İnsan Allah'ı Unutursa...
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Dünya çok sıcak günler yaşıyor. Şöyle bir soru üzerinde düşünmeye ne dersiniz: Acaba yaşanan tüm bu olayların insanın Allah'la ilişkisiyle bir alakası var mı? Bush'un, Blair'in, Saddam'ın ve bizim duruşlarımızın? Savaşı istemenin istememenin, savaşın makul bir gerekçesi olmanın o.....
Sayı: 206, Sayfa: 001
İnsan Allâh’ı Unutursa - Ahmet Taşgetiren
Kur’an’da, insanın Allah’la ilişkisinde “unutma” fiili üç biçimde geçiyor. 1) İnsan’ın Allah’ı unutması... 2) Allah’ın insanı unutması... 3) Allah’ın insana kendi kendini unutturması... Bu konuda şu iki ayeti okuyalım: “Allah.....
Sayı: 206, Sayfa: 003
Gaflet ya da Aymazlık - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsan ile nisyan arasındaki ilişki mâlumdur. “Hâfıza-i beşer nisyân ile mâlüldür” demişlerdir. İnsanoğlu nisyâna ve isyâna; gaflet ve fetrete yatkın bir varlıktır. Ancak gaflet ile nisyân arasında fark vardır. Gaflet, kulun irâdî olarak ilgisizlik sebebiyle unutmasıdır. Nisyân ise gayr-ı irâdî olarak unutmasıdır. Bu yüzden All.....
Sayı: 206, Sayfa: 006
İnsan Kirlenmesi - Ahmet Rüstemoğlu
Kirlenme bir kalb hadisesidir. İnsan, ancak kalben kirlendiği zaman bir kirlenme duygusu içine girer. Eliniz kirlenir, yıkarsınız, bir daha bir daha yıkarsınız, temizlik duygusuna ulaşırsınız. Elbiseniz kirlenir, ayağınıza çamur bulaşır, başınızdan aşağıya çamur yağar... bunların hepsinden kurtuluş için su ve sabun yeterlidir. Ama kal.....
Sayı: 206, Sayfa: 008
İnsan İnsan... - İdris Arpat
İnsan denilen “en büyük sır”rı birkaç altbaşlıkta incelemenin uygun olacağı kanaatindeyim. 1-İnsanın Tarifi: Her canlı gibi insan da ezelden ebede akan bir ırmak. Ömrümüz zaman kadar uzun. Bedenimizin en azından bir başlangıcı var ama rûhumuzun başlangıcı hakkında da, sonucu hakkında da net bir bilgiye sâhi.....
Sayı: 206, Sayfa: 010
Ahval - Ayşe Çakır
Mevlana’yı sermest eden badeden Ta ezelden meğer biz de içmişiz. Bir gizli yâr gönlümüzü şadeden Mecnun gibi kendimizden geçmişiz... Efkarlıyız gurbet havası gibi Kızgın çölde yağmur duası gibi. Gecikmişiz akşam sefası gibi Dervişlerin bahçesinde açmışız... Kal.....
Sayı: 206, Sayfa: 013
Çocuktan Koparılan Kadın... - Serdar H. Yıldırım
“Durun Kalabalıklar, Bu Cadde Çıkmaz Sokak!” A.B.D.’nde geçen yıl yayınlanan ve konu edindiği araştırmanın ortaya koyduğu gerçeklerle Amerikan kamuoyunu ciddî şekilde meşgul eden bir kitap, bana merhum Necip Fazıl’ın üst başlıktaki mısraını hatırlattı. Batılı toplumların insanın fıtrî özelliklerini gözard.....
Sayı: 206, Sayfa: 014
Sahâbe Kıvamı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Peygamber görmemiş sahâbî” Biliyorum kimi okuyucular bu zamanda  sahâbe kıvamını özlemenin ulaşılması imkansız bir hedef olduğunu düşünecekler, yakın ve ulaşılabilir hedef ve özlemlerin yazılıp çizilmesini, konuşulmasını hem pratik hem de maslahat açısından daha uygun bulacaklardır. Aslında benim de temel düşüncem b.....
