Bir Gönül Çağrısı
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bu yıl farklı bir mevsimin müjdesi ile geliyoruz sizlere... Ne isterdiniz? Muhtevası ile düzenleniş tarzı ile güzel bir Altınoluk olsun... Yanında pırıl pırıl bir çocuk dergisi, bir Altınçocuk olsun... Yeter mi? Yetmez, diyor Altınoluk... Bu yıl yağalım güzellikler halinde.....
Sayı: 197, Sayfa: 001
Fotoğraflar - Ahmet Taşgetiren
Hayat filmimiz istesek de istemesek de çekiliyor, arşivleniyor. İhmal edilen bir tek anı yok hayatımızın. Bir gün "Oku kitabını" denecek, ya da "seyret filmini..."Fotoğraflar, o hayat filminden koparılmış kareler sadece... Ruh portresini ne kadar yansıtacağı pek de bilinemeyecek olan kareler... Fotoğ.....
Sayı: 197, Sayfa: 003
"İmandan İhsana Tasavvuf" Adlı Eser Üzerine Muhterem Osman Nuri Topbaş Bey ile.. "Bu, Bir Gönül Damlası" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim, "Îmandan İhsana Tasavvuf" isimli bir kitap hazırladınız. Bugüne kadar tasavvufa dair pek çok eser yazılmışken yeni bir kitap te'lîfine neden lüzum hissettiniz?Osman Nuri Topbaş: Doğrudur. Tasavvufa dair pek çok kitap yazılmıştır. Ancak dinamik olan hayatın akışı içindeki.....
Sayı: 197, Sayfa: 006
Gelir - Mehmet Ali Kalkan
Yollar bir adımla başlar, Feyz arayan dosta gelir.Can evinde pişen aşlar,Gönül denen tasta gelir.Görmez olanlar önünü,Şaşırır durur yönünü,Bilmez isen can gününü,Her tarafın yasta gelir.Dünya mekânsıza çile,Nefs öldürür bile bile,Bir lokma bir hırka ile,Derviş olan posta gelir.Eks.....
Sayı: 197, Sayfa: 010
Medine Günleri - Ali Hüsrevoğlu
Merhum Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri tarihten itibaren Musa Efendi kış mevsimlerini orada, yazları da Türkiye'de geçirirlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları günlerin güzelliğini anlatmaya herhalde güç yetmez. Cennetten günlerdi demek yakışır. Fahr-i Kainat'ın şereflendirdiği ve bereketlendirdiği bir .....
Sayı: 197, Sayfa: 011
Takva - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Fetvâ ve takvâ, ruhsat ve azimet kavramları birlikte kullanılan ve dini hayattaki titizlik çizgisini gösteren ifâdelerdir.Fetvâ ve ruhsat, şer'î sınırlarda asgarî seviyeyi; olmazsa olmaz düzeyi ifâde etmektedir. Takvâ ve azimet ise şer'î sınırlara riâyette titizliği gösterir. Emirlerde farzların dışında sünnet ve nâfilelere de di.....
Sayı: 197, Sayfa: 012
Dünya Hayatından Yeryüzüne - Cafer Durmuş
Bizleri şu imtihan dünyasında yaratan Hazreti Allah, yaratılışın sırrını Kur'ân-ı Mübîn'de beyan ediyor. Ve üzerinde bulunduğumuz imtihan sahasına dair, "dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret "(1) olduğu ihtârıyla bizleri uyarıyor.İsterseniz bu gün bu îlâhî îkâzı nasıl anlayacağımızı hep birlikte düşüne.....
Sayı: 197, Sayfa: 014
Kur'an'la Meşgul Olmak - İdris Arpat
İnsan sıradan bir varlık değil, zamanları da sıradan varlıkların zamanları gibi değil. İnsan yeryüzünde Allah'ın (c.c.) halifesi (vekili), sonsuzlukların şanlı yolcusu, dünya misâfirhânesinin aziz misâfiri. Sermâyesi iki: Sağlığı ve zamânı. Bu iki sermâye ile dünyasını da âhiretini de Cennet'e çevirmek zorunda. Şanlı kılavuz buna.....
Sayı: 197, Sayfa: 016
Matematiğin Din Boyutu - Ferhat Pakdamar
"Köprü!" dedi Allah dostu. "Sallanıyor, öyle mi?", "Evet" diye verdiğim sıradan bir cevabın ardından tefekkürsüz zihnimde şimşek gibi çakan şu cümleyi ilave etti."-Allah! diyor yani." Bu güne kadar hiç düşünememiş olmanın verdiği buruklukla yine bir "Evet" düştü dudaklarımdan. Ve o an geldi aklıma dinamikteki dinamizm......
