Zaman Kaygısı
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, 1825’in altını çizelim... Bu, bir yıllık namaz vaktinin sayısını gösteriyor. 2003’e geçtik. Geride bıraktığımız bir yılın Müslüman kişiliği açısından muhasebesinin yapılması gerektiğinde, kalem kalem, her sorumluluğun hesabından ibra olmak gerekiyor. Diyelim “namaz”ın hesabını vermemiz .....
Sayı: 203, Sayfa: 001
AB: Zihni Savruluş - Ahmet Taşgetiren
Türkiye - AB ilişkilerinde, hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da bir "zihhni savruluş" yaşandığını söylemek mümkün. Bu bütünleşmeye taraftar olanlarla, karşı çıkanların yaklaşımlarını birlikte değerlendirdiğimizde, ortaya gerçekten ancak "zihni savruluş" diye nitelenebilecek bir görüntü çıkıyor. Bu zihni savrul.....
Sayı: 203, Sayfa: 003
Medeniyet Perspektifi Olmadan Hiçbirşey Yapamayız - Dr. Yusuf Kaplan
Türkiye’nin AB Üyeliği, Kıbrıs Sorunu ve Irak Operasyonunu Bilgi Ün. Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak Yazarı Dr. Yusuf  Kaplan'la Konuştuk... Altınoluk: Türkiye'nin AB'ye girişi, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın gündeminde... Yoğun bir tartışma yaşanıyor. Her iki tarafta da taraf.....
Sayı: 203, Sayfa: 006
Dünya Amerika'yı Sevmiyor - Beytullah Demircioğlu
48 Ülkede Yapılan Anketin Çarpıcı Sonucu Amerika'dan nefret ediyor musunuz?”.... Bu tarz sorular şu günlerde pek çok dünya ülkesinde Amerika'nın imajını tespit etmek için yapılan anketlerde yer alıyor. Bu meyandaki anketlerin ilki geçtiğimiz aylarda, şu sıralar ilişkileri eski tadında olmasa da ABD'nin 11 Eylül öncesi en ö.....
Sayı: 203, Sayfa: 012
Zamanı Kuşanmak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanı kuşatan sosyal ve fiziki çevrenin üçüncüsü zamandır. Zaman âlemin varoluşundan sona erişine kadar geçmiş, gelecek ve ikisi arasındaki “hâl” dediğimiz ânlardan ibarettir. Zaman; dehr, vakt ve ân gibi kavramlarla da ifâde edilir. İnsana verilen ömür sermayesi, ister nefeslerle sınırlı olsun, isterse vakitle belirlenmiş olsun, za.....
Sayı: 203, Sayfa: 014
Vakit Daralırken - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Takvim ve ajandaların yenilendiği şu günlerde zaman ve insan kavramları üzerinde değerlendirmelerde bulunmak, yıl sonu, yıl başı, yeni yıl gibi sözcüklerin insan hayatı bakımından neleri çağrıştırdığı ya da çağrıştırması gerektiği üzerinde düşünmek yerinde bir davranış olsa gerektir. Özellikle de 60 yaşına merdiven dayamış bu satırların yazarı g.....
Sayı: 203, Sayfa: 016
Derman ve Zaman - H. Sadık Hoşoğlu
İnsanların bir çoğu şu iki nimetten gafildir: Biri sıhhat, biri de boş vakit. (H. Şerif) Hayat öyle çetin, öyle hızlı ki Ne dermanın yeter, ne de zamanın... Öylesine ağır, öyle özlü ki Ne dermanın yeter, ne de zamanın... Hem aşağına bak, hem yukarına .....
Sayı: 203, Sayfa: 018
İhtişamın Farkında Olmak... - İdris Arpat
Allah uzun ömürler versin, bereketini artırsın, Sezâi Karakoç üstâdımız şöyle buyurur: "Gül, güneş, su, çocuk hep olağanüstüdür. Fakat bütün bu olağanüstülükler hakkında duygumuzu sürekli koruyamayışımız yok mu? İşte bütün felâketler oradan doğuyor." (Yitik Cennet s. 28, 3. Baskı) "Çalışmaların, bihassa paraya .....
Sayı: 203, Sayfa: 019
İnsan ve Kalite - Ali Rıza Temel
İnsanın ve eşyanın değeri kalitesiyle ölçülür. Faydalı ve kalıcı olan kalitedir. Allah faydasız olanı "köpüğe" faydalı olanı da "cevhere" benzetti. "Sel, üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah.....
