Çocuk-Kur'an Buluşması
Takdim - Altınoluk
Aziz dost, Halen Arnavutluk Başmüftüsü olan Sabri Koçi Hoca, hayatının 20 yılını zindanlarda geçirmiş bir insan. Şu söz ona ait: -Ben zindanda iken Kur'an'ı unutmamak için onu duvarlara okuyarak hatim indirdim. Şu sözler de Azerbaycan'ın Şamahi şehrinden Abdullah Efendi isimli bir gönül i.....
Sayı: 196, Sayfa: 001
İslam'ı Temsil Problemi - Ahmet Taşgetiren
Öncelikle sorulması gereken soru, "Ülkemizde 'İslam'ı temsil problemi' şeklinde ortaya konacak bir problem var mı?" sorusudur. Ve bunun cevabı "Hiç şüphesiz var, hem de hayati ölçüde" şeklinde olmalıdır. Konu neden önemlidir? Çünkü din kamuoyunda tartışılıyor ve ne yazık k.....
Sayı: 196, Sayfa: 003
Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı Üzerine İçtihadlar Arasında Bir Tercih - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15-18 Mayıs 2002 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen toplantı 39 maddelik bir sonuç bildirgesiyle sona erdi. Cumhuriyet döneminde bu kadar bilim ve din adamının bir araya gelerek böylesi bir çalışma yaptığı görülmemiştir. Biz dört komisyondan 2. sinde, yani "Çağdaş dünyada kadın problemleri il.....
Sayı: 196, Sayfa: 005
Sen Ağla Filistinli Kız - Servet Yüksel
-Filistinli Çocuklara- Sen ağla, sen ağla Filistinli kız, Zalimleri gözyaşların boğacak. Bu karanlık devir geçmez sancısız, Güneş senin gözlerinden doğacak...   Ne yakılır, ne gömülür gerçekler, Düş görürken kurşunlandı bebekler, Kundaklasın gül kokulu melekler... Düny.....
Sayı: 196, Sayfa: 006
Tatilde Kur'an Eğitimi ve Aileler - Meltem Erdem
Rabbimiz'in emâneti olan yavrularımız, eğitim-öğretim maratonlarının bir yılını daha bitiriyorlar... Ne zamandır iple çektikleri yaz tatili sırada şimdi... Yoğun ders, ödev ve imtihanlarla yorgun düşen çocuk ve gençler, sağlık, sıhhat ve neşeyle geçirirler tatillerini... Yaz tatili, ailelerin bir arada vakit geç.....
Sayı: 196, Sayfa: 007
Kitap Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Kitap denilince ilk akla geleni söyleyeyim; KUR'AN-I KERİM. Kutsal kitabımızı tanıtan eserlerin sayı ve nitelik olarak artması sevindirici. Günümüz şartları KUR'AN-I KERİM'e yönelişleri daha anlamlı kılacak sosyal şartlara doğru gidiyor. Yüzlerce yıllık kültür birikimi bu günün ilmî verileri ile değerlendirildiğinde h.....
Sayı: 196, Sayfa: 009
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Din Eğitimi Üzerine... "Çocukla İlişkide Ölçü Sabır ve Şefkat" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Çağdaş dünya ve ülkemiz açısından "Din Eğitimi" nasıl bir gerekliği oluşturuyor? Din eğitimi olmazsa olmaz mı? Prof. Dr. Mehmet Emin AY: Konuya önce geniş bir bakış açısıyla bakalım isterseniz. İnsanlık Tarihi boyunca hangi insan topluluğuna bakarsanız bakınız, insanoğlunun hiçbir zaman dinsi.....
Sayı: 196, Sayfa: 010
Bir Sevdalı Adam... - Ahmet Rüstemoğlu
Adı Şerafettin Boyacı. Antalya'ya bağlı Kurşunlu köyü Merkez Camii'nin imamı. Hani şu, Kurşunlu Şelalesi'nin içinde çağladığı köy... Köye imam olarak geldiğinde ortada, içinde kuşların yuva yaptığı toz toprak içinde, sıvaları dökülmüş, harabe halinde bir cami varmış. -Bu cami, cami olmalı, diye başlamış.....
