Allah Dostluğu
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Şubat sayısıyla bir cildin daha sonuna geldik... Koşu sürüyor. Okuyucumuzla elele kendimizi inşa gayretimiz devam ediyor. Bu sayımızın kapağına "Allah dostluğu" ifadesini koyduk. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu -k.s.- Hazretlerinin vefatlarının sene-i devriyesi, her yıl bize, bir ufuk sunuyor......
Sayı: 204, Sayfa: 001
Dostluğun Şifresi... - Ahmet Taşgetiren
Allah İbrahim'i dost edinmiştir." (Nisa Suresi, 125) buyuruluyor Kur'an'da... Allah Rasulü (s.a.) "Allah İbrahim'i dost, Musa'yı neciy, yani kelim ve beni de habib (sevgili) edindi." buyuruyor. Kur'an'da "Allah'ın dostları"ndan söz ediliyor ve "onlar için korku ve hü.....
Sayı: 204, Sayfa: 003
Allah Dostluğu - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Allah Teâlâ kullarını sevmeğe ve sevilmeye istidâdlı olarak yaratmıştır. Ancak bu sevgiyi ve dostluğu bir takım şartlara bağlamıştır. Kur’an’daki Allah dostluğunu ifade eden âyetlerde bu şartlar bütün açıklığı ile ifâde edilmiştir. Nitekim Yûnus sûresinde şöyle buyrulmaktadır: “İyi bilin ki Allah’ın dostlarına korku y.....
Sayı: 204, Sayfa: 005
Şam Günleri - Osman Şevket Yardımedici
Osman Şevket Yardımedici Hoca anlatıyor... Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.)nun hayatındaki önemli bir dönem Altınoluk: Muhterem hocam merhum Mahmud Sami Razamanoğlu Efendi Hazretleri ile ilgili hatıralarınızı dinlemeye geçmeden evvel isterseniz sizleri kısaca tanıyarak başlayım sohbetimize. .....
Sayı: 204, Sayfa: 007
Peygamber Vârisleri Yetiştirmek - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
17 Aralık 2002 tarihinde İslam dünyası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın Florida’da vefat ettiğini öğrendi. Bu büyük bir kayıptı. Kendisi hicrî takvimle 1326-1423 = 97, milâdî takvimle 1908-2002 = 94 yıllık uzun, bilim ve hizmet bakımından fevkalâde zengin ve bereketli bir hayat yaşadıktan sonra bu fâni dünyadan ayrılmış oldu. Allah g.....
Sayı: 204, Sayfa: 012
“Türkiye Benim İkinci Yurdum” - Doç. Dr. Hüseyin Algül
Merhum Hamidullah Bey’in Ardından... 1990’lı yıllarda Diyanet Vakfı Yayın Kurulu, İlâhiyatlardan bir Siyer kitabı hazırlanmasını istiyordu. Bu kitap hem ilmî olmalıydı hem de gençlere ve bilhassa Türk Cumhuriyetlerinde Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmek isteyenlere hitap etmeliydi. Hatta bu sebeple kitabın sonuna, ̶.....
Sayı: 204, Sayfa: 014
Muhammed Hamîdullah - Prof. Dr. Mustafa Kara
Peygamber’in adaşı Muhammed Hamîdullah Âlemlerin sırdaşı Muhammed Hamîdullah Gurbette garib bir kuş Hindî usûl bir serpûş İlim kafada menkûş Muhammed Hamîdullah Kuruvaze bir ceket Sadece kemik ve et Kılavuz o dikkat et Muhammed Ham.....
Sayı: 204, Sayfa: 015
“İlimle Dolu Zor Bir Hayat” - Prof. Dr. Salih Tuğ
Muhammed Hamidullah Hoca’yı Prof. Dr. Salih Tuğ Anlatıyor... Altınoluk: Efendim Muhammed Hamidullah Hoca ile Türkiye’deki ilim erbabı içinde belki en yakın ilişkiye sahip insanlardan biri sizdiniz. İsterseniz Hamidullah Hoca ile ne zaman tanıştığınızdan başlayalım... Prof. Dr. Salih TUĞ: .....
Sayı: 204, Sayfa: 016
Güneşe Kısa Bir Yolculuk - Ümit Şimşek
O gün akşamı nasıl ettiğini anlamadı Cem. Öğle yemeğinden önce bir toplantıya katıldığını, yemek sonrasında birkaç mektup cevaplandırdığını, birkaç telefon konuşması yaptığını hatırlıyordu, o kadar. Günün asıl hasılatı ise, kanunlar cephesindeydi. Cem, içindeki uzaylı ile el ele vermiş, bir gün içinde tam altı tane dünya kanunu keşfederek defter.....
