Mevlana Çağrısı
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bizim Mevlanalarımız var. “Men bende-i Kur'anem, eğer can darem, men hak-i reh-i Muhammed-i muhtarem” diye yola çıkan ve bu dünyadan göçüşünün ardından asırlar geçmiş olmasına rağmen bugün, çağın yürekleri en yıpranmış dünyasında yankılar bulmaya başlamış seslerimiz var... Muhammed Mustafa(s.....
Sayı: 214, Sayfa: 001
Din Dili-Kalb Dili - Ahmet Taşgetiren
Din dili”, dinin insana ulaşma tarzını ifade için kullanılan bir terim. Hem maddi lisanı ifade ediyor, hem de hal lisanını... İslam'ın “din dili” nasıldır? Maddi lisan açısından bakıldığında her dil, İslam'la insan arasında iletişim vasıtası olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. En basiti.....
Sayı: 214, Sayfa: 003
“Mevlânâ’nın sırrı feryadıdır” - Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Mustafa Kara İle Mevlânâ Hazretleri üzerine... Altınoluk: Mevlânâdaki sır nedir? Kara: Yediyüz senedir Mevlânâ’yı takip edenlere, özellikle materyalizmle kirlenmiş olan çağımız insanının onun peşine “takılmış” olmasına bakınca gerçekten bu işin “sırrı”nı merak e.....
Sayı: 214, Sayfa: 005
“Sırları Allah Aşkı” - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Prof. Dr Ethem Cebecioğlu İle Mevlânâ İbni Arabî Hazretleri Üzerine Aslında hepsinin bir diğeriyle olan ilgisinden ötürü yönelttiğiniz soruları belli bir nizam üzere cevaplandırmak isterim. ALTINOLUK - Size göre Mevlânâ ve İbn Arabi’nin sırrı nedir? Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU - Yaşadıkları çağı aşa.....
Sayı: 214, Sayfa: 007
Mevlânâ'yı Anlamak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
“Anlaşılmamak ya da yanlış anlaşılmak” tarih boyunca büyük fikir ve dâvâ adamlarının kaygısı olmuştur. Peygamberler, filozoflar ve mütefekkirler hep bu kaygıyı bir şekilde yaşamışlardır. Hz. Musâ’nın: “Yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana âilemden kardeşim Harun’.....
Sayı: 214, Sayfa: 012
Mevlânâ, ABD’nin bir numaralı şairi nasıl oldu? Bir Gönül Buluşması - Mehmet Lütfi Arslan
Nobel ya da Pulitzer ödüllü şiir kitaplarının 10 binler civarında sattığı ABD’de yaklaşık 250 binlik bir satış rakamına ulaşmayı başarmış şair kim midir dersiniz? Bu şair, hepimizin yakından tanıdığı bir isim: Mevlânâ. Ya da Amerika’daki bilinen ismiyle Rûmî. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretlerini ABD’nin en çok satan şa.....
Sayı: 214, Sayfa: 014
Hz. Mevlâna'da İman-Küfür Ayrımı - Ekrem Sağıroğlu
Hazret-i Mevlâna acaba inanç farklılığını dikkate almaz mı? İmanı, küfrü, inkarı bir mi görür. Ondan her türlü inancın eşit olduğu fetvasını mı alırız. Hayır. Hz. Mevlâna’da böyle değildir. Mesela, mesnevi’de şöyle der: “- Yürü... Kâfirlere karşı şiddetli ol, ağyârın dostluğuna toprak saç! .....
Sayı: 214, Sayfa: 017
Sır - Bekir Sıtkı Erdoğan
Ey saadet mülkünün hünkarı pir Sende sır var Sende sekran kainatın raksı var Her giren cahil girer dergâhına Her çıkan dânâ çıkar Ey güzellik sırrının miftahı dost Ey ilahi nurla şavkarmış bedir Ey hudutsuz mavera Solmayan gerçek bahar Söyle esrarın nedir?.....
