Hayırlı Evlat
Aziz okuyucu, - Altınoluk
İşte bir Altınoluk kapağı... Renkler harmanı halinde bir çocuk yüzü... Kırmızısı, sarısı, yeşili, leylakı, mavisi... Alın, doz doz kullanın, itina ile... Ve ortaya, Rabbimizin hilkat çerçevesine uygun bir sima çıksın.  “Hayırlı Evlad – Nedir? Nasıl Yetişir ? Nasıl Yetişmez?” Sizin, bizim işimiz bu so.....
Sayı: 208, Sayfa: 001
Nasıl Yetişmez? - Ahmet Taşgetiren
Hayırlı evlad" İslam kültürünün bir terimidir. İnsan neslinde ulaşılması gereken bir hedefi belirtir. "Dünya ve ahiret açısından iyiliklerle donanmış" kişiliğin ifadesidir. Kur'an, Allah'tan talep edilen evlad profilini "göz aydınlığı, takva sahiplerine önder" ifadesiyle bildiriyor. Sonuç itibariyle R.....
Sayı: 208, Sayfa: 003
“Saksıda Değil Hayatın İçinde..." - Prof. Dr. İbrahim Cânan
Prof. Dr. İbrahim CANAN ile Çocuk Eğitiminde izlenecek metodlar ve “Hayırlı Evlat” mefhumu üzerine... Altınoluk: Toplum olarak çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştirebiliyor muyuz? Yetiştiremiyorsak bunun sebepleri olarak neleri görüyorsunuz? Prof. Dr. İbrahim CANAN.....
Sayı: 208, Sayfa: 005
Hayırlı Anne-Baba, Hayırlı Evlat... - Recep Çay
Sürekli değişik hadiselerle karşılaşıyoruz. Hepsi ibretlik, hepsi düşündürücü... Özgeçmişlerini yazdırdığım bir sınıfta epey bir öğrencinin anne ve babalarından nefretle bahsetmeleri beni çok düşündürmüş, çok üzmüştü. Duygusal cümlelerle sebeplerini sıra ayan bir öğrenci yazısını şu cümle ile bitirmiş: “Bizden devamlı iyi, hayırlı evlat ol.....
Sayı: 208, Sayfa: 010
Hayırlı Evlat İçin Önce Müsait Zemin - Ümit Şimşek
Hayırlı bir evlât yetiştirmenin en önemli şartı, önce, onun yetişmesine müsait bir zeminin varlığıdır. Her bitki her toprakta yetişmediği gibi, insanlar da uygun bir toprak ve uygun bir atmosfer buldukları zaman kişiliklerini geliştirebilecekleri imkâna kavuşmuş olurlar. Sahâbenin en önemli özelliği de buydu. Onlar, hayatlarının her safhasında, .....
Sayı: 208, Sayfa: 011
Hayırlı Evlâd - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanoğlu rûhundaki ilâhî menşe itibariyle ebediyete tutkundur. İnsandaki çoğalma içgüdüsünde, ilâhî bir vedîa olan süreklilik ve ebediyet duygusunun etkisi vardır. İnsan, neslinin devamını, zürriyetinin sürekliliğini ister ve kendisinin devamını çocuğunda görür. Bu devamlılık sadece fiziki boyutuyla değil, aynı zamanda mânevî ve kült.....
Sayı: 208, Sayfa: 012
İbrethanede Evlatlar... - Seyid Ahmet Olgun
İstanbul Mezarlıklar Müdürü Seyid Ahmet Olgun Bey ile “Hayırlı Evlat” üzerine... Altınoluk: Eski bir eğitimci olarak hayırlı evlat yetiştirmenin yolunun nerelerden geçtiğini düşünüyorsunuz? Seyit Ahmet OLGUN:  Hayırlı evladı Cenabı Allah herkese nasip etsin. Bu istek her anne-ba.....
Sayı: 208, Sayfa: 014
Sahâbe’nin İmân ile İlgili Nitelikleri - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Bir önceki yazıda sahâbe kıvamı konusuna genel bir bakış ya da giriş yapmış, ilk İslâm nesli sahâbîlerin günümüz Müslümanları için bir kıvam ve kalite ölçüsü ve örneği olabileceği üzerinde durmuştuk. Söz konusu örnekliğin muhtelif boyutlarını ortaya koyan değerlendirmeleri, sırasıyla Kur’ân-ı Kerîm, Sünnet-i seniyye ve o döne.....
