Kişisel Gelişim ve Tasavvuf
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu,   Altınoluk dergisi, insan kişiliğinin yaratılış misyonu istikametinde bir iç yüceliş seyri yaşamasını önemsiyor. Onun için bu alanda bir terbiye okulu demek olan tasavvufu önemsiyor. Bu, Kur'an dilince "En güzel yaratılış" kıvamını bulma cehdidir. 17 yıllık yayın muhtevamız, bu duyarlılığı yan.....
Sayı: 202, Sayfa: 001
3 Kasım'da Türkiye'de Ne Oldu? - Ahmet Taşgetiren
Altınoluk'un Nisan - 2000 tarihli 170'inci sayısında "Din - Toplum - Politika: Toplumsal Barış İçin Nasıl Bir İlişki Düzeni" başlığını taşıyan bir kapak yapmışız. 28 Şubat sonrası bir gündem bu. "İslam eksenli" diye tanımlaya geldiğimiz Refah Partisi'nin büyük ortak, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'.....
Sayı: 202, Sayfa: 003
Yöneticilerin Dikkatine - Ali Rıza Temel
Arabın dâhilerinden Ahnef b. Kays bir gün ileri gelen birkaç kişiyle Hz. Ömer'i ziyarete gitmişti.  Onu, eteklerini beline iliştirmiş olarak sağa sola koşarken gördüler. Hz. Ömer, Ahnefi görünce: "Gel kovalamaya katıl, devlete ait bir deve kaçtı. Bu malda kaç kişinin hakkı olduğunu biliyorsun" diye çağırdı. Birisi Ömer'.....
Sayı: 202, Sayfa: 006
Sır "Can"ın Keşfinde - Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
Altınoluk: Son 8-10 yıldır toplumda kişisel gelişim alanına özel bir ilgi var. Toplumda ne eksik ki, böyle bir ilgi yoğunluğu oluştu? Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu: Benim bakış tarzım şu; biz oldukça yapılanmış, homojen bir kültür ve dünya görüşü içinde yetiştik. Kiminle evleneceğine annen-baban kara.....
Sayı: 202, Sayfa: 008
Kişisel Gelişim ve Tasavvuf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kişisel gelişim son zamanlarda öne çıkan; adından sıkça söz edilen bir eğitim yöntemi. Psikolojinin insanı tanımak için ortaya koyduğu kuralların kişiselleştirilmesi diye de tanımlayabiliriz bunu. “Kişisel gelişimin tasavvufla ne ilgisi var ?” diye düşünülebilir. Her şeyden önce psikoloji denilen ruh bilimi, eskilerin “.....
Sayı: 202, Sayfa: 013
"On Yarım Adam" Kaç "Tam Adam" Eder? - Dr. Adem Ergül
İnsan, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle “annesinden doğduğu gün hiçbir gerçek bilgiye sahip değildir.”(En-Nahl 16/78) Ancak, bilgi ve becerilerini geliştirebilme kabiliyeti ona lutfedilmiştir. İnsanın maddi yapısı bir damla sudan serpilip gelişerek mükemmel bir kıvama ulaşma istidadı taşıdığı gibi metafizik boyutu da aynı şekilde gelişme.....
Sayı: 202, Sayfa: 016
EHAD: İhlâs Yolculuğunun İlk Durağı - Dr. Senai Demirci
Kur’ân’ın sureleri içinde İhlas Suresi’nin yeri bir başkadır. İhlas Suresi’nin ayetleri, tek sıra dizilmiş inci taneleri gibi durur Kur’ân’ın göğsünde. En azından adıyla bir ayrıcalığı vardır İhlas Suresi’nin. İhlas Suresi’nin içinde “ihlas” kelimesi yoktur; surenin bütünü “İhlas&.....
Sayı: 202, Sayfa: 017
Kâfirûn Suresi’nin Işığı - Cafer Durmuş
Küfrün zulümâtına, zulmün karanlıklarına bulanmış bir dünyayı aydınlatmak için yola çıktığı gün Peygamberimiz tek başınaydı. Yirmi üç yıl boyunca tevhid inancının inşâsına çalıştı. Allah'a imanın gereğini ve O'na kulluğun nasıl yapılacağını öğretti insanlara; kıyamete kadar yürünecek doğru yolu gösterdi. Sevgi, merhamet ve müsamaha ile gönülleri.....
Sayı: 202, Sayfa: 019
Dünyanın Kanunları - Ümit Şimşek
Cem, içindeki uzaylı ile yaptığı kısa sohbetten büyük bir keşifle ayrılmıştı. Masasının başında oturmuş, günlük işine intibak etmeye hazırlanırken, bir yandan da, üst üste yaşadığı keşifleri zihninde toparlamaya çalışıyordu. Gözlemler, keşifler, tespitler ard arda gelmeye başlamıştı; bunları bir kenara not edip iyice benliğine yerleştirmesi, tek.....
