İslam'ın Evrensel Barış Çağrısı
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Altınoluk’un 203’üncü sayısında “Bush Doktrini” başlığıyla, yaşadığımız günlere damgasını vuran ve ABD Başkanı’nın ismiyle ifade edilen bir tamlamayı anlatmıştık. Bush Doktrini, Amerika’yı “üstün ahlâki değeri” tesbit eden bir güç odağı olarak görüyor,.....
Sayı: 205, Sayfa: 001
İslâm’ın Evrensel Barış Çağrısı - Ahmet Taşgetiren
Özde bütün ilahi dinler evrenseldir. Çünkü esas itibariyle “Alemlerin Rabbi” olan Allah tarafından gönderilmiştir ve tüm insanlara (belki başka alemlerdeki başka varlıklara) hitab ederler. Çünkü yaratılan ilk insanla birlikte ilk ilahi tebliğ de gelmiştir. Özde tüm ilahi dinler İslam’dır. Çünkü “insan.....
Sayı: 205, Sayfa: 003
“Firavun Sendromuna Karşı Global Kızıldeniz Geçidi” - Prof. Dr. Yasin Aktay
Selçuk Ün. Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yasin AKTAY ile... Altınoluk: Globalleşme diye bir vakıa var. Bir de İslam’ın evrensel misyonu var. İslam’ın evrensel misyonu ile globalleşme birbirine ne kadar tekabül ediyor? Doç. Dr. Yasin AKTAY:.....
Sayı: 205, Sayfa: 006
Âyet ve Hadislerle İslâm’ın Evrenselliği - Hasan Mısırlı
Bugün yeryüzünde mevcûd semâvî dinlerden ikisi âlem-şümûl; yani evrensel kabûl edilmektedir. Bunlardan biri Hrıstiyanlık, öbürü ise Müslümanlık’tır. Semâvî dinlerden Yahûdilik ise milli bir din niteliğindedir, onun evrensellik özelliği yoktur. Müslümanlığın evrenselliği, Kur’an’ın vaz’ ettiği bir özelliktir. Ni.....
Sayı: 205, Sayfa: 009
İslâm’ın Âlem-Şümûl Yüzü - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Globalleşen dünyada, herşeyin küresel boyutta değerlendirildiği bir zamanda İslâm’ın âlem-şümûl boyutu daha bir ayrı anlam ifâde etmektedir. Bugün insanın İslâm’la buluşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve İslâm’ın evrensel boyutta insanlığa sunulması nasıl olacak? Bu konu önemli bir soru olarak önümüzde duruyor. Medeniy.....
Sayı: 205, Sayfa: 010
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş - Arzu Şahin
Hz. Peygamber hem Mekke ve hem de Medine döneminde insanları öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur’an okuyarak İslâm’a davet etmiştir. Onun etrafında oluşan topluluk, zor kullanılarak biraraya getirilen insanlardan değil, bunun aksine tatlı dille ikna yoluyla Allah’a çağrılmaları sonucu hür iradeleriyle İslâm’ı seçen kimse.....
Sayı: 205, Sayfa: 012
Permeperişanım Permeperişan - Bestami Yazgan
Ümit döşediğim yollar eskidi, Mecnun’ca düştüğüm çöller eskidi, Cefâ taşımaktan yıllar eskidi, O kutlu çağlardan ne iz ne nişan, Perme perişanım perme perişan... Hak aşkıyla gönlü mestler nerede? Ak dergâhta nurlu postlar nerede? Bel vermeyen kavî dostlar nerede? .....
Sayı: 205, Sayfa: 013
Ümmetin Sorumluluğu - Seyyid Hüseyin Nasr
Yalnızca İslâm dünyası ya da Batı değil, İslâm ümmeti, halklar ve medeniyetler arası uyumu temin edecek bütün bir dünya, tarihinin en karanlık evresinden geçmektedir. Bu karanlık dönemde Müslümanlar, kendi başlarına gelenler konusunda da, sapkın olanlar da dahil çeşitli amaçlar için İslâm adını kullananlarla ilgili olarak da, daha önce hiç olmad.....
Sayı: 205, Sayfa: 014
Yâ Zûl-Kuvveti’l Metîn - Mustafa Necati Bursalı
"Ey kudretine acz ve noksanlık gelmeyen, çetin kuvvet sahibi Allah Celle şanühü" Hiç benzerin yok Senin, Rahmetin ne çok Senin, Dağlar delen ok senin. Yâ zûl-Kuvveti'l Metîn, Habîbin hürmetine, Elinden tut Ümmetin!.. Gözlerde nem kurudu, Ya.....
