Aile İçi İletişim
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bir ara bir bayan okuyucumuzdan mektup almıştık. “Altınoluk, çok güzel şeyler anlatıyor, diyordu. İdeal bir hayatı ondan öğrenmek mümkün. Ama bizim gerçeğimiz farklı. Öyle farklı ki, o ideal hayatlar bize yaşanmaz gibi de geliyor. Zaman zaman bizim gerçeğimizi de ele alsanız ve sözlerinizi tam da bu gerçeklerin üzer.....
Sayı: 211, Sayfa: 001
Müslümanlığımız - Ahmet Taşgetiren
Unutmamalı ki ahiret var! Ve unutmamalı ki bu dünyadaki her şeyden sorguya çekileceğiz. “Verilen nimetlerden yakında sorgulanacaksınız!” (Tekasür, 8)  “Sakın yanılmayın, bileceksiniz. Sakın yanılmayın mutlaka bileceksiniz. Sakın yanılmayın, eğer bilmiş olsaydınız, ateşi görecektiniz!R.....
Sayı: 211, Sayfa: 003
Nasıl Bir Yuva - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanoğlu’nun üzerinde yaşadığı ihtiyâr dünyâmızda sosyal organizmanın en küçük hücre dokusu âiledir. Âile, insanoğlunun dünyevî huzûr ve sükûnu ile âhenk ve mutluluğu solukladığı ilk ve tek yuvadır. İnsanların olduğundan fazla görünmek kaygısı taşımadığı; her üyesinin birbirinin röntgeninden haberdar olduğu bir sevgi laboratuvarıdır. &.....
Sayı: 211, Sayfa: 006
Her Şeye Rağmen Sevmek - Münir Arıkan
Münir Arıkan ile “Ailede İletişim” üzerine... Münir Arıkan: 3 Mart 1967 Cuma günü Gaziantep’te dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini, Osmaniye’de tamamladı. O.D.T.Ü. – Kamu Yönetimi ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde yüksek öğrenimini tamamladı. Üniver.....
Sayı: 211, Sayfa: 009
İslam Ailesi: Sekinet Rahmet Muhabbet - Prof. Dr. M. Ali Haşimi
Prof. Dr. M. Ali Haşimi  ile “Ailede  İletişim” üzerine Suriye-Halep doğumlu olan Muhammed. Ali Haşimi Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Mastır ve doktora çalışmalarını Mısır’da tamamladı. Uzun süre Riyad İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi’nde öğretim görevlisi.....
Sayı: 211, Sayfa: 014
Allah (cc) İçin Hizmete Kimden Başlayalım? - Rahime Betül Demirayak
Bir hanım, arkadaşı adına dert yanıyordu; “Bir abi” diyordu, “Sabahtan akşama kadar işte çalışıyor, işten çıkıp hizmete koşuyor, akşam 23.00 oluyor, çocuklar uyuyor, ancak eve geliyor. Ailesi ona hasret! Evin ihtiyacı ile de ilgilenmiyor. Çocuğu ilk defa okula başlayacak; ne alınacak, ihtiyacı var mı? Dönüp bakmıyor, çocuk; def.....
Sayı: 211, Sayfa: 015
Zevce İle Sohbetin Edebleri - Altınoluk
Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan Ey Aziz! Edeb ehli demişlerdir ki, erkeğin hanımı ile sohbetinin edeb ve şartları şunlardır:   1. Hanımına iyi huylu olmalıdır.   2. Onunla rıfk ve yumuşaklıkla sohbet ve ülfet vedip, tatlı ve hilm ile söylemelidir. Nitakim hadis-i şerifde: “İnsanların hayırlısı, ehline hayırlı ve .....
Sayı: 211, Sayfa: 016
Farklı Bir Dünyadan Kesit -Ak Konağın Sakinleri- - İdris Arpat
“Evvel “biz” vardık, Şimdi o “biz” nerde?” (E. Beyazıt) Gözü-gönlü dolduran ak bir evdi. Kapısı dağlara bakan geniş bir bahçenin içersinde, binbir çeşit meyve ağacı arasında, özenle kurulmuş bembeyaz bir ev. Ev değil, sâde, zevkli bir konak. Bahçenin.....
Sayı: 211, Sayfa: 017
O Sevdayı Bulasın - Servet Yüksel
Memleketim benim, ah Anadolum... Artık çağır bizi, sen ki anasın. Yüreğine düştün oğullarımın, Kızlarımın ellerinde kınasın. Yad ellerde benliğini unutan, Ziyan olan civanlara yanasın. Sis çekilsin ufuklardan, gün doğsun Bahtımızı gördüğümüz aynasın. Karnı doysun, yü.....
