Hizmet İnsanı Olabilmek...
Altınoluk'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, İşte 200'üncü sayı... 100 ay önce paylaşmıştık böyle bir mektubu sizlerle... Rabbimiz dilerse daha nice 100 aylarda buluşuruz inşaallah. Türkiye'de dergilerin yorulmasına sık rastlanır. Yorulmasına, hatta nefeslerin tükenmesine... Üç ay, beş ay, üç yıl beş yıl, derken bakarsınız ki, sayıların takvim.....
Sayı: 200, Sayfa: 001
Yorulmak - Yorulmamak - Ahmet Taşgetiren
Yorulmak... Zaman zaman her insanın içini yoklayan bir risk dalgası... Günümüz Müslümanı da yüreğini yorulma hissi etrafında sorgulama noktasında bulunuyor. Hizmet insanının yorulması üzerinde durmak istiyorum bu yazıda. Ama önce yorulma üzerine bazı tesbitler yapmak gerekiyor. -Metaller bile yoruluyor meselâ.. Hatta metal yorgunluğu .....
Sayı: 200, Sayfa: 003
Hizmet ve Himmet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hizmet insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan çalışmalardır. Ancak hizmet, Hakk’ın kullarına yine O’nun rızâsını gözeterek yapılır. Hizmetin temelinde önce Rabbın rızâsı, sonra insanlara duyulan şefkat, merhamet ve sevgi vardır. Bu yüzden hadis-i şeriflerde: “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kavmin efe.....
Sayı: 200, Sayfa: 006
Niçin Yere Çakılıp Kaldınız!... - Prof. Dr. Ömer Çelik
Hayâtın en mühim gayelerinden biri, hem fert hem de toplum planında Allâh Teâlâ’nın râzı olacağı istikâmette hâl ve hareketler sergilemektir. Bunu başarabilmek için dâimî bir mücâdele ve gayret içinde bulunmak zarûrîdir. Bu alandaki en ufak bir gevşeklik ve za’fiyet, ferdin ve toplumun bünyesinde tedâvisi güç yaralar açabilir. Bu bak.....
Sayı: 200, Sayfa: 010
İman Gülü - Dr. Rıfat Araz
Gönül bahçesinde bir gül açılmış, Yayılmış kokusu, hikmeti söyler. Yedi kat göklere nûru saçılmış, Yağar dört bir yana, rahmeti söyler. Takvayla bezenmiş her bir yaprağı, Kudret çeşmesinden kanmış dudağı, Beni bir sonsuza çeker ocağı, Okşar can evimi, gayreti söyler. .....
Sayı: 200, Sayfa: 012
Eğitimde Örnek Alma ve Örnek Olma - Dr. Faruk Kanger
Sade bir ifade ile eğitimi;  bireyin veya çocuğun yaşadığı aile,  okul ve toplum çevreleri içinde;1 davranış,  duygu ve zihin boyutlarıyla sosyo-psikolojik bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. Öğrenme çevresi içindeki diğer insanlarla sürekli iletişim halinde olan insan,  bir etkileşim sürecini de yaşamaktadır.2 Farklı ki.....
Sayı: 200, Sayfa: 013
Mirac ve Berat - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rahmetin sağnak sağnak yağdığı bir manevi iklimdeyiz. Üçayların başladığını müjdeleyen Regâib Kandilini geçtiğimiz günlerde idrak ettik. Bu ay önümüzde iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan ilki Recep ayının 27. gecesine müsadif olan Mi’rac Kandili, diğeri de Şaban-ı Şerif’in 15. gecesi yaşanacak olan Berat Kandili. Bu gece.....
Sayı: 200, Sayfa: 015
Dünyaya Nereden Bakıyoruz? - Cafer Durmuş
Zümer Sûresi'nde "Onlar geceleri az uyuyanlardı. Seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi." (51/16-17) mealindeki âyetleri okurken insanın içi içine sığmıyor. Bu âyetleri, öncesi ve sonrası ile beraber tilavet edince yüreğinizde bir sıcaklık, yüzünüzde bir ışıltı belirdiğini hissediyorsunuz. Çünkü burada sayılan vasıfları ihraz ed.....