Sayı: 204, Sayfa: 020
İnanç - Hayat Bütünlüğü - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
İnanç, fertlere ve toplumlara ufuk açan, onlara ideal aşılayan, onları bir gâye etrafında toparlayan, onları aksiyona geçiren bir güçtür. Bu güç, inanç konusu olan şeyin kuvvetine göre değer kazanır. Eğer inanç konusu olan “âlemlerin Rabbi” olan Allah ise, bu inanca sahip olan mü’min de o derece değer kazanır. Bu bakımdan biz M.....
Sayı: 204, Sayfa: 022
Bize Sevda Getirin - Cafer Durmuş
Yeni bir arınma mevsimindeyiz. İçinde kurban bayramının da bulunduğu hac aylarında. Günlerdir, haftalardır İslam dünyasının dört bir yanında Mukaddes Belde'ye yolculuk heyecanı yaşanıyor. Mü'min gönülleri Kabe'nin etrafında akan muazzam insan seline katılmanın, Arafat'ta vakfeye durmanın heyecanı sardı. Bu ümmet o heyecana nasıl bigane.....
Sayı: 204, Sayfa: 024
‘Metaf’ Gezinti Yeri Değildir - M. Cemal Sebük
Bilindiği üzere “metaf” Kabenin etrafında tavaf için ayrılmış kısma denir. Tavaf ise Kabenin etrafında usulüne uygun olarak dönmektir. Haceru’l-Esved’in hizasından başlayarak Kabenin etrafında yedi defa dönmeye “Tavaf” denir. Herbir dönüş ayrı bir şavt’tır. Tavafın sahih olabilmesi için şartları, vaciple.....
Sayı: 204, Sayfa: 026
Bu Çağın Elleri Kan! - Servet Yüksel
Bu çağın elleri kan, yüreği taştan katı. Zincirleri kırmanın gelmedi mi saati ? Ümidimize kıydı, yarını yalan etti. Gönüllerde yeşeren ne varsa talan etti. Bir yanda obur dünya, bir yanda aç insanlar. Bildin mi ne istiyor, neye muhtaç insanlar..! Mutluluk Kafdağında, insan huzura hasret.....
Sayı: 204, Sayfa: 027
Müslümanca Yaşama Üslûbu - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kur'ân-ı Kerîm, iyi insanı belirlemek için bir fotoğraf çizmiştir. Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem de, âdeta bu fotoğrafın içine girerek onu canlandırmıştır. O günden bu güne Kur’an ve Sünnet çizgisinde yürüyen İslâm büyükleri, o müstesna yaşama üslûplarıyla, bu fotoğrafı yansıtmaya devam edegelmişlerdir.  Bu ç.....
Sayı: 204, Sayfa: 028
Kalbin Vazifesi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hak teâlâ Hazretleri hadîs-i kudsîde: “Velilerim kubbelerim altındadır. Onları benden başkası bilmez,” buyurmuştur. Kubâbdan maksad setirdir. Setir, kubbe ile ta’rif buyurulmuştur. Setirden murâd ruhaniyettir. Zirâ evliyânın bir zâhiri, bir de rûhaniyeti vardır. Zâhirini herkes görebilir, fakat rûhâniyetlerini.....
Sayı: 204, Sayfa: 030
Allah Teâlâ’nın Dostluğu - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ile dost olmak farzdır. Bütün ehli islâm bunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Cenâb-ı Hudavend Subhanehû ve Teâlâ buyurmuşlardır. Allah onları sever, Onlar da Allah’ı severler”(Maide 54) demektir. Râsul-i Ekrem sallallahu aleyhi veselllem de buyurmuşlardır ki: “Bir kimsenin imâ.....
Sayı: 204, Sayfa: 031
Son Nefes -2- - Osman Nûri Topbaş
Güzel bir kul olarak bu fânî âleme vedâ edebilmek için sayılı olan nefesleri son nefese hazırlamak zarûrîdir. Yâni mes’ud bir âhiret hayâtı için amel-i sâlihlerle müzeyyen, güzel, feyizli, huzurlu ve istikâmet üzere bir dünya hayatı elzemdir. Zîrâ hadîs-i şerîfte buyurulduğu üzere: “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür ve öldüğ.....
