Tebliğ İnsanı Gönül İnsanı
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Güzel insanlar vardır, yeniden yeniden anılır. Bir insanı anmak demek, onun bizim bu anımız için ışık veren bir yanını bulmak demektir. Rasulullah efendimizi anarız hep, gönlümüze bir ışık düşer kutlu siretlerinden........
Sayı: 209, Sayfa: 001
Tebliğ İnsanı, Gönül İnsanı - Ahmet Taşgetiren
Tebliğ bir peygamberlik vasfıdır. Allah Teala, peygamberleri insanlara insanın yeryüzü hayatındaki yol haritası demek olan ilahi mesajı ulaştırsınlar diye seçer. Yani asıl misyonları tebliğdir. Ve Allah Teala kurtarıcı değerdeki  ilahi mesajı - hakikat ı.....
Sayı: 209, Sayfa: 003
“Hayatın Mantığını Ondan Öğrendik” - Ahmet Topbaş
“Gönül İnsanı, Tebliğ İnsanı” tarifinin örnek şahsiyetlerinden olan Musa Topbaş Efendi Hazretlerinin Vefatlarının 4. sene-i devriyesinde  Ahmet Topbaş Bey ile... Altınoluk: Merhum Musa Topbaş Efendinin vefatlarının dördüncü sene-i devriyesi.....
Sayı: 209, Sayfa: 005
Allah İnsana Sorar - Halit Ağırkan
Yıl 1991 1992. O yıllar da maa aile Medine-i Münevvere’de ikamet ediyorduk. Bu esnada merhum Musa Topbaş Efendiye karınca kaderince hizmet etmeye çalışıyordum. Hizmette bulunduğum günlerden birinde, Ürdün’den getirilen yaklaşık 3 greyfurt büyüklüğünde narenciye türünden ve adı.....
Sayı: 209, Sayfa: 010
Kur'ani Tebliğ ve Tasavvufi İrşad - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Yeryüzünde hiçbir inanç ve fikir sistemi, ya da nizam ve ideoloji yoktur ki, bağlılarının ve inananların gayret ve çalışması olmadan sâdece hak ve doğru olduğu için insanlar tarafından benimsenmiş olsun. Eğer hak, sâdece hak olduğu için kabûl görecek olsaydı peygamberlere.....
Sayı: 209, Sayfa: 011
Zaman ve Kültürü Aşan Bir Sevgi* - Caryle Murphy
"Niçin aramalıyım ki? Onun kadar aynıyım. Özü, vasıtamla konuşur, Aslında ben, kendimi aramadayım." Manassas Park’ta yaşayan bir yönetici olan Melissa Jones bu mısraları yazan kişiyi ' manevi ceddi’ olarak nitelendir.....
Sayı: 209, Sayfa: 013
Güney Kore ve İslâm - Prof. Dr. Süleyman Derin
Bir ilmî toplantıdan notlar Güney Kore 48 milyonluk nüfusu, 99.274 kilometre kare toprakları ile küçük ama son derece kalkınmış bir ülke. Kore’de halkın büyük oranda dini Budist, bir kısmı ise Hıristiyanlaştırılmış. Öyle ki ben kaldığım apartmanın.....
Sayı: 209, Sayfa: 015
Medine Çiçeğimi İtirdim - Nezaket C.
Bir ucu gelimli, son ucu ölümlü olan bu nârahat dünyamızda ay gibi parlak, gün gibi şafak, bahar tebessümlü, gonca etirli, süt kokulu, ma’sum, taze ter, hemişe-yaşar misilsiz bir çiçek itirdim. O, benim ömür dünyamda evezsiz bir hazine idi. Sevimli Allah dostu, Veliler kutbu, aziz ve unutulmaz üsdadım Medine çi.....
Sayı: 209, Sayfa: 017
Üsve-i Hasene - Altınoluk Röportaj
Müellifler anlatıyor... Rasulullah Efendimiz’i hece hece okuyan bir kitap geliyor... Altınoluk: ÜSVE-İ HASENE çalışması nasıl başladı? Doç. Dr. Ömer ÇELİK: Kitabın ilk tohumunun toprağa düşmesi Muhterem Osm.....
Sayı: 209, Sayfa: 018
İnsanın Dengeleri - İdris Arpat
İnsan olanla yetinmeyen, olması gerekene doğru sürekli tekâmül isteyen idealist bir varlıktır. İnsan kendine ve âleme dikkât edip anlamaya, temel meselelerini kavramaya çalışan endişeli bir canlıdır. Öte dünya düşüncelerini bir türlü unutamaz, tatmin edildikçe daha yüksek tatminler arar.....