Sayı: 200, Sayfa: 016
Süruru'n-Nebi (s.a.) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hüznün en anlamlısını olduğu kadar sevincin en soylusunu da hiç kuşkusuz ancak “âlemlere rahmet olarak” gönderilmiş “en güzel hayat örneği”nde bulabiliriz. Onun hayatında, hayatın tadını ve anlamını yakalayabiliriz. Sorumluluğu büyük olanların hüznü ve neşesi sorumluluğu ile uyumlu bir çizgide se.....
Sayı: 200, Sayfa: 018
Yolda Yatılmaz Yürünür - İdris Arpat
“İnsan biri Cennet’e biri Cehennem’e dökülen iki ırmağın müşterek ismidir.” Ölümlü dünyâda hepimiz Cenâb-ı Hakk’ın misâfirleriyiz. Bu, apaçık bir gerçektir. “Gelen geçiyor, konan göçüyor. Ömrü oldukça yiyip içiyor.” Peygamber Efendimiz (s.a.) bu durumu şöyle ifâde buyuruyor: “Ben bu d.....
Sayı: 200, Sayfa: 022
Bunlar Bizim Yavrularımız - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
“Gül kokulu sevgili Peygamberim” diye başlayan mektuplarıyla gönüllerindeki derin muhabbeti terennüm eden, dillerindeki hadîs-i şerîflerle bülbüller gibi şakıyan körpecik yavruları görünce, göğsüm kabardı, gönlüm ümitle doldu. Bu pırıl pırıl yavrular ilkokula daha yeni başlamış veya beşinci sınıfı henüz bitirmişlerdi. Onlara iftiharl.....
Sayı: 200, Sayfa: 024
Hüküm Gecesi Uyumamalı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Mübarek Şaban’ı şerif geldi. Bu ayın nısfı “Berat gecesi” çok faziletli, pek mübarek ve mühim bir gecedir. Onun için bu gece hiç uyumamak lazımdır. Çünkü bu gece “Tefrik gecesi”dir. “Tefrik gecesi” demek; kimin saîd kimin şakî olacağının, kimin gelecek Berat gecesine.....
Sayı: 200, Sayfa: 026
Çağırırım Mevlam Seni - Mustafa Necati Bursalı
Kışta, baharda ve yazda, Çağırırım Mevlâm Seni. Her gün beş vakit namazda, Çağırırım Mevlâm Seni. Kâh gül, kâh hilâl olurum, Kâh çölde Bilâl  olurum, Yunus’a misâl olurum, Çağırırım Mevlâm Seni. Akıl almaz şânın nice, İsmin dilimde bir hece, .....
Sayı: 200, Sayfa: 030
Allah Rızası İçin Hizmet - Sâdık Dânâ
Her şeyde bilgi ve irfan sahibi olmak icab ettiği gibi gâfilâne ve sağlam niyetle yapılamayan hizmetlerden de lâyıkı vechile kemalli bir netice alınamaz. Allah Teâlâ buyuruyor: - Hizmetde fark gözetmekden sakın, zira fark gözetenler göçüp gitmişlerdir. Maksûdum fevt olmasın, muradım hâsıl olsun istersen, fark göze.....
Sayı: 200, Sayfa: 031
Hizmette Edeb ve Ölçüler - II "Benlik" Hizmet Yolunun Kanseridir - Osman Nûri Topbaş
“Biz bu yol­da­ki me­sâ­fe­le­ri, sâ­de­ce ta­sav­vuf ki­tap­la­rı­nı oku­ya­rak de­ğil, oku­duk­la­rı­mı­zı im­kân nis­pe­tin­de tat­bik et­mek­le ve hal­ka hiz­met­le kat et­tik. Her­ke­si bir yol­dan gö­tü­rür­ler, bi­zi hiz­met yo­lun­dan gö­tür­dü­ler.” Ubeydullâh Ahrar Hz. Heçen ayki yazımızda da belirttiğim.....
