Durdum Divânına
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Üç ayların içindeyiz... Kutlu günleri - geceleri yaşayarak Ramazan'a doğru yol alıyoruz. Bu günler - geceler, bir mü'min için şahsiyeti üzerinde yeniden yeniden düşünmek fırsatları sunuyor. Bu iklimden, Ramazan Bayramı ile çıkarken, neredeyse bir yıllık kalb erzakını yüklenmiş insanlar olmak mü'minlerin ana hedefi olmalı.....
Sayı: 212, Sayfa: 001
O Namazın Özlemi ile... - Ahmet Taşgetiren
Namaz İslam'ın en temel ibadetlerinden biri. Bunu anlamak için Kur'an'la gelen “Namaz kıl - kılınız” çağrılarına - buyruklarına bakmak ve Rasulullah'ın namazı “dinin direği” olarak tavsif eden sözünü dikkate almak yeterli. Neden bunca önemli namaz? Çünkü “Müslüman şahsiyetin ana.....
Sayı: 212, Sayfa: 003
Dîvân-ı İlahî'de Durmak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Namaz” Fars dilinden Türkçe’ye geçmiş bir kelime, duâ ve ibâdet anlamına. Namazın Arapça karşılığı olan “salât” kelimesinin de iki anlamı var: Biri yine duâ, diğeri ise “ateşe vurmak”. Namaz duâdır. Namaz kılan bütün organlarıyla Allah’a duâ ederken âzâları âdetâ dil kesilir. Kul, bütün .....
Sayı: 212, Sayfa: 008
Bir Abdest Kadar Yakın - Cafer Durmuş
Yaşadığım her günü, Allah'a gereğince kulluk etmek üzere verilmiş bir altın fırsat olarak bilecekken; peşin ve ucuz zevklerin cazibesine çoğu kere aldandığımı hissediyorsam; ibadetlerime, kulluk vazifelerime günlük işlerimin yoğunluğu arasında gereğince itina gösteremediğim endişesini yüreğimde taşıyorsam; yüce dinimin ihtirasalarımı teskîn eden.....
Sayı: 212, Sayfa: 010
Râsulullah'ın Namazı - Altınoluk
Namaza büyük ehemmiyet veren Resûl-i Ekrem Efendimiz, onu kılarken derin bir aşk, vecd ve istiğrak hâlinde olurdu. Rabbi’nin huzûrunda olduğunun şuurunda ve bunun gerektirdiği tâzim ve haşyet duyguları içinde namaz kılardı. Abdullâh bin Şıhhîr -radıyallâhu anh-, Efendimiz’in huşûunu şöyle anlatmaktadır: “Bir.....
Sayı: 212, Sayfa: 012
Namazı Özledim... - Emine Rıza
Niyet ettim Allah rızası için namaza Böylece başlamış  oluyoruz niyaza Severek sa'y edip yüce mevlamıza Bütün varlıgımla kılınan namazı özledim Öyle bir tekbir ki Hakka kavuşturan Sırat köprüsünden kolay savuşturan Cennet bahçelerinde  dost ile buluşturan Kaliteli değerli nama.....
Sayı: 212, Sayfa: 013
Bu Ezanlar ki - Cafer Bekiroğlu
"Yazmak sesini boşluğa emanet etmektir" denir, buna inanmak içimden gelmiyor. Ne ki sesimi duyurmak için başka çare de gelmiyor elimden; işte sesimi, nefesimi, duygularımı, sıcaklığını yıllarca içmde saklamayı düşündüğüm gözyaşlarımı, kelimelerle ete kemiğe bürünmüş temennîlerimi boşluğa salıyorum. Saniyeler, saliseler.....
Sayı: 212, Sayfa: 014
Zirvedeki Mâbed - İdris Arpat
“Dağ aldı başını Ve karlarını ve onurunu Gitti Bir kuş öterdi içimizde Bir öterdi sevdâsı Gitti. Hayâtın bütün şarkıları bitti”V.Akbaş Mâdemki rûhumuzla, gönlümüzle, hayâllerimizle yaşayamaz olmuşuz bu dünyâda. Çocukları ve çiçekleri koruyamaz olmuşuz. Hak-hukûk mefhûmunu yitirmişiz, .....
