Filistin: İnsanlığın En Kötü Sınavı
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, 189'uncu sayımızın kapağı "Hüzünsüz Ramazan Özlemi" başlığı ile çıkmıştı. Afganistan'ın üzerine bomba yağdığı günlerdi o günler... Bu sayımızı "Mevlid Kandili" kapağı ile çıkarmaya hazırlanıyorduk. Bir yandan Rasulullah Efendimizin insanoğluna taşıdığı ve bugün gelinen noktada çok daha .....
Sayı: 195, Sayfa: 001
Filistin: İnsanlığın En Kötü Sınavı - Ahmet Taşgetiren
Adalet sıfır.Ahlak sıfır. İnsanoğlu'nun geldiği hakim vasat bu şimdi. Bosna'da 250 bin Boşnak, en vahşi yöntemlerle katledildikten sonra gelmişti müdahale. Şimdi Bosna cinayetinin failleri Uluslararası Adalet Divanı önünde. Bunu dünyanın şimdilerdeki tek süper gücü Amerika gerçekleştirdi. Sanık bir Yugoslavdı.....
Sayı: 195, Sayfa: 003
"Filistin Çiçeği"ne - Meltem Erdem
Nazlı Çiçeğim,Dün, yani 2 Nisan akşamında seni tanıdığımdan beri gözlerimden hayalin gitmiyor. Kulağımdaysa "Ürîdü Ebî" (Babamı istiyorum!) ve  "Ârun Leküm" (Utanın!) diyen haykırışların...Bu yüzden hem sana bu mektubu yazmak için dünden beri yanıp tutuşuyorum; hem de sana hitâp etmekten bile utanıyorum.....
Sayı: 195, Sayfa: 005
Filistin Dosyası: Bir Vahşet Belgeseli - Beytullah Demircioğlu
The Times Muhabiri Di Giovanni'nin tanıklığı; 10 Yıldan fazla süredir Bosna, Kosova dahil olmak üzere savaş bölgelerinde dolaştım. Cenin'dekine benzer bir kasıtlı yıkımı ve insan hayatına saygısızlığı daha önce görmedim.İslâm dünyasının bağrında yarım yüzyılı geçkin bir süredir kanayan yaradır Filistin.  İsrail'in habis bir ur gib.....
Sayı: 195, Sayfa: 006
Bir Etnik Temizlik Sürecinin Hikayesi - Altınoluk
Yarım yüzyılı geçkin bir süredir gasp ve işgale karşı sürdürülen mücadele etrafında somutlaşan Filistin sorununun, bugün ulaştığı nokta itibariyle dört temel meselede kilitlenip kaldığını söyleyebiliriz. Bunlar, toprak paylaşımı, mülteciler sorunu, yerleşim alanları meselesi ve Kudüs'ün statüsünün ne olacağı. Bu dört temel ihtilaf n.....
Sayı: 195, Sayfa: 008
Ellerin ve Kuşlar - Vahide Çabuk
Sapasağlamsa yürekhep güllerden tarafellerinellerimiz üstündedirbilirizduaların, dualarınhep duaların.cennettekuşlar kanat çırpıncakokun gelir dağlar ardındansorun Yakub'abeklemek nedirher baharşehzadelergüllerle gelir kapımaen çok sana benzeyenyanlarımı düşünürümsorun.....
Sayı: 195, Sayfa: 010
Yıllar Geçiyor ki Ya Muhammed Aylar Bize Hep Muharrem Oldu - Prof. Dr. Mustafa Kara
Mehmet Akif doksan sene önce yazdığı "Pek Hazîn Bir Mevlid Gecesi" isimli şiirine bu beyt ile başlamıştı.Muharrem ayı bize daha çok hüznü hatırlatır. Çünkü Kerbelâyı hatırlatır, Hz. Hüseyin'i hatırlatır, Ehl-i Beyt'i hatırlatır.Muharem İnsanoğlunun vahşet ve şiddet damarını, ezen, yokeden tarafını, kahreden, mahvede.....