Sayı: 200, Sayfa: 032
Ben Çilemden Öğrendim Herşeyi - Seher Aydın
Dertler, sıkıntılar, ızdıraplar. Hayatın acı gerçekleridir. Söylerken bile insanın içini karartan, ruhunu sıkan cümlecikler. Bir, iki harften oluşan ama anlatıla anlatıla bitmeyen nesneler. Eskiler ne güzel söylemiş: “Halının tozu, dertlinin sözü bitmez” diye. Bitmez dostlar gerçektende bitmez. Dünya bitesiye kadar dertlerde bitmeyec.....
Sayı: 200, Sayfa: 037
Okuma Notları - Çağrı Çağlayan
“Çokdur eğerçi derdü belâsı mahabbetin Amma ne çâre elde değil ihtiyârımız” (Her ne kadar muhabbetin derdi ve belası çoksa da, ihtiyarımız başkasını seçme gücümüz yok). Ruhi Bağdâdî Hayatın Hikmeti “Masal çocuğun kulağına hayatın hikmetini fısıl.....
Sayı: 200, Sayfa: 039
Alemlere Yolculuk - Ümit Şimşek
Vapur iskeleye yanaşırken, Cem’in telefonu saat başını haber veriyordu. Fakat yeni bir uyarıya ihtiyacı yoktu Cem’in. O zaten dünyaya “henüz” gelmişti. Kalabalığın gerilerinde kalarak, onları uzaylı gözüyle uzun uzun inceledi. İnceledikçe kalabalık kayboldu, onun yerine âlemler geldi. Tıpkı kendi âlemi gibi, geçmişi ve ge.....
Sayı: 200, Sayfa: 040
İyi Eğitimin Temeli Yüksek Bir Dil! - Serdar H. Yıldırım
“Siz ne kadar bilirseniz bilin, söyledikleriniz muhatabınızın anladığı kadardır!” diyor Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî hazretleri... Ne veciz bir ifade! Demek ki bilmek yetmiyor, bu bilgiyi aktarabilmek için kudretli bir dil gerekiyor. Üstelik böyle kudretli bir dile “öğreten” kadar “öğrenen”in de hâkim olm.....
Sayı: 200, Sayfa: 042
Bavulundan Kefeni Çıktı - Mehmet Niyazi Özdemir
Seyitlerin önündeki kader savaşını kazanan gönüllülere Edirne’nin yolu açıldı. Akşama doğru Edirne’ye yakın mesafedeki İstanbul Boğazı’na suvariler geldiklerinde ulu Selimiye’nin minarelerini görenlerin bazıları atlarından atlayıp, toprağı öptüler. Kafkas ve Kıyık tabyalarındaki uzun menzilli topların onları tehdit edişin.....
Sayı: 200, Sayfa: 044
Yobazlık!... - Ali Rıza Temel
Rahmetli Peyami Safa’ya göre yobaz herhangi bir fikre ve inanışa körü körüne bağlılığını azgınlık derecesine vardıran ve muarızının düşüncesine hiç bir varlık ve izah şansı tanımayan, tenkid  düşmanı ve müsamahasız kimse demektir. Her düşüncenin, her inanışın, hatta her mesleğin yobazı vardır. Yobazların ortak vasfı şudur: Düşünmez.....
Sayı: 200, Sayfa: 046
"Çadır İçinden Savaş İdare Etmeyüz" - Dr. Murat Kaya
'Merc-i Dâbık Savaşı öncesi Büyük Hünkar Yavuz Sultan Selim'in ordusunun önünde askerleriyle beraber göğüs göğüse çarpışmak için atını ileri doğru mahmuzlaması üzerine, sadrazam Sinan Paşa padişahın ellerine sarılıp: "Şevketlü hünkarım, olmaya ki heyecana gelir kendinizi ateşe atarsınız, yüreğimiz dilhun olur" diye, gitmemesi.....