Sayı: 206, Sayfa: 016
Ortak Düşünce, Ortak Tavır - Ali Rıza Temel
Cemaat; ortak gaye ve idealler etrafında toplanan mütecanis bir kitledir. İnsanlar değişik maksatlarla bir araya gelirler. Şirket, dernek, vakıf, klüp, parti vs. Teşkilatlar kurarlar. Bu tarzda dar anlamda birliktelikler meydana getirdikleri gibi, millet, ümmet ve uluslararası organizasyon ve bloklarda vûcuda getirirler. Aslında bütün insanlar b.....
Sayı: 206, Sayfa: 018
Kanatları Kaybolan Rüzgâr - Bestami Yazgan
Yıldızları seyrederken Biniverdim düş atına. Bir kuş gibi kanatlandım, Çıktım göğün son katına. Kafdağı’nın yamacında Gördüm yaramaz rüzgârı. Deli dolu esiyordu, Bir aşağı bir yukarı. Düş atımı gördüğünde Rüzgâr buna çok şaşırdı. KafdağıR.....
Sayı: 206, Sayfa: 019
Muavvizeteyn - Cafer Durmuş
Yüce Kitabımızın son sayfasında ışıldayan nurlarda, Felak ve Nâs sûrelerinde şöyle buyuruyor Rabbimiz; “Ey Muhammed! De ki, bütün mahlûkâtın şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. (Felak 113/1.....
Sayı: 206, Sayfa: 020
Selin Üzerindeki Köpük Müslümanın Duruşu - Doç. Dr. Kerim Buladı
Yazımızın başlığına bakarak ilk planda Müslüman’la köpük arasında ne alaka vardır? gibi bir soru akla gelebilir. Yazımızın ilerleyen muhtevasında bu münasebetin niçin kurulduğunun veya düşünüldüğünün anlaşılacağını umarım. Hz. Peygamber (s.a), zaman zaman geleceğe dönük mesajlar vermiş, ümmetinin başlarına gelecek bazı musibetler.....
Sayı: 206, Sayfa: 022
Bilimin Başlayıp Bittiği Yer - Ümit Şimşek
Cem o yağmurlu günde büroya geri döndüğü zaman, gece bekçisinden başka kimse kalmamıştı. Zaten Cem’in de o saatten sonra yapacak bir işi yoktu; büroya uğramasının nedeni ise eşyalarını toplamaktan ibaretti. Masasının üzerinde defterini açık halde buldu. Yağmur bastırmadan önce Dünyanın Altıncı Kanununun yazılı olduğu sayfayı çevirmiş, orad.....
Sayı: 206, Sayfa: 024
Yalvarmayı Bilmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Herkes, her şey, bütün kâinat Allah’ın rahmetine muhtaçtır. İlâhî rahmet olmadan hiçbir şeyin varolması, varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “âlemlere rahmet olarak” gönderilmesinin sebep ve hikmeti de budur. Cenâb-ı Mevlâ’nın en büyük b.....
Sayı: 206, Sayfa: 026
Anneme Mektup - Servet Yüksel
Ah anam, bu yabanda hoyrat rüzgarlar esti, Güler yüzlü, medeni (!)haramiler yol kesti, Can verirdik uğrunda sevdamız mukaddesti, Bağından koparılan güllerime ağladım.. Korkularım büyüyor peşime sal gölgeni, Hüzün yoldaşım oldu, terketti umut beni, Ne olur dualarla yine sen avut beni,.....
Sayı: 206, Sayfa: 028
O Salat ve Selâm Üzerine Olsun - Seher Aydın
Konuşan bir Kur’andı O; Davranışlarında çok nazik, saygılı ve letafet ile konuşurdu. Ağzından bal dökülürcesine tane tane söylerdi. Ashabı onu başlarında bir kuş olup kıpırdarlarsa uçuverecekmiş gibi dinlerlerdi. Gülleri andıran mübarek yanaklarından tebessüm çiçekleri hiç eksik olmazdı. O’nun bir bakışı herkesi mest.....
Sayı: 206, Sayfa: 029
Allah'ı Unutmamak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hak Teâlâ Hazretleri: «Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir. Ve biz onu kıyâmet gününde kör olarak haşrederiz. Artık o zaman o; «Rabbim! Beni niçin kör haşrettin? Halbuki ben hakikaten görüyordum,» diyecektir. Allah da şöyle buyuracak: «Öyledir, sana âyetlerimiz geldi de, sen onları unuttun. İşte bugün de öylece un.....