Sayı: 203, Sayfa: 020
Yüreğiniz Var mı? - Muammer Duran
Yaşadığınıza Emin misiniz? İnsan hem bedeniyle hem de ruhuyla insandır. Beden ruha giydirilmiş et ve kemik yığınından başka birşey değildir. Bedeni anlamlandıran ruhtur. Bu yüzden sizin tanımınız uzun boylu, yeşil gözlü, zayıf ya da semiz olmanız değildir. Toplumda sizin iyi ya da kötü insan oluşunuzdan bahsedilir. B.....
Sayı: 203, Sayfa: 021
Cennet Ehlinin Vasıfları... - Cafer Durmuş
Kaliteli ve ileri görüşlü bir eğitim kadrosu, bir milletin istikbale akıp giden yolunu aydınlığa çevirir. Yarınları inşa edecek mükemmel donanımlı nesiller yetiştirir. Başarılı bir işadamı, sadece bu günü kurtarmayı düşünmez. Uzun vadeli yatırımlar yapmayı planlar. Hayat rehberimiz Kur'ân-ı Kerîm de mü'minlerine ufuklu insan olmayı tav.....
Sayı: 203, Sayfa: 022
“Gâh olur gurbet vatan, Gâhi vatan gurbetlenir” - Prof. Dr. Mustafa Kara
Uzun zamandır öğrencilerime söylediğim bir düşüncemi sizinle de paylaşmak isterim: "Batı'da iki kişiye hayranım. Biri kadın biri erkek. İkisi de uluslararası değerde. İkisi de Türkiye doğumlu değil. İkisini de Türkiye çok iyi tanıyor. Çünkü ikisi de üniversitelerimizde yıllarca ders verdiler, talebe yetiştirdiler. Onlar bizim ve herkesin öğ.....
Sayı: 203, Sayfa: 024
Arzın Kalbine Yolculuk - Nesrin Zerey
İslâmın beş temel rüknünden biri olan Hac, ibâdetler içinde insana en zor gelen ve zahmet verenidir. Çünkü ihrâma girmekle, belirli bir süre meşru ve helâl faaliyetlerin yasaklanmasına dayanır. Nefsin lezzetleri, kişinin serbest irâde ve isteğiyle terkedilir. Çok yönlü bir terkediş ve nefse karşı duruş sözkonusudur. Hacı adayı yolculuk hazırlıkl.....
Sayı: 203, Sayfa: 025
Azîzân - Osman Nazım
Mâverâya uzanır hep elleri Hüzünleri gözlerinden okunur. Ve dilleri duâdadır her zaman. Bedenleri kayıtsızdır lâ-mekân. Bakışları ruhumuza dokunur. Merhametin deryası gönülleri... Mâverâya uzanır hep elleri. Onlar sonsuzluk bağının gülleri... Katmer katmer açarlar he.....
Sayı: 203, Sayfa: 027
Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed Güzel insan nasıl olur? Onu, yüzü güzel, sözü güzel, kendi güzel, her yaptığı güzel olan Peygamber Efendimiz’e bakarak tarif etmek mümkündür. Güzel Mevlâm onu güzellikten yaratmıştır. Bunu fark etmek için de bakmasını ve görmesini bilmek önemlidir. Tıpkı o küçük kervandaki kadının bakıp da gördüğü .....
Sayı: 203, Sayfa: 028
Onların Dinine Uymadıkça - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allâh Teâlâ buyuruyor: «Yâhûdiler ve Hıristiyanlar, Sen onların dinine tamamen uyuncaya kadar asla senden râzı olmayacaklardır. De ki: Allah'ın gösterdiği yol yok mu, işte doğru yolun tâ kendisidir o. Eğer, vahiy ile sana gelen bunca ilimden sonra onların hevâ ve heveslerine uyacak olursan and olsun Allah tarafından senin için ne b.....
Sayı: 203, Sayfa: 030
Ana - Baba Hakkı - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyuruyor: - “Biz insanların ana ve babalarına iyilik etmelerini vasiyet etdik” (Ankebut, 8) Abdullah b. Mes’ud -radıyallahu anh- der ki: - Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve selleme: “Allah’ın katında en sevgili amel hangisidir?” deye s.....
Sayı: 203, Sayfa: 031
Son Nefes - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hak, bekâ sıfatını bu âlemde yalnız kendisine tahsis buyurmuştur. Onun için onun yüce zâtından başka her varlık fânîdir. Nitekim âyet-i kerîmede: “Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir...” (er-Rahmân, 26) buyurulmuştur. Bunun tecellîsi de: “Her can, ölümü tadacaktır.” (el.....