Sayı: 212, Sayfa: 017
"Tüm İnsanlar Allah'ı Arıyor" - Prof. Robert Frager
Prof. Robert Frager ile 'Transpersonel Psikoloji' üzerine... Altınoluk: Kendinizi tanıtabilir misiniz? Robert Frager: Yaptığımız işte, kendi hakkımızda konuşmamamız gerekiyor. Altınoluk: Kendinizi, tezkiye etmediğiniz müddetçe tanıtmanızda bir beis yok. .....
Sayı: 212, Sayfa: 019
Biz Hangi Zümredeniz? - Ali Rıza Temel
İnsanın en önemli görevi kendini her an gözden geçirmesidir.  En ucuz bir malı alırken bile detaylı inceleme yapan insanın, kendinin kaliteli olup olmadığını dikkate almaması, en azından kendisine karşı bir saygısızlıktır. Zaten günümüz insanının en büyük ayıbı kendine, kullandığı eşya kadar önem vermemesidir. Kastettiğimiz önem daha ziya.....
Sayı: 212, Sayfa: 024
Gözlerine Yüklenmiş Irmakları - Ümit Fehmi Sorgunlu
Gece yarısı bir adam Almış avuçlarına yıldızları Ay’la konuşuyor, güneşle konuşuyor Gözlerine yüklemiş ırmakları Yüreği yıkanıyor Gece yarısı doğan güneş Secdede alnından öpüyor Avucundaki yıldızları sayıyor bir bir Dilinde düşmeyen tekbir Yüreğinde b.....
Sayı: 212, Sayfa: 025
Cennet Nesli - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sahâbe kıvamının bütünlüğü açısından işaret edilmesi gerekli bir önemli nokta da onun âhirete uzanan yönüdür. Zira fazilet ve olgunluk/kemâl sadece dünya ile sınırlı kalırsa tatmin edici olmaz. Onun öte dünyaya uzanan olumlu bir tarafı da bulunmalıdır. Hatta kemâl ve kıvam, âhirette bir anlam taşıyorsa kemâldir ve bir kıymeti var demektir. Bütün.....
Sayı: 212, Sayfa: 026
Teslimiyet - Zahit Genç
Sende olsun aşk, muhabbet, Hak yolunda çok hizmet et, Ne güzeldir teslimiyet, Deli dolu akma sakın. Olmak için iyi bir kul, Salihlerle beraber ol, Kaza namazları da kıl, Haramlara bakma sakın. Önce gayret, sonra himmet, Seherlerde Hakkı zikret, Ka.....
Sayı: 212, Sayfa: 027
Kabir Azabı Var mı? - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Güzel sanatlardan birini öğreten hoca hanım, hem işini yapıyor hem sohbet ediyormuş. Söz kabir hayatına, kabir azâbına gelince “İnanmayın böyle şeylere, gidip de dönen mi var?” deyivermiş. Bunun üzerine bir tartışma başlamış. Üzüntüsünü dile getiren hanım kızıma hoca değiştirmelerini tavsiye ettim. Dinimizin önemli esaslar.....
Sayı: 212, Sayfa: 028
Namaz Islâh Eder - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Habibim! Kitabdan sana vahy olunan âyetleri sen ümmetine tilâvetle delâlet ettiği ahkâmı tebliğ et ve namazı vaktinde edâ et. Zirâ namaz fenâ şeylerden, münkiratdan seni nehyeder. Zâtıma yemin ederim ki Allah’ın zikri her şeyden büyükdür. Ve Allah Teâlâ sizin cümle ef’alinizi bilir.» (Ankebût,.....
Sayı: 212, Sayfa: 030
Cemaatle Namaz Kılmak - Sâdık Dânâ
Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: – Allahü Teâlâ hergün beş vakit namaz kılmağı farz etdi. Ve şartlarına uyarak, her gün beş vakit namaz kılanı cennete koyacağına söz verdi. Gene buyurdular ki: – Namaz kılmayanlar kıyâmet günü, Allahü Teâlâ’yı kızgın olarak bulacaklardır. Hergün beş.....