Sayı: 196, Sayfa: 013
Bir Yaz Programı Buluşması - Adem Tahir Yılmaz
Peygamberimiz (S.A.V.)'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" müjdesine nail olabilmek için ömrünü dine ve Kur'an'a adayan insanların hayatlarını ibretle okumuşuzdur. Bir dönem, köşe bucak saklanarak gizlice Kur'an öğretenleri, Kur'an öğrettiği için kendilerini tutuklayıp tokat atan amir.....
Sayı: 196, Sayfa: 014
Cami Çocuk Buluşması - Hüseyin Saçmalı
Yaz kursları ülkemizin eğitim öğretim faaliyetleri açısından görmezden gelinemeyecek kadar yaygın olan ve milyonlarca çocuğumuzun katıldığı çok ciddi, bir o kadar da ciddiye almadığımız bir gerçeğimizdir.Ben burada gereği gibi değerlendiremediğimiz yaz kurslarındaki bazı gerçekleri tespit etmek ve bazı önemli yanlışlara dikkat .....
Sayı: 196, Sayfa: 016
Cennete Açılan Pencere - Cafer Durmuş
Bir güzel vesileyle cennete açılan bir pencereyi araladığıma, oradan seyr edilen sonsuzluk tablolarını görür gibi olduğuma inanıyorum: Kur'ân'la hemhâl olmuş bir aziz dostum var. Ne zaman kendisiyle bazı konuları görüşmek üzere bir araya gelsek, hemen her defasında sözlerini şöyle toparlar: "Bunu da şöyle yapalım.....
Sayı: 196, Sayfa: 018
Testiden Su İçmek, Sudan Esma İçmek - Dr. Senai Demirci
Su, esmâ-ı hüsnanın kevser tadını dudağımıza yanaştıran billur testidir. Onca gündelik telaş içinde koşuştururken, sıradan meşgaleler arasında sıkışıp kalmışken, "Esmâ-i hüsnayı nasıl göreceğiz ve nasıl duyumsayacağız" diye sorabilirsiniz. Bugünlerde, hele de geceleri bol ışıltılı bir şehirde yaşıyorsak, göğü görmekte.....
Sayı: 196, Sayfa: 020
Dörtlükler - Nuri Kahraman
KUŞLAR Yaprakların altında, dalların arasında Sabah sabah nedirki cıvıl cıvıl derdiniz? Herkesler uyuyorken tasasız mışıl mışıl Böyle, hangi hicrana kendinizi verdiniz? SORU Köyüme  hep gelecek,  şöyle bakacak mıyım? Öpecek mi gözümden yayladaki bulutlar? Gönlüme yaprakla.....
Sayı: 196, Sayfa: 022
Zenci Musa - Mehmet Niyazi Özdemir
Son dönem tarihimizde pek çok efsanevî şahsiyet vardır; islâmî zihniyetle dizayn edilen Osmanlı Devleti'ni ayakta tutabilmek için katlanmadıkları fedakârlık, göze almadıkları tehlike yoktur. Hepsinin amacı "Biz ölebiliriz, fakat bu ümmet yaşasın" idi. Hayatlarının baharlarından itibaren belki bir gün kendile.....
Sayı: 196, Sayfa: 023
Tasavvuf ve Değişim - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Değişim, sosyal hayatın tabiî bir sonucudur. Fizyolojik açıdan insan organizmasında kan dolaşımı neyse, toplum organizmasında da sosyolojik değişim odur. Sosyal değişim "zaman" ile doğrudan alâkalıdır ve "kesintisizlik" şartına bağlı olarak kollektif bir grup hâlinde ortaya çıkar. Bir başka ifâdeyle değişme, toplumun .....
