Suresi, 41), ve cennete .....
Sayı: 218, Sayfa: 048
İslâm Dünyası’nın Yeniden Tanzimi - İbrahim Karagül
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayında yaptığı Amerika ziyareti sonrası Türkiye’de tartışılmaya başlanan, giderek bütün İslam dünyasında, özellikle de Arap dünyasında büyük yankı uyandıran “Büyük Ortadoğu Projesi”, .....
Sayı: 218, Sayfa: 050
“Reform Gerek Ama...” - Beytullah Demircioğlu
Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Dünyası Detayları G-8 zirvesinde açılanacak “Büyük Ortadoğu Projesi” son dönemde hakkında en fazla yorum ve değerlendirme yapılan konuların başında geliyor. Projenin önümüzdeki günlerde  çok daha yoğun bir şekilde tart.....
Sayı: 218, Sayfa: 053
Kur’ân’da Dostluk İlişkileri - Ali Büyükçapar
Dost kelimesi ne sıcak ne anlamlı, insanı tâ içinden kuşatan bir özelliği var, sarıp sarmalıyor huzur ve sükûna ulaştırıyor. Çok arkadaşlarımız olmuştur ama dostlarımıza gelince onları sadece gönüller bilir ve oraya da kimseyi aşina kılmaz. .....
Sayı: 218, Sayfa: 059
Beni Seven Peygamberim - Halil İbrahim Kurucan
Beni Seven Peygamberim çocuklara Peygamber (s.a.) Efendimizi anlatmak için hazırlanan kitap setinin adı. Set sekiz kitapçıktan oluşuyor. Hepsi renkli, resimli cıvıl cıvıl, 48’er sayfalık kitapçıklar tam çocuklara göre. Çocukların kolayca anlayacağı bir dille yazıl.....
Sayı: 218, Sayfa: 060
Ebû Cehil’e Meydan Okuyan Hazret-i Zinnîre (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Hazreti Zinnîre radıyallahu anhâ ilk müslümanlardan... Mekke'nin azgın müşrikleri tarafından en ağır işkencelere revâ görülen, gözlerini kaybedesiye kadar dövülen, zulüm gören bir mümine hanım!.. Ebû Cehil'in akıl almaz işkenceleri karşısında imanından aldığ.....
Sayı: 218, Sayfa: 061