Sayı: 212, Sayfa: 031
Kur'an ve Tefekkür -3- - Osman Nûri Topbaş
İnsanı kullukla mükellef kılan Cenâb-ı Hak, gökte ve yerde ne varsa hepsini ona âmâde kılmış1 ve bu kulluğu bir duygu derinliği ile yaşayabilmesi için insanı tefekkür istîdâdı gibi kalbî hassâsiyetler ile tezyîn etmiştir. Yine insanın îmânda kemâle ererek vuslata nâil olabilmesi için de “Üsve-i Hasene”, yâni “en güze.....
Sayı: 212, Sayfa: 032
Yunus Emre'den Bize Hitap - Dr. Zehra Öztürk
Derviş bağrı taş gerek Gözü dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Yunus Emre Yukarıdaki mısralar bir derviş prototipi çizerek dervişliğin düsturlarını ortaya koyuyor: Derviş acıya tahammüllü olacak; ağlayıp feryad eden, devamlı şikayet eden bir kişi olmayacak. Karakterinde şikayet.....
Sayı: 212, Sayfa: 037
Kul Hakkından Ne Kadar Korkuyoruz? - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Güzel dinimiz İslâm’da “kul hakkı” olarak adlandırılan ve beşeri ilişkilerin neredeyse temelini oluşturan çok ciddi bir kavram vardır. Kul hakkı kavramı, bizzat sosyal adâleti sağlayacak, insanlar arası ilişkileri sağlamlaştıracak, kişiye âhiret mutluluğunu tattıracak önemli bir kavramdır. “Kul hakkı&q.....
Sayı: 212, Sayfa: 039
Dr. Ali Kemal Belviranlı da Dar-ı Beka'ya göçtü - Altınoluk
r. Ali Kemal Belviranlı 14 Eylül’de Konya’da vefat etti. Ali Kemal Bey münevver bir insandı. Kültür adamıydı. Hayatı İslamî ilimlerin ve İslamî sanatların her alanıyla ilgilenmek, yazılar yazmak ve gençleri yetiştirmekle geçti. 1923’de Konya’da doğdu. 11 yaşında hafızlığını tamamladı. Özel olarak İslami ilimler,.....
Sayı: 212, Sayfa: 041
Bir Sıcaklık ve Güvenlik Öyküsü - Ümit Şimşek
Kireçten duvarların ardında bir güvercin yapımı bütün hızıyla sürüp giderken, duvarların sayısız gözenekleri arasından da sürekli giriş ve çıkışlar cereyan ediyordu. Bu gözeneklerden içeri giren, hayatın en temel ihtiyaç maddelerinden biriydi: hava. Açıkçası, güvercin yuvasındaki yumurtaların ikisi de nefes alıp veriyordu. Her ikisinin de içinde.....
Sayı: 212, Sayfa: 042
Hac Mevsimine Hazırlanırken - Nesrin Zerey
Diyanet'in Hac Hizmetlerine Yönelik Bir Değerlendirme Yaklaşan üç aylarla birlikte umre heyecanı, İslâm’ın beş şartından biri olan Hac ibadetinin hazırlık ve telâşı hacı adaylarını kuşatıyor. Özel şirketlerin bu ibadet ve hizmetlerdeki payının giderek genişlemesine rağmen esas ağırlık Diyanet teşkilâtına dayanıyor. Memleketi.....
Sayı: 212, Sayfa: 044
İslam'ın İlk Hanım Şehidi Hazret-i Sümeyye -Radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Hazret-i Sümeyye radıyallahu anhâ İslâm’da ilk şehid olan hanım sahâbî... Ammar İbni Yâsir radıyallahu anh’in annesi... Ailecek kocası Yâsir ve oğlu ile beraber müşriklerin işkenceleri altında inlemelerine rağmen, imanlarından taviz vermeyen bir iman eri... Allah ve Rasûlü yolunda şerefle ölmeyi göze almış yiğitler... Şirke düşmemek .....