Sayı: 214, Sayfa: 017
Haccın Kazandırdıkları - Ali Rıza Temel
Yüce dinimizin beş esasından biri olan hac, Yüce Mevlaya karşı tam bir teslimiyet ifade eden, mâli ve bedeni fedakarlıklar gerektiren canlı bir ibadettir. Dilleri, renkleri, ülkeleri ayrı olan milyonlarca müslümanın aynı zaman ve mekanda bir araya gelebilmeleri, dünyanın en canlı ve anlamlı sosyal olayıdır. Şimdiye kadar hiç bir siyâsi.....
Sayı: 214, Sayfa: 019
Kutlu Belde Günlüğünden Notlar - Ayten Yadigar
Rahman ve Rahim Allah adıyla.. Allah’a ne kadar hamd etsem, na kadar şükretsem az. Çünkü benim gibi aciz bir kuluna Kutlu Belde’ye davet edilme ve bu satırları yazarak burada bulunmanın hissettirdiği güzellikleri bir nebze olsun kalıcı kılma imkanını bahşetti. Evet.. Mekke’deyiz.. Hani ilahilere, ezgilere eşlik edip h.....
Sayı: 214, Sayfa: 021
Sabır ve Namazla Allah'tan Yardım İsteyin! - Prof. Dr. Ömer Çelik
Kur'ân'dan Mü'minlere Hitaplar-II İnsan, dünya üzerine ayak basmış, ahiret istikametinde yürüyen bir garip yolcudur. Hayatını idame ettirebilmesi için pek çok şeye muhtaçtır. el-Ganî (mutlak zengin) ve es-Samed (hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkes kendisine muhtaç olan) yalnızca Allah Teâlâ’dır. .....
Sayı: 214, Sayfa: 025
Göz Pınarımız Niye Kurudu? - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
“Kullarım az gülsün, çok ağlasın” diye haber saldığın halde (et-Tevbe 9/82), göz pınarımız niye kurudu Allah’ım?...Ağlamayı niçin unuttuk?…Niçin kendimizi gafletin kollarına bıraktık?… Peygamber terbiyesiyle yetişen ashâb-ı kirâm ne duygulu insanlardı!...Kalpleri ne kadar diri, gönülleri ne kadar ca.....
Sayı: 214, Sayfa: 029
Rıfk ile Muâmele - M. Sâmi Ramazanoğlu
İslâm, mü’minlere dîne ve dünyaya âid bütün işlerde taassub ve ifrat göstermeyerek tahammüllü olmayı emrediyor. Hain veyahut muharib olmamak şartıyle isterse gayr-i müslim olsun herkese karşı rıfk ile muâmeleye teşvikde bulunuyor. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz halkı yirmi üç yıl dine dâvet etmişt.....
Sayı: 214, Sayfa: 030
Zikrullah ve İnsan - Sâdık Dânâ
Allah Teala buyurur: “- Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın. ” (Bakara: 152) “- Allah'ı çok zikret, ve gece gündüz onu tesbih et. ” (Âl-i İmran: 41) “- Allah'ı nefsinde, içinde huşu' ve korku ile an, gece gündüz açık gizli .....
Sayı: 214, Sayfa: 031
Hazret–i Mevlânâ’nın Gönül Sadâsı - Osman Nûri Topbaş
İnsanlar vardır; daha yaşarken mâzi olmuşlardır. İnsanlar vardır; asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen, gönüllere hayat bahşeden nefesleri bugün bile dipdiridir. Yâni onlar, üzerlerinden yüzyıllar geçse bile mâzi olmayanlardır. Onlar, bütün varlıklarını Bâkî olan Rablerinde fânî kılarak, ebedî hayat sırrına nâil olan Hak dostlarıdır......
Sayı: 214, Sayfa: 032
Tahmis ü Gazel-i Müşterek - İlhan Armutçuoğlu
O revişlerde bulurduk eser-i kudretini Yaşadık bendeliğin zirvede hem şevketini O sunar dillere ancak yüce aşk devletini ---- Tadarız yar ile aşkın ezeli lezzetini ---- Ayağından alırız alnımızın izzetini Alınır ma’bed-i aşka heme belvalı olan Tutulur mahbes-i tende hele gavgalı o.....
