Hayatta Herşey Emanet
Aziz okuyucu - Altınoluk
Mart... Altınoluk'un dünyaya gözünü açtığı, ilk nefes aldığı ay. Sayı 217. 18 yılımızı bitirdik, 19'a başlıyoruz. Bir ırmak akıyor. Kaynağından yeni doğmuş olmanın heyecanıyla... Her yıl yenileniyoruz, yeni dergiler, kitaplar, CD'le.....
Sayı: 217, Sayfa: 001
Devlet Adamı - Ahmet Taşgetiren
Takva, yani Allah’a yakın olma bilinci en çok devlet adamına gerekir. Rabbin “esma”sından varlıkta bir ölçüde tecelliler vardır. Bunlar hep hadleri - sınırları içinde olmalıdır. Hadler - sınırlar aşıldığında, yani insan ancak R.....
Sayı: 217, Sayfa: 003
Emânet ve Ehliyet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Emânet, inanılmak, emin ve güvenilir olmak anlamında bir Kur’an kavramıdır. Kur’an’da beş ayrı yerde geçmektedir. Ancak bu beş ayetteki emânet kavramını genel ve özel iki grupta toplamak mümkündür. I- Genel anlamda emânet: Kur’an’daki “Biz emâne.....
Sayı: 217, Sayfa: 006
Yönetim ve İnsana Say - Dr. Adem Ergül
Çağımız bilgi toplumu, iyi yetişmiş bir insanın en önemli sermaye olduğunun farkına vardı. Bu sermayeyi en güzel şekilde değerlendirmek için “İnsan Kaynakları” bölümleri oluşturdu. Bu bölümler, elinde mevcut olan insan kaynağını daha da geliştir.....
Sayı: 217, Sayfa: 009
İslâm Ağacı - İdris Arpat
Kelime-i şehâdeti benimseyerek okuyan, iman dâiresine girmiştir. Bu girişle berâber başıboş hayat bitmiş, kurâl ve kâidelere bağlı verimli bir hayat başlamıştır. Kelime-i şehâdeti okumak, öğrencinin okula kaydını yaptırması veya uzun bir hakl.....
Sayı: 217, Sayfa: 011
Misyonerdim KUR’ÂN Büyüyü Bozdu... - Musa Belfort
Fransız mühtedi Musa BELFORT ile İhtida hikayesi ve Avrupa’da İslam üzerine... Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Musa. Ben bir Hristiyandım. Protestan/Evanjelik kilisesine bağlıydım. Bu mezhepte amaç İncil’i kelime kelime tatbik et.....
Sayı: 217, Sayfa: 012
Hidâyet Eyle Bize - Dr. Senai Demirci
Dua Kapılarını Açan Fâtiha’nın Eşiğinde-II İhdinâ “Hidayet eyle bizi” Bize bizim için en önemli olan isteği öğretiyor Rabbimiz. Başkalarına kulluk etmeden yalnız O’na kulluk etmemiz en önemli ihtiyacımızdır. Yoksa, he.....
Sayı: 217, Sayfa: 017
Din Aliminin Tebliğ Sorumluluğu - Şemsettin Kırış
Âlim, bu ümmet için çok önemli diye düşünüyorum. Rasulullah Efendimizin manevî mîrası âlimlerin üzerinde. Hatemü’l-enbiyâ olan Allah Resûlünün risâlet misyonu onun vefâtından sonra alimlerin üzerinde. Bu ümmet alimleri ve manevî önderleri ile yolunu bulacak. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir denilmiştir. Çünkü alim çevr.....
Sayı: 217, Sayfa: 020
Aşkın Güneşine - Ayşe Öztürk
Hamdım... Hayatın derinliğini yaşamaya dair manalar gönülevinde henüz boy göstermemişti. Medresesinin köşesinde, talebelerine ders okuturken ara ara kalbinin derinliklerine dolardı. İlahi aşkın ateşi, kalbinde patlamaya hazır bir valkon gibi duruyordu. Usulca esen bir meltemin.....