Sayı: 196, Sayfa: 025
Hadis Öğrenme Aşkı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Ashâb-ı kirâm Resûl-i Ekrem Efendimiz'i kaybettikten sonra onun hasretini hadisleriyle teskin etmeye çalıştılar. Peygamber-i Zîşân'ın sağlığında hadis öğrenmeyi kendilerne iş edinenler bilmedikleri hadisleri derlemeye ve onları başkalarına öğretmeye çalıştılar. Bir Hadis Uğrunda Medineli Câ.....
Sayı: 196, Sayfa: 028
Kur'an'la Yükselmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor: * "Allah'tan faydalı ilim isteyin; menfaat vermeyecek bilgiden Allah'a sığının!" (İbn-i Mâce) * "İnsanlara muhtâç oldukları faydalı ilimleri öğretin. Fakat bu bâbda kolaylık gösterin, güçlük göstermeyin. Müjdeleyin, ürkütmeyin; nefret e.....
Sayı: 196, Sayfa: 030
Kur'an Edebi - Sâdık Dânâ
Kur'ân hakkındaki âyetlerden: - Kur'ân okunduğu zaman derhâl onu dinleyin. Susun tâ ki (Allah'ın rahmeti ile) esirgenmiş olasınız. (A'raf -204) -  "Gerçek bu Kur'ân (insanları) öyle birşeye (yola) doğrultup götürür ki o en âdil ve en doğru bir yoldur. Güzel güzel amel (ve hareketlerde) bulunan mü'minlere .....
Sayı: 196, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Nasihatler-1 "Kalbi Teyakkuz" - Osman Nûri Topbaş
Tasavvuf yolunda zâhir ve bâtınını ikmâl etmiş ve kalbî merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ulaşmış bulunan Hak dostları, "veresetü'l-enbiyâ" tâbiriyle ifâde olunan bir şerefe nâil olmuş bahtiyarlardır. Onlar, nebevî irşad ve davranış mükemmelli­ğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yâni onlar, Hazret-i Peygam­ber .....
Sayı: 196, Sayfa: 032
Yakınlara Düşebilmek - Dr. Abdullah Hikmet Atan
İnsanoğlu, yaşamakta olduğu sayılı günlerin bir gün bitip, ölüm ile ebedi bir hayatın başlayacağını bilerek muvakkat ömrünü şöyle veya böyle tüketmekle meşgul. "Küçük kıyamet" olarak nitelendirilen ölümün yanında bir gün büyük kıyametin de kopacağı ve insanların tekrar diriltilerek mahşer günü Allah'a hesap verecek olma.....
Sayı: 196, Sayfa: 036
Salatu Selam - Mustafa Necati Bursalı
O Resûl-i Zîşana, Salâtu Selâm getir. Ermek için ihsana, Salâtu Selâm getir! Kalsın keder, kalsın gam, Bütün varlık ona ram, İstersen Hak'tan ikram, Salâtu Selâm getir! Gafille dostluğu kes, Anlamaz aşkı herkes, Sen ömründe her nefes, Salâtu Selâm getir! Yer .....
Sayı: 196, Sayfa: 038
İnaçlı ve Bilgili Olma Sorumluluğu - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Başta akıl olmak üzere birçok imkân ve nimetlerle donanmış olarak yaratılan insan, birçok şeyden sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluk onun değeri ve gücüyle alâkalıdır. Hayvanlar, deliler ve bebeler sorumlu tutulmazlar. İnsan yeryüzünde başıboş bırakılmış değildir. Sevgili Peygamberimizin şu hikmetli sözünü b.....
Sayı: 196, Sayfa: 039
Dörtlükler - Zahit Genç
Özüne dön öz olursun, Hakkı gören göz olursun, Şeytana kul olma sakın, Sonra yanar köz olursun. İnanmazsan çöl olursun, Bağlanırsan göl olursun, Kalbde iman yeşerdikçe Mis kokulu gül olursun. İyilik yap iyilik bul, İslâm bize en güzel yol, Kötülükten ne çıkar ki, .....
Sayı: 196, Sayfa: 040
Manzum Tercüme - Nuri Baş
  Kim öğrenir kırk hadis, ümmetime iletir, Allah için onlara, haram, helâl belletir. Onu mahşerde âlim olarak haşreder Hak. (O kişi bu sâyede, girer Cennete mutlak)  .....