Sayı: 203, Sayfa: 032
Onun Mehri İslâm’dı - Mehmet Faruk Bayraktar
Ümmü Süleym... Onun bir hanım sahabî olarak güzelliklerini, Peygamber aşkını daha önce anlatmıştık. Ama asıl adı Rumeysâ olan bu muazzez hanımın şahsiyet güzelliği bunlarla sınırlı değil. O’nu anlatmaya devam etmeliyiz: O, mehri İslâm olan, evliliği iman kurtaran bir sevdâlıydı. Ebû Talhâ (r.a.) ile evliliğinden çok az .....
Sayı: 203, Sayfa: 037
Şefkat ve Merhamet - Osman Ersan
Merhamet; affetmek, acımak, bağışlamak anlamına gelen “rahmet” kökünden türemiştir. Cenab-ı Hakk’ın, rahmet kelimesinden gelen biri “Rahmân” ve diğeri “Rahîm” olmak üzere iki sıfatı vardır. Rahmân, rahmeti çok ve sonsuz olan; Rahîm ise, çok merhametli olan demektir. Yüce Rabbimiz;.....
Sayı: 203, Sayfa: 039
Yangın - Ayşe Çakır
Bir derde düşmüşüm derman neyime İstemem alevler sönsün içimde Tarladan geçmişim harman neyime Bitmeyen sermayem sensin içimde... Yakınlık sandığım bir serap imiş Dirildi bildiğim kalp harap imiş Seher bekliyordum vakt gurup imiş Karanlık kapkara olmuş gecemde Bir y.....
Sayı: 203, Sayfa: 040
Selâm’ın Sırrı - Erdoğan Baş
Es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhû (Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun) Selâm müminin parolasıdır. Müminler selâm verirler, selâm alırlar. Selâm vermekte yarışırlar. Çünkü bilirler ki selâma önce başlamak daha güzel ve daha sevaptır. Selâm yaklaştırır, kaynaştırır, birleştirir. Zira All.....
Sayı: 203, Sayfa: 041
Para ve Değer - Çağrı Çağlayan
“Yok ise kalb-i muhatabda eğer meyl-i tamam Şaşırırsın eğer olsan da belagatta imam” Emrî Para ve Değer... “Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı Türkçe Sözlük'te para, "Değer aracı ve değer ölçüsü .....
Sayı: 203, Sayfa: 043
"Şifreler Anlamsız" - Prof. Dr. Ömer Çelik
Altınoluk: Geçtiğimiz aylarda Ömer Çelakıl tarafından kaleme alınan “Kur’an-ı Kerim’in Şifresi” isimli kitap kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu. Kitabı inceleme şansınız oldu mu? Doç. Dr. Ömer ÇELİK: Efendim, bendeniz bu kitabı ilk çıktığı günlerde oku.....
Sayı: 203, Sayfa: 044
Tuna Nehri Akmam Diyor... - Mehmet Niyazi Özdemir
Aralık ayının onu gelince, nemli bakışlarımda Gazi Osman Paşa kaplan gibi duruşuyla canlanır. Fakirliğe, güçsüzlüğe çekilmiş bir kılıç sanki. Tokat'da doğan memleketimizin bu yürekli evlâdını fâtihalarla anmamak mümkün mü? 31 Mart 1877'de İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya ve İtalya arasında Londra protokolü imzalandı. Buna g.....
Sayı: 203, Sayfa: 046
Kitap - Ali Büyükçapar
Hak Âşık’ı Ahmed Kuddûsi Kendilerini okutan kitaplar olur, bir gün bakarsınız ki masanızda, sonra elinizde ve yüreğinizde. Kitap böyle olursa okuma zorluklarından söz etmemiz yersiz olur. Gün ışığı nasıl ihtiyaçsa bu kitaplar da karanlık dünyamızı aydınlatır ve mutluluğa kapı aralar. İslam Tarihi yazarı merhum .....
Sayı: 203, Sayfa: 048
Yeni Kitaplar - Halil İbrahim Kurucan
Hadis-i Şeriflerden Buketler Emek mahsulü ve orijinal bir çalışma olan Hadisi-i Şeriflerden Buketler isimli eser Muhterem Nuri BAŞ Hocaefendi tarafından hazırlanmış. Manzum bir 10 kere 40 Hadis çalışması. Nuri Baş Hocaefendi, muhtelif kaynaklardan derlediği 400 hadis-i şerif, sahip olduğu gönül dünyası, san.....
