Aklı ve Kalbi Koruma Zamanı
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Yüreklerimiz sevinçlerle hüzünlerin harman olduğu bir zamanı yaşıyor. İşte Kutlu Doğum. İşte Büyük Fetih. Her biri ruhlarımızı pır pır uçuracak sevinç yumakları... Ve işte bir İslam ülkesinin işgali... Bombalar, çığlıklar, ölümler, yağmalar... Ümmeti hüznün girdabına sürükleyen yıkım günleri... .....
Sayı: 207, Sayfa: 001
Ne Yaparız? - Ahmet Taşgetiren
Düşmanlar size karşı toplanıp geliyorlar, onlardan korkun!” denildiğinde ne yaparız? “Ben sizin en yüce Rabbinizim” diye meydana çıkan Fir’avn tipinde bir güç “siz bana sormadan inandınız ha! Sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, sonra da sizi idam ettireceğim” d.....
Sayı: 207, Sayfa: 003
Sizden Elbette Olur Ruh-u Nebi Davacı - Doç. Dr. Kerim Buladı
Yazımızı, makalemizin başlığında belirtilen bir gerçeğin ve duyulan bir elemin üzerine bina ederek tamamlamaya çalışacağız. Hz. Peygamberin ümmetine olan düşkünlüğünü bütün hücrelerinde hisseden şair, İslam ümmetinin sıkıntıya düştüğü bir zaman diliminde bu gerçeği dile getirmiştir. Hiç sıkılmaz mısınız Hz. Peygamber’den.....
Sayı: 207, Sayfa: 005
Irak'ta ABD'yi Kaos Bekliyor - Beytullah Demircioğlu
Dünya kamuoyu uzun bir zamandır tek bir soruya kilitlenip kalmıştı. Amerika Irak’ı vuracak mı vuracaksa ne zaman vuracak?  Sonunda  Birleşmiş Milletler’in tüm uyarı ve çabalarına rağmen ezici bir askeri “makine”, uluslararası hukuku hiçe sayarak, “özgürleştirme” adı altında Bağdat'a bomba yağdırdı. Beklentiler.....
Sayı: 207, Sayfa: 008
Bağdat Tavlası ya da Antep Baklavası - Sadık Paksoy
Bağdat... Dünya gezegeninin ve gemisinin ana güvertesi. İnsanlık medeniyetinin medresesi Bağdat. İnsanlığın eşiği, medeniyetin beşiği Bağdat. Şecere-i arzın alem-i gaybdan yeryüzüne eğilerek uzanan Mezopotamya dalının ucundaki en son meyve. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar idi Bağdat. Diyar-ı Bağdat şimdi biyar, şimdi bizar. Bağdat kopa.....
Sayı: 207, Sayfa: 011
Ağla Gözlerim - Nesrin Zerey
Yine o eski ve bildik hikâye. İnsanlık tarihi kadar eski. Kökü Habil’le Kabil’e dayanan... Mazlumla, zâlimin zulmü hikâyesi. İyi ile kötünün bitmez tükenmez mücadelesinin en kirli ve vahşi örneği yaşanıyor günümüzde. Adresi Irak toprakları... Yetti gayri! İçimiz kan ağlıyor, kan gölüne döndü yüreklerimiz! Özgürlük diye diye gelen tut.....
Sayı: 207, Sayfa: 011
Sünnetli Misyonerler - Mehmet Lütfi Arslan
DOSYA/HAÇLI SEFERLERİNDE YENİ DÖNEM ÖRTÜLÜ HAÇLI SEFERİ BAŞLADI Yer, ABD’nin güneyinde bir üniversitenin ders salonu. Dersler başlamamış, çünkü daha yılbaşı tatilinin bitmesine iki hafta var. Ama salon ağzına kadar dolu. Yazı tahtasının başındaki eğitimci ön sırada oturan dikkatli öğrenciye gözlerini kısarak so.....
Sayı: 207, Sayfa: 012
Günümüz Siyasi Gelişmelerinin Arka Planı ve Müsteşrikler - Prof. Dr. Süleyman Derin
İstişrak (oryantalizm) çalışmalarının ne zaman ve kimin tarafından başlatıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bazı Hıristiyan din adamlarının ve rahiplerinin İslam ile alakalı temel bilgileri Endülüs’te öğrendikleri bilinmektedir. Bu rahipler Arapça temel eserlerin bir kısmını kendi dillerine tercüme etmişler ayrıca Müslüman.....