Sayı: 204, Sayfa: 032
Mahşer Şuûrunu Canlı Tut - İdris Arpat
İman başta geliyor. Ağacın kökleri binânın temelleri neyse dindeki iman esasları da odur. Ağacın canlı, binânın sağlam olması köklere ve temellere bağlı olduğu gibi, ibâdet ve ahlâktaki olgunluk ta iman kuvvetine bağlıdır. Her davranışının Allah (c.c.) tarafından görüldüğünü, her sözünün duyulduğunu, en gizli sırlarının bilindiğini hes.....
Sayı: 204, Sayfa: 037
Hiç ve Sükût - Mustafa Ayyıldız
Bir şeyler yapmalı biliyorsun. Her gün sabah akşam, olur olmaz meşgalelerle israf edilen bir hayatın derdiyle ızdıraptasın. Hiçbir şey yapmamanın can sıkıntısıyla boğulup gidiyorsun. Herkes konuşuyor. Biteviye konuşuyor insanlar. Niye bir şeyler yapmalısın bunu tam bilmiyorsun. Her şey defalarca en mükemmeliyle yazılmadı mı? Yazıp ortaya koyacağ.....
Sayı: 204, Sayfa: 038
Babamız Ali Ulvi Bey - Sare Bulut
Kerimelerinin Diliyle Bir Gönül Adamının Ruh Portresi Babamız hiç dilinden düşürmediği “Rahman ve Rahim olan Allah”a irtihal ederek aramızdan ayrıldı. Daima onun kıymetli fikirleriyle, faydalı hatıralarıyla ve güzel muameleleriyle yaşayacağımızdan biz buna ayrılık demiyoruz. Ali Ulvi Bey sadece bizim babamız deği.....
Sayı: 204, Sayfa: 039
Dağ ile Konuşmamdır - Mehmet Ali Kalkan
Dedim: Yücelerden mağrur mağrur bakarsın, Duy sesimi sana derim dağlar ey! Gölgeleri üzerime yıkarsın, Gururlanma gücenirim dağlar ey! Dedi: Ayak bastım yeryüzünün üstüne, Sevenlerim her yanımı bağlar ey! Dost olanlar gül gönderir dostuna, Hani nerde büyü.....
Sayı: 204, Sayfa: 042
Ölümlerin Seyircileri - Muammer Duran
Hayvanlar da aynı insanlar gibi toplu halde yaşarlar. Hadisler bize hayvanların da bir ümmet olduğunu haber veriyor. Pek çok belgesel filmde hayvanların toplu halde yaşadıklarını açlıklarını ve susuzluklarını topyekün giderdiklerini izlemişsinizdir. Yaşadıkları yerin adı ormandır ve buradaki cari kanun orman kanunudur. Bu bel.....
Sayı: 204, Sayfa: 043
Zalim Kuvvet, Âciz Adâlet - Ali Rıza Temel
Büyük fizikçi ve düşünür Pascal (Paskal) yalın bir gerçeği şu cümleyle özetlemiş: “Adaletsiz Kuvvet zalim, kuvvetsiz adalet âcizdir.” Adalet; ölçü, denge ve tarafsızlık demektir. Tarafsızlıktan maksat, eşya ve olayları değerlendirirken objektif  davranmaktır. Hakkı ve haklıyı ortaya çıkarmak için sevgi, nefret ve menfaat gibi.....
Sayı: 204, Sayfa: 044
“Bush Doktrini” - Beytullah Demircioğlu
ABD, hem savcı, hem hâkim, hem de cellat rolünde... “Dünyada ABD'ye karşı yeterli bir direniş yok. ABD'nin pek çok havuç ve sopası var. Bazı ülkeler pusuya yatabilir, fakat ABD öyle baskın bir güç ki, o ülkeleri durdurmak için pek çok yol bulabilir” Bu ifadeler ABD Anayasal Haklar Merkezi B.....
Sayı: 204, Sayfa: 046
Şuaybe’deki Kanlı Günler - Mehmet Niyazi Özdemir
Birinci Dünya savaşı’nda Filistin cephesi hariç ciddi bir yenilgimiz yok. Başarısız Sarıkamış harekatımız var, ama Rusya’da sosyalist ihtilalin patlak vermesiyle, sonuçlarını derleyemediler; hatta 1877 de elimizden çıkan bazı toprakları Birinci Dünya Savaşı’nda geri aldık. Gün gün, cephe cephe bilinmesi gereken bu savaş, maales.....