Sayı: 217, Sayfa: 022
Çağları Kucaklayan Uyarı “Resûlullah’ın Sünneti, Size Yetmiyor mu?” - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Buhâri’deki rivayetlerden (Muhsar 1-2) anlaşıldığına göre, Haccac’ın Abdullah İbn’uz-Zübeyr radıyallah anhümâ ile savaşmak üzere Mekke’yi kuşattığı yıl, umre ve hac yapmak isteyen İbn Ömer’e oğulları böylesi bir ortamda buna .....
Sayı: 217, Sayfa: 023
Belki O Daha Hayırlıdır - Cafer Durmuş
İslam alimleri iki ana kaynaktan derledikleri bilgileri müslümanı dünyada mesud, ahirette bahtiyar edecek tarzda formule etmişler. Herkesle hoş geçinir ve kendisiyle geçinilir olmanın yolunu-yordamını madde madde sıralamışlar. Kişinin Cenâb-ı Hak'la, insanlarla, kendisiyle ve eşya .....
Sayı: 217, Sayfa: 026
Ölümle Dost Olmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bir zamanlar dünyadan haberimiz yoktu, hayatı ve ölümü bilmiyorduk, Rabbimiz bize can verdi, dünyaya gönderdi. Bir gün gelecek hayata veda edeceğiz; sevdiğimiz, gönül verdiğimiz şeyleri geride bırakıp asıl yurdumuzun, yuvamızın eşiği olan kabre gireceğiz. Ve b.....
Sayı: 217, Sayfa: 028
Emanet ve Ahde Riâyet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Emânet kendisine verilen her şeyi güzel muhafaza ve yerine göre kullanmaktır. Zıddı hıyânettir. Emânete dair bir çok âyet-i celîle ve ehâdis-i şerîfe vardır ki hepsi de İslâm nazarında en büyük günah sayılan hıyânet beliyyesinden şiddetle nefret ettiriyor. Allah Teâlâ Hazretleri âyet,I .....
Sayı: 217, Sayfa: 030
Hizmette Halis Niyet - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ ve Tekaddes hazretleri, Dâvûd aleyhisselâma: - Ey Dâvûd! Bana talib olan ve beni isteyen birini gördüğün zaman, onun hizmetçisi (hadimi ol) diye vahyetmiştir. Hâdim, Cenâb-ı Hakk’ın, hizmetlerine karşılık kulları için hazırladığı sevab ve ec.....
Sayı: 217, Sayfa: 031
Riyâsette Emânet ve Mes’ûliyet Şuuru - Osman Nûri Topbaş
Allâh Teâlâ, kâinâtı ve içindekileri insana emânet olarak âmâde kılmış ve bunların tasarrufu husûsunda onu mes’ul tutmuştur. Servet, evlâd, sıhhat, makâm, mevkî gibi bütün nîmetler insana tevdî edilmiş emânetlerdir. İnsan, bu emânetlere titizlikle riâyet etmek mecbûriyetindedir. Emânetlere gere&.....
Sayı: 217, Sayfa: 032
“Bir Müslüman ne büyük bir kahramandır yâ Rabbi!” - Doç. Dr. Kerim Buladı
Çanakkale! Bir avuç iman ve irfan ordusunun etten ve kemikten kaleler kurarak, İslâm milletinin izzetini koruduğu şanlı destanı hatırlatıyor bizlere.. Evladü iyalini, malını ve canını ‘ilây-ı kelimetüllah uğrunda, vatan ve millet yolunda feda ederek şehi.....
Sayı: 217, Sayfa: 038
Hatıralara Hasret - Dr. Ö. Faruk Gergerlioğlu
Yalçın dağların arasında bir emniyet Güvercinler sakin ve onurlu bu vadide, Süzülerek inersin ana kucağına Karşılar seni rahmetin şehri *  *  * at adımını barış ülkesine, emniyet yurduna soyun armalarından, dökülsün k.....