Sayı: 205, Sayfa: 015
Haksızlık Karşısında Tavır... - Doç. Dr. Kerim Buladı
İnsanlar, yaratılış itibariyle toplu yaşamak mecburiyetindedirler. Bu sebeple aralarında karşılıklı bir takım vazifeler vardır. Bunlara önem verilmediği taktirde, toplum hayatının barış, huzur ve güven içinde devam etmesi mümkün değildir. Bireyin kulluk görevini noksansız yapabilmesi, ailesine, devletine, milletine, ve hatta bütün insa.....
Sayı: 205, Sayfa: 016
Dua Almak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Dua Mevsimi Geçtiğimiz ay içinde yerine getirilen Hac ibadeti dua ve dileklerin küresel bir tazarru yumağı/demeti halinde Allah’a arz edildiği, Allah’a yakınlık duygu ve niyetiyle kesilen kurbanlarla desteklendiği bir dönem oldu. Her iki ibâdetin topluma dönük sonuçları dolayısıyla da çokça dua alınan bir mevsim oldu.....
Sayı: 205, Sayfa: 020
Tatlı Dilimize Neler Oluyor? - Cafer Durmuş
Hayat rehberimiz Kur'ân-ı Kerîm, bir insanın ömründe karşılaşacağı her türlü davranışa ışık tutuyor: Rahman'ın kullarını, kibirden uzak, vakur bir yürüyüşe çağırıyor yeryüzünde. Yeme içmede helal ve temiz olanı aramamızı buyuruyor. Giyim kuşamda takva libâsına uzanan bir ideal ölçü sunuyor önümüze. Alış verişte, dürüstlük dairesinde ka.....
Sayı: 205, Sayfa: 022
SAMED: İhlas Yolculuğunun İkinci Durağı - Dr. Senai Demirci
De ki… O Allah Sameddir: Samed ismi, Kur’ân’ın göğsüne tek sıra dizilmiş inci taneleri gibi duran İhlas ayetleri içinde bir “dürr-ü yekta”dır, eşsiz bir incidir. İhlas’ı Kur’ân içinde özel yapan sır her ne ise, Samed’i İhlas’a özel kılan sır da o olmalıdır. Çünkü, Kur’.....
Sayı: 205, Sayfa: 024
Çiçeklerin Duası - Ümit Şimşek
Bir çiçekle beraber yağmuru karşıladığı gün, Cem daha önce farkına varmadığı bir hazzı da yakalamış oldu. Daha önce binlerce defa seyrettiği bir olayı bu defa başka bir bakış açısından inceliyor, incelemekle de kalmayıp, onu yaşıyordu Cem. O günkü gözlemlerinden biri de şu oldu: Yağmurun ne olduğunu anlamak için, onu bir çiçek olarak k.....
Sayı: 205, Sayfa: 026
Adalet ve Eşitlik Üzerine - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ, insanı el üstünde tuttu; onun mutlu ve huzurlu olmasını istedi; mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak ilkeleri peygamberleriyle gönderdi. İnsanın ekmek ve su gibi ihtiyaç duyduğu bu temel değerlerin en önemlilerini Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem getirdi. Bu sohbetimizde, insanlığın vazgeçilmez değerlerind.....
Sayı: 205, Sayfa: 028
Zâlimlere Meyletmemek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyurmuştur ki: "Siz zâlimlere meyil etmeyin ki vücudunuza ateş yapışmasın. Halbuki Allah'dan gayri sizin dostunuz yoktur. Binâenaleyh zalimlere meyil ettikden sonra hiç kimse tarafından yardım olunmazsınız."(Hûd Sûresi/113) Fahr-i Râzi, Hâzin ve Kâdî'nin beyanları vechile: .....
Sayı: 205, Sayfa: 030
Hasret ve Nedâmet Günü - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyurur: - Gök yarıldığı, Rabbini dinleyip ona yaraşır şekilde boyun eğdiği, yer uzatılıp düzlendiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı, böylece Rabbını dinleyip O’na hakkıyla itaat etdiği vakit (insanoğlu yapdıkları ile karşılaşır). Ey insan oğlu! Şüphe yok ki sen Rabbına doğru çaba.....
Sayı: 205, Sayfa: 031
Son Nefes - III - Osman Nûri Topbaş
Son nefes; buğusuz, berrak bir ayna gibidir. İnsanoğlu kendisini en net olarak son nefesinde tanır. Hayatın muhâsebesi, kalbinin ve gözünün önünde sergilenir. Bu sebeple insanoğlu için ölüm ânından daha ibretli bir manzara yoktur. Kur’ân-ı Kerîm’de bildirildiği üzere, hayâtı Allâh’a isyân içinde geçen Firavun, ancak K.....