Sayı: 196, Sayfa: 041
Sahibini Arayan Fiiller - Ümit Şimşek
İskeleden epeyce uzaklaşmıştı Cem. Fakat adımları eve doğru değil de tersine gidiyordu. Zaten işin başından beri ters giden birşeyler vardı. Güneş ufuktaki alçak tepelerin ardında erimeye, ayın on dördü daha da parlamaya başlamıştı. Böyle bir yerde Şeytanla baş başa olabileceği, bir saat öncesine kadar Cem'in nereden aklına.....
Sayı: 196, Sayfa: 042
Bir Mezar Başında - Mehmet Ali Kalkan
Öte yandan başka yer yok kaçacak, Var diyenin yüzü karalı işte. Yürüyen duracak,konan göçecek, Bu yalan dünyanın kuralı işte.   Vakit tamam olup gelince çağrı, Ya kaza bahane,ya da bir ağrı, Sağ yanı üstünde kıbleye doğru, Toprağın altında sıralı işte.   Ne şai.....
Sayı: 196, Sayfa: 044
Şiraze - Çağrı Çağlayan
Bize bir zevk-i tahattur kaldı Bu sönen gölgelenen dünyada / Ahmet Hâşim MAZİMİZ "Mazimiz çocukluğumuz ve gençliğimizle birlikte sevgili ölülerimizle buluştuğumuz mukaddes bir diyardır. Mazi hepimiz için Âdemin koğulduğunu hatırladığı Cennettir. Annelerimizin yüzleri ve muhabbetleriyle yoğ.....
Sayı: 196, Sayfa: 045
Zor Tercih! - Serdar H. Yıldırım
Şurası muhakkak ki Türkiye'de garip şeyler oluyor! Kafalar karışık, zihinler bulanık. Hep beraber kritik bir "dönüşüm süreci"ni yaşıyoruz. Ülkemizin dindar insanlarının imtihanı da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Tercih yapmak zorlaşıyor, gittikçe daha zorlaşıyor!.. Bir fizik problemini doğru çözebilmek için önce .....
Sayı: 196, Sayfa: 046
Rahmetle Uğurladığımız Bir Gönül Dostumuz : Hacı Ali Özbülbül - Altınoluk
Bir Osmanlı şehri Kütahya'nın ilk medresesi olan İshak Fakıh Medresesi müderrislerinden Bülbül Hoca'nın torunu Hacı Ali Özbülbül, 14 Mayıs 2002 Salı günü sabah ezanı vakti dâr-ı bekaya irtihal etti. Gençliğinden itibaren ticarî ve mahallî anlamda siyasî faaliyetlerde bulunan muhterem Ali Özbülbül'ün asıl kalıc.....
Sayı: 196, Sayfa: 047
Güzel ve Etkili Konuşma - Fahri Sarrafoğlu
"Kullarıma söyle: En güzel (söz) ne ise onu söylesinler..."  (İsrâ Sûresi, 53) İnsan, konuşan bir canlıdır. Düşüncelerini, hissettiklerini sesli veya sessiz olarak ifâde eder. Dil, insanın konuşma vasıtasıdır. Rahmânın insana en büyük nimetlerinden biridir. Dil bir kelime ağacıdır. Aşılanmış bir meyve ile yabanisi aras.....
Sayı: 196, Sayfa: 048
Bilim, Bilişim ve Teknoloji - Altınoluk
KULLAN, AT ŞİFRE Kredi kartı şifrelerinin çalınma riskine karşı, bir defa kullanılan ve daha güvenli olan 'kullan, at' şifreler geliyor. Kredi kartı şifresinin çalınması ya da unutulması derdi ortadan kalkıyor. Artık sekiz rakamdan oluşan ve kullanıp atılacak olan 'kullan, at' şifreler geliyor. Almany.....