Sayı: 195, Sayfa: 011
Allah Rasulü'nden Uyarılar - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bu sayıda Kainâtın varlık nûru, insanlığın yol göstericisi ve kurtarıcısı Sevgili Peygamberimiz'in kutlu doğumu vesilesiyle ondan uyarılar taşıyalım istedik gündemimize. Âlemlere rahmet o şanlı nebinin varlığı, azâb-ı ilâhinin kaldırılmasına sebeptir Kur'an'ın beyanına göre. Nitekim Allah Teâlâ: "Sen içlerinde iken Allah Teâlâ onlara.....
Sayı: 195, Sayfa: 012
Yüreğinde Ümmeti Vardı - Cafer Durmuş
İnsan bazen bir odaya kapanıp da Kur'ân'la baş başa kalmak ister. O günkü hâlet-i rûhiyenize göre; Kelâm-ı Kadîm üzerine sessizce gözyaşı dökmeyi veya âyetleri tertîl üzere okumayı, okuduğunuz bir yerde durup düşünmeyi ve bazı sayfaları tekrar tekrar okumayı arzu edersiniz.Böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda Tevbe Sûresi'nin son .....
Sayı: 195, Sayfa: 014
Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiramı Tanımak - Adem Saraç
İslam...Hz. Adem (as)'den beri gelen İlâhî dinin adı. Allah'ın yarattığı insanlara, Allah'ın gönderdiği sistem.Peygamber...Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara getiren Elçi. Emir ve yasakları, hayatında yaşayarak tebliğ eden Resul, Nebî, Örnek ve Önder.Sahabe........
Sayı: 195, Sayfa: 016
Gül Soylu Aşık - Bestami Yazgan
-Ümmü Sinan veFatih Kınay'a-Bahtı bülbül olanınHer sedası gül kokar,Sılası gül olanınHer edası gül kokar.Seher vakti gülzardanSelam gelse bahardan,Yanar gonca buhurdanHer nidası gül kokar.Görünce gülistanı,Sebil eder al kanı,Boyun büker efganı,Can fedası gül koka.....
Sayı: 195, Sayfa: 017
Bir Dürüstlük Örneği Olarak Hazret-i Peygamber - Yrd. Doç. Dr. Emin Işık
Toplumda güvenilir kişi olmanın ilk ve en önemli şartı dürüst olmaktır. Sözünde yalan, işinde hile, hal ve gidişatın­da riya bulunmayan insanı herkes sever; sevmese de takdir eder. Canlı varlık acıdan kaçar, zarardan sakınır. İnsanoğlu nekadar kötülüğe batmış olursa olsun yine de aldatılmaktan hoşlanmaz. Bir güven ortamında yaşamak iste.....
Sayı: 195, Sayfa: 018
Ben Sana Kurban Olmuşum - Servet Yüksel
Sen gelirsin akla sevgi dendi mi,Gözyaşım sel oldu yıktı bendimi,Gül kokan yollara vurdum kendimi,Yunus derler, bir özge can olmuşum.Bu sevda çöllerden daha yakıcı,Kalbimi doğrarken hasret kılıcı,Bir esrarlı cilve, bir tatlı sancı,Yemen ellerinde çoban olmuşum.Varedenin sevgilisi nûrusun,Bâtılı .....
Sayı: 195, Sayfa: 020
Rahman Yürüyüşleri - Dr. Senai Demirci
Rahm-ı Rahman'aTutunduk da Yüze GeldikDüşünün ki yoksunuz. Düşünün ki yok olduğunuzun farkında olamayacak kadar yoksunuz. Farkında olmadığınız yokluğunuzu düzeltmek için yapacak bir şeyiniz de yok. Yok olup, yok kalıp hiç sayılmadan, hiç bilinmeden, hiç hatırlanmadan, hiç gelmeden gideceksiniz. Düşünün ki varolmanız gerektiği.....
Sayı: 195, Sayfa: 021
Öteler - Mehmet Ali Kalkan
Aşk yolunda sevgiyle dol,Elmas, kömürden ötesi."Kuvvetinin sahibi ol," Çelik, demirden ötesi.Ekilende düşer dibe,Sebep bağlıdır sebebe,Tohumlar vermeye gebe,Çiçek, domurdan ötesi.Bıçak bıçak bilediğin,Dua dua dilediğin,Emanettir can dediğin,Hayat, ömürden ötesi.Açılsan o.....