Sayı: 202, Sayfa: 021
Ufuklar Ötesinin Çağrısı - İdris Arpat
“Medenî dünya uçsuz bucaksız bir hastahâne koğuşu. Ortalığı yürekler parçalayan iniltiler dolduruyor. Hummalı bir çırpınış ve karanlık bir teslimiyet. İşi oluruna bırakan ümitsiz bir neşe. Herkeste bir bakış, bir gömülüş, bir yokoluş duygusu.” “..Bütün güneş, bütün yıldızlar sönüyor. Ve can çekişen tabîatın.....
Sayı: 202, Sayfa: 023
Cenâb-ı Muhammed Mustafa (s.a.v.) - Mustafa Necati Bursalı
Binlerce Selâm olsun, Muhammed Mustafa’ya. Ey gönül, sevgiler sun, Muhammed Mustafa’ya!.. Bülbüller salât okur, Yer, gök, kâinat okur, Nice âşık Na’t okur, Muhammed Mustafa’ya!.. Aşk ne güzel, ne hoştu, Âlemde her şey coştu, .....
Sayı: 202, Sayfa: 025
Mü’min Feraseti - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Kutlu Ramazan günlerinin hem gönül dünyamızda hem de günlük yaşantımızda yoğunlaştırdığı bir vakıa, bir gerçek var: Vahyi herşeyin başına koyan bir düşünce ve vahyin önderliğinde bir günlük yaşayış..Yani bir bilinç ve uygulama. Bir başka ifade ile bir feraset ve basiret.. Ramazan ayı ve oruç ibâdeti dolayısıyla topluca ve toplumca daha.....
Sayı: 202, Sayfa: 026
Allah “Onu Sev” Dedi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kur'ân-ı Kerîm bize iki sevgili gösterir: Biri Rabbimiz, diğeri Peygamber Efendimiz. Sonra da bu iki sevgiliyi “her şeyden çok” sevmemizi ister. “Acaba bu “her şey”in içine neler girer? Yüce kitabımız bize bunları da birer birer sayar, Allah’ı ve Resûlünü şu varlıklardan daha çok sev.....
Sayı: 202, Sayfa: 028
Allah'tan Hakkıyla Korkmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki : "Onlar­da hem büyük bir günâh, hem de insanlar için fâideler vardır. Günâhları ise fâidelerinden daha büyükdür."» (Bakara Sûresi: 29) Bir gün Cibril -aleyhisselâm- Nebiyy-i Ekrem -sallal-lahu aleyhi ve sellem-'e gelerek: .....
Sayı: 202, Sayfa: 030
İstikamet, Sevgi ve Şefkat Yolu - Sâdık Dânâ
Al­la­hü teâlâ ve te­kad­des haz­ret­le­ri in­sa­nı en gü­zel tak­vim üze­re ya­rat­mış, onun için in­sa­na âlem- i asg­âr de­nil­miş. İn­san cismânî ve ruhânî ola­rak bü­tün mevcûdâtın hülâsasıdır ve bu kâinat manzûme­si­nin için­de se­de­fin ih­ti­va et­ti­ği ne­fis bir in­ci me­sa­be­sin­de­dir. Ve Cenâb-ı Hakk haz­ret­le­ri bü­tün mükevvenât.....
Sayı: 202, Sayfa: 031
İctimâî Münâsebetlerde Borç ve Borçlanma - Osman Nûri Topbaş
Hangi güzel amel olursa olsun, onun gerçek ve asıl güzelliği, tatbikatındaki mükemmellik, olgunluk ve ihlâs neticesinde tezâhür eder. Bunun içindir ki âyet-i kerîmede: “...Her türlü davranışlarınızı en güzel şekilde yapınız! Hiç şüphesiz Allâh Teâlâ muhsinleri sever.” (el-Bakara, 195) buyurulmuştur. Dolay.....
Sayı: 202, Sayfa: 032
Örnekler Örneği - Dr. Faruk Kanger
Eğitimde Örnek Alma Aynileşme - III Eğiten ile eğitilen ya da örnek olan ile örnek alanın iletişiminde örnek olanda bulunması gereken başlıca nitelikleri şöyle sıralayabiliriz. 1- İnanılır ve güvenilir olmalıdır: İnanılır ve güvenilir olması için kişinin bilgili, saygın bir kişiliğe sahip, sevilen ve çekici gibi özell.....
Sayı: 202, Sayfa: 037
12 Havariye Tuzak... - Şefik Can
Hazret-i Mevlânâ’dan: Yahudi Padişahın Hikâyesi Yahudiler arasında, Îsâ düşmanı ve hıristiyanları öldüren zâlim bir hü­kümdar vardı. Halbuki peygamberlik zamanı ve nöbeti Hz. Îsâ’ya gelmişti. Mûsâ devri geçmişti. Öyle olmakla beraber o Mûsâ’nın, Mûsâ da onun rûhu gibi idi. O şaşkın pâdişah, Mûsâ ile Îsâ’.....