Sayı: 207, Sayfa: 014
'Beyaz Adam'ın kanlı misyonu - Salih İnci
Bunun adı bombardıman ve işgal ile gelen “Irak halkını özgürleştirme ve dünyayı şer güçlerden! kurtarma operasyonu” Nede olsa özgürlük öyle kolayca kazanılabilecek bir değer değil, her şeyin bir bedelinin olduğu bu dünyada masum Iraklı çocuklar bu bedeli kollarını, bacaklarını, annelerini -  babalarını feda ederek ödüyor. .....
Sayı: 207, Sayfa: 016
Eşref Bey ile Lawrence Karşı Karşıya - Mehmet Niyazi Özdemir
Cembele savaşında ağır yaralanmasına rağmen sağ kalan Eşref Beyi ve diğer üç kişiyi Mekke’deki Curu’le Kışlası’na götürdüler. Ertesi gün kışla kumandanı Mahmud Gaysuni, Eşref Beyin yanına geldi. — Sizi bir müşteşrik ziyaret etmek istiyor. Kimin geleceği Eşref Beyin kalbine damladı. — Bu.....
Sayı: 207, Sayfa: 018
Modern Müstekbirler Çağdaş Tiranlar - Ekrem Sağıroğlu
İnsanlık tarihi boyunca zalimler, müstekbirler, mütegallibeler, ceberutlar, tiranlar hep olageldi. Böyle olunca zayıflar, mazlumlar, ezilenler, mağdurlar da eksik olmadı. İstikbar, müstekbir ve müstaz 'af  birer Kur 'an terimi ve kavramı olup, her terim ve kavram gibi bunlar da İslam'la daha derin ve geniş bir anlam kazan.....
Sayı: 207, Sayfa: 020
İsyanım... - Vahide Çabuk
İsyanım yaşadığım çağa... Çünkü adı yok, çünkü karanlık, çünkü görünenden ibaret. Başka herşey tercihimdir, ona şahitlikten. Bir mezar taşında yazmasın adım. Anlayın işte dik değil başım. Kaybettiğim onurum. “Görmüyorlar mı yeryüzünü sahip olduğu en iyi şeylerden her gün biraz daha yoksun bırakarak c.....
Sayı: 207, Sayfa: 021
Efendimiz'in Merhamet Ahlakı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Efendimiz’in merhameti beşerî münâsebetlerde ortaya çıkan bir husustur. Onun insanî ilişkilerini bu gözle değerlendirdiğimiz zaman merhamet ahlâkının en şâhika örneklerini, hoşgörü ikliminin en müşahhas misallerini onda görürüz. Çünkü o lânetçi değil, rahmet peygamberiydi. (bk. el-Enbiyâ, 21/107)  Âile hayatından toplum ve de.....
Sayı: 207, Sayfa: 022
Modern Moğolların Son Yağması - Ali Rıza Temel
Ana gibi yâr Bağdat gibi diyar olmaz” demişler. Bağdat için dillerde dolaşan başka sözler de vardır ve bazıları şunlardır: “Yeryüzünün cenneti, selâmet şehri, İslam’ın merkezi, ülkelerin yıldızı, Irak’ın gözü, hilâfet merkezi.” Ebû İshak ez-Zeccâc: “Bağdat dünyanın merkezidir. Onun dışındakiler çöldür&#.....
Sayı: 207, Sayfa: 024
Güzel Dahi Onunla Güzel - Cafer Durmuş
Rabiülevvel ayında bulunuyoruz ki ona, Efendimiz'e olan hürmetimize binaen mübarek demişiz. O ayın onikinci gecesinde İki Cihan Güneşi'nin dünyamızı şereflendirdiği vakti, kandillerin habercisi bilmişiz. Süleyman Çelebi'nin mevlidini ayrı bir şevkle terennüm ederiz bu ayda. Ol Habibin yüzü suyu hürmetine Hakk'a sığınır, onun güzel huyl.....
Sayı: 207, Sayfa: 026
Gönüllerin Tabibi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Şu dünyada herkesin bir derdi var. Kiminin derdi bedeninde, kiminin derdi gönlünde, kimi de geçimini sağlamak için üç beş kuruşun peşinde. Herkes derdine derman aramakta, ama çoğu kimse dermanın nerede, kimde olduğunu bilememekte, derde devâ olacak bir tabibi bulamamakta. İşte bu sebeple, dünyada yapılacak en değerli şeyin, bir yaraya .....