Sayı: 214, Sayfa: 037
Merhameti Doğru Anlamak - Cafer Durmuş
İlmiyle dimağlarımızı doyuran, irfanıyla gönüllerimizi aydınlatan hocamızın hiç unutamadığım bir tenbihi vardı; "kendinizi iyi yetiştirin evladım" derdi. "Şefkat ve merhamet, damarlarınıza işlesin. Yarın her biriniz bir aile idare edeceksiniz. Dikkat edin, aile idare etmek devlet idare etmekten zordur." Yıllar var k.....
Sayı: 214, Sayfa: 038
Kürsüdeki Şair: Mehmed Akif - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Vefatının(27 Aralık 1936) 67. yıl dönümünde milli şâirimiz Mehmed Âkif merhumu rahmetle anarken onun güne, gündeme ışık tutan bazı düşüncelerinden, kürsülerimizdeki varlığından söz etmek, böylece onu bir kez daha yâdetmek istiyorum. Âkif, 17 Haziran 1910 tarihini taşıyan “Hasbihal” başlıklı yazısında "Câmil.....
Sayı: 214, Sayfa: 040
Nevşehirli Fahrettin Gönenbaba Vefat Etti... - Altınoluk
1924 yılında Nevşehirde doğmuş. 3 yaşında babasından öksüz kalmış, kendisine deli Fahrettin dedirtmeyi çok seven gözü yaşlı bağrı ışk-ı ilahiden delik deşik, kendisine bir harf öğretenin ömür boyu kölesi olmaya hazır, daima öğreticisine müteşekkir bir güzel insanı Nevşehirli olarak Şaban ayının son pazartesi gecesi (20 Ekim 2003) Hakk'ın rahmeti.....
Sayı: 224, Sayfa: 043
Aliya İzzet Begoviç'in Vefatına Dair - Mustafa Kara
Hikmet ile siyaseti birleştiren er idi İlim ile firâseti buluşturan ser idi Geldi iki müjdeci tarihe ışık tuttu: “FEDHULÛHÂ HÂLİDÎN” gideceği yer idi ---------------------------------------------- 1424 Avrupa’nın ortasında vahyin sesidir Hû, Hû Dikenler arasında bülbül.....
Sayı: 214, Sayfa: 043
Bilge Kral - Hasan Karakaya
Eğilmedin hak yoldaydın dönmedin Nice rüzgar esti ama sönmedin Her tarafta söhret servet görmedin Gönlün askla dolu hey bilge kral Bitmez bir enerji tükenmez kuvvet Verildi sonunda sana bir mühlet Gönül ciceklerim hep buket buket Sana yolluyorum bey bilge kral Ne ka.....
Sayı: 214, Sayfa: 043
Her zerrede bir âlem - Ümit Şimşek
Bir Uzaylının Gözlemleri, tam hızını almakta olduğu bir sırada, güvercinlerin dünyasında kalmıştı. Cem, içindeki Uzaylının rehberliğinde girdiği bu dünyada birtakım gözlemler yapmış, bazı kanunlar keşfetmiş ve bunlardan birini kayda geçirmişti. Fakat o dünyanın büyüsüne kendisini öyle kaptırmıştı ki, gördüklerini, hayır, gördüklerini deği.....
Sayı: 214, Sayfa: 044
Alâeddin Ali Kuşçu - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İstanbul'da astronomi ve matematik alanında ders veren hocaların birincisi: Semerkant, güneşin parlak ışıklarıyla yeniden aydınlanmaya hazırlanırken, genç Alâeddin Ali; sessizce Uluğ Bey Medresesi’nin önüne geldi. Atını hazırlamış, erzak torbasını sırtlamış, yanına değerli kitaplarından birkaçını almıştı. Başını usulca y.....
Sayı: 214, Sayfa: 046
Neden Hızlı ve Verimli Okuyamıyorsunuz? - Turgay Şirin
Sebebi Aşağıdakilerden Birkaçı Olabilir mi Acaba?.....
