Çağdaş İnsanın Problemi: Ahlak Aşınması
ALTINOLUK'tan - Altınoluk
Aziz okuyucu, Tam 28 dergi ve 500 küsur sayfalık bir kitap... Bir yılda evinize böyle bir muhteva ile ulaşmayı arzuluyoruz. 12 adet Altınoluk, 12 adet Altınçocuk, 4 adet Şebnem ve hediye kitabımız "İman'dan İhsan'a TASAVVUF" Kervan yola çıktı, diyebiliriz. Temmuz'dan itibaren kapılar çalınmaya ve yüz.....
Sayı: 198, Sayfa: 001
Çağın Ahlak Önderliği - Ahmet Taşgetiren
Ahlak dinin öbür halidir” diyor Aliya İzzetbegoviç. (1) “Dinin tamamı ahlaktır. Ahlakı artanın dini de artar. Kim ahlakını güzelleştirmişse dinen de yükselmiş demektir.” diyor İbn'ül Kayyim El Cevziyye de. (2) Peygamberimiz de “Ben ahlaki erdemleri (mekarim-i ahlak) tamamlamak için gönderildim” d.....
Sayı: 198, Sayfa: 003
Hangi Dost Okur Beni - Servet Yüksel
Zaman boynumda kement ötelere kur beni. Her halimde gariblik hangi dost okur beni?   Bir uslanmaz gönlüm var taştan taşa vur beni. Rüzgar alıp götürsün göklere savur beni.   Ey düşleri gül kokan, korkular bürür beni! Utanmaz şehirlerden .....
Sayı: 198, Sayfa: 005
Tasavvufsuz Olmaz mı? - Osman Nûri Topbaş
“Îmândan İhsâna Tasavvuf” adlı eser üzerine -II- Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile... Altınoluk: Bu söylediklerinizden, tasavvufî üslûbun, İslâm’ı tebliğde nasıl bir ehemmiyet taşıdığı açıkça anlaşılıyor. O hâlde tasavvufî üslûbun İslâm’ı tebliğde, buna paralel olarak da insanların hidâyet ve .....
Sayı: 198, Sayfa: 006
Bahtiyar Vahabzade'den Mektup Var - Bahtiyar Vahabzade
Altınoluk dergisinin çok değerli yöneticileri! Öncelikle dergilerinizin sayılarını bana gönderdiğiniz için Size teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum! Derginizin son sayısında benim daha önce tanışma fırsatı bulduğum Osman Nuri Topbaş'ın 'İmandan İhsana Tasavuf'adlı kitabının basıldığı hakkında bilgi vermişsiniz. Derginizde Osman beyefendiyle.....
Sayı: 198, Sayfa: 010
Ahlaksız Olmaz - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ahlâk, insânî ilişkilerin fazîlet esâsına göre hukuk müeyyidesi olmadan vicdânî bir kriterle düzenlenmesi işidir. Bütün dinlerin ve peygamberlerin gönderilişinin temel sebebi “ahlâkî değerleri” yükseltmek ve mekârim-i ahlâkı tamamlamaktır, denilebilir. Rabbimizin, Yüce Peygamberimizi takdim ederken kullandığı şu ifâde bunu teyîd etmektedir:.....
Sayı: 198, Sayfa: 011
"Bir Tutam Sevgi, Bir Ölçek Şefkat" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Altınoluk: Peygamberimiz “Ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildim” buyuruyor. Her din gibi İslâm da ahlâka büyük önem veriyor. Nedir ahlâk? İnsan ve toplum için önemi nedir? Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir: Dağda, bayırda kendiliğinden yetişen bir armut ağacının meyvesiyle, bakımlı bir bahçede işinin .....
Sayı: 198, Sayfa: 013
"Müslüman Ahlak ile Mukavelesini Yenilemeli" - Doç. Dr. İlhan Kutluer
Doç. Dr. İlhan Kutluer’le Ahlâk Üzerine... Altınoluk: Peygamberimiz “Ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildim” buyuruyor. Her din gibi İslâm da ahlâka büyük önem veriyor. Nedir ahlâk? İnsan ve toplumlar için önemi nedir? Doç. Dr. İlhan Kutluer: Kur’ân-ı Kerîm esas.....
