İNSAN AÇIĞI ... Ve Geleceğin İnşası Problemi
Altınoluk'tan - Altınoluk
Üç Aylar Mübarek olsun Aziz okuyucu, 8 Eylül, mü'minlerin farklı bir kalbi derinliğe doğru yol alacakları bir mevsimin başlangıcı... Ramazan Bayramı ile taçlanacak bir mevsim bu... Üç Aylar... Recep, Şaban ve Ramazan... Peygamber (s.a.) duasıyla tebcil edilmiş bir zaman dilimi. "Allahım, Receb ve Şaban'da bize bereketle.....
Sayı: 199, Sayfa: 001
İnsan Açığı Geleceğin İnşası - Ahmet Taşgetiren
Hilafeti zamanında Hazreti Ömer bir gün bir mecliste gündeme şöyle bir soru koyuyor: -Hayatta en çok istediğiniz nedir? Cevaplar geliyor: Kimi bir oda dolusu altını olmasını istiyor, infak etmek için, kimi başka maddi şeyler... Hepsi de sonuçta hayırlı bir şeyi yapmayı amaçlıyor. Meclistekiler mukabil .....
Sayı: 199, Sayfa: 003
Kaht-ı Rical - Mehmet Niyazi Özdemir
Devlet adamı veya yönetici yokluğunu ifade eden "Kaht-ı Riceb" deyimi çok eskidir. Sonradan ünlü olan bu Osmanlı deyimi önceleri Naima'nın "Ben bu makama lâyık değilim nihayet kaht-i rical olmağla beni nasbettiler" cümlesinden de anlaşılacağı üzere tevazuun bir ifadesi idi. Yakın dönemlerde bugün anladığımız.....
Sayı: 199, Sayfa: 007
"Hiç Olmazsa Yüzde Biri Yakalasak" - Prof. Dr. Halil Candan
Altınoluk: Ülkemizde bir yetişmiş insan açığı sorunu bulunduğunu düşünüyor musunuz? Hangi görüntüler sizi bu kanaate götürüyor? Bu insan açığı nasıl ortaya çıkıyor? Hangi göstergeleri var? Prof. Dr. Halil Candan: “Yetişmiş insan” denince teknik açıdan aklımıza önce “ehliyetli meslek erbabı.....
Sayı: 199, Sayfa: 008
Okulda Başarının Anahtarı - Nesrin Zerey
Her yıl olduğu gibi Eylül'ün gelişiyle birlikte öğrenciler, yeni bir heyecanla okullarına koşacaklar. İlk kez okula başlayanlar, mezunların yerini dolduracak. Eğitim ve öğretim sorunları, çocukların başarısızlık ve uyumsuzluk problemleri ailelerin başını ağrıtacak. Kimi zaman, öğrenmeye yetenekli, yeterli zekâya sahip öğrencilerin çalışmalarında.....
Sayı: 199, Sayfa: 010
Vakıf - İnsan - Şuûri Cankut Saylan
“İşte sizler, Allah yolunda sarfetmeye çağrılan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapıyor ama, cimrilik yapan bilsin ki, ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz, sizi ortadan kaldırır; sizin gibi olmayacak bir milleti yerinize getirir.”  Kur’ân-ı Kerîm 47/38 .....
Sayı: 199, Sayfa: 012
Değişim ve Tasavvuf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Daha önce “Tasavvuf ve Değişim” başlığı altında tasavvufun gerçekleştirmeyi hedeflediği değişimi yazmıştık. Bu sayıda toplumdaki değişim konusuna tasavvufun yaklaşımını inceleyeceğiz. Tasavvuf burada değişimi belirleyen (özne) değil, var olan değişime karşı nesnel bir tavır içindedir. Değişimin bu boyutu özellikle teknoloji ve sanayi devr.....
Sayı: 199, Sayfa: 014
Tasavvuf Kültürü Çağımızın İnsanının Hangi İhtiyaçlarını Karşılayabilir - Prof. Dr. Mustafa Kara
İnsanlığın kültür tarihi halim-selim, uysal birçok alim, arif ve sanatkârı tanıdığı gibi muhalif, kafa tutan, heterodoks şahsiyetlere de şahittir. Bu genellemeyi İslâm dünyası için de yapmanın hiçbir mahzuru yoktur. Yaklaşık 1500 yıldır İslâm dünyasının değişik coğrafyalarında farklı mezhep, ekol ve tarikatlara mensup yüzlerce .....
Sayı: 199, Sayfa: 017
Bulgaristan'dan Bir Güzel Haber "Ahmed Davudoğlu Vakfı" - Altınoluk
Bulgaristan Müslümanları arasından bir grup idealist genç 2001 yılının son aylarında “Ahmed Davudoğlu Dostluk ve Kardeşlik Vakfı"nı kurdular. Son dönemin başta gelen İslâm alimlerinden – Bulgaristan’da ve Türkiye’de hayırlı hizmetlerde bulunmuş olan - merhum Ahmed Davudoğlu’nun (1913-1983) adına kurulan .....