Sayı: 212, Sayfa: 046
Ziyad Ebüzziya Kitabı - Ali Büyükçapar
Ziyad Ebüzziya Kitabı Çağ’a tanık olmak” bir kitabın adı. Peki çağ’ı kendilerine tanık olmya çağıranlar... İşte bazı kitaplar bu konuda bize bilgi, hikmet verirler. Zamanın dünü ve yarını o kadar değişken ki bunu yaşadıkça anlıyor, neyin nasıl geçtiğini kendimiz bile sormak istemiyoruz. Çocukluk dönem.....
Sayı: 212, Sayfa: 047
Aşk Bir Kalbe Girmeye Görsün... - Kâmil Yeşil
Kamil Yeşil ile Öyküleri üzerine... "Bülbül Ayni Aşık; Gül Ayni Sevgili İken Konu Aşktan Başkası mı Olacaktı? Altınoluk: Kamil Bey; sizi hikaye yazmaya iten temel saik nedir ? Hikayelerinizi nasıl yazarsınız ? Kâmil YEŞİL: Biz hikayesi olan bir toplumuz; toplumumuzda hikaye yazmak yaygın .....
Sayı: 212, Sayfa: 048
Roma Sendromu - Gültekin Çelik
ABD Ekonomisi Nereye Gidiyor? ABD’nin 2002 yılı son çeyreği ile 2003 yılı ilk yarısı arasındaki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ABD özellikle en son çeyrekte beklentilerin de ötesinde bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Veriler ayrıca 2001 yılında içine girdiği durgunluk trendinden de çıktığını gösteriyor. ABD Ek.....
Sayı: 212, Sayfa: 050
Filistin'in Yeni Başbakanına Çağrı: "Filistin'in Karzaisi" Olma - Beytullah Demircioğlu
İşgal altındaki topraklar geçen ay yine oldukça gergindi. Filistin'in atanmış ilk başkanı olan Mahmud Abbas'ın gelen yoğun eleştirilere daha fazla dayanamayarak iktidarda geçen yüz günün ardından istifa etmesi, İsrail güçlerinin uzun bir süredir devam ettiği suikast politikasının hedefleri arasına, boyundan aşağısı felçli Hamas'ın manevi lideri.....
Sayı: 212, Sayfa: 054
İki Bağdad'lı - Serdar H. Yıldırım
“Âşık’a Bağdad sorulmaz” “Yanlış hesap Bağdad’dan döner” “Ana gibi yâr, Bağdad gibi diyâr olmaz” “Sora sora Bağdad bulunur” Hepimizin farkında olmadan kullandığı benzeri deyimlerde; şarkılarda, türkülerde yer bulmuş;.....
Sayı: 212, Sayfa: 055
Etkili ve Verimli Ders Çalışabilmek İçin 30 Altın Öneri - Turgay Şirin
Kendinize muhakkak, çalıştığınız konuyu sevecek bir yön bulun. 2. Hedeflerinizi doğru belirleyin. Amacınızı netleştirin ve hedeflediğiniz amacı hissedin. Amacınıza uygun yaşayın. Zira, rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. 3. Hangi konuyu, nereye kadar, ne kadar süre içerisinde bitirebileceğinizi önceden b.....
Sayı: 212, Sayfa: 059
Yaprak, Ağaç ve İnsan - Muzaffer Köndel
Yeşil rengi nerden aldın ey yaprak? Anamız bir babamız bir su, toprak. Sen dalından ben bedenden ayrılsak, Gideceğiz menzil aynı yol aynı. Acımayıp kestiler de dal verdin. Salkım salkım üzüm verdin bal verdin, Sen dalında çiçek oldun gül verdin, Kokladığım çiçek aynı gül aynı......
Sayı: 212, Sayfa: 060
Horlama ve Uyku Düzensizliği - Dr. Ali Akben
Uyku organizmamız için temel gıdalardan biridir. Sanılanın aksine son derece karmaşık ve aktif bir süreçtir. Uyku anında beyin hücrelerinden yayılan elektrik dalgalarındaki yoğun değişiklik hala çözemediğimiz bir durum. Uyku ile ilgili çeşitli bozukluklar ise günlük hayatta sık karşımıza çıkan sorunlar olmaya devam etmektedir. Yorgunlu.....
Sayı: 212, Sayfa: 061