Sayı: 206, Sayfa: 030
DÜNYA - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: “-Bilin ki, dünya hayatı bir oyundur, eğlencedir, bir süstür, aranızda bir öğünüşdür.” (Hadîd: 20) -Ey iman edenler, şüphe yok ki, Allah'ın vâ'di bir gerçekdir. O halde dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Çok aldatıcı şeytan da sakın sizi Allah'ın (mühleti) il.....
Sayı: 206, Sayfa: 031
Örnek Bir Îmân Ehli Olmak!.. - Osman Nûri Topbaş
Allâh -celle celâlühû- kullarını hidâyete erdirmek için kendi içlerinden sağlam karakter ve şahsiyet sahibi müstesnâ yaratılışlı sâlih insanları rehber olarak vazîfelendirmek sûreti ile kullarının seâdete ermesine yardımda bulunmaktadır. İnsan, yaratılış olarak yüksek karakter ve şahsiyete hayrândır. Yâni onun hak ve hakîkate yönlendir.....
Sayı: 206, Sayfa: 032
İçimizde Hazineler Var - Hümeyra Ezergül
Yüce Allah (c.c.) her insana büyük değerler yüklemiş. İnsanın sosyal ve psikolojik yönünü araştıran uzmanlar, insan karakterleri, iletişimi, ruh bilmi, insan yönetme sanatı, toplumsal ilişkiler vs. birçok alanda yığınla bilgler elde etmiştir. İnsanın ruhî durumunun beden üzerine etkilerinin çok fazla olduğu, “yorulma” dediğ.....
Sayı: 206, Sayfa: 037
Ömür Sermayesi - Osman Ersan
Ömür, doğum ile ölüm arasında geçen bir zaman dilimi olup, Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna bahşettiği en büyük bir nîmet ve baha biçilmez bir sermayedir. Bu ilâhî sermayeyi, bir saniyesini bile boşa geçirmeden rızây-ı bârîye uygun olarak değerlendirmeye çalışmalıdır. Zîra insan, dünyasını da, âhiretini de bu zaman zarfında kazanmaktadır. .....
Sayı: 206, Sayfa: 038
Hayat Yolu - Mehmet Coşar
Doğmak, büyümek ve yaşlanıp ölmek insan hayatının kader çizgisinde yer alan ve asla değişmeyen kanunlardır. İnsan, sadece bu dünya için yaratılmamıştır. Dünya, hayat yolu üzerinde insana köprü olarak yaratılmıştır. İkinci hayatın yolu buradan geçer. Burası bir hazırlık devresi anlamında olduğu için iyi değerlendirilmesi gerekir. .....
Sayı: 206, Sayfa: 040
5 bin makale, 16 cilt bir tek CD’de - Osman Şentürk
Arşiv-200 CD’sinin Yapımında Görev Alan Teknik Ekibin Koordinatörü Osman Şentürk 18 Aylık Büyük Çabayı Anlatıyor... Altınoluk, Dijital Ortamda Bir İlki Başardı Bu CD, Altınoluk dergisinin ilk sayısından itibaren 200. sayıya kadar (1986-2002) arasındaki 16 yıllık tüm arşivi içermektedir. CD’de 5000’e y.....
Sayı: 206, Sayfa: 041
Yâ Nebiyyallah - Mustafa Necati Bursalı
Nebiyy-i Muhterem (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyuruyorlar ki: “Sizden hiç biriniz beni canından, malından, evlâdından, ana babasından ve bütün insanlardan daha ziyade sevmedikçe îman etmiş olmaz.” (Müslim) Seni bütün âleme Rahmet diye sevdim ben, Bir misli yok, Cenâb-ı Ahmet diye sevdim ben!.....
Sayı: 206, Sayfa: 043
Bir Demet Mutluluk - Hatice Yıldız
Allah'a binlerce şükürler ederek  yazıma başlıyorum. Şükrediyorum. Çünkü yıllardır hasretle beklediğim ve arzu ettiğim Hac görevimi yerine getirme fırsatı verdi. O Mübarek yerleri ziyaret etmek, Önderler Önderi (s.a.) nin ve Ashabının yaşadığı topraklarda bulunmak, bastıkları toprağa basmak, seyrettikleri gökyüzü altında bulunmak, Alla.....