Sayı: 199, Sayfa: 019
SU, SAKİ - Dr. Senai Demirci
Fuzulî,  ünlü Su Kasidesi’nin berceste mısrasında, Sevgili’nin dudağına tüm varlığıyla sakilik etme arzusunu ifade eder. “Dest-bûsi arzusuyla ölürsem ger dostlar/Kuze eylen toprağım sunun anınla yare su” “Sevgili’nin elini öpmeden ölürsem eğer, toprağımdan testi eyleyin Sevgili’ye onunla su sunun.” İnsanların suya bir pe.....
Sayı: 199, Sayfa: 020
Tarihten Notlar - Dr. Murat Kaya
Alın teriyle kazandığı serveti insanlığın faydası için harcamada eşsiz örnekler sergileyen ecdadımız sade cami, medrese, mektep, çeşme, köprü vb. vakıflarla kalmamış, bunlarla birlikte hayır yapacak yeni alanlar arayışı içinde olmuşlardır. Bu düşünce ile kurulan vakıflardan biri de mürekkep vakfıdır. Dividine mürekkep koyacak para bul.....
Sayı: 199, Sayfa: 021
Hayatın Fatihası - Ümit Şimşek
O akşam Şeytan geri dönmedi. Sonraki gün de dönmedi. Bir sonraki gün de. Cem de o akşamdan öncesine bir daha dönmedi. Şeytanla giriştiği hararetli tartışma paslarını silkelemiş, zihinsel melekelerini alabildiğine açmıştı. Önceleri pek seyrek olarak başvurduğu bir egzersizi, o akşamdan sonra her saat başı uygulamaya başladı Cem: d.....
Sayı: 199, Sayfa: 022
Hiçbir Şey Küçük Değil - Cafer Durmuş
İslâm'ın güzel yüzü ayrıntılarda gizli, inceliklere riayette saklı. Ve ayrıntı diye nitelenen hiç bir şey küçük değil, hiç bir şey önemsiz değil. Uzun yolculuklar ilk adımla başlamakta, muazzam ateşler, bir kıvılcımdan alev almakta. Evet, sadece bir kıvılcımdan; onunla tutuşmakta büyük yangınlar. Ateşle oyun olmaz denir, doğrudur. Çünk.....
Sayı: 199, Sayfa: 024
Vefanın Neresindeyiz? - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Biz Kâinâtın Efendisi’ne gönül vermişiz. Onun getirdiği dine iman edip yoluna girmişiz. Artık biricik rehberimiz o; izinde gidilecek Efendimiz o. Buyruğuna kulak verir, emrini tutmaya çalışırız; yaptığına özenir, yolundan gitmeye alışırız. Huyunu, ahlâkını öğrenir, onun gibi yaşamaya gayret ederiz. Onu rehber bilen İslâm büyüklerinin yolunda gid.....
Sayı: 199, Sayfa: 026
Sami Efendi (k.s.)'den Bir Mektup... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Bismillahirrahmanirrahim Muhterem üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) hazretleri son devrin büyük Allah dostlarındandır. İslâm’ı tebliğde haliyle, kaliyle çevresine ışık saçmış, örnek insanlar yetiştirerek arkasında iz bırakmış bir melek sîmâ zât ve bir güzel insandır. O büyük Allah dostu, hayatın .....
Sayı: 199, Sayfa: 028
İlmin Faziletleri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allahü Teâlâ Âdem Aleyhi’s-selâm’a esmânın küllîsini talîm etti.» (Bakara 31) Ve hılkat-i Âdem’deki hikmet, ilimle mümtâz olması ile meleklerden efdal olduğunu beyân buyurdu. Hazret-i Âdem’in kalbine ilhâm sûretiyle esmâyı talîm buyurdu. Bu Âyet-i Celîle, ilmin cümle fazîletlerden efdal olduğuna de.....
Sayı: 199, Sayfa: 030
Çocuk Terbiyesi - Sâdık Dânâ
Çocuklar, ana-baba elinde birer emânettir. Çocukların sâf ve temiz kalbleri bir cevherdir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa ne ekilirse onun meyvesi alınır. Tahrim Sûresinde mealen: “Ey iman edenler! Kendinizi, evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşden koruyunuz!”  (Tahrim; 6) buyuruldu. Anne-babanın, evl.....