Sayı: 197, Sayfa: 018
Oklar Değer Can Testime - Bestami Yazgan
Çiçek yüklü sancılarlaBahardan ders aldım cânâ.Doldum kardeş acılarla cânâYüreğimi böldüm cânâ.Sabırla baş başa verdim,Çatlamayı taşa verdim,Yangınımı dışa verdim,Kor ateşte kaldım. cânâZaman kılıç, günler çeri,Döşümde çağın hançeri,İşler canımdan içeri,Maveraya daldım. cânâGecele.....
Sayı: 197, Sayfa: 019
Dua Esmanın Elçisidir - Dr. Senai Demirci
Dilimizden yükselen, elimizden gelen bir şey gelmediğinde elimizde olan tek şeydir dua. Diz kırıp el açıp isteklerimizi sıraladığımız bu özel eylemimiz, aslında tüm bir hayat görüşümüzün kristalleştiği andır. Dua edip etmemek, duaya istekli olmak ya da olmamak, duadan ümitlenmek ya da ümitlenmemek gibi ayrıntılar, dua ekseninde bir düny.....
Sayı: 197, Sayfa: 020
Eserden Fiile, Fiilden Faile Doğru - Ümit Şimşek
Cem, Şeytanın o kadar şeytanlığıyla beraber kolay kolay faka bastırabileceği bir kimse değildi. Şeytan onu tam köşeye sıkıştırdığını sandığı bir anda o bir hamleyle tuzağı bozuyor ve Şeytanı köşeye sıkıştırıyordu. Aslına bakılırsa, Şeytan ne kadar Cem'i yakından tanıyorsa, Cem de onun huyunu suyunu o derece biliyordu. Ne olursa olsun, Ş.....
Sayı: 197, Sayfa: 022
Kendimizi İmanla Sigortalamak - Muammer Duran
Sizce "iman ettim" demek sıradan bir fiil cümlesi midir? Bu cümle islâmî literatürde geniş bir anlam ifade ediyorsa; bu anlamı bizler muhafaza ediyor muyuz? Yoksa aramızda imandan dünyevî çıkar bekleyenler mi var? İman etmenin neticelerini dünyadayken mi görmek istiyoruz? İman dünyaya yönelik menfaat taleb etmenin adı .....
Sayı: 197, Sayfa: 024
Tarihte Kısa Bir "Saadet Asrı" - Ekrem Sağıroğlu
Ömer İbni Abdülaziz DönemiAllah Resulü'nün ve Raşid Halifeleri'nin ruhlara ve sosyal hayata vaziyet ettiği ve ümmetin gerçek huzuru, hakiki saadeti tattığı asra "Saadet Asrı" denildi.Halifeler, gerçek "halefler" oldular. İslâmsız çağların gayrı meşru ve diktatör liderleri gibi olmadılar.....
Sayı: 197, Sayfa: 026
Nimetin Şükrü Vermektir - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Asil ve vakur insanımız bir zamanlar halini kimseye söylemezdi. Kan kusar, kızılcık şerbeti içtim derdi. Ama yoksulluk, çâresizlik, her gün ailesine eli boş, boynu bükük dönmek onun da dilini çözdü. Utana utana halinden şikâyet etmek, artık geçinemediğini söylemek zorunda kaldı. Halbuki Cenâb-ı Hak bize müslüman kardeşimizin iffe.....
Sayı: 197, Sayfa: 028
Kalbin Huzuru - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:"Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan kurtarıp, nûra çıkarır. Küfredenlerin dostları ise şeytandır. O da kendilerini nurdan ayırıp karanlıklara çıkarır. Onlar Cehennem'in arkadaşlarıdır. Onlar orada, bir daha çıkmamak üzere, ebedi kalıcıdırlar." (Bakar.....
Sayı: 197, Sayfa: 030
Asıl Keramet - Sâdık Dânâ
Tasavvuf ehli, güzel ahlâk, sehâvet, merhamet, nezâket, tevâzû gibi güzel sıfatlarla muttasıfdırlar. Herkesle geçimli olub,basîret ve teenni ile ileriyi görürler, her hatt-ı hareketleri Kur'an-ı Kerim ahkâmına ve Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlâk, âdâb ve ef'aline uygundur.Bunlar Allah Teâlâ ve tekaddes hazretlerini v.....
Sayı: 197, Sayfa: 031
İmandan İhsana Musa Efendi (k.s.) - Osman Nûri Topbaş
Müminin sürekli olarak ilahi müşahade altında olduğunu idrak etmesi ve bu halin kalpte sabitleşmesi demek olan ihsan, aynı zamanda herhangi bir iş ve davranışın en mükemmel ölçüler dâhilinde îfâ edilmesidir. İlahi rahmete tevdî edilişinin üçüncü sene-i devriyesini idrâk ettiğimiz Mûsâ Efendi -kuddise sirruh- hazre.....