Sayı: 207, Sayfa: 028
Afv ve Musâmaha - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Ya Ekreme’r-rusûl halk ile afv ve mülâyemete yapış; aklen ve şer’an iyi olan şeyleri emret! Delil kabûl etmeyen musırr cahillerden yüz çevir, mücâdele etme!”(Âraf Sûresi 199) yahut «Habîbim, halkın kusûrlarını affet! Ma’ruf ile emret! Kendini bilmez câhillerden yüz .....
Sayı: 207, Sayfa: 030
Ölümü Düşünmek - Sâdık Dânâ
Hiç bir gün yokdur ki, bir ahbabımızın veya tanıdığımızın ölümünü, ahırete intikal ettiğini duymuş olmıyalım. Omuzumuzda cenâzeleri kabristana götürmemize rağmen kendimiz için bir ibret dersi alıp; mütenebbih olabiliyor muyuz? Bu bizim basiret gözümüzü açıb da, Allahü teâlânın rızası yolunda, ahıret için hazırlıklı olmamıza sebeb teşki.....
Sayı: 207, Sayfa: 031
Âlemlere Rahmet - Osman Nûri Topbaş
Hazret-i Âdem ve Havvâ -aleyhimesselâm- ile başlayan insanlık âilesi, dînî huzur ve saâdet gölgesinde yaşamak üzere; bugün Mekke’deki Kâbe’nin yerini ilk ibâdethâne edinmişlerdir. Hayâtî ve ictimâî lüzûm sebebiyle etrâfa yayılan Âdemoğulları, zaman zaman peygamberlerle irşâd olunarak dînî hayatı devâm ettirmişler ve bu sûretle ilâhî .....
Sayı: 207, Sayfa: 032
Ağıtlardan Umutlara - İdris Arpat
İnsanoğlu her hâl-ü kârda, anabeşiklerinden yerbeşiklerine kadar gitmek zorundadır. Doğan güneşler batmak üzere doğar, bahar, kuruyup savrulmak üzere yeşerir, beşikten doğrulan her çocuk yolunun mezara açıldığını görür. Mâdemki yollar bir şekilde yürünecektir, bilerek, şuurla yürünsün. Geride bırakılan mesâfeler birikime vesîle olsun. .....
Sayı: 207, Sayfa: 037
Dertli Gönüllere Arzdır - İsmail Arslan
Ey Dost... Gönlünün derinliklerinden bir haykırış, yırtarak boğazını da, düğümleniverirse dilinin ucunda, bîçare ağlarsın değil mi? Ve ey dost... Soruların cevaplara, insanınsa ölene kadar yaşamaya mahkum olduğu bu fânî mekanda, her çırpınışta biraz daha batağa saplandığını farkettikçe, çağlar gözlerin şelale misali, akar.....
Sayı: 207, Sayfa: 039
Gönül - Zahit Genç
M. Ali Kalkan'a Ne uçarsın bülbül gibi, Ne açarsın bir gül gibi, Teslim olmuş bir kul gibi, Hak yolunda yürü gönül. Duymaz mısın sen âhımı? Sağla benim felâhımı, Katman katman günahımı, Tevbe ile kürü gönül. Zaman bitti, doldu sürem, Gel se.....
Sayı: 207, Sayfa: 040
Uğurlama Duâsı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah (İbni Yezîd) el-Hatmî radıyallahu anh şöyle demektedir: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem asker uğurlarken, onlarla vedâlaşmak istediği zaman şöyle buyururdu: “Estevdiullahe dîneküm ve emâneteküm ve havâtime a’mâliküm = Sizin dininizi, emânetlerinizi ve amellerinizin  sonuçlarını.....
Sayı: 207, Sayfa: 042
Küçük Lâflar, Büyük Tuzaklar - Ümit Şimşek
Belki Cem’in hayatında bir dönüm noktası olacaktı o akşam. Yeni bir yaşama tarzı. Günlük iki saat eğitim. Okuma. Hergün yeni birşeyler öğrenme, sürekli öğrenme, yine okuma, yine öğrenme. Bir trilyonerin kasasını sürekli olarak dolduruşunu hayal etti Cem. Onun gibi, sürekli olarak bilgiyle dolan bir zihin, sürekli genişleyen ufuklar, keskin.....
Sayı: 207, Sayfa: 044
"Demografi" Üzerine - Serdar H. Yıldırım
Demografi” lügatta “insan topluluklarının nüfus hareketlerini inceleyen bilim dalı, nüfusbilimi” olarak geçiyor. Nüfusun eskimiş telâkkideki gibi “yük” değil, bilakis “güç” olduğu hakikati anlaşıldıkça da, bu ilmin ehemmiyeti artıyor. Geçenlerde elime mühim bir rapo.....