Sayı: 199, Sayfa: 031
Hizmette Edeb ve Ölçüler -1- - Osman Nûri Topbaş
“Âşıkların hizmetleri de, hizmetlerine karşı aldıkları da, Hak Teâlâ’dır (O’nun rızası, lutfu ve ihsânıdır)...”                                                                     Hazret-i Mevlânâ Hizmet, Cenâb-ı Hakk’ın kullarından taleb ettiği ictimâî bir kulluk vazifesidir. Müminin hayatı, mahlûkâta hizmetle bere.....
Sayı: 199, Sayfa: 032
Allah Rasulü'nün Gece Hayatı - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Zaman kavramı izafi bir kavramdır. Dünyanın güneş karşısında ve yüzelli milyon kilometre uzağında, 24 saatte bir defa dönmesiyle gece ve gündüz meydana gelir. Böylece yeryüzünde her an Yüce Allah anılır ve O’na ibadet edilir. Türkiye’de sabah namazı kılınırken Amerika’da akşam namazı, Çin’de öğle namazı, belki Japonya’da ikindi namazı kılınır. A.....
Sayı: 199, Sayfa: 037
Gelir - Mehmet Ali Kalkan
Yollar bir adımla başlar, Feyz arayan dosta gelir. Can evinde pişen aşlar, Gönül denen tasta gelir. Görmez olanlar önünü, Şaşırır durur yönünü, Bilmez isen can gününü, Her tarafın yasta gelir. Dünya mekânsıza çile, Nefs öldürür bile bile, Bir lok.....
Sayı: 199, Sayfa: 039
Canlılık Aşısı - İdris Arpat
Çalışmak-çabalamak iyi, ihtiras ve kanâatsizlik kötü! Mücâdele iyi, beygir gücüne dönüşmek kötü. Sâfiyet ve samîmiyet ne kadar güzel, resmiyet ve "rol yapma hâli" kötü. İşi oluruna götürüp tatlıya bağlamak, münâsîb hâllerde kusurları görmemezlikten gelmek (hazm), deryâlar kadar geniş bir gönüle sâhip olmak.....
Sayı: 199, Sayfa: 040
Muhtaç - Ayşe Çakır
Taşlaştı sanki canevi Huşuya muhtaç gönüller Dirilmek için manevi Neş'eye muhtaç gönüller Düğümlenmiş saçlar gibi Susuzlar ve açlar gibi Meyvesiz ağaçlar gibi Aşıya muhtaç gönüller Kimi bin ah ile dolmuş Kimi tecelligâh olmuş Dosta giden yolu bulm.....
Sayı: 199, Sayfa: 041
İstiğfar ve Yağmur - Doç. Dr. Kerim Buladı
İnsanoğlunun, yaratıldığı andan itibaren hayatî gereklerinin en önemlisi olan suyun, kendisi bir nimet olduğu gibi, birçok nimetlerin meydana gelmesine de sebep olmaktadır. Su, Allah tarafından belirli ölçüye göre gökten indirilmektedir. Su, şayet belirli ölçüye göre değil de, yeryüzüne ölçüsüz boşalsaydı, yeryüzü sel ve su baskınına uğrardı ki,.....
Sayı: 199, Sayfa: 042
Felsefe Üzerine Düşünceler - Çağrı Çağlayan
“Ben akl’dan isterim delâlet Aklım bana gösterir dalâlet” Fuzulî Felsefe Üzerine Düşünceler “Felsefe yapmak, kişinin, gelmeyeceğini bildiği birisini beklemesine benzetilebilir.” (syf.106) “..Felsefe, ne olduğu bilinemeyen birşeyi.....
Sayı: 199, Sayfa: 045
Daha Kur'an Ne Desin!.. - Cengiz Numanoğlu
Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur'ân çağında; Çırpınıp duruyorsun, cehalet batağında. Kalbin katı... Gözün kör.. Başın kibir dağında, Kur'ân sana gel diyor, bak bendedir adresin. Ey eşref-i mahlûkat, DAHA KUR'ÂN NE DESİN!.. Özgürce seçmen için, iki yoldan birini; Apaçık bil.....
Sayı: 199, Sayfa: 046
Gönüllüler Edirne'ye İlerliyorlar - Mehmet Niyazi Özdemir
Bulgarlar Muradlı Tepelerinden sökülüp atılınca, İstanbul kurtuldu diye hükümet ve paşalar rahat bir nefes aldılar. Onların kanaatine göre, ordumuz Enez-Midye hattına kadar ilerlemeli orada durmalıdır. Çünkü Londra barış andlaşmasında ondan ilerdeki yerleri, Edirne de dahil olmak üzere Bulgaristan'a bırakıyorduk. Daha ileri gitmeye karşıydılar. .....