Sayı: 200, Sayfa: 047
IMF Karşısında Onurlu Duruş - Prof. Raquibuz Zaman
Altınoluk: Şu an Amerika’da akademisyen olarak bulunuyorsunuz. Amerika neden tercih edilir? Neden burası yetenekli insanları celbeder? Prof. Raquibuz Zaman: Amerika gerçekten ilginç bir ülkedir. Tek kıstas başarıdır. Başarılı olduktan sonra neci olduğunuz, nereden geldiğiniz, ne yaptığınız kimseyi ilgilend.....
Sayı: 200, Sayfa: 048
ABD'nin Petrol İçin Olmazsa Olmazı SAVAŞ - Beytullah Demircioğlu
Irak lideri Saddam Hüseyin’in BM’nin silah müfettişlerini şartsız olarak Irak’a dönmesini kabul ettiğini açıklaması buna karşılık ABD ve İngiliz yönetimlerinin bunu 'oyalama' taktiği olarak değerlendirmeleri aslında pek de kimseyi şaşırtmadı. Çünkü ABD ve İngiltere’nin amacının “üzüm yemek değil bağcıyı dövmek”.....
Sayı: 200, Sayfa: 051
Eviniz Kendinizin mi? - Meltem Erdem
“Eviniz kira mı, yoksa kendinizin mi?” İnsanlar birbirleriyle tanıştıktan sonraki safhalarda; bir yerlerde bu soru bir şekilde geçer. Herkesin hayallerinde iyi bir ev sahibi olmak olur genelde. Nitekim Peygamberimiz (s.a.)’in hadîs-i şerifiyle de kişinin geniş bir eve olan ihtiyacı teyid edilmiş bir husustur. Son bir .....
Sayı: 200, Sayfa: 054
İkram Adabı - A. Cüneyd Köksal
Abdülfettah EBU GUDDE'nin "Min Edebi'l-İslam" Risalesinde-V 19. Yaşlı ve fazilet sahibi olanlara misafirlik ve ikram bakımından öncelik verilmeli, başkalarından evvel onlardan başlanmalı, daha sonra onun sağındakinden devam edilmelidir. Böylece Resulullah’ın (s.a.v.) sünnetine uyulmuş olur. Müslim, Huzeyfe b. Yem.....
Sayı: 200, Sayfa: 055
Sevgi, Saygı, Şefkat... - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Birbirinin hakkına, hukukuna, hayat tarzına, kişiliğine, onuruna karşı saygılı olmak, onlara yardımcı olmak; elle, dille ve olumsuz davranışlarla başkalarına zarar vermemek, başkalarının iyiliği için de gayret göstermek hüsn-û muâmele yani insanlara karşı güzel davranmak demektir. Bizlere örnek olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz, sadece insanla.....
Sayı: 200, Sayfa: 056
Hazreti Ali'nin Kızkardeşi Ümmü Hani -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Ümmü Hânî radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhî vesellem efendimizin amca kızı... Hz. Ali (r.a)’ın kızkardeşi... İsmi Mevlid-i Nebevî’nin Mirâc bölmününde devamlı yâd olunan bir bahtiyar... Hânesi, mîrac ışığıyla aydınlanma şerefine eren bir hanımefendi... O Mekke’de doğup büyüdü. Babası Ebû Tâlib, annesi Fâtı.....
Sayı: 200, Sayfa: 058
Fatihde Bir Vakıf İnsan - Nesrin Zerey
Adamın biri marifetini göstermek üzere Bağdad'a,  Abbasî Halifesi Harun Reşid’in huzuruna gelir. Onun izni ile gösteriye başlar. Seyredenlerin şaşkın bakışları arasında, uzaktan 40 tane iğne atıp, bir çuvaldızın gözünden geçirir. Harun Reşid adamın ustalığını ödüllendirmek üzere 40 altın bağışlar, 40 tane de değnek vurulmasını emreder: .....
Sayı: 200, Sayfa: 060