Sayı: 198, Sayfa: 017
II. Balkan Savaşı'nda Zenci Musa - Mehmet Niyazi Özdemir
Londra Andlaşması'yla Enez-Midye hattı sınır kabul edilmişti. Hükümet Muradlı Tepeleri'nden İstanbul'u tehdit eden Bulgar toplarından bir an önce kurtulmak istiyordu. Hükümet, Başkumandan vekili Ahmed İzzet Paşa'ya Londra Andlaşması'nda kabul edilen sınıra ordunun yürümesini bildirdi ise de Ahmed İzzet Paşa bu isteğe uymakta endişe etti. A.....
Sayı: 198, Sayfa: 022
Yasin'in Kalbi - Cafer Durmuş
Peygamber Efendimiz; "Kur'ân'ın kalbi Yasin'dir"(1) buyurmuş. Bu sûrenin Kur'ân içindeki makâmını insan bedeninde hayatî önemi olan bir uzva, kalbe benzetmiş. Bu söz, Ümmet-i Muhammed'in gönlündeki Kur'ân sevgisini tutuşturan bir kıvılcım vazifesi görmüş: Ondört asırdan bu güne kadar nice mü'minler Kur'ân sevdalısı, Yasin â.....
Sayı: 198, Sayfa: 024
Bir Huzurun Kısacık Hikayesi - Ümit Şimşek
Rıhtımdan oldukça uzaktaydı artık Cem. Hafiften bir rüzgâr çıkmış, kıyıya vuran dalgaların temposu hızlanmıştı. Serinlik biraz artmış olsa da, kızışan münazara Cem’in bunu hissetmesine fırsat vermiyordu. Cem kendisini tartışmaya iyice kaptırdığını fark etti. Bir aksilik gibi başlayan şey, gittikçe derinleşen bir tefekkür egzersizine dönüşmü.....
Sayı: 198, Sayfa: 026
Çilelerden Zaferlere - Prof. Dr. Ömer Çelik
Resûlullah’ın Büyük Mücadelesi Gerçek mü'min her gününü son gün her saatini son saat ve hatta her nefesini son nefesmiş gibi telakkî ederek onu Rabbinin rızâsı istikâmetinde en iyi bir şekilde değerlendirme şuuru ve uyanıklığı içersinde bulunur. Allâh Teâlâ'nın beşeriyete en büyük ikrâmı olan İslâm'ı yaşayarak başkalarına tebliğ e.....
Sayı: 198, Sayfa: 028
Afv ve Musamaha - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ya Ekreme’r-rusül halk ile afv ve mülâyemete yapış; aklen ve şer’an iyi olan şeyleri emret! Delil kabûl etmeyen musırr cahillerden yüz çevir, mücâdele etme! (el-A'raf; 199) yahut «Habîbim, halkın kusûrlarını affet! Ma’ruf ile emret! Kendini bilmez câhillerden yüz çevir.» şeklinde tefsir edilmiştir.1 Ma’rûf .....
Sayı: 198, Sayfa: 030
O Gün... - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyurur; “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler biribirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman; insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bırakdıklarını bir bir anlar.” “Ey İnsan seni yokdan yaradan, düzgün yapılı ve endamlı kılan, sa.....
Sayı: 198, Sayfa: 031
Hazreti Mevlana Diyor ki; "Edeb Bedendeki Ruh Gibidir" - Osman Nûri Topbaş
Hak Dostlarından Nasîhatler -II- “Bilesiniz ki, Allâh’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.”(Yûnus, 62) Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- Mesnevî’sinde Hak dostlarının nasî­hatlerine gönül verilmesi husûsunda şöyle îkazda bulunur: “Allâh; nebîleri ve velîleri âlemler.....
Sayı: 198, Sayfa: 032
İlahi Azap ve İstiğfar - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ'dan günahların bağışlanmasını istemek ve Allah'a yönelerek tevbe etmek suretiyle günahlardan vazgeçmek ilâhî azabın gelmesini geciktirir mi? Veya önler mi?" Bu sorunun cevabını arayacağız bu yazıda. İşte başka bazı sorular: İstiğfar, rahat ve mutlu bir ortamın oluşmasını sağlar mı? Allah'tan bağışlanmayı dilemek ve O'nun e.....
Sayı: 198, Sayfa: 036
Kavun İçi Kaplı Kürk - Kâmil Yeşil
İlim ve fikir adamları arılara benzer. Okuyucularına hakikati duyumsatmak, hakikate giden yolu göstermek için –arının bal yaparken çiçekten çiçeğe uçması gibi- kitaptan kitaba dolaşarak bilgi toplayan ilim ve fikir adamları, bu bilgileri yeniden süzgeçten geçirirler, o zamana kadar elde ettikleri bilgi ile yeni bilgiyi harmanlarlar ve okuyuc.....