Sayı: 199, Sayfa: 047
Bilim, Bilişim ve Teknoloji - Altınoluk
Uydu İletişimi 40 Yaşında İlk ticari uydunun uzaya fırlatılması ve ilk televizyon sinyalinin Atlantik’i aşmasının ardından tam 40 yıl geçti. İletişim dünyası, 40 yıl önce gönderilen uydu sinyalleri sayesinde ABD’den Avrupa’ya gönderilen ilk TV sinyalinden bu yana çok yol aldı. Üstünden 40 yıl geçmesine karşın, ilk tra.....
Sayı: 199, Sayfa: 049
Probabilizmdeki Determinizm!!! - Ferhat Pakdamar
Düşündüm ki, siz kıymetli okurların korkusunu almak için başlıktaki ifadelerin sözlük manalarını verip konuya sonra geçmekte fayda var. Genel bir ifadeyle probabilizm: Gerçeğin ancak ihtimalî olarak bulunabileceğini ileri süren doktrin, ihtimaliye, ihtimalcilik; determinizm: Hürriyeti reddeden, olaylar arasında sebeplilik bağı bulunduğu ve aynı .....
Sayı: 199, Sayfa: 050
Tarif Edilmez Duygular... - Meltem Erdem
Rabimiz'e sonsuz hamdû senâlar olsun ki, bu yaz bize de Umre yapmayı nasip etti. Bu yazı vesîlesiyle, kutsal topraklara ilk defa gitmiş olarak tattığım tarif edilemez duygulardan bazı izleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Merak ve heyecanlar gönüllerde, duâlar dillerde bambaşka bir yolculuktan sonra, arkada bıraktığınız çoluk-çocuğunuzd.....
Sayı: 199, Sayfa: 052
Hedefteki Ülke: IRAK - Beytullah Demircioğlu
Yakın dönem siyasi tarihinde muhatap olduğu savaşlar nedeniyle dünya gündemini meşgul etmiş olan Irak, bugünlerde yine küresel gündemin bir numaralı konusu. 11 Eylül'ün faturasını Afganistan'a kesen Bush yönetimi, terör ve “şer odakları” ile mücadele gerekçesiyle Irak'ı da hedefteki ülke haline getirmiş bulunuyor. Bu dosyamızda yıllar.....
Sayı: 199, Sayfa: 054
ABD'nin Asıl Amacı Bölgeyi Kontrol Altına Almak - Doç. Dr. Emin Gürses
Altınoluk: Bush Yönetiminin Saddam Hüseyin'i devirmeyi hedefleyen bir askeri operasyon düzenleyeceği küresel gündemin bir numaralı konusu. ABD operasyon hazırlığını tüm hızıyla sürdürürken bir taraftan da Kuzey Irak'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Barzani .....
Sayı: 199, Sayfa: 056
Korku Çocukluk Bahçesini Kurutur Tırnak Ağacı - Hatice Yıldız
Şüphesiz çocukların hayatını değiştiren onlara şekil veren en önemli unsur çevresidir. Zira çocuk fıtrat üzere yaratılmıştır. O her şeyi gördüğü şekliyle yorumlar. Yani o Allah inancıyla yaratılmış tertemiz bir ahlaka sahiptir. Yalan, dolan, küfürlü konuşma, korku, ikiyüzlülük, sahtekarlık....... gibi çirkinlikleri  çevresinden öğrenir. .....
Sayı: 199, Sayfa: 058
Dört Şehit Annesi; Şair Hanım Sahabi Hazret-i Hansa -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
–Radıyallahu Anhâ–Hazret-i Hansâ radıyallahu anhâ mersiyeleriyle tanınmış meşhur hanım şâirlerden... Cesaret ve kahramanlığıyla ün salmış bir hanım sahâbî... Dört oğlunun şehadet haberini müjde gibi karşılayan iman dolu bir anne... Çocuklarının şehidlik sevincini hamdederek, duâ ve niyaz ile açığa vuran, kadere teslim olmuş bir iman eri... .....
Sayı: 199, Sayfa: 060
Büyüğe Saygı - A. Cüneyd Köksal
Abdülfettah EBU GUDDE'nin "Min Edebi'l-İslam" Risalesinde -IV- 16. Büyüğün kadrini ve hakkını bilmelidir. Kişi büyüğüyle beraber yürüdüğünde onun sağından ve biraz gerisinden yürümesi, bir yere girip çıkarken ona öncelik vermesi, karşılaştıklarında selam ve hürmette kusur etmemesi icap eder. Beraber bir şey konuştukları zaman onun önc.....
Sayı: 199, Sayfa: 061
Zor Kişilikler - Ali Can
“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de  iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (eş-Şems, 7-10.) Kişilik ile ilgili yapıların incelenmesi, İslam’da nefis tahlilleri ile başlamış, amellerin incelikleri, niyetle.....
Sayı: 199, Sayfa: 062