Sayı: 209, Sayfa: 022
Ümit - Zahit Genç
Yelken açmış gidiyor duygularım gönlümde Vuslatına az kaldı yıldıramaz engeller. Korkulacak ne varki iman ile ölümde, Bin yıl yaşasan bile tükenir mi emeller? Rahmet müjdesi taşır küme küme bulutlar, Damla damla düşecek elbet birgün topr.....
Sayı: 209, Sayfa: 024
Helâl-Haram Hassasiyeti - Halit Çalış
Bütün din ve ideolojiler belirli değerler üzerine oturur ve bu değerlerin bireylerin hayatlarında yer edinmesini, şahsiyetlerinin bu çerçevede teşekkül etmesini ve nihayet toplumsal yapının bu değerler ekseninde oluşmasını öngörürler. İnsanla ilgili her iddia ve sistemin değerler m.....
Sayı: 209, Sayfa: 025
Uçur Masal Kuşunu... - Bestami Yazgan
Ay yüzlü peri kızları Kovalarken yıldızları, Çiçek çiçek gülüyordu Mavi masal denizleri.             Neler yoktu, neler vardı,             Kafdağı’nda ilkbahardı. Renkler kanat açıyordu, Gökkuşağı uçuyordu. .....
Sayı: 209, Sayfa: 027
Her İşte Kolaylık - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Her zorun yanında bir kolay var. Yücelerden yüce Rabbimiz bunu böyle takdir buyurmuş. Bir ömür boyu hep dikenli yolda yürüseydik işimiz zordu.  Ama şükürler olsun, önünde sonunda dikenli yollar gül bahçesine çıkıyor. Zorun ardından kolayı görmek, insana yaşama sevinci veriyor. Bin.....
Sayı: 209, Sayfa: 028
Gönül Zenginliği - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem  şöyle buyuruyor: *  «Allah bir kuluna hayır dilediği zaman  onun zenginliğini kalbinde yaşatır; ona kalb zenginliği verir. Takvâyı yâni Allah korkusunu gönlünde yerleştirir. Allah bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliğini iki gözünü.....
Sayı: 209, Sayfa: 030
Sâdık Olmak - Sâdık Dânâ
Bazı kimseâler zannederler ki, Hak dostları gönüllerini Mevlâ’ya verdikleri için, dünya işlerine akılları ermez. Halbuki onlar Cenâb-ı Hakk’ın nûruyla beslendikleri için, dünya gözlerinin önüne serilidir. Unutmak, dalgınlık gibi noksanlıklar onlarda görülmez. Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Ha.....
Sayı: 209, Sayfa: 031
Hakka ve Hayra Davet II - Osman Nûri Topbaş
Allâh’ın kitâbını ve Rasûlullâh’ın sünnetini hayatımıza tatbik edebilmek için, hakkı tebliğ ve halka hizmet vazîfesinin gönlümüzde bir sevdâ hâline gelmesi zarûrîdir. Zîrâ bir müminin hayatı, hizmet ve tebliğ hayatı olmalıdır. Hiç şüphesiz, gerçek bir mümini diğ.....
Sayı: 209, Sayfa: 032
Kur'ân Evleri - Cafer Bekiroğlu
Bir ev düşünüyorum şehirde, kasabada, köyde. Bir ev arıyorum; yazlıkta, kışlıkta, uzakta, yakında. İçinde; Allah'ın adı anılınca kalpleri ürperen mü'minlerin barındığı bir huzur yuvası. Bir ev arıyorum, evler düşünüyorum ki; orada buluna.....
Sayı: 209, Sayfa: 037
Amelîlik - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Bu yazıda sahâbe neslinin İslâm’ı yaşamakta öne çıkan tavırları üzerinde durulmaya gayret edilecektir. Çünkü dinin, inanç olduğu kadar amel/pratik olduğu da kesin bir gerçektir. Öte yandan giderek amelîlikten uzaklaşıp tembelleşen ve teorik/fikrî tartışmalara rağbet eden .....
Sayı: 209, Sayfa: 038
İyilik Bizden İyilik Bekler - Cafer Durmuş
Kuran-ı Kerim, hayatı ibadet tadında yaşamayı öğretiyor bize. İbadetlerimizde ihsan kıvamını aramayı. Herkesi gücü yettiğince iyilik yapmaya çağırıyor. İyiliğin ne olduğunu ve ne olmadığını tarif ediyor: İyilik, yönünüzü d.....