Sayı: 198, Sayfa: 039
Benim Sevgim - Ayşe Çakır
Kaşa göze meftun olmaz yüreğim Sevgi bence cisme değil canadır Mecaz sevgilerden elbet ırağım sevgim ulu Yaradan'adır.   Benim sevgim biter değil ölümle Tarif etmek mümkün mü ki dilimle Hakka kulluk olmaz kula zulümle sevgim kulu yaratanadır......
Sayı: 198, Sayfa: 040
10 Kere / Kırk Hadisten Seçmeler -3 - Nuri Baş
Başında besmelesi olmayan iş kesiktir. Semeresiz, sonuçsuz, bereketsiz eksiktir.   Sabr; Kurtuluş ve surûr, ferah anahtarıdır. Ebedî bir zenginlik ve zâhidlik kârıdır.     Güzel ahlâk insanla huzûr-u Hakk'a gider. (Sonunda Sâhibini elbet) .....
Sayı: 198, Sayfa: 041
Aşk ve Esma - Dr. Senai Demirci
İnsan sevmeye görsün, sevdiğini yüceltmek için elinden, dilinden , gönlünden geleni ardına bırakmıyor. Sevgili illâ da “en güzel” olacak, rakipsiz, emsalsiz, benzersiz olacak, hatta “tek güzel” olacak. Bilinsin ya da bilinsin, maksat, söz konusu sevgilinin kalbin muhabbetine layık olduğuna, uğrunda bir hayatı feda etmeye değdiğine hem kendi.....
Sayı: 198, Sayfa: 042
Girdaptan Çıkışın Şartı - H. Sadık Hoşoğlu
Şu nefsimin girdabında Yıllar yılı dönüp durdum... Bin kıvılcım her babında Ateş-alev yanıp durdum...   Heva-hevesin demletti İlâhi aşkı gemletti Hep kötülüğü emretti Ben hep iyi sanıp durdum...   Gönlümde bal-arı oldu .....
Sayı: 198, Sayfa: 044
İnsanın Problemi - Çağrı Çağlayan
“Cümle lezzetten leziz iksirsin ey zehr-i aşk Zevki derdinden tadan her ruh dermandan geçer” Yahya Kemal   İnsanın Problemi “İnsan, yapıp ettiklerini öylesine «süslü» görmeye başlamıştır ki, yalnız bu durum, onun kendi insani hakikatini görmesine başlı başına bir e.....
Sayı: 198, Sayfa: 045
Fıtratın Sesi - Ali Rıza Temel
Her hayvanın yavrusu mükemmel doğduğu gibi, her doğan çocuk da mutlaka İslâm fıtratı üzere doğar. Sonra anasıyla babası onu ya yahudi, ya hıristiyan veya mecusi yapar. (Tecrid-i Sarih, Hadis no: 664) Herkes dünyaya temiz ve günahsız olarak gelmiş, iman edecek fıtrat ve kabiliyette yaratılmıştır. Buna göre iman normal, inkar ise ano.....
Sayı: 198, Sayfa: 046
Bugün - Mehmet Ali Kalkan
Hayal kurdum hakikate, Gel denilen gündü bugün. Bulutlar sıyrıldı öte, Ay hilâle döndü bugün. Dağında rüzgar uyutmuş, Kini, nefreti unutmuş, Hep sevgide nöbet tutmuş, Güzellikler sundu bugün.  /p> Yönden yöne vara vara, .....
Sayı: 198, Sayfa: 048
AB Türkiye'yi Alacak mı? - Serdar H. Yıldırım
Ülkemizin AB’ye girmesi meselesi senelerdir gündemimizin hiç değişmeyen maddesi olma özelliğini koruyor. Ancak, bu kadar senedir yazılıp çizilmesine, konuşulup tartışılmasına rağmen, meselenin hâlâ doğru ve net olarak anlaşılamadığını esefle müşahade ediyoruz. Bunun sebebi de malûm medyanın halkı bilgilendirmek yerine yönlendirmeyi esas ala.....
Sayı: 198, Sayfa: 050
Din Eğitimi ve İmam Hatip Liseleri - Adem Tahir Yılmaz
“Senin yokluğunda boştu minberler Bağ bozumu diye sustu bülbüller Zemheri ayında açar mı güller Elde tomurcuksun İmam Hatibim   Sen ki bizim için cansın cânansın Elinde meş’alen daima yansın Sen ki bi.....