Sayı: 196, Sayfa: 049
İşkodra'da Bir Kitap Bayramı - Faik Luli
Arnavutluk'ta, "Kur'ân-ı Kerîm Işığında Nebiler Silsilesi" Kitabı İçin Muhteşem Bir Tanıtım Toplantısı Düzenlendi. Rozafa Oteli'nin büyük salonu gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, üniversite öğrencilerinden öğretmenlerine, esnafından cami cemaatına kadar her kesimden insanın katılımıyla son sandalyesine.....
Sayı: 196, Sayfa: 050
Dünya Gündemi - Beytullah Demircioğlu
Dünyada Güncel Soru: Kim Kimi Kullanıyor? Amerika İsrail'i mi? Yahudi Lobisi Amerika'yı mı? Kuruluşundan bu yana İsrail devletinin en büyük destekçisi ve hamisinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu herkesin malumu. Yahudiler, daha dün beşer onar gruplar halinde göç ettikleri topraklarda bugün Ortadoğ.....
Sayı: 196, Sayfa: 052
Avrasya İslam Şurası Kıbrıs'ta Toplandı - Ahmet Tecim
Öncülüğünü Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı Avrasya İslam Şûrası toplantıları genel söyleyişle " Çin Seddinden Adriyatik Denizine kadar" geniş bir coğrafyadaki alanda Akraba Ulusların dini liderlerinin katılımıyla gerçekleşmektedir. 15-19 Nisan tarihleri arasında Gazimagosa'da yapılan topl.....
Sayı: 196, Sayfa: 055
Günlük Hayatta İslam Adabı - A. Cüneyd Köksal
Abdülfettah EBÛ GUDDE'nin "Min Edebi'l-İslâm" Risalesinde... Hanîf İslâm dininin birçok âdabı ve faziletleri vardır ki bunlar hayatın her aşamasını ilgilendirir, küçüğü-büyüğü, erkeği-kadını kapsamına alır. Müslüman kişiliğinin gelişimi ve insanlar arasındaki uyumun gerçekleşmesi için İslam dini bu edeblere uy.....
Sayı: 196, Sayfa: 056
Hayatın Farkında mısınız? - Esranur Candan
Dünya çok küçüldü diyorlar. Ufacık, minicik... Ben buna inanmıyorum. Herkes, bencilleştiği için dünyayı küçük zannediyor. Kendisinden başka kimseyi düşünmüyor ki kimse. Şöyle bir düşünelim; şu anda hastahanede olan insanların yalnızlığını kaç kişi paylaşıyor? Çeçenistan'da, Filistin'de olan savaşı kaç kişi barışa dönüştürmek .....
Sayı: 196, Sayfa: 058
Hazret-i Safiyye -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Peygamberimizin Halası Hazret-i Safiyye radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin sevgili halası... Hazret-i Hamza (r.a.)'ın kızkardeşi... Zübeyr İbni Avvam (r.a.)'ın anneciği... İlk müslümanlardan... Cesâret ve şecâat sâhibi bir hanım sahâbî... Elinde kılıcıyla savaşa katılan ilk İslâm kadını........
Sayı: 196, Sayfa: 059
Her Söz Bir Yarışma - Hümeyra Ezergül
İnsanların birbirleriyle anlaşmada kullandıkları cümleleri oluşturan kelimeler, yani ağızlardan çıkan sözler... Bizi bize ve etrafa gösteren sözler... Acı, tatlı, kapalı, açık, hüzünlü, mutlu, umutlu, umutsuz, çaresiz, duygulu veya boş sözler... "Kullarıma söyle: Sözün en güzelini konuşsunlar. Sonra şeytan arala.....
Sayı: 196, Sayfa: 061
Sağlık - Uzman Dr. Fikriye Ovak
Unutkanlık, Bunama ve NedenleriHemen hepimizin zaman zaman yakındığı unutkanlık, sebebleri açısından bilimin gündemini yoğun bir şekilde işgal ediyor. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranın gün geçtikçe artması ile bunama, ülke ekonomisi açısından da oldukça dikkate değer görülmektedir. Unutkanlık ve demans (bunam.....
Sayı: 196, Sayfa: 062