Sayı: 208, Sayfa: 016
Arzuların Terbiyesi - Cafer Durmuş
Gözlerimizin nûru gönüllerimizin sürûru Kur'ân-ı Kerîm'de, Âlu İmrân Sûresi'nde şöyle buyuruluyor: “Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, nişanlı atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü, câzip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varıl.....
Sayı: 208, Sayfa: 018
Umutlar Canlı Kaldıkça - İdris Arpat
Ayet-i Kerime ve hadis-i şerifler üzerinde düşünmek nice güzel derslere vesile oluyor. Çok bilinen bir hadis-i şerifi arzediyorum: “Sizden evvelkiler içinde bir adam vardı. Doksandokuz kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük âlimi kimdir? diye soruşturdu. Önce bir râhip gösterildi. Bunun üzerine râhibin yanına gitti; d.....
Sayı: 208, Sayfa: 020
Gelin Bir Rüya Görelim - Mehmet Lütfi Arslan
Ne George Bush’un Haçlı Seferi, Ne de Üsame Bin Ladin’in Cihadı... Geçtiğimiz Mart ayında New York Times’dan David Fromkin ‘Osmanlı Hayaletinin Takibindeki Bir Dünya’ başlıklı bir makale kaleme aldı. Fromkin ‘Bir gölge ABD’yi takip ediyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu’nun hayaleti’ diyo.....
Sayı: 208, Sayfa: 022
Kur’ân’ı Dinlemeye Hazır Olmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân hem lafız ve hem de mana yönünden muciz bir kelamdır. Onun lafzının okunması ve manasının anlatılması, akleden, düşünen, saygı ve hürmet etmesini ve dinlemesini bilen herkese tesir eder. Çünkü o, ne lafız yönünden ne de mana yönünden bir beşer sözüne benzememektedir. O her yönüyle insan sözünden kıyası bile mümkün olmayacak derecede.....
Sayı: 208, Sayfa: 024
Kur’ân’ın Tesir ve Cazibesi - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân’ın lafız yönündeki etki ve cazibesini şu olay gayet açık bir şekilde ifade etmektedir. Mekke’nin “Şehir Meclisi”inde yapılan münakaşa ve müzakereler sonunda Kureyşliler, Muhammed (s.a.v.) ile doğrudan temas kurmak üzere aralarında en akıllı, en uslu ve en yaşlı bir kimse olan Utbe’yi seçti.....
Sayı: 208, Sayfa: 026
Kur’ân Sevgisi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah sevgisi, peygamber sevgisi gibi, Kur’an sevgisi de bu milletin gönlüne kök salmıştır, elhamdülillah. Yıllardan beri okullar kapanıp da câmiler ve benzeri eğitim yerleri yavrularımıza kucak açtığında, Kur’an öğrenme heyecanı bir eleğimsağma gibi bütün ülkeyi kucaklar. Onlar, Kur’an okumaya giderken veya derslerin.....
Sayı: 208, Sayfa: 028
Günahların Kaynağı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ: «Allah’ın insanlara fazlından verdiklerine mi hased ediyorlar?» ıtâbıyle hased edenleri kitâbında zemmetmiştir. (Nisâ sûresi/54) Hased nefsin mezmûm ahlâkındandır. Tevhid ve ezkâra çok devam etmek sûretiyle bunların izâlesine çalışmak lâzımdır. Şunu bilmelidir ki, ilimde, ahlâkda ve sâir fazîlet sıfatlarında i.....
Sayı: 208, Sayfa: 030
Çocuk Terbiyesi - Sâdık Dânâ
Evlâdına, Al­la­hü Teâlâ’yı ve pey­gam­ber sal­lal­la­hu aley­hi ve sel­lem efen­di­mi­zi öğ­ret­me­yen, sev­dir­me­yen, ana ve ba­ba­lar onun hem dün­ya hem de âhiret kâtili sa­yı­lır. Evlâdına di­ni­ni öğ­ret­me­yen ana-ba­ba, dün­ya­nın en mer­ha­met­siz in­san­la­rı­dır. Ço­cuk üşü­me­sin, uy­ku­suz kal­ma­sın di­ye.....
Sayı: 208, Sayfa: 031
Hakka ve Hayra Davet (I) - Osman Nûri Topbaş
Akıl, idrak ve iz’an gibi fıtrî sermâyeleri ifsâd edilmemiş her insan, içinde yaşadığı hayat ve kâinâtı gönül gözü ile seyrettiğinde, onun boş, gâyesiz ve hikmetsiz yaratılmadığını kavramakta güçlük çekmez. Derin hikmetler ve ciddî gâyeler ile yaratılan insanın bu fânî dünyâda başıboş olmadığı açıktır. Zîrâ âyet-i kerîmelerde: .....