Sayı: 204, Sayfa: 048
Molla Gürani Hazretleri - Araştırmacı Can Alpgüvenç
İstanbul’u fethederek tarihin akışını değiştiren Fatih Sultan Mehmed’in hocası Molla Gürani, Fatih Sultan Mehmed’le sohbete başladıklarında daima sert konuşur,  nasihattan geri kalmaz, hatta yediklerine kadar karışır, haramdan sakınması için tavsiyede bulunurdu. Bir gün yemeği aynı kaptan beraberce yiyorlardı......
Sayı: 204, Sayfa: 050
Bir İstanbul Beyefendisi - Altınoluk
Hayata neler sığmaz... Ne acılar, ne sevinçler... Ne fırtınalar, ne bahar manzaraları... Hasılı, neler yaşanmaz ki... Maamafih, ne yaşanırsa yaşansın ve ne kadar sürerse sürsün bu serüven, herşey Yunus’un veciz mısralarındaki aynı tahassür ifadesinde özetlenir: Geldi geçti ömrüm benim, Şol yel esip geçmiş gibi. .....
Sayı: 204, Sayfa: 052
Etkili İletişim İçin... - Turgay Şirin
Etkili İletişim İçin Altı Öneri 1) Söylediğinizin Sorumluluğunu Alın İddialı olduğunuz durumlarda sözcüklerinizi seçerken ne istediğinizi ya da ne istemediğinizi söylemeyi unutmayın. Net bir mesaj veriyorsanız, " Ne istediğimi biliyorum ve bu da o!" yani " Ben" ya da "benim" tanım.....
Sayı: 204, Sayfa: 053
Yeni Kitaplar - Halil İbrahim Kurucan
Model İnsan Peygamber Model İnsan Peygamber, cömertliği, kahramanlığı, hoşgörüsü, şefkati, sabrı, anlayışı ve diğer bütün faziletleriyle insanlığa insanlığı öğretmekle vazifeli peygamberimizin yüce ahlakından kesitler sunuyor. Bekir Sağlam, Model İnsan Peygamber kitabında huzurlu ve onurlu bir hayat için model edinilmes.....
Sayı: 204, Sayfa: 054
İslamın Metafizik Boyutları - Ali Büyükçapar
Düşünce zenginliğinin vardığı noktaların görülmesi açısından kitap dünyasının iyi takip edilmesi şart. Varlık, bilgi, değer konularının çok değişik biçimlerde ele alınması söyleyecek yeni sözü olanları diri tutup eserler vermeye sevk ediyor. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan insanların İslam diniyle ilgili eserleri, içinde bulunduğumuz zaman.....
Sayı: 204, Sayfa: 055
Televizyon ve Çocuklar - Dr. Faruk Kanger
nsanın dünya görüşünü belirlemede medyanın çok önemli bir yeri vardır. Kişilerin fiziki ve sosyal çevresine erişim imkanını alabildiğince genişleten, ona kendi dünyasını tasarlanmış ve yorumlanmış biçimde sunan medya; kültür ve inanç ayırımı yapmaksızın tüm toplumların bugününün dünya görüşünü belirlemeyi ve yarınını planlamayı tekeline almış gö.....
Sayı: 204, Sayfa: 056
Huzur Yolu - A. Fuat Azgar
Derdin nedir iki gözüm? Neden ağlıyorsun hâlâ? Düşünürsün hazin hazin, Nedir o düştüğün belâ? Gözyaşıyla yunmuş yüzün, Kul mu oldun yoksa kula? İşte çare, işte çözüm, Gel huzura çıkan yola: "SÜPHANE RABBİYE'L-ÂZÎM" "SÜPHANE RABBİYE'L-Â'LÂ".....
Sayı: 204, Sayfa: 058
Televizyon ve Eğitim - Arzu Şahin
Televizyon görsel ve işitsel duyulara yönelik etkili bir iletişim aracı olması nedeniyle, olumlu hizmetlerinin yanısıra olumsuz sonuçlara da neden olmaktadır. Bu nedenle televizyon iki ağzı keskin bir bıçak gibidir. Bilinçli kullanılırsa bir eğitim aracı, bilinçsiz kullanılırsa kötü bir arkadaştır.1 O halde televizyon ile eğ.....
Sayı: 204, Sayfa: 059
Kahraman Bir Hanım - Mustafa Eriş
Ümmü Umâre radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize Akabe’de ilk bey’at eden Medine’li iki hanım sahabîden biri... Savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlıklarıyla tanınmakta... İki oğlu ve kocasıyla birlikte Uhud’da müşrik oklarına karşı Efendimizi korumak için canhıraş bir şekilde önü.....
Sayı: 204, Sayfa: 061