Sayı: 217, Sayfa: 041
Kar Çığlıkları... - Ümit Şimşek
O gece kar yağışı sabaha kadar sürdü. Önceleri sakin sakin yağdı kar. Daha sonra tipiye dönüştü. Pencere pervazlarından uğultusunu işittiren şiddetli bir rüzgâr, kar tanelerini önüne katmış uçuruyor, bir o kadarını da yerden kaldırıp savuruyordu. Yere paralel &#.....
Sayı: 217, Sayfa: 042
Bugünün Çocukları - Behlül Bera
BUGÜNÜN ÇOCUKLARI ŞANSLI MI? Zaman zaman sohbet ettiğim bir büyüğümün “Bugünün çocukları çok şanslı” sözü üzerine uzun zamandır düşünüyorum. Çocuklarımızın şanslı mı, yoksa şanssız mı olduklarına karar vermek için, çocukları.....
Sayı: 217, Sayfa: 044
Çığlıklar - Hümeyra Ezergül
İstanbul’da oturanların denizlerde ya da sahil şeritlerinde görmeye alıştığı martılar, şimdilerde damlarımızı süslüyorlar. Martı manzaralarını izlemek için denize çok yakın bir semtte bulunulması da gerekmiyor artık! Uzaktan komşu olmak yete.....
Sayı: 217, Sayfa: 047
Hazret-i Fatıma Anadolu Kadını ve Çağdaş Savruluş - Ali Rıza Temel
Hz. Ali; sevgili eşi, peygamber kızı Hz. Fatımayı anlatıyor: Elleri nasırlaşıncaya dek el değirmeni çevirdi, omuzları nasırlaşıncaya dek su kırbası taşıdı, üstü başı tozlanıncaya dek evi süpürdü. Hz. Peygamber (s.a.v)’e e.....
Sayı: 217, Sayfa: 048
ABD’nin Ortadoğu Çıkmazı - Mehmet Lütfi Arslan
 ‘Büyük Ortadoğu Planı’ ne getirecek, ne götürecek? Geçtiğimiz ay Davos’da ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, ABD’nin ‘Büyük Ortadoğu Planı’ adı verilen bir girişim üzerinde çalıştığını açıklad.....
Sayı: 217, Sayfa: 050
KIBRIS’ta Çözüm, Tek Çıkışlı Tünel - Beytullah Demircioğlu
Yıllar süren bölünmüşlüğün ardından sorunun tarafları gönülsüz olsalar da uluslararası çevrenin baskılarıyla Kıbrıs'ta çözüm tüneline girilmiş bulunuyor.  Öyle gözüküyor ki bu tünelden geri dönüş de yok gibi. Geçen ay başında ABD'de masaya oturan taraflar dört gün süren çetin .....
Sayı: 217, Sayfa: 052
Takîyüddin ibni Mâruf - Araştırmacı Can Alpgüvenç
16. Yüzyılın Dâhi Astronom ve Matematikçisi Bakasın Takiyüddin Efendi, Şevketlü hünkarımız Murad Hân’ın fermânıdır. Tophane sırtları emrine verilmiştir. Orada bir rasathane ( gözlem evi ) kurup yıldızları gözleyesin. Kaç bin akçe lüzum ediyorsa .....
Sayı: 217, Sayfa: 056
Nasıl Bir Gençlik Geliyor? - Hatice Yıldız
Toplu taşıma araçlarında seyahat eden bir kişi olarak zaman zaman toplumun düştüğü girdap içinde kendimi kaybolmuş hissediyorum. Trafik sıkışıklığında uzun süren gidiş gelişler bazı insanların çenesini açıyor. Öyle ki bilhassa gençler konu&#.....
Sayı: 217, Sayfa: 058
Hicret Yolunda Bir Bekçi Ümmü Mâbed (radiyallahü anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Mâbed radıyallahu anhâ hicret yolunda bir bekçi... Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizi hicrette misâfir edip, süt ve et ikram eden bahtiyar bir hanım... Kıtlık senesinde çadırına uğrayan yolcuların su ve yiyecek ihtiyaçlarını gideren cömertliğiyle meşhur bir hanım.....
Sayı: 217, Sayfa: 060