Sayı: 195, Sayfa: 023
Bir "Objektiflik" Denemesi - Ümit Şimşek
Hay aksi Şeytan!"Cem'in gözü bir ufuktan diğerine gezindi. Vaktin akıp gidişine hayıflandı genç adam. Bir tarafta batan güneş, diğer tarafta yükselen ayın on dördüyle birlikte, her ânı sindirilerek zevk edilecek bir akşam vakti, göz önünde geçip gidiyordu. Hararetli bir tartışmanın ne yeri, ne de zamanıydı. Hele Şeytanla baş başa.....
Sayı: 195, Sayfa: 024
Ezeli Ayarlanış - İdris Arpat
Din, bizim fıtrî ihtiyâcımıza Rabbimiz tarafından verilen cevâptır. Din olmasaydı, târifesiz kullanılan makina gibi, bedenimizle rûhumuzla perîşan olurduk. Din bizim dünyâmızı da âhiretimizi de Cennete çeviren sistemin adıdır.Din sâyesinde biz dağla taşla, kurtla kuşla, kardeş olduğumuzu öğrendik. Kardeşlik hukûkunu kabûl ettik. .....
Sayı: 195, Sayfa: 026
Muhaddis Ahlakı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber Efendimiz'in sözlerine hadis, hadisleri öğrenip başkalarına öğretenlere muhaddis dendiğini hepimiz biliriz. Bazı muhaddislerin çok hadis rivayet etmesine takılanlar "Canım, onlar da bizim gibi insan değil miydi? Bu kadar hadis ezberlenir mi?" diye itiraz ederler. Bu itiraz uygun değildir. Çünkü her devrin şartları, i.....
Sayı: 195, Sayfa: 028
Allah Rasulü'nden Hayat Ölçüleri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyuruyor:* "Huyların şerefli ve değerli olanları (başlıca) ondur ki, bunlar bir adamda bulunur, oğlunda bulunmaz; oğlunda bulunur, babada olmaz. Kölede bulunur, efendisinde bulunmaz. Allah onları (ebedî saâdetini, bahtiyarlığını dilediği kimselere taksîm eder. Onlar da şunla.....
Sayı: 195, Sayfa: 030
Salat ü Selam - Sâdık Dânâ
Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet eder: Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:- Siz müezzini (ezan okur iken) işittiğiniz zaman, onun dediği gibi söyleyiniz, (sonra) bana salât ü selâm getiriniz. Çünkü kim ki bana bir kez salât ederse Allah ona, on kere salât (rahmet) eder. Sonra benden kurtuluş yolu.....
Sayı: 195, Sayfa: 031
Ebedi Saadet Rehberi Örnek Şahsiyet - Osman Nûri Topbaş
İnsan, doğduğu andan itibaren her hususta bir örneğe muhtaçtır. Çünkü o, dilini, dînini, ahlâkî vasfını, alışkanlıklarını, temâyüllerini vs. hayatını şekillendiren bütün fikir, inanış ve faaliyetlerini hep kendisine takdîm edilmiş örnekler etrafında ve onlardan aldığı akislerle oluşturur. Bazı küçük istisnâlar olsa da, umumî hatlarıyla .....
Sayı: 195, Sayfa: 032
Yularsız Aslan (2) - Mehmet Niyazi Özdemir
Ahmet Muhtar Paşa, çekilen Rus birliklerinin üzerine, Mihraliyi kuvvetiyle gönderdi. Göle Bucağının Demirkapı Köyünde bir alay düşmanla karşılaştı düşman onları görmeden o düşmanı gördü. Emrindeki askerleri birkaç parçaya bölerek, değişik yönlerden düşmana hücum ediyormuş intibarını vererek, onları kaçırttı. Bir saat kadar sonra karşısı.....
Sayı: 195, Sayfa: 037
Doğurmak Yeniden Kendi Kendini - Umut Bulut
Ben dünya dışı dünya ben sürgün coğrafyayımOnlar dosttur kendince ben onlardan dıştayımBen İslam dünyasıyım hep ayaklar altında Aklım başıma geldi acı çektikçe canımBen cami avlusuna bırakılmış gitmişimGöz yaşı betonlaşmış kalmamış ağlayanımElim pansuman olur yanağım kan damlatırÖyle bir yangın ki bu.....