Sayı: 206, Sayfa: 044
Hak Terazi Doğru Tartar - Mehmet Ali Kalkan
Hak terazi doğru tartar, Alabilsen Allar senin. Sevgi paylaştıkça artar, Sarılan ol kollar senin. Kimi yalan kimi gerçek, Kimi kuru, kimi gökçek, Gel dolanma çiçek çiçek, Kovanı bul ballar senin. Kimileri ham kalırlar, Kimileri kâm kalırlar, Kimil.....
Sayı: 206, Sayfa: 045
Fahreddin-i Acemî - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Hurufiliğin Osmanlı Toplumuna Yayılmasını Önleyen Şeyhülislam İstanbul fatihi büyük padişah Fatih Sultan Mehmed bir sefere çıkıyordu. Dersaadet’in(1) en kudretli ve en selahiyetli alimleri her zaman olduğu gibi yine hükümdarın çevresinde toplanmıştı. Davullar vuruluyor, kös-i Hakanîler(2) çalınıyordu. F.....
Sayı: 206, Sayfa: 046
Hasan Zeytunî Efendi’nin Şehadeti - Mehmet Niyazi Özdemir
İngiliz Hükümeti'nin büyük Arap Krallığı vaad ettiği Şerif Hüseyin Osmanlı'ya karşı isyan etmişti. Bağdat yolu hariç onun isyanı Yemen'le olan bağımızı koparmıştı. Eğer bu isyanın önüne geçilmezse, devletimizin bütün güney kesimleri kopup gidecekti. Bunun önüne geçmek, aynı zamanda aylardan beri açlıkla boğuşan Yemen'deki Yedinci Kolordu'ya para.....
Sayı: 206, Sayfa: 048
Ortadoğu Yeniden Paylaşılıyor - İbrahim Karagül
Yeni Şafak Gazetesi Dış Haberler Editörü İbrahim Karagül ile Irak Krizi Üzerine...  Amerika’nın yeni Ortadoğu haritası ve İsrail’in ikinci kuruluşu Altınoluk:  ABD Irak krizi ile neyi hedefliyor Ortadoğu'da? Petrolü mü, İsrail'in güvenliğini mi? Daha ötesini mi? Ne var daha ötesinde? .....
Sayı: 206, Sayfa: 050
ABD’nin Hedefi: Dünya İmparatorluğu - Beytullah Demircioğlu
“Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi” ABD’nin, Ortadoğu'ya yaptığı akıl almaz askeri yığınağı sadece Saddam rejimini devirmek amacıyla izah etmek pek çok kimsenin aklına yatmıyor. Amerika’nın Saddam’ı devirip Irak’ın zengin petrol rezervlerinin üzerine oturmanın ötesinde daha büyük hedefleri .....
Sayı: 206, Sayfa: 053
Umutsuzluğun Girdabında - Nesrin Zerey
Kıbrıs,  yanıbaşımızdaki muhtemel savaş sorunu, ekonomik kıskacın halkı bunaltması, AB ile ilgili meseleler gibi ülkemizin başını ağrıtan problemlerle uğranırken, belki de en çok  ve gössardı ettiğimiz önemli bir sorunumuz var ki, aslında hiç de hafife alınma­ması gerekiyor. Gençliğin sorunları, bunalımları âcil çözüm bekliyor. Gençlik.....
Sayı: 206, Sayfa: 056
İki Hicret Sâhibi Esmâ Binti Umeys - Mustafa Eriş
Esmâ binti Umeys radıyallahu anhâ, kocası Hz.  Ca’fer (r.a) ile birlikte Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin “iki hicret sâhibi” iltifâtına mazhar olmuş bir hanım sahâbî... Efendimizin baldızı... Meymûne annemizin kızkardeşi... Mekke’de dokuz kızkardeşiyle beraber “imanlı kızkardeşler”.....
Sayı: 206, Sayfa: 058
Ülser Ya da Peptik Ülser - Uzm. Dr. Ekrem Yaşar
Yanıcı tarzda mide ağrısı yapan, açlık durumunda şiddetlenip yemekle düzelebilen belirtiler ile seyreden bir hastalıktır. Ülseri basit bir şekilde tarif etmemiz gerekirse, midenin veya onikiparmak barsağının  mukoza dediğimiz iç zarında oluşan bir yırtılma diyebiliriz. Bir insanın ömrü boyunca bu hastalığa yakalanma ihtimali yaklaşık %10-12 R.....
Sayı: 206, Sayfa: 060