Sayı: 202, Sayfa: 040
Ölüm ve Hayat - Çağrı Çağlayan
“Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat” Lâedrî “Kanserli hastalarla çalıştığım uzun yıllar boyunca kaç tanesinin bu krizi ve tehlikeyi değişim için bir fırsat olarak kullandığını görmek beni çok şaşırtmıştı. "Kişisel gelişim.....
Sayı: 202, Sayfa: 043
Günümüz Tasavvuf Hareketleri - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mustafa Kara’nın Kaleminden Titiz Bir Çalışma Son birkaç yıla kıyasla, yağışlı bir sene geçirdik. Sağnak sağnak rahmet yağdı. Bu sayede inşaallah bereketli bir dönem yaşarız. Bereketin habercisi olan bir kitap tanıtacağız bu yazıda. Velûd müellif Mustafa Kara’nın, bana göre alanında muhalled eser.....
Sayı: 202, Sayfa: 044
Bu Toprakları Vatan Yapan Savaş - Mehmet Niyazi Özdemir
Hıristiyanların doğuda Türklere karşı kalesi sayılan Bizans, Malazgirt Savaşı’ndan sonra bir daha belini doğrultamadı, Batı aleminin güvenliğinin sağlanmasını Haçlı seferlerine bırakmak zorunda kaldı. Her geçen gün artan Türk tehlikesine karşı ülkesini koruyamayacağını anlayan İmparatoriçe Odakya, kendisine teşkilatçı, yiğit, bilgili bir a.....
Sayı: 202, Sayfa: 046
İletişim Kazası ve Kazadan Korunma Yolları - Fahri Sarrafoğlu
İletişim; Düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. Başka bir tanıma göre; bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğan Cüceloğlu ise; İletişim “iki birim arasında bir biriyle ilişkili mesaj alışverişidir” şeklinde açıklamıştır. Birbiriyle ilişkilerde zaman z.....
Sayı: 202, Sayfa: 049
Palermo'da Şarkiyatçılar Kongresi - Prof. Dr. Süleyman Derin
Palermo, Sicilya adasının kuzey batı sahilinde ve adanın başkenti konumumda büyük bir şehir. Eylül ayı sonunda Avrupalı müsteşriklerin düzenlediği bir kongrede tebliğ sunmak üzere bu güzel şehirde birbirinden güzel beş gün geçirdim. Bu yazımda sizlere hem Palermo şehrinin İslam tarihindeki yeri hem de müsteşriklerin (doğu bilimcilerinin) çalışma.....
Sayı: 202, Sayfa: 050
Kıbrıs'ta Çözüme Doğru mu? - Beytullah Demircioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin 3 Kasım seçimlerinden galibiyetle çıkmasının ardından Türkiye gündemini ağırlıklı olarak dış politika konuları meşgul ediyor. Gerek AB ile bütünleşme süreci gerekse Kıbrıs konusu geçen ayın en çok konuşulan konularıydı. Özellikle BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Kopenhag zirvesi.....
Sayı: 202, Sayfa: 054
AB'nin Lider Ülkesi ve En Büyük Gücü Olan Almanya'yı Neler Bekliyor? - Serdar H. Yıldırım
İnsanımızın çoğunun kıskançlıkla karışık bir hayranlık beslediği Avrupa’nın devi Almanya, kendi uzmanlarının ifadeleriyle son 50 senenin en bunalımlı dönemini yaşıyor. Çok boyutlu ağır bir ekonomik kriz şeklinde kendini gösteren bunalımın kökleri aslında çok daha derinlerde bulunuyor. Bu sebeple Almanya’nın yakın gelecekte büyük sosy.....
Sayı: 202, Sayfa: 056
Mum Dibine Işık Vermeli!* - Meltem Erdem
“Mum dibine ışık vermez", ya da "Terzi kendi söküğünü dikemez".. Öteden beri her yeri gelip söylenişinde beni derinden sarsan iki atasözü bunlar.. Bilir misiniz? Hep haksız çıkmasını istemişimdir atalarımızın bu hususta.. Ama maalesef onları haklı çıkaran pek çok örnek ve ardından kendiliğinden söyleniveren y.....
Sayı: 202, Sayfa: 058
Paylaşmanın İnanılmaz Gücü - Hatice Yıldız
Hayatın her döneminde insan ilişkilerinin iyi gitmesi çok önemlidir. Ama öyle günler vardır ki insan dost ve akrabalarını daha fazla yanında görmek, yaşadığı duyguları, durumu paylaşmak ister. Çünkü: “Acılar paylaşıla paylaşıla azalır, sevinçler paylaşıla paylaşıla çoğalır.” Paylaşmak, güzel günlerde insanın coşkusunu arttırırken, ac.....
Sayı: 202, Sayfa: 060