Sayı: 197, Sayfa: 032
Zenci Musa -2- - Mehmet Niyazi Özdemir
Çölde top tüfek sesleri başlayınca, Eşref Bey'in çadırındaki subaylar da telaşlandılar; kendilerinde top olmadığından baskına mı uğradıkları endişesine kapıldılar. Bunun üzerine Fuad Bey "Eşref Bey Avakın tâburuyla baskın yapıyor" diyerek durumu açıklamak mecburiyetinde kaldı. Subaylar. "Bize niçin hab.....
Sayı: 197, Sayfa: 035
Allah'ın Va'di - Prof. Dr. Ömer Çelik
Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ve ashâbı Mekke'de yaklaşık on sene zor şartlar içinde yaşadılar. Sonra Medine'ye hicret ettiler. Allah Teâlâ burada onlara savaşa izin verdi. Fakat yine de rahat değillerdi. Çünkü müşrik kabileler düşmanlık oklarını onlara çevirmiş durumdaydılar. Akşamları silahlı olarak yatıyor, sabahlar.....
Sayı: 197, Sayfa: 037
İnanç Hayat Bütünlüğü - Abdurrahman Dilipak
İnanç, fertlere ve toplumlara ufuk açan, onlara ideal aşılayan, onları bir gâye etrafında toparlayan, onları aksiyona geçiren bir güçtür. Bu güç, inanç konusu olan şeyin kuvvetine göre değer kazanır. Eğer inanç konusu olan "âlemlerin sahibi" olan Allah ise, bu inanca sahip olan mü'min de o derece değer kazanır. Bu bakımdan biz M.....
Sayı: 197, Sayfa: 039
Manzum Tercüme - Nuri Baş
Nasıl ateş odunu kül hâline getirir,Hased de iyi işin, ecrini yer, bitirir.Müjde olsun kendinin aybıyla uğraşana,Hep başkasını görme engelini aşanaKim ki her duyduğunu (ulu orta) naklederGünâhkârlık yönünden (bu durum) ona yeter.Her kim ki insanlara acıyıp (el uzatmaz)Allah da o kimseye (aslâ) merhamet.....
Sayı: 197, Sayfa: 041
Batılılaşma Projesi ve "Küçük" Tavizler - Serdar H. Yıldırım
Şu soruların cevaplarını gelin beraber verelim: Global sömürü düzeninin patronları dünyanın bütün zenginliklerini kendi menfaatleri istikametinde kullanmaya devam etmek ve bu konudaki hâkimiyetlerini ilelebed sürdürmek isterler mi? Kendileri için tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmek için gereken tedbirleri alırlar mı? Bu tedb.....
Sayı: 197, Sayfa: 042
Bilim, Bilişim ve Teknoloji - Altınoluk
Osmanlı Arşivleri İnternet'e AçıldıSentim Yazılım ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Os­manlı Devlet Arşivleri, İnternet'te araştır­macıların hizmetine girdi. Sentim Yazılım tarafından geçen yıl gerçekleştirilen oto­masyon projesinden sonra, Osmanlı Dev­let Arşivleri'nin yayınlanmış katalogları İn.....
Sayı: 197, Sayfa: 044
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Bir demir dağı delüp boynuna almak gibidirHer kişi âşık olurdu eğer âsân olsa"Taşlıcalı Yahya Bey DOSTLUK"Dostluk çok zengin bir neşe kaynağıdır. Neşenin sarî olduğunu kabul ederseniz bunun da böyle olduğunu güçlük çekmeden anlarsınız. Yanında bulunmamın dostumu azıcık olsun neşelendirmesi, be.....
Sayı: 197, Sayfa: 045
Zehirli Duygular "Öfke" - Turgay Şirin
" O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Al-i İmran: 3/-134)İnsan, birbirinden farklı karmaşık duygularla bezenmiş bir mikroalem varlıktır. Binaenaleyh insan, beşeri meziyetlerini farkederek, ya.....
Sayı: 197, Sayfa: 046
Bugün Bembeyaz Giyinmişsin!.. - Nurettin Korkut
Cemaatle yatsı namazını kılıyordum... Aramızda, İlâhiyat Fakültesi mezuniyet töreni için Türkiye'den gelen kıymetli misafirler de vardı. Bu sırada kapatmayı unutmuş olduğum cep telefonum çalmaya başladı. Ancak sanki değişik bir sesle çalıyordu. Yüreğimi sebebini bilemediğim garip bir duygu sardı. Bu hâle şaşırmış bir şekilde içimden: .....