Sayı: 214, Sayfa: 048
Çıkış Yolu - Ali Büyükçapar
Kelimelerin hayata can verdiğini siz de her an görüp durmuyor musunuz? Kutsal kitap kelime örgüsünde yer alan diriliş solukları harflerden oluşmuştur. Kendi inşasına soyulan her insanın kelimelerden çok öğreneceği hikmetler olacaktır. İslam toplumlarında sosyolojik yargılar bizi ister istemez batı medeniyet ve kültürüne götürüyor? Batı.....
Sayı: 214, Sayfa: 049
100 Kudsi Hadis - Halil İbrahim Kurucan
Hadis literatüründe “Kırk Hadis” geleneği önemli bir yer tutmaktadır. “Kırk Hadis” çalışmaları Türk Edebiyatında yaygınlık kazanmış ve önemli eserler verilmiştir. Ancak ‘Kudsi Hadis’lerle ilgili çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çünkü Kudsi Hadislerin sayısı bellidir. Fatih Güngör’ün h.....
Sayı: 214, Sayfa: 050
İslâm’da Karakter Eğitimi - Dr. Faruk Kanger
Medeniyet tarihimize baktığımızda İslâm dininin, hayatımızın bütün alanlarını bir nakış gibi dokuduğunu görürüz. Tarih boyunca İslâm’ın inanç esasları, ibadetleri ve ahlâki değerleri iliklerimize kadar işlemiş, bu kültürün içinde yetişen büyük şahsiyetler on dört asırlık muhteşem bir medeniyetin hem mimarı hem de ustası olma şerefini birli.....
Sayı: 214, Sayfa: 052
Kıvılcım Çakabilmek - İsmet Erdal
Küçük başlangıçlar önemlidir; ama hep ilerisini hesaplamaz mıyız? Doğumla ölümün çerçevelendirdiği hayatı hep ileriye dönük yaşamaz mıyız? Kimse geriye dönüp bakmıyor bile! Ağaç dün küçücük bir tohumdu. Kök saldı, filizlendi. Sürgün verdi, dal oldu, budaklandı. Çiçek açtı, meyve oldu. Bir damla su, akarsu oldu, ummana kavuştu. Dün bir.....
Sayı: 214, Sayfa: 054
Ramazan’dan Sonra Doğru Beslenme - Dr. Ali Akben
Ramazan ayının bütün güzelliklerini geride bıraktığımız şu günlerde beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususları aktarmak istiyorum. “Oruç tutunuz sıhhat bulunuz” hadisi şerifine uygun olarak, ramazan ayı süresince tüm organ ve hücrelerimizdeki kiri pası adeta yok ederek yıllık bakımdan geçtik.. .....
Sayı: 214, Sayfa: 055
Ebû Süfyan’ın Hanımı Hind Binti Utbe -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Hind binti Utbe radıyallahu anha Mekke Fethin’de İslâm’ın nûruna kavuşmuş bir hanım sahâbî... Kadınlık tarihinde özel karaktere sâhib, bütün duygu ve düşünceleriyle tamamen kendine has şahsiyeti ile tanınan, ifade gücü kuvvetli, söz bilirliliği ve taşı gediğine koyma kabiliyeti üstün bir hanım... Keskin zekâ sâhibi... İntikam hisleri.....
Sayı: 214, Sayfa: 056
Türkiye: Terör İstanbul’daydı... Türkiye'nin 11 Eylül'ü - Beytullah Demircioğlu
Türkiye 15-20 Kasım tarihleri arasında “11 Eylül”ünü yaşadı adeta. İstanbul'da iki sinagogun çevresinde başlayan intihar saldırıları silsilesi, yine İstanbul'un göbeğinde, Türkiye’nin ticari kalbi sayılan bir yerde, İngiliz HSCB Bankası ve İngiliz Konsolosluğu'na yapılan intihar saldırılarıyla sürdü. Saldırıların ardından ortay.....
Sayı: 214, Sayfa: 058