Paylaşma Mevsimi
Altınoluk'tan... - Altınoluk
Sonsuz teşekkürlerle söze başlamak istiyoruz. 200'üncü sayımıza gösterdiğiniz alaka, bizlere Altınoluk'a yönelik derin sevginizi bir kere hissetme imkanı verdi. Her birinize şükran doluyuz yürekleriniz var olsun. Aslında bu sevgi, bu yılki kampanyamız başladığından beri bütün coşkunluğu ile hissedilmekteydi. Eylül - Ekim ayları içerisi.....
Sayı: 201, Sayfa: 001
Bu Ay Bizim İçin Çok Önemli... - Ahmet Taşgetiren
1423 Ramazan... Oruç ayı... -Bir ay armağan etmiş Rabbimiz bize... Eğer hakkını verirsek, sonunda bağışlanma armağan etmiş... külli bir arınma... Eksilerden, kirlerden, günahlardan... İşte o ay gönül kapımızı çalıyor ilk hilali ile... Hoş geldin gufran ayı... Bağışlanma iklimi hoş geldin... -Bu ay bizim için çok önemli. Yorg.....
Sayı: 201, Sayfa: 003
Paylaşma Erdemi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Yeni başlamış kabul edebileceğimiz 2002-2003 eğitim- öğretim yılı, kendisini iyice  hissettiren kış mevsimi ve içinde bulunduğumuz dinî açıdan duygu, ibadet, ilgi, şefkat ve iyilik yoğun kasım/ramazan günleri paylaşım erdeminin yaygınlaştığı günlerdir. Bu sebeple “en mükemmel hayat örneği” Peygamber Efendimiz’in konuya .....
Sayı: 201, Sayfa: 006
Canda Kanarken Bir Gül - Emel Okyar
Canda kanarken bir gül Güle dönüşür hayat Bin yıldır hayran bülbül Vakit bir kutlu saat Bir bulut dağa değer Bülbül gülden kaçınca Eğilmez başlar eğer Gül yüzünü açınca Bakır dağlar nakışlı Elde sabır keskisi Sandıkta nar çatlatır Bir g.....
Sayı: 201, Sayfa: 009
Edep Çizgisi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Varılan her makamda yazılmış EDEB YÂ HÛ Edebi muhafaza devlettir, dervişliğin şartı bu. Edeb, zâhir ve bâtın terbiyesi, kişinin kendini bilmesi, haddi tecâvüz etmemesidir. Bu itibarla da tasavvufun ve dervişliğin esasıdır. Nefs terbiye edilince akıl onun üzerinde egemen olur, bu sayede nefsin zâhiri ve bâtini .....
Sayı: 201, Sayfa: 010
Ümmeti Gölgeleyen Rahmet Bulutu - Cafer Durmuş
Orucun farziyetini bildiren âyet-i kerîmede; "Ey iman edenler! oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (günahlardan) korunasınız diye size de farz kılındı." (Bakara 2/183) buyrulmakta ve sanki günah kirlerinden arınmanın anahtarı-şifresi verilmekte. Bu yazıda ramazan coşkusuyla üs.....
Sayı: 201, Sayfa: 014
Rahmet Rüzgarları Gibi... - Dr. Murat Kaya
Allâh Teâlâ’nın âlemlere rahmet olarak gönderdiği Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- insanların en cömerdi idi. İslâm için kendisinden ne istenirse onu mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına gelen bir adama iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü vermişti. Adam kabilesine dönünce: - Ey milletim! (Koşun) Müslüman olun......
Sayı: 201, Sayfa: 016
Gönlümüzde Tek / Birsin - Bestami Yazgan
Bülbüller şakır Sana, Dillerde zikir Sana, Ve sonsuz şükür Sana, ‘Birsin Allah’ım, birsin!’ Gönlümüzde tek/birsin! Resûl’ün hürmetine, Erelim rahmetine, Kulların cennetine, Girsin Allah’ım, girsin, Gönlümüzde tek/birsin! .....
Sayı: 201, Sayfa: 017
Tevbe İstiğfar - Osman Ersan
Tevbe; dönmek, işlenen günahtan vazgeçmek demektir. Daha açık bir ifadeyle; yapılan bir günahı, suç olduğunu bilerek ve onu yaptığından dolayı pişmanlık duyarak terketmektir. Kur’ân-ı Kerîm, bütün mü’minlerin tevbe etmelerini emretmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Hepiniz Allah’a tevbe edin ey mü&.....