Sayı: 197, Sayfa: 048
Kitap Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
M.ÂSIM KÖKSAL Hayatı ve HatıralarıTarih ilminin tarifi olayların yer ve zaman gösterilerek anlatılması biçiminde yapılır. Hayatın kendisi olan tarihin düne ait olarak düşünülmesi zamanın hareketliliğinin sonucu olsa gerek. Çoğu kez zamanın durmadığını, vakitin nasıl da çabuk geçtiğini söylediğimiz olmuştur. Bazen değişik z.....
Sayı: 197, Sayfa: 049
Dünya Gündemi - Beytullah Demircioğlu
ABD İnsiyatifinde Adım Adım Kürt Devletine DoğruUzun bir zamandır  Başbakan Bülent Ecevit'in sağlık durumuna ve AB tartışmalarına kilitlenen Türkiye,  maalesef dış politikasında sürekli mevzi kaybeden bir ülke tablosu sergiliyor.Afganistan'da ISAF komutasını devralan Türkiye'nin, söz verildiği halde hâlâ Amerika'dan 228.....
Sayı: 197, Sayfa: 050
Sıcakta İlkelerimiz Buharlaşmasın - Meltem Erdem
Kadın Kadına TesettürYaz tatilinin gelmesiyle birlikte, imkânı olan herkes, bir şekilde kışın yoğun temposundan kurtulmak; biraz ferahlamak için çözümler bulmaya çalışıyor. Yazın bunaltıcı sıcağını kimi yaylalarda geçirirken; kimileri de deniz kenarlarını seçiyor.Ben, sözü deniz kenarlarına ve havuz başlarına getirmek ist.....
Sayı: 197, Sayfa: 054
Misafirlik Adabı - A. Cüneyd Köksal
Abdülfettah Ebu Gudde'nin "Min Edebi'l-İslam" Risalesinde-28. Başkasının evine girmek için izin istendiğinde, gözü evin içine ve mahrem bölgelerine bakmaktan muhafaza etmelidir. Böyle bir davranış ayıp ve günahtır.Sa'd b. Ubâde şöyle demiştir: "Bir adam, Resulullah'ın (a.s.) kapısının tam önüne gelip izin istemeye.....
Sayı: 197, Sayfa: 055
Yalnızlık - Hatice Yıldız
İnsanlar, hayatları boyu maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için birbirine muhtaçtır. Bu ihtiyaç, ilişkilerin uyumlu ve düzeyli olmasını sağlar. Oysa günümüzde sanki her birey kendi başına bir dünya, sanki başkası onu ilgilendirmiyor, sanki hayatını tek başına yaşamak zorunda. Hal böyle olunca çok korkunç ve büyük bir problemle karşı.....
Sayı: 197, Sayfa: 056
Doğruluk - Mehmet Coşar
Doğruluğu herşeyin üzerinde gören peygamberimiz şu nasihatta bulunmuşlardır:"Helak olacağınızı bilseniz dahi doğruluktan ayrılmayınız. Kurtuluşunuz için tek çare de olsa yalana baş vurmayınız. Çünkü doğrular helâk olmadığı gibi, yalan söyleyenler de kurtuluşa eremezler." Bir HikâyeBu hikâye iyi yetiştirilmiş.....
Sayı: 197, Sayfa: 057
Ümmü Fadl -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Rasulullah'ın (s.a.v.) BaldızıÜmmü Fadl radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin baldızı... Meymûne binti Hâris radıyallahu anhâ annemizin kız kardeşi... Efendimizin sevgili amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın âilesi... İslâm'ı ilk kabul eden hanım sahâbîlerden...O Mekke'de Kinâne kabîlesine .....
Sayı: 197, Sayfa: 058
Ötelere Varmak - Hümeyra Ezergül
Bu güzel Temmuz ayında dünya koşuşturmaları, türlü sıkıntı ve düşüncelerden bir günde olsa sıyrılıp, beynimizi, bedenimizi, en çok da ruhumuzu dinlendirmeye ya da gıdalandırmaya ne dersiniz?Cevaben; biz her hafta sonu pikniğe vesair yerlere gidip zaten dinlenip, bol bolda gıda alıyoruz, diyebilirsiniz. Lakin, ben bu gezintilerden.....
Sayı: 197, Sayfa: 060
Sağlık - Uzman Dr. Fikriye Ovak
Alzheimer HastalığıAlzheimer hastalığı (AH) ilerleyici, beyinde harabiyete yol açan ve hastalarda bunama oluşturan bir hastalıktır. Beyin kabuğu ve orta beyinde, bazal ganglion denilen yapılarda hücre kaybı ve yapısal değişiklikler olur. Kolinerjik nöronlardan oluşan yapılardaki hücre kaybı ve harabiyeti Alzheimer hastalığ.....
Sayı: 197, Sayfa: 061