Din'in Neresindeyiz?
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Yeni görünümü ve muhtevası içinde Altınoluk geçen ay elinize ulaştı ve doğan ilk izlenimleriniz bize yansımaya başladı. İzlenimler genelde olumlu. Telefonla, faksla, elektronik posta yoluyla çok coşkulu tebrikler aldık. Muhveta çeşitliliğinde ve grafik düzenlemede "Okunulur olma"yı amaçlamıştık,.....
Sayı: 194, Sayfa: 001
Din'in Neresindeyiz? - Ahmet Taşgetiren
"Allah nezdinde gerçek din İslam'dır" diyen, "İslam'dan başka din aranması"nı doğru bulmayan, "Toptan İslam dairesine girin" çağrısı yapan ve "Dinde ihlas, samimiyet, teslimiyet, hesapsızlık isteyen" Kur'an, insanın dinle ilişkisinin her zaman bu çerçevede cereyan etmediğini de tesbit ediyor ve insan-din ilişkisini tahli.....
Sayı: 194, Sayfa: 003
Halisane Dindarlık - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bir dine mensup olmak, insanın kendisini bir dînî gruba âid görmesi fıtrî bir duygu; herkeste var olan âidiyet ve mensûbiyet içgüdüsünün bir tezâhürü. Ama dinî hayatı ve dindarlığı başka alâkalardan, dünyevî bağlardan, nefsâni haz ve yorumlardan arındırabilmek, ancak belli bir kalbî itminana ve zihnî olgunluğa ermiş insanların işidir. Çü.....
Sayı: 194, Sayfa: 006
Dini Yalanlayanı Gördün mü? - Cafer Durmuş
Geçtiğimiz ay Kur'ân'ın gözümüz, gönlümüz ve zihnimizde olmasını arzuladığımız mevkie, onun günlük hayatımızda tutmasını istediğimiz sıklete dair bir yazı ile "Kur'ân Günlüğü"ne başladığımızı duyurmuştuk. Şimdi hepimizin hemen her gün namazlarımızda kıraat ettiğimiz Mâûn Sûresi âyetlerine "bismillah" diyelim, onun anlamını ka.....
Sayı: 194, Sayfa: 008
5 Ciltlik Kur'an Yolu - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof Dr. Hayreddin Karaman Heyetçe Yapılan Meal ve Tefsir Çalışmalarını Anlatıyor:Bizim hedef kitlemiz din üzerinde araştırma yapan ilim adamları değildir. Biz bu tefsiri, Kur'an'ı doğru anlamak ve hayatında rehber edinmek isteyen, yeterli kültür seviyesindeki insanımız için hazırladık.Benim içinde bulund.....
Sayı: 194, Sayfa: 010
Prof. Dr. M. Saim Yeprem ile Yeni Meal Hazırlığı Üzerine... "Teknoloji Meal Hizmetinde" - Altınoluk Röportaj
p>Altınoluk: Sayın hocam bildiğimiz kadarıyla yaklaşık bir yıldır, oluşturduğunuz bir ilim heyeti ile yeni bir meal çalışması üzerine yoğunlaşmış bulunuyorsunuz. Malumunuz piyasada pek çok Kur'an-ı Kerim meali bulunuyor. Neden yeni bir meale ihtiyaç duydunuz? Sizin çalışmanızın farklı yönleri neler olacak?Prof. .....
Sayı: 194, Sayfa: 012
"Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali " Üzerine Prof. Dr. Hamdi Döndüren ile... "Meal ve Zengin Bir Dipnot" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Niçin yeni bir meal çalışmasına ihtiyaç duydunuz?Prof. Dr. Döndüren: Kur'ân-ı Kerim tarih boyunca Arapça'dan başka dillere çevrilmiş, kısa veya uzun tefsirleri yapılmıştır. Günümüzde yapılan çeşitli mealler de vardır. Orta öğretim öncesinde "hâfızlık" kısmet olmuş, diğer ilim çalışmaları arasında .....
Sayı: 194, Sayfa: 014
Şeytanla Konuşan Adam (2) "Yer ve Gökler Rabbi"nin Özel Konuğu - Ümit Şimşek
Cem ile olan tartışmasının birinci bölümü Şeytan açısından pek iç açıcı geçmemişti. Güçlü bir mantığı vardı Cem'in. Güçlüydü ve etkiliydi. Genç olmasına rağmen, çevresinde sözü dinlenen bir kimseydi. Herkesin bildiği bu gerçeğin Şeytan da farkındaydı ve