Sayı: 195, Sayfa: 039
Kitap Dergi Tanıtımı - Altınoluk
Âdâb-ı Muâşeretİnsanı eşrefi mahlukat yapan onun ahlâkıdır. Kendimizde bulunan maddi ve manevi kaynakların ehil bir irşad edici tarafından terbiye edilmesi ne büyük mutluluktur. Hayatın geçici telaşesi içerisinde gerçek varlığı aydınlatmaya çalışmak er kişinin kârıdır.Yaşayan ve yaşatan örnekleri her geçen gün çoğal.....
Sayı: 195, Sayfa: 040
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Min cân olaydı kâş menî dil-şikestedeTâ her biriyle bir gez olaydım fedâ sana" FuzûliMânâsı: "Keşke benim kırık gönlümde bin canım olaydı da, onun her biri ile sana bir kez feda olaydım." Müjde"Şu dünya hayatında sahip olabileceğimiz en büyük müjde, Allahın varlığıdır. İnsanların birbirler.....
Sayı: 195, Sayfa: 041
Prof. Dr. İskender Pala ile Bir Sanat, Kültür, Dil Sohbeti-2 "Geçmişimizle Barışarak Varolabiliriz" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Eğitim sistemimizin klâsik şiirimizi sevdiremediği ortada... Aruz deyince insanımızın aklına o güzel beyitlerden biri yerine "failâtün failâtün" kalıpları geliyor. Neden böyle ve telâfisi için ne yapılabilir? Bakanlığın klâsik şiirimizin müfredat programından çıkartılması istikametindeki kararı ve gerekçe olarak da .....
Sayı: 195, Sayfa: 042
Ağustosta Yüreğime Kar Düşer - Abdullah Gülcemâl
Bu günüme, yarınıma, dünümeBaktığımda aklıma hep "bir" düşer.Garibim yol bilmem hemen önümeVuslat için bir kılavuz "nur" düşer.Dosta hasret bir uykusuz pınarımSitem etme ben kendimi kınarım.Zemheride cayır cayır yanarımAğustosda yüreğime "kar" düşer.Hesaplar güngünü geçer kayıdaBen rahmet bekler.....
Sayı: 195, Sayfa: 044
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır - Altınoluk
Muhammed Hamdi Efendi, 1878'de Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Burdur'un Gölhisar kazasına bağlı Yazır köyünden olan babası Numan Efendi, Elmalı Şeriyye Mahkemesi'nde başkâtipti. Annesi Fatma Hanım, Elmalı ulemasından Mehmet Efendi'nin kızıdır. Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsir çalışmasıyla milletine büyük bir eser kazandırmış Osma.....
Sayı: 195, Sayfa: 045
"Küreselleşme"ye Karşı mıyız? - Serdar H. Yıldırım
Her geçen gün gündemimize daha çok giren "Küreselleşme" üzerine herkes birşeyler söylüyor, ancak genellikle bu söylenenler görmezlerin fili tarif etmelerine benzer şekilde bütünü aksettirmekten uzak bulunuyor. Hâlbuki doğru hüküm verebilmek için olup bitenleri doğru anlamak ve sloganlara rağbet etmeden derinlemesine tahlil yapabilmek lâ.....
Sayı: 195, Sayfa: 046
İçimizdeki Saadet Pınarı "Olumlu Düşünme" - Prof. Dr. Ömer Çelik
"Düşüncen gül ise, sen bir gül bahçesindesin." Hz. MevlanaAllah Tealâ'nın yeryüzündeki halifesi ve kainatın özü olan insan, hem ruh hem de beden cihetiyle bir bütünlük arzeden ilâhî bir sanat hârikasıdır. O, kalp ve zihin dünyasına akseden manevî ilhamlarla kendisindeki akıl ve idrak kabiliyetini kullanarak, kai.....
Sayı: 195, Sayfa: 048
Bilim, Bilişim ve Teknoloji - Altınoluk
Teknoloji Dünyasında Yeni Bir Devrim : Mavi MucizeTeknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Bunun en belirgin örneği Mavi Lazer Diyotunun yapılması ve buna bağlı olarak mavi lazer teknolojisinin ortaya çıkmasıdır. Ünlü fizikçiler mavi diyotun, 20 yıla yakın süren araştırma ve hayal kırıklığına uğratan sayı.....