Sayı: 205, Sayfa: 032
Hayırda Acele - Hümeyra Ezergül
Birgün yaşlı bir adamın penceresine bir kırlangıç kuşu konar. Camı gagasıyla tıklamaya başlar. Bunu duyan ihtiyar camın kenarına gelir ve sorar: - Ne istiyorsun minik kuş? Kırlangıç ise şöyle der: - Bizlerin göç etme zamanı geldi. Arkadaşlarım bölük bölük buralardan gitmekteler. Düşündüm de, sen yalnız bir insan ben yalnız bi.....
Sayı: 205, Sayfa: 037
Gerçekten Yaşamak Bir Özlemdir - İdris Arpat
Tarlalarda, bayırlarda beş saatten fazla yürüdüm. Hava ılıktı, üşütmüyor ve yakmıyordu. Bulutlar, zaman zaman gülümseyen güneş, ışıklandırma şahâneydi. Yürüdükçe mesûd oldum, mesûd oldukça yürüdüm. Hareket bir bereketti sanki, Rahmânî bir mutluluk bereketi. Zaman zaman durdum, dinlendim ve düşündüm: “– Ey yerleri, gökleri y.....
Sayı: 205, Sayfa: 038
Yeni Yıla Girerken - Nesrin Zerey
Yeni yılınız kutlu olsun! 1. Muharrem, hicrî 1424 yılının başlangıcı, İslâm âleminin yılbaşısıdır. Maddî ve mânevî dünyamıza saadetler, hayırlar getirmesini diliyorum. Bilindiği gibi manevî hayatımızın, beşeriyetimizin vazgeçilmez unsuru olan ibadetlerimizin bir kısmını (oruç, hac vs.) ayın hareketlerine göre düzenliyoruz. Ayın hareket.....
Sayı: 205, Sayfa: 040
Korku, Esarettir - Ali Rıza Temel
Korku; er veya geç, gelecek bir tehlikenin beklentisidir. Bu beklenti en az tehlikenin kendisi kadar insana sıkıntı ve elem verir. Diş ağrısı, baş ağrısı gibi insanı acı içinde tutar. Hatta bu beklenti bazan tehlikenin kendisinden daha çok sıkıntı verir. Bir an evvel gelse de kurtulsak denir. Korkunun zıddı olan “Sevgi” ise de.....
Sayı: 205, Sayfa: 042
"Sır" - Mehmet Coşar
Tabiatta canlı ve cansız herşeyde ibret alınılması gereken öyle sırlar var ki! Söz gelişi, aynı çiçekten gıdalanan iki arıdan biri neden zararlı da diğeri yararlı? Gül ve zakkum adı verilen ağaca güneş aynı harareti verdiği halde gül neden sevimli ve zakkum neden zehirli? Bir ağacın meyvesi bünyesinde mevcut olduğu .....
Sayı: 205, Sayfa: 043
Irak’taki Kanlı Son Günlerimiz - Mehmet Niyazi Özdemir
Doğu Anadolu yaylasının güneyinden başlayan Basra Körfezine kadar uzanan, doğuda İran dağlarıyla, batıda Suriye çölünün arasında kalan bölgeye Irak denmektedir. Dicle ve Fırat’ın suladığı bu verimli topraklar, bilhassa toprak altı zenginlikleri Batı’nın emperyalist devletlerinin dikkatini çekti. Daha Sultan II. Abdülhamid döneminde b.....
Sayı: 205, Sayfa: 044
Hızır Bey Çelebi - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İstanbul’u fethederek dünya tarihine yepyeni bir devir açan Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra Ayasofya civarında bir köşk yaptırmak ister. Bizans’ın meşhur mimarlarından birini bu iş için görevlendirir. Fatih köşkün şeklini iyice tarif ettikten sonra, Rum mimarın emrine birçok kalfa verir ve kasrı.....
Sayı: 205, Sayfa: 046
Duygusal Zekâ Gelişimi - Turgay Şirin
ve Duygusal Budama Araştırmalara göre insan beyni, doğumda tam oluşmuş değildir. En yoğun büyüme çocuklukta meydana gelse de beyin hayat boyunca farklılaşmaya devam eder. Çocuklar olgunlaşmış insan beyninin barındırabileceğinden daha fazla beyin hücresiyle doğar. “Budama dönemi” diyebileceğimiz bir dönemden sonra, be.....
Sayı: 205, Sayfa: 048
İnsan Olmak Bu Kadar mı Zorlaştı?.. - Cengiz Numanoğlu
Varmaz oldu, bir özüre dilimiz, Dönmez oldu, bir özüre dilimiz, Teşekküre, çoktan bitti pilimiz; En küçük damlada, sabrımız taştı, İnsan olmak, bu kadar mı zorlaştı? Bilgisizlik, ne vehimler üretti; Ön yargılar, vicdanları kör etti. Dürüst olmak, affedilmez cür’etti;.....