Sayı: 201, Sayfa: 018
İçimdeki Gurbet - Cafer Bekiroğlu
Genleşip büyüseydim: Bir sevgi denizini içime Aşkı yüreğime Sığdırabilseydim Kaf Dağı'nı. Tılsımlı kelimelerle haykırsaydım Gurbetin yok olası yüzüne; Uzayan bekleyişleri Bir sevgi ışısaydı bana Yıldızlar gibi gökyüzünde Efsunlu bir aşk Gölgelesey.....
Sayı: 201, Sayfa: 021
Yollar Sonsuza Gider - İdris Arpat
Yolculuğumuz “Kâlu-belâ”dan mı, daha ötesinden mi başlıyor, pek net bilgimiz yok. Fakat uzun yolların yolcusu olduğumuz, dünyada bir misâfir olarak bulunduğumuz açık. Misâfir olduğumuzu kabullenince, pek çok netice kendiliğinden doğuyor: Bu yolculuğa kendi irâdemizle çıkmış değiliz. Yaratıcı Yüce Kudret bizi bu yo.....
Sayı: 201, Sayfa: 024
Tevhid Aynasında Bir Fiil - Ümit Şimşek
Ayakkabısını boyatırken gelen ilham, Cem’in akşamdan bu yana geçirdiği ikinci büyük değişimdi. Şeytanla tartışmanın tetiklediği ilk değişimden sonra Cem, dünyaya henüz ayak basmış bir uzaylı gözlüğüne sahip olmuştu. Sık sık, hattâ saat başı bu gözlüğünü takarak dünyaya yeni bir gözle bakıyordu. Bu role pek çabuk ısınmıştı Cem. Uzaylı Cem, .....
Sayı: 201, Sayfa: 026
İki Keşif, İki Hadis - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Size yine güzel haberler vereceğim. Duygulu gönüllerinizi biraz daha duygulandıracağım. Peygamber Efendimiz’in, Allah Teâlâ’nın bildirdiği ölçüde gaybı bildiğinden elbette şüphemiz yok, ama onun on beş asır önce verdiği bilgilerin bugün gerçekleştiğini görmek gönlümüze derin bir haz veriyor. Mekkeliler, Efe.....
Sayı: 201, Sayfa: 028
İnfak ve Yetimler - M. Sâmi Ramazanoğlu
«Bir de sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Afv etmek. İşte Allah size âyetlerini böylece açıklar. Olur ki dünyâ hususunda da, âhıret hususunda da iyice düşünüp öğüd alasınız." Bir de Sana yetimleri sorarlar. De ki: "Onları ıslâh eylemek, yararlı bir hâle getirmek çok hayırlıdır. Şâyed kendileriyle b.....
Sayı: 201, Sayfa: 030
Allah'a Verilen Karz-ı Hasen (Güzel Borç - İnfak) - Osman Nûri Topbaş
Bu kâinat, kudret eli ile kurulmuş binbir nakışla tezyin edilmiş umûmî, fânî bir ikâmetgâhtır. Bir imtihân âlemi olan şu dünyâda geçireceğimiz günler, ciddiyet ve ince bir şuur, derin bir idrâk ile tefekkür ister. Çünkü bizim için asıl kalıcı olan nîmetler, bâkî ikâmetgâha, yâni sonsuz hayata götürebildiğimiz güzelliklerdir. Kullarının böyle ebe.....
Sayı: 201, Sayfa: 032
Kur'an-ı Düşünerek Okumak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân-ı Kerim’in birçok sûre ve âyetinde, dünyadaki varlıkların ve olayların çoğunda insanlar için alınacak ders ve ibretlerin bulunduğu  belirtilmekte, insanların bunları düşünmeleri gerektiği önemle belirtilmektedir. “Biz bu örnekleri insanlara veriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Allah, .....
Sayı: 201, Sayfa: 037
Hediye... - Kâmil Yeşil
Derler ki, bir adam O’nu rüyasında görmek istiyor, her gece yatmadan önce bu dileğinin gerçekleşmesi için dua ediyormuş. Haftalarca sürmüş bu duası adamın. Ancak bir sonuç alamamış âşık. Acaba duada bir noksanım mı var, diyerek zamanın bilgelerinden birine müracat etmiş. Bilge, adamı dinledikten sonra: “ Bu gece” demiş; .....
Sayı: 201, Sayfa: 039
Okuma Notları - Çağrı Çağlayan
“Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var Ne dergâh-ı Hûda’dan maâda bir ilticamız var” Nef’î  “İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki herşey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belâları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ih.....