Sayı: 195, Sayfa: 051
Ekonomik Buhran Sebebiyle Yok Olan Değerlerimiz - Ekrem Sağıroğlu
Müslümanlar olarak bağlı bulunduğumuz ilkeler ve taşıdığımız değerler cümlesinden zikir, fikir, şükür, rıza, tevekkül, kanaat, iktisat... gibi ilkelerimiz, umdelerimiz vardı. Bunlar İslam'ın önemli öğretileri idi. Yaşanması, yaşatılması, uyulması gereken esaslardı.Elbette gene var. Fakat adını "kriz" koydukları bir .....
Sayı: 195, Sayfa: 052
Ana Gibi Yar Olmaz - Mehmet Coşar
Kur'an-ı Kerim'de analara "öf" bile denmeyecek deniyor.- Kime yardım, edelim? Sorusuna peygamberimiz üç defa "ana" kelimesini tekrarladıktan sonra dördüncüsünde "babaya; diyor."İslâm Dini anayı öyle yüceltir ki, cenneti onun ayakları altına serer, "Cennet anaların ayakları altında" der.Şairlerimizden biri de:.....
Sayı: 195, Sayfa: 054
Mutluluğun Sırrı - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Aile, birbirine arzulu yapıda yaratılan kadın ve erkeği, meşru ölçüler içerisinde soylu bir şekilde birleştiren, gönlü huzura, bedeni ise sükûna kavuşturan biricik kurumdur. Aile, sevginin, saygının, sorumluluğun, dayanışmanın, fedakârlığın sergilendiği bereketli bir alandır. Bundan dolayı dinimizde evlilik, şu âyette görüldüğü gibi, Al.....
Sayı: 195, Sayfa: 055
Hazret-i Esma -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Rasulullah'ın Eli Açık Gönlü Zengin Baldızı Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz baldızı Esma (r.anhâ) ile en yakın sahâbîsi ve halazâdesi Zubeyr İbni Avvam (r.a)'ın nikâhlarını kıymıştı. Bu evlilikten nur topu gibi bir çocukları doğdu.Esmâ (r.anhâ) hicretten sonra muhacirlerin Medine'de dünyaya gelen ilk çocuğu.....
Sayı: 195, Sayfa: 056
Evimizdeki Yabancı - Nurten Acar
Televizyon, insan hayatının her alanını denetim altında tutuyor. Her evin başköşesine oturtuluyor, ve milyonlarca insanın hayat tarzı, giyim kuşamını, yeme içme şeklini belirliyor. Hatta daha da ileri giderek insanın zihnini zapturab altına alıyor. Kuşkusuz bunun böyle olmasında, verilen komutlara, insanların beyinlerini aşmaları.....
Sayı: 195, Sayfa: 058
Sedef Çiçeği - Elif Mencet
Adliye koridorları toplumun ahlâkî, kültür seviyesini en iyi yansıtan yerlerden birisidir. Bir hiç yüzünden bir anlık öfke sonucu işlenen cinayetler, sönen ocaklar, işsiz, çaresiz, yoksulluğa terk edilen çocuklar acı fakat gerçek tablolardır. Ailede başlayan iş hayatına ve toplumun tüm kesimlerine yansıyan güvensizlik, sevgi ve saygı az.....
Sayı: 195, Sayfa: 059
Elinde Ne Kaldı? - Nesrin Zerey
Seniha Hanım, kendisini boşamak üzere mahkemeye başvuran eşinin dava dilekçesiyle ablama başvurana kadar, yazlık komşularımızın ailesinde geçimsizlik bulunduğunu bilmiyorduk. Birkaç yıl önce yandaki binadan iki daire satın almışlardı. Onların gelişi siteye renk katmıştı. Bina sakinleri bir süre sonra, yeni komşuların Cumartesi akşamları.....
Sayı: 195, Sayfa: 060
Sağlık - Uzman Dr. Fikriye Ovak
Baş Ağrınız mı Var? Baş ağrısı toplumda çok sık rastlanan bir yakınmadır. Hemen her gün baş ağrısı olan bir yakınınız ya da arkadaşınızla karşılaşırsınız. Baş ağrıları beyin hastalıkları ile ilgili olabileceği gibi vücuttaki pek çok hastalığın bir belirtisi de olabilir. Bir çok hasta baş ağrılarının beyin tümörü gibi hayat.....
Sayı: 195, Sayfa: 061