Sayı: 205, Sayfa: 051
Mis Kokulu Güller İçin Teşekkür - Sevinç Emin
Sevgili Altınoluk'ta çalışan değerli kardeşlerim.... Sizlere ve cümlenize esselâmu-aleyküm... Bu mektupla, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum... Sunduğunuz miskokulu güller için... Allahın izniyle kalplerimize akıttığınız ırmaklar için... Dikenlerin bittiği yerleri, cennet bahçelerine dönüştürdüğünüz için... Teşekkür ediyorum.......
Sayı: 205, Sayfa: 052
Aziz Dosttan Altınoluk’a - Gülay Duyar
Sizler Altınoluk’un 2002 Haziran sayısında aziz dost diye başlamıştınız bizlere hitap ederken. Ben o hitabın muhatabı gayretindeki bir okuyucunuzum. Dün bu dergiyi tekrar okudum. Siz orada: “Aziz dost, bilir misin, iş senin hassasiyetinde odaklaşıyor. İş, senin çocuklarına ve evine gösterdiğin duyarlılıkla çok .....
Sayı: 205, Sayfa: 053
Bir Hidayete Tanıklık - Murat Kazancı
Hafta boyu sevinçliydim. Çünkü bu haftaki cuma namazında ISNA (Islamic Society of North America) başkanı Sheikh Muhammed Nur Abdullah’ın vaazını dinleyecektim. Hafta başında bir lisans dersinin hocası olduğu okulumuzda tanışmış, ayaküstü sohbetimizden bendeki ilk intibasi imani ve insani kalitesi yüksek birisi olarak kalmişti. Gün geldi ve.....
Sayı: 205, Sayfa: 054
Ey Güzel Şehir - Ayşe Öztürk
Sisli bir geceden, aydınlık bir güne geçercesine, kalbimi kopmaz zincirlerle kendine bağlayan, nice güzellikleri doyumsuzca yaşatan, önce ağlatıp da, sonra güldüren bu güzel şehre buruk bir duyguyla giriyorum. Bir anne şefkati ile açtığı kucağına yorgun ruhumu koyuverdiğim bu diyarın, Allah aşkıyla yanıp kavrulan yüreklerinin yanısıra,.....
Sayı: 205, Sayfa: 055
Ergenin Psikolojisi - Doç. Dr. Sefa Saygılı
Ergenliğe geçişle birlikte hem vücutta hem de düşünce sisteminde oluşan değişiklikler sonucunda ruh hali de başkalaşır. Buluğ çağında yoğunlaşan hormonlar sebebiyle davranışlar hayatı zorlaştıracak şekilde iniş çıkışlar gösterir. Genç sadece vücudunda ortaya çıkan fiziksel değişikliklere uyum sağlamak zorunda kalmaz, aynı zamanda hayatında meyda.....
Sayı: 205, Sayfa: 056
Bir Hanım Sahabinin Gözüyle Peygamberimiz - Meryem Kaya
Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, Ebû Bekir es-Sıddîk ve kölesi Âmir bin Fuheyre ile birlikte Abdullah bin Ureykıd rehberliğinde Medîne-i Münevvere'ye hicret ederken Kadîd mevkiinde bulunan bir çadıra uğramıştı. Bu çadır ashâb-ı kirâmdan Hâlid Huzâî'nin kızı ve Ebû Mâbed'in de hanımı olup asıl ismi Âtike olan Ümmü Mâbed'e âitti. .....
Sayı: 205, Sayfa: 058
Mim Köprüsü - İsmail Arslan
Ehad Ahmed.. celle celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Birbirini sımsıkı kucaklamış iki kelime. Ehad, birlerin içine girmeyen bir tek! Ahmed, beşer şahsiyetinin övülmesinde kullanılabilecek en zirve kelime! İki kelime arasında mim farkı... Ehad.....
Sayı: 205, Sayfa: 059
DÜĞÜNLER: Paylaşma Seferberliği - Hatice Yıldız
Paylaşmanın manevi boyutu insanlara iç huzuru, maddi boyutu ise dünya huzurunu getirir. Neyi paylaşmalıyız sorusuna bir çok insan "Neyimiz var ki paylaşalım?" gibi birkarşı soruyla cevap verebilir. Ekonomik şartlar düşünülecek olursa bu cevap doğru gibi görünebilir ama her kesin paylaşabileceği bir şeyi vardır. Mesela, evlili.....
Sayı: 205, Sayfa: 060
Şeker Hastalığı (Diabetus Mellitus) - Uzm. Dr. Hamide Seymen Uç
İlgi Hastanesi’nin Katkılarıyla... Diabetus Mellitus (Şeker Hastalığı) vücudun kan şekerini normal sınırlar (60-120 mg/dl) içinde tutma yeteneğini kaybetmesidir. Bunun temelinde çevresel veya genetik etkenler bulunmaktadır. Ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde kan şekeri aşırı yüksek değerlere .....
Sayı: 205, Sayfa: 062