Sayı: 201, Sayfa: 041
Nakşibendilik Üzerine Temel Bir Çalışma - Prof. Dr. Necdet Tosun
XII. yüzyılda Orta Asya'nın ilim ve kültür merkezlerinden Buhara civârında doğan Hâcegân tarîkatı, sonraki asırlarda Nakşbendiyye adıyla devam ederek İslâm dünyasının büyük bir bölümünde yayılma imkânı bulmuştur. Bu tasavvuf ekolü diğer tarîkatlara göre bazı farklılıklar arzetmekteydi. Tarîkatların çoğu silsilelerini Hz. Ali'ye bağlarken Hâcegân.....
Sayı: 201, Sayfa: 042
Kendimizi Keşfe Doğru Zehirli Duygular HASED - KISKANÇLIK - Turgay Şirin
Yûsuflar çirkinlerin hasetlerinden, kıskançlıklarından gizlenirler. Güzeller de düşman şerrinden âdetâ ateş içinde yaşarlar. Yusûflar kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyu içindedirler. Çünkü o kardeşler haset yüzünden Yûsuf’’u kurtlara verirler. Haset yüzünden Mısır Yûsuf’unun başına neler geldi? Haset insanların .....
Sayı: 201, Sayfa: 047
Erenler - Dr. Rıfat Araz
Takva adlı bir libâsa büründüm; Aşk odundan, güller derdim erenler... Hikmet buldum masivâdan arındım, Dost yoluna güller serdim erenler...   Her bir zerrem bengisudan süzüldü, Elif elif nakışlandı çizildi. Alın yazım, ta ezelden yazıldı; Ta elest’te ikrâr verdim erenler......
Sayı: 201, Sayfa: 048
Cengaverin Doğuşu - Mehmet Niyazi Özdemir
Macar Kralı II. Layoş (Lajos) Şah İsmail’in oğlu şah Tahmasb’la Osmanlı’ya karşı gizli bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Layoş Osmanlı’ya tabi olan Eflâk ve Boğdan üzerinde hak iddia ediyordu. Osmanlı’nın bir zaaf anını kolladığı aşikâr olan Loyoş’u hizaya getirmek için Macaristan’a sefer düzenlemeye karar v.....
Sayı: 201, Sayfa: 050
Ortadoğu'da Sıcak Yarınlar - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu savaş ortamına doğru hızla sürükleniyor. Ne Irak lideri Saddam Hüseyin’in savaşı bertaraf etmek için attığı adımlar, ne dünyanın dört bir tarafında yapılan savaş karşıtı gösteriler, ne bir kaç ülke dışında neredeyse tüm dünya yöneticilerinin bu savaşa karşı olduğunu açıklaması ne de Amerikalı Hollywood yıldızlarının .....
Sayı: 201, Sayfa: 054
Paylaşmanın İnanılmaz Gücü - Hatice Yıldız
Hayatın her döneminde insan ilişkilerinin iyi gitmesi çok önemlidir. Ama öyle günler vardır ki insan dost ve akrabalarını daha fazla yanında görmek, yaşadığı duyguları durumu paylaşmak ister. Çünkü: “Acılar paylaşıla paylaşıla azalır, sevinçler paylaşıla paylaşıla çoğalır.” Paylaşmak, güzel günlerde insanın coşkusunu arttırırken, acı.....
Sayı: 201, Sayfa: 058
Fazilet Timsali Annelerden Öğütler - Meryem Kaya
Bir toplumun, annelerin mânevî hâllerine göre şekillendiği mâlumdur. Maîşet temini için çalışan bir bey, hanımının verdiği destek ve moralle kazancını temin edebilir, yine ilim tahsîline giden bir evlat da annesinin uyarı ve yardımları ile başarılı olabilir. Günün getirdiği yorgunluklarla eve döndüklerinde ise kendilerini karşıla.....
Sayı: 201, Sayfa: 060
Hazret-i Enes (r.a.)'ın Annesi ÜMMÜ SÜLEYM -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Ümmü Süleym radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin süt halası... Meşhur sahâbî Enes’in annesi... Mehri İslâm olan, evliliği iman kurtaran bir iman eri.. Kocası Ebû Talhâ’nın oruçlu iken üzülmemesi için iftarını bitirinceye kadar çocuğunun öldüğünü gizleyen, sabır ve metanet sâhibi kadere teslim olmuş cenne.....
Sayı: 201, Sayfa: 062