Sayı: 208, Sayfa: 032
Siz Geldiğinizde... - Mehmed Aslan
Nisandan arta kalan bir yağmur sonrasında sizi düşündüm. Odamda yalnız, odamda sizsiz bir başına, ikindi sonu sükunetinde, köyün renginde, kuş cıvıltılarını bile duymayacak bir ruh haliyle sizi düşündüm. Bana yaz diyorsunuz. Ben ne yazayım? Sözümü kim dinler? Söylenmemiş hakikat mi kaldı ki! Hakikatin kostümünü değiştirsem e.....
Sayı: 208, Sayfa: 037
O’nu Sevince - Adem Saraç
Ey Rasûlüm!) De ki; Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana itaat edin ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı ve son derece esirgeyicidir. " (Âl-i İmrân, 31). Sevmek... Allah ve Rasûlü'nü sevmek. Sevmek ve severek itaat etmek. Seveceğiz, Allah ve Rasûlü'nü her şeyden ço.....
Sayı: 208, Sayfa: 038
Gökkuşağı - Mehmet Ali Kalkan
Farketmezdi eski, yeni, Oldum aklımın uşağı. Dolular vurunca beni, İndim aşağı aşağı. Boş geçince kışım, yazım, Çoğa düşman oldu azım, Dedim yağmur neye lâzım? Sonra dik gördüm başağı. Dertleri çoğalttım, dildim, Rüzgâr görünce eğildim, Meyvayı ağ.....
Sayı: 208, Sayfa: 039
Ahirete Endeksli Hayat - Ali Rıza Temel
Ahiret inancının olmadığı bir dünya hayatı saçmalıktan, kaostan, gayesizlikten ve hiçlikten ibarettir. Böyle bir hayat; sonu karanlığa, belirsizliğe çıkan yolculuk gibidir. Temelde iki türlü hayat tarzı vardır. Birisi âhiretin varlığına ve orada hesap verileceği inancına göre, diğeri ise ebedi yokluk ve hiçliğe göre yaşanır. .....
Sayı: 208, Sayfa: 040
Gül - Zahit Genç
Bülbül benim için gözyaşı döker, Eğilir önümde boynunu büker, Dostlarım verince sevgiden haber, Kıvrıla kıvrıla bir hal olmuşum. Pembemiz, sarımız, kırmızımız var, Şanımız yayılır bak diyar diyar, Sevgi meclisinde verilmiş karar, Dostlara sunulan ödül olmuşum. Bilmez.....
Sayı: 208, Sayfa: 041
Şeytanın Tahtından İndirilişi - Ümit Şimşek
O akşam Cem’in evi ufak çapta bir dekorasyon değişikliğine sahne oldu. Yemeğe oturduklarında, Cem, eşine ve çocuklarına, bir ailenin hayatındaki en önemli konuyu beraberce tartışmayı teklif etti. Konunun ne olabileceğini ise ev halkının tahminlerine bırakmıştı. Beş altı dakika kadar süren tahmin furyasında giyim kuşamdan okula, mutfak masr.....
Sayı: 208, Sayfa: 042
Bu Milletin Özünde Îman Nuru, Allâh ve Peygamber Aşkı Var - Altınoluk Röportaj
Azerbeycan’ın Gönül Ehli İnsanlarından, Ahmet Baba Efendi ile... Altınoluk: Önce sizi tanıyalım hocam. Ahmet Baba: Adım Ahmet Ahmedov 1933 de   Azerbaycan’ın  Kabele  şehrinde  doğmuşum. Babamın adı Muhammed, anamın adı Ballı. Babam, sağlığında hep din işleriyle .....
Sayı: 208, Sayfa: 044
Kafdağı’na Sesleniş - Bestami Yazgan
Yolu tutmuş Kırk Harâmi, Esir olmuş masal çağı. Gülen ayva, ağlayan nar Nerelerde ey Kafdağı? Göksarayda büyülenmiş Ak kâküllü şehzadeler. İçin için ağlıyor mu Gül sultanlar, beyzâdeler? Uçurumun kenarında Kaybolmuş çoban yıldızı, Gözyaşıyla örüyo.....
Sayı: 208, Sayfa: 047
Sınav Kaygısıyla Başa Çıkmak - Turgay Şirin
Kaygı Nedir? Kaygı, kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık halidir. Problemin ne olduğunu bilmeksizin duyduğumuz belli belirsiz korkudur. Aslında kaygılar, şartlanma sonucu oluşan korkuların, bilinçaltına itilmiş korkutucu anılarla bera.....