Sayı: 203, Sayfa: 049
Vakıf İnfak Hizmet - Cafer Durmuş
Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden, sevgi ve merhamete susayan insanlığın yüreğine su serpecek bir kitap; VAKIF İNFAK HİZMET adını taşıyor; Osmanlıya hayranlık derecesinde bir sevgi, aşk kıvamında bir bağlılıktan neş'et eden bir düşünce ürünü. Bu kitapta, Osmanlı'nın hizmette açtığı hayırlı çığırı, ye.....
Sayı: 203, Sayfa: 050
Etkili İletişim Nedir? - Turgay Şirin
Kör adam, güneşli ve güzel bir bahar gününde, parkta her zamanki yerinde, dileniyordu. Üzerinde eski elbiseleriyle insanlardan yardım istiyor, yerdeki şapkasının dolmasını ümit ediyordu. Fakat ne kadar beklediyse de, parkın büyüleyiciliğine ve havanın güzelliğine kendini kaptıran insanlar, onu farketmiyorlardı bile. Dilenc.....
Sayı: 203, Sayfa: 051
Fiil Çokluğundan Fail Birliğine - Ümit Şimşek
Uzaylı Cem, dünyanın kanunlarını birer birer not ettirdikçe, Dünyalı Cem, içinde yaşadığı âlemin göründüğü kadar basit bir dünya olmadığını, daha da bilinçli bir şekilde fark ediyordu. Henüz soluduğu havaya, içtiği suya sıra gelmemişti; ama bu gidiş, hayatının her ânını ve her nefesini içine alacak bir incelemenin çok uzaklarda olmadığını göster.....
Sayı: 203, Sayfa: 052
Ebussuud Efendi - Araştırmacı Can Alpgüvenç
Osmanlı’nın en parlak devrinde devlete otuz yıl aralıksız hizmet veren ünlü şeyhülislam “Henüz medrese talebesi iken bir gece rüyamda Zeyrek Camii’ne girdim. Cami halkla dopdoluydu. Kendi kendime ‘ bu topluluk ne acaba? ‘diye sordum.’  Resulü Ekrem (sav) Efendi’mizin Divan-ı Saa.....
Sayı: 203, Sayfa: 054
Çocuklarım İçimde Bir Acı - Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
Altınoluk: İsterseniz efendim, bütün bu anlattıklarınızın ışığında bir geriye dönüş yapsak. Çocukluğunuzu da içine alan bir Doğan Cüceloğlu profili ortaya çıkarsak. Kişisel gelişimle ilgileniyorsunuz. Çalışmalar yaptığınız alanların da penceresinden bakarak, kendi çocukluğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? .....
Sayı: 203, Sayfa: 056
Bir İnsan Yetiştirmek - Dr. Zehra Öztürk
Bir zamanlar Bayezıt'te İstanbul Üniversitesi'nin karşısında Beyaz Saray Kitapçıları vardı. Devamlı gittiğim bir yerdi. Der Saadet Kitabevi uğramadan edemediğim kitapçılardan bir tanesiydi. Genellikle Arapça kitaplar satardı; hatta orada Latin harfli kitaplar bulunmazdı bile. Bir gün yine oradaydım. Bir genç adam geldi. Tefsir ve fıkıh ile ilgil.....
Sayı: 203, Sayfa: 060
Gönül Huzuru, Sevgi ve Rahmet - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Aile, birbirine arzulu yapıda yaratılan kadın ve erkeği, meşru ölçüler içerisinde soylu bir şekilde birleştiren, gönlü huzura, bedeni ise sükûna kavuşturan biricik kurumdur. Aile, sevginin, saygının, sorumluluğun, dayanışmanın, fedakârlığın sergilendiği bereketli bir alandır. Bundan dolayı dinimizde evlilik, şu âyette görüldüğü gibi, Allah’.....
Sayı: 203, Sayfa: 061
Anadolu'ya - Mehmet Ali Kalkan
Toprak ile akt’olanda, Tohumlar ağaca döner. Hal ehline vakt’olanda, Hedefler kısaca döner. Beklenirken kutlu doğum, Birliğe varmalı çoğum, Söz odur ki dokuz boğum, Dil üstünde hece döner. Olan yaşanır zamanda, Etraf görünmez dumanda, .....
Sayı: 203, Sayfa: 062