Sayı: 211, Sayfa: 019
Baba-Çocuk İlişkisi - Medet Bala
Çocuğun yetişmesinde en etkin rol oynayan kurum hiç şüphesiz ailedir.  En küçüğüne çekirdek aile dediğimiz bu müessese, anne - baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Uzmanların belirttiklerine göre, insan şahsiyetinin temellerinin atıldığı ve büyük çoğunluğunun tamamlandığı  0-6 yaş arası çocukluk dönemi ailede geçmekte ve  tamamen ailenin etkisi alt.....
Sayı: 211, Sayfa: 020
Tasavvufi Eğitimin Gayesi - Prof. Dr. Necdet Tosun
Tasavvufî eğitimin (seyr u sülûk) nihâî hedefi ve gâyesi insân-ı kâmil yani olgun ve ahlâklı  bir insan yetiştirmektir. İnsân-ı kâmilin zıddı insân-ı nâkıs yani eksik, ham, ahlâkî kusurları ve zaafları bulunan insan demektir. Dört yaşındaki bir çocuk, kardeşine ayakkabı alındığı zaman onu kıskanmakta veya oyuncaklarını diğer çocuklarla paylaşma .....
Sayı: 211, Sayfa: 022
Çağları Aydınlatan Çağrı - Cafer Durmuş
Aile yuvası, Allah'ın içimize koyduğu bir sevgi tomurcuğu, bir arzu ile kurulan, toplumun en küçük ve fakat en önemli birimidir. Ki orada şahsiyeti şekillenen kişilerin yapıp ettikleriyle bu günkü cemiyetin yapısı oluşmakta, yarınlara yön verilmektedir. Eğer o yapıyı oluşturan fertler, aile ortamındaki sevgi ve bağlılığın kudsiyetini d.....
Sayı: 211, Sayfa: 024
İyi Seçim, İyi Geçim - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Cenâb-ı Mevlâ bizi mutlu etmek istedi. Dünyamıza su ile can verdiği gibi gönlümüze de sevgiyle hayat verdi. Canevimize koyduğu muhabbet kuşunun cıvıltısıyla  gönlümüzde sevgi çiçekleri açtı. Yüce Rabbimiz bu çiçeklerin gelişip boy atması, yeni goncalar vermesi için evlenmemizi emretti. Sevgili Peygamberimiz de, dünyada “İki s.....
Sayı: 211, Sayfa: 026
Engin Ol Gönül - Zahit Genç
Helal kazancına haramı katma, Dostluğu pazarda bir pula satma, Büyük sözünü de yabana atma, Ummanlardan daha derin ol gönül. Kuloğlu kullara olma ha bende, İncitme insanı incinme sen de, Erenler yanında dost meclisinde, Gül yaprağından da narin ol gönül. İyilerle dos.....
Sayı: 211, Sayfa: 028
Gel Gel - Mustafa Necati Bursalı
“Fezkürûnî ezkürküm - O halde siz beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim.” (Bakara: 152) Gösterip Yâre vefâ, Şükre, zikire gel, gel. Erenlerle bir defa, Şükre, zikire gel, gel!.. Dostluğun tek adı bu, Gönüller cihadı bu, Nur bu, Hakk’ın yâdı bu, Ş.....
Sayı: 211, Sayfa: 029
Saadet Alameti - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuşlardır: * “Ademoğlunun bahtiyarlığına medâr olan şeyler üçtür; ademoğlunun bahtsızlığına sebep olanlar da üçtür. Bahtiyarlığına sebep olanlar: İyi, mü’mine ve iffetli (sâliha) bir zevce; İyi, sühûletli ve sür’atli binek; geniş ve rahat evdir. Bahtsızlığı.....
Sayı: 211, Sayfa: 030
Aile Saadeti - Sâdık Dânâ
Evin erkeği ailesinin kendisine itaatlı olmasını istiyorsa, muhakkak kazancının helâl olmasına dikkatli olmalıdır. Karısının dini bilgilerinin noksanlarını gördüğünde, “bana ne” demeyecek, öğretecek ve tatbik ettirecek. Meselâ namaz kılmasını bilmiyorsa, hem öğretecek hem de kılmasında yardımcı olacak. İhmal ettiğinde mânen mes’.....
Sayı: 211, Sayfa: 031
Kur’ân ve Tefekkür -2- - Osman Nûri Topbaş
İnsanoğlu; diğer mahlûkat gibi et ve kemikten ibâret bir vücud olmaktan ziyâde, bir îcad bedîası yâni sanat hârikasıdır ki, Rabbe vuslat istîdâdını Cenâb-ı Hak, ona nasîb etmiştir. Yaratılışındaki şeref ve haysiyeti koruyarak kemâle eren bir insan; ilâhî feyizlere mazhar, kevnî ve ilmî tecellîlere kaynak, hayırlara mecrâ, muazzam bir kıymettir. .....