Sayı: 208, Sayfa: 048
Balıkesirli Sami Ayhan Efendi Hakka Yürüdü - Altınoluk
Manevi dünyamızdan bir yıldız daha kaydı. Balıkesir bir güzel insanını, Sami Ayhan Efendi’yi kaybetti. Tanıyanların hepsi onun hakkında güzel şehâdetlerde bulunuyor, güzel hallerinden övgüyle bahsediyorlar. Sami Ayhan Efendi’nin oğlu babası hakkında şunları anlatıyor: “92 yıl yaşadı. Güzel yaşa.....
Sayı: 208, Sayfa: 050
Suudi Arabistan - ABD Gerginliği ve Suud Hanedanlığını Bekleyen Tehlike - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu, Irak’ın işgalinden sonra en kanlı günlerini yaşadı geçen ay. Önce Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde meydana gelen ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu 40'a yakın insanının ölümüne neden olan intihar saldırısı, ardından Fas'ın Kazablanka kentindeki bombalı eylem ve işgal altındaki topraklarda Arapça ifadesiyle “ameli.....
Sayı: 208, Sayfa: 052
ABD’NİN BAĞDAT’I BOMBALAMASINA TARİH DÜŞTÜ - Prof. Dr. Mustafa Kara
Bağdat’a bomba düştü İçime ateş düştü “VAY BAĞDAT” giryesinden Vahşete tarih düştü 1424 Bağdat’tan gönüllere asırlarca aşk düştü Cüneyd ve Geylani’den dostluklara meşk düştü Şimdi bombalanıyor dün bugün ve yarın Üçler geldi söyledi: Bir “TAR.....
Sayı: 208, Sayfa: 053
Fatih ve Fetih - Mehmet Niyazi Özdemir
II. Mehmed’in ikinci kere tahta çıktığında, genç olmasından Karaman Beyi yararlanmaya kalktı; Aydın ve Menteşe beyliklerinin varislerini de yanına olarak Osmanlı topraklarına girdi. Bunun üzerine harekete geçen Osmanlı ordusu Akşehir’e geldi. Yaklaşan Osmanlı ordusunun ihtişamını fark eden İbrahim Bey paniğe kapıldı; elçi göndererek .....
Sayı: 208, Sayfa: 054
“Tasavvuf Olmazsa, Tekâmül Olmaz” - Nesrin Zerey
Ağabeyimin 25 yıl önce Ankara’dan gönderdiği ve beğenip sakladığım mektubunun, günümüz insanları için de değerli mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Okuyucularımla paylaşmak benim için de mutluluk olacak. “Sevgili Nesrin, Yaratıp olgunlaştıran, ululandıkça ululanası Alemlerin Rabbi’nin selâm ve rahmeti üzerine,.....
Sayı: 208, Sayfa: 056
Sevmek - Seher Aydın
Sevmek, sevgiyle yaşayabilmek; ömrümüz boyunca sahib olduğumuz cevherlerdir. Sevgi etrafındakiler için aydınlatan bir ışık, yıkayıp arındıran bir Rahmet, besleyip büyüten bir gıda, kazandırıp  zengin eden bir sermaye demektir. Sevgi; ilahi bir tılsımdır. Girdiği her yere inanmayı, güvenmeyi, yardım etmeyi ve hoşgörüyü getirir. Sevgiyle yola çıka.....
Sayı: 208, Sayfa: 057
Düğünler - Meltem Erdem
Kolaylaştıran Ümmet Olabilmek Yaz aylarının gelmesiyle düğünlerde gözle görülür bir artış başlıyor şüphesiz. Pek çok nişanlı gencimiz hem tatil, hem de iklim şartları sebebiyle düğün için yaz aylarını seçiyor. Rabbimiz cümle bekâr kardeşlerimize hayırlı yuvalar kurmalarını nasip eylesin. Amin. Yuva kurmak öyle kolay d.....
Sayı: 208, Sayfa: 058
Hanımların Hatîbi Hazret-i Esmâ -Radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Hazret-i Esma radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin huzuruna gelerek müşkillerini rahatlıkla arz edebilen, açık sözlü, konuşması düzgün bir hanım sahâbî... “Hatîbetü’n-nisâ = Hanımların hatîbi” lakabıyla anılan, cesâret ve şecâat sâhibi bir iman eri... Edeb ve hayânın dini öğrenmeye mâni olma.....
Sayı: 208, Sayfa: 060