Sayı: 209, Sayfa: 040
Müslümanlığın “Zor” Zamanları - Ekrem Sağıroğlu
Zuhurundan itibaren Müslümanlığın zor zamanları hep olageldi. Mesela Mekke döneminin hemen tamamı sıkıntılı, baskılı, işkenceli yıllar olarak geçti. Hicret, başlıbaşına bir tehlike yolculuğu, maddi manevi fedakârlık örneği idi. Hz. Ali -.....
Sayı: 209, Sayfa: 042
Üzgünüm... - Ayşe Çakır
Üzgünüm, yıldızım ışıksız bugün Yorgunum, kırk iklim koşturdu kader. Kalpteki durgunluk değil ki sükûn Bu sükûnun adı hüzün ve keder... Sürdüm hırs atını, hırs nice huysa Birden tökezledim nasıl olduysa Hede.....
Sayı: 209, Sayfa: 043
İslam Başarısız mı Oldu? - Mehmet Lütfi Arslan
İslam başarısız oldu mu? Zaman zaman gündeme taşınan bu sorunun hep cevabı tartışılır da sorunun bizatihi kendisini tartışan pek olmaz. Hakikaten ‘İslam başarısız oldu mu?’ sorusu ‘meşru ve doğru’ bir soru mudur? İslam derken ne kastedilir: Din mi.....
Sayı: 209, Sayfa: 044
Bir Bakış Açısıyla Değişen Dünyalar - Ümit Şimşek
Daldığı kitapta aslan ve yavrularını gösteren resmi ve resimaltını en ince ayrıntısına kadar incelemeye koyuldu Cem. Önce resimde olup da resimaltında anlatılmayan şeylerin ne olabileceğini araştırdı. Bir çırpıda iki madde aklına düşüvermi.....
Sayı: 209, Sayfa: 046
Saat Düşünceleri... Suya Terini Yükle - Mehmed Aslan
Saat Taşımak Farzdır İmam–Hatip Lisesi’nde okurken  meslek dersleri hocalarımızdan birisi bir gün, söz bekleyen talebelere biraz da kızarak şöyle demişti: - Arkadaşlar bir müslümanın saat taşıması farzdır. Gülüşmeler, homurdanmala.....
Sayı: 209, Sayfa: 048
Ertuğrul Faciası - Mehmet Niyazi Özdemir
Dünyada olup bitenleri çok yakından  takip eden Sultan II. Abdulhamid Japonya’nın güçlendiğini görüyordu. Rusya ve Avrupa’nın sonu gelmez düşmanca tavırlarına karşı Japonya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyordu. Bunun için Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisini Japonya’ya g.....
Sayı: 209, Sayfa: 050
Senaryo Aynı: Sular İran İçin Isınıyor - Beytullah Demircioğlu
Irak'ta Saddam Hüseyin rejimini yıkmakta pek zorlanmayan ABD yönetimi Bağdat'ın düşmesinden bu yana aylar geçmesine rağmen bir türlü istikrarı sağlayamadığı bir dönemde gündemine “İran'ı da kurtarmayı !” almış gözüküyor. ABD yönetiminin İran'a yöneli.....
Sayı: 209, Sayfa: 053
Dostluklar... - Hatice Yıldız
“Bir kimse, bir kimseyi seviyorsa ona sevdiğini söylesin.” Hadis-i Şerîf Son yıllarda insan ilişkilerinde oldukça büyük bir değişiklik gözlemlenmektedir. Bu değişikliğin olumlu yönde olmasını ve bu güzelliği yazmayı ne kadar çok isterdim bilemezsiniz.  O kadar .....
Sayı: 209, Sayfa: 056
Sıcaklar ve Sağlığımız - Dr. Ali Akben
Yaz ayları sağlık açısından daha çok dikkat etmemiz gereken aylardır. Yaz aylarının en büyük sağlık sorunlarından birisi de aşırı sıcaklar ve insanı değişik şekillerde etkileyen güneş ışınlarıdır. Sıcaklık artmal.....
Sayı: 209, Sayfa: 059
Hazret-i Ömer’in Kız Kardeşi Fâtıma Binti Hattab – Radıyallahu anha – - Mustafa Eriş
Fâtıma binti Hattab radıyallahu anhâ kocası ile birlikte İslâm’la şereflenen ilk müslümanlardan... İmandaki kararlı duruşu, sabır ve sebatıyla kardeşi Ömer’in İslâm’a gelmesine vesîle olan bir iman eri... Kocası Saîd bin Zeyd (r.a) hayatta iken Cennetle müjdelenen bahtiyarlardan........
Sayı: 209, Sayfa: 060