Sayı: 211, Sayfa: 032
Azerbaycan Hatıraları... Veliler Yolda Ölür - Mehmed Aslan
Biz üç kişi geldik buraya, dört kişi olduk. Tek kişilik odada dört kişi kaldık. Ağustos sıcağında yandık da yakınmadık. Küçücük odada büyük dünyalar peşinde koşardık. Medeniyetlerin özelliklerini okurdu kimimiz, kimimiz Muhammet Hamdi Yazır’ı baştan sona okumaya niyetlenirdi. Verilenden başka çay, yenilenden başka yemek aramak adetimiz değ.....
Sayı: 211, Sayfa: 037
Cami ve Çocuk - Dr. Murat Kaya
Yaz aylarında elhamdülillah camilerimiz cıvıl cıvıl şenlendi, yüzlerine nûr aksetmiş Kur’an talebeleri her yeri gül bahçesine çevirdi. İnsan şahsiyetinin küçük yaşlarda teşekkül ettiğini, dînî şuur ve eğitimin bu çağlarda verildiğini düşündüğümüzde bu manzara karşısında heyecanlanmamak ve mesrur olmamak mümkün değildir. Bu çiçekler şefkat .....
Sayı: 211, Sayfa: 038
Seçilmişlik Özelliği - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sahâbe neslinin hayranlık uyandıran kıvam ve kemâl seviyelerini anlamaya yardımcı olacak esaslardan biri, belki de birincisi, onların örnek kul son resül Hz. Peygamberin çağdaşları, dostları, arkadaşları olarak özellikle seçilmiş olmalarıdır.Müslüman öncüler, Allah ve Resûlünün, İslâm’ın yardımcıları(1) (Ensâr-ı İslâm) olarak, y.....
Sayı: 211, Sayfa: 040
Manevi Bir Aksiyon Gerek - Erşad Ahmet
Amerikalı islami bankacılık uzmanı ve hukukçu Erşad Ahmet ile tasavvuf, İslam Dünyası, İslam Bankacılığı, 11 Eylül ve Amerikalı Müslümanlar üzerine konuştuk Manevi bir aksiyon gerek Manevi aksiyon –veya, bence, tasavuf ya da tezkiyeyi nefs- henüz daha Amerikan Müslüman toplumunun politik aktivizmde old.....
Sayı: 211, Sayfa: 043
Yeni Öğretim Yılı Münasebetiyle Yine Türkçe! - Serdar H. Yıldırım
Altınoluk’taki yazılarımı takip edenlerin dikkatini çekmiştir, ısrarla üzerinde durduğum konuların başında “Dil meselesi” gelir. Sebebi, bütün sıkıntılarımızın temelinde yatan ana meselenin “Türkçe’nin bozulması ve fakirleşmesi” olduğuna inanmamdır. Zira, herhangi bir problemi çözmenin ilk şartı onu doğru anla.....
Sayı: 211, Sayfa: 048
Yumurtaya Uzaydan Bakış - Ümit Şimşek
Güvercinlerin dünyasına girmek Cem için kolay olmuştu; ama çıkış o kadar kolay gözükmüyordu. Esrarlı bir çekiciliği vardı bu dünyanın: baştan başa bir “Hû” sesiyle kaplı, sükûn ve huzur dolu. Geçim derdinden, telâştan, endişeden, kin ve düşmanlıklardan bütünüyle uzak bir dünyaydı bu. Son birkaç dakikayı sanki bir güvercin olarak yaşa.....
Sayı: 211, Sayfa: 052
IRAK: "Yok mu Taşeron?" - Beytullah Demircioğlu
Savaş öncesi yapılan değerlendirmelerde Amerikan güçlerinin Irak'ı işgal etmeyi başaracakları ama ülkenin genelinde kontrolü ele geçirmelerinin oldukça zor olduğu ifade edilmişti. Gerçektende Irak ordusunun üst düzey komutanlarının satın alınmasıyla Bağdat'ın düşmesi tahmin edilenden de çabuk oldu. Ancak  satın alınmış Iraklı komutanların yardım.....
Sayı: 211, Sayfa: 054
Rasulullah'ın Dadısı Ümmü Eymen -Radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Ümmü Eymen radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin dadısı... “Annemden sonra annem” diye hürmet ve iltifat gören, hayatta iken cennetle müjdelenen, fedakâr bir hanım anne... Fahr-i Kâinat Efendimizin babası Abdullah’ın câriyesi... O, Habeşistan’lıdır. Asıl adı Bereke binti Sa’.....
Sayı: 211, Sayfa: 057
Sultan Fatih'in; Asrın İmam'ı Azam'ı diyerek iltifat ettiği Alim MOLLA HÜSREV - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Molla Hüsrev, 1467’de yakalandığı veba hastalığından kurtarması için Mevla’sına şöyle bir dilekte bulundu: “Şanı yüce olan Allah, eğer beni ilim, maarif ve idrak sahasında yol almaya gücüm yetecek şekilde bu afetten kurtarırsa, ihsan edilmiş olan ömrümün kalan kısmını, gönlümdeki şu hizmete harcayacağım. Fıkıh hakk.....
Sayı: 211, Sayfa: 059