Sayı: 198, Sayfa: 052
ABD'nin Dayattığı Zoraki Savaş - Beytullah Demircioğlu
Irak’taki Silah Denetçileri Heyeti Eski Başkanı Scott Ritter: Amerika'nın 11 Eylül'den bu yana ısıttığı Irak'a operasyon meselesi gündeme iyiden iyiye girmiş bulunuyor. Washington yönetiminin gerek civar ülkelere yönelik diplomasi trafiğini yoğunlaştırması gerekse körfez bölgesindeki askeri hareketlilik operasyonun yakın zaman içe.....
Sayı: 198, Sayfa: 054
Rahmani Bir Okul - Fahri Sarrafoğlu
Aile İçi İlişkiler ve Çocuk Yaşlı karı-koca çok güzel bir kahvaltı sofrasında evliliklerinin 50.yılını kutlamaktadırlar. İkisinin de yüzleri gülmektedir. Gayet neşelidirler. Kadın kocasına ikram etmek üzere masanın üzerinden dilimlenmiş ekmeğe tereyağı sürmek üzere alır ve ekmeğin yumuşak tarafına yağı sürer. İçinden de şöyle geçir.....
Sayı: 198, Sayfa: 056
Bir Dakika Dinler misiniz? - Hümeyra Ezergül
Kuşların sesini, ağaçların hışırtısını, denizin dalgasını zevkle dinliyoruz, acaba insanları da dinlemeyi becerebiliyor muyuz? İlişkiler içinde bulunduğumuz, hem de buna mecbur olduğumuz insanoğluna bu değeri veriyor muyuz?  Onlara karşı daha etkili, olumlu bir iletişim sağlarken kendimizi de bu yönde geliştirip, satır aralarını dahi kavra.....
Sayı: 198, Sayfa: 058
Çocuk ve Çalışan Anne - Osman Bil
Çocuk ve anne... İlk kadın ve ilk anne Hz. Havva (a.s.)’dan bu güne kadar birbirinden ayrı düşünülemeyen, ayrı düşünülmesi mümkün olmayan ikili... Fakat günümüzün modern dünyasının acımasız şartları, bu ikiliyi, annenin çalışma hayatına atılmasıyla birbirinden ayırdı. Halbuki anne çocuk beraberliği fıtrîdir. Ayrılmaları hali.....
Sayı: 198, Sayfa: 059
Rasulullah'ın (s.a.v) Süt Halası Ümmü Haram (radıyallahü anha) - Mustafa Eriş
Ümmü Haram binti Milhan radıyallahu anhâ Rasûllullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin süt halası... İlk deniz seferine katılan, şehidlik özlemiyle yanan bir hanım sahâbî... Kıbrıs'ın manevî bekçisi... Hala Sultan adıyla meşhur, şecaat sâhibi kahraman bir İslâm kadını... O, Bi'setten önce Medine'de doğdu. Hazrec kabîlesinin.....
Sayı: 198, Sayfa: 060
Konuşma Adabı - A. Cüneyd Köksal
Abdülfettah EBU GUDDE'nin "Min Edebi'l-İslam" Risalesinde-III Ümmü Haram binti Milhan radıyallahu anhâ Rasûllullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin süt halası... İlk deniz seferine katılan, şehidlik özlemiyle yanan bir hanım sahâbî... Kıbrıs'ın manevî bekçisi... Hala Sultan adıyla meşhur, şecaat sâhibi kahraman bir İslâm kadın.....
Sayı: 198, Sayfa: 061
"Hayatınıza Son Vermek İstediğiniz Anlar Oldu mu?" - Ahmet Taşgetiren
Ahmet Taşgetiren’e Hayat Üzerine Aykırı Sorular... Bir genç kızımızın, Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Taşgetiren’le sanal ortamda gerçekleştirdiği bir mülâkatı okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz... Hayatı nasıl tanımlarsınız? - Her insana tanınan dünyadaki yaşama ve sınav süresidir. - Siz.....
Sayı: 198, Sayfa: 062
Ve Şimdi Reklamlar (!) - Hatice Yıldız
Reklam, ticari bir kuruluşu tanıtmak veya herhangi bir malın satışını artırmak amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel adıdır.  Reklamcının görevi ise ilgi ve istek uyandırarak talebi teşvik edip satışları artırmaktır. Tabii ki Özel televizyonların ayakta kalabilmesi için reklama ihtiyacı vardır. Ama tüketicinin maddi manevi bütün d.....
Sayı: 198, Sayfa: 064