Sayı: 207, Sayfa: 048
Kılavuzun Kim? - İsmet Erdal
“İtaat kuru bir teslimiyetin ifadesi değildir. Hakiki itaat, öğrenme, hakikate vasıl olma ve inanma çizgisinde kimlik kazanır.” Doğu edebiyatında anlatılanın hikaye edilerek anlatılması bir gelenektir. Özellikle yazılı kültürün gelişmediği toplumlarda mesajın geniş halk kitlelerine bu yolla anlatılması belki d.....
Sayı: 207, Sayfa: 050
Bulutlar Üşümesin - Cafer Bekiroğlu
Anne gibi yar olmaz Gün ışığında irkilirdim Karanlıklar, koyu gölgeler Ümit verirdi bana. Sığınacak bir mekan sanırdım Apartman dairelerini Sâyebân olurdu üstüme annem Cibinlikler kurardı ardımca Kuytu köşeler. Gölgelerden korurdu beni Kuşların ka.....
Sayı: 207, Sayfa: 051
İslâm’ı Anlamak - Ali Büyükçapar
Kitap dünyasının kapıları insanın önüne açılınca yüzlerce yıllık ürperişler okuru derinden sarıp sarmalar. Kelimelerle yoğurulan hikmetten hangi şeklin çıkartılacağı o demdeki zuhuratla doğrudan ilgilidir. Mahmut Kanık tarafından Türkçemize kazandırılan önemli eserlerden biri entellektüel zeminde hak ettiği yeri aldı ve devamlı .....
Sayı: 207, Sayfa: 052
Eğitim Yazıları - Halil İbrahim Kurucan
Eğitim Yazıları, İnsan Vakfı’nın altı aylık eğitim araştırma dergisinin adı. Editörlüğü ve Yazıişleri Müdürlüğünü Ebuzer Çetin yapıyor. İlmi danışmanlığını Dr. Şerafeddin Kalay Hocaefendi yürütüyor. Eğitim yazıları bu sayısında, çocukluk dönemi başta olmak üzere gençlik, aile, ahlak ve psikoloji sahlarındaki ara.....
Sayı: 207, Sayfa: 053
Sofrada Buluşmak - Hatice Yıldız
Son zamanlarda sık sık düzenlenen seminer ve panellerde, televizyon kanallarında; eğitimciler, uzmanlara, ile içinde anne - baba ve çocuklar arasındaki uyumsuzluğun ve kopukluğun nedenleri üzerinde tartışmalar yapmaktalar. "Çoğu kez aynı çatı altında yaşayan ve birbirine kan bağı ile bağlı insanların aralarındaki bu uyumsuzluğun nedenleri ne ola.....
Sayı: 207, Sayfa: 054
Huzur ve Saâdetin Sırrı Adâb-ı Muâşeret - İdris Topçuoğlu
Davranışlar kalbimizin grafiğini teşkil eder. Kalbimizin med ve cezirlerine göre davranışlar sergileriz. Bir gün su, ateş ve ahlâk arkadaşlık kurarlar. Nereye gitseler ve ne yapsalar birlikte yaparlar. Sadece yedikleri ayrı gider. Fakat bir an gelir ki birbirlerinden ayrılmaları gerekir. Buna rağmen, tekrar buluşmak ümidi.....
Sayı: 207, Sayfa: 056
Rasûlullah'ın Süt Annesi Hazret-i Halime -Radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Hazret-i Halîme radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin Süveybe Hâtundan sonraki süt annesi... Kâinatın Efendisinin çocukluk döneminin yanında geçtiği yumuşak huylu, ağırbaşlı, uysal bir hanımefendi... Adı güzel kendi güzel Muhammed’i tam iki sene emziren, onun yetişip büyümesinde emeği geçen, onu tehlikelere kar.....
Sayı: 207, Sayfa: 058
Sigara ve Astım - Dr. Nimet Kaptanzengince
Sigara içiminin kronik bronşit amfizem hastalıkları ile akciğer kanserine yakalanma riskini önemli derecede arttırdığı öteden beri bilinmektedir. Halen sağlığın korunmasında, kaçınılması gereken en önemli zararlı etkendir. Yapılan çok sayıda bilimsel çalışma ile astım gelişiminde ailesel yatkınlığın önemli bir rol oynadığı yani genler.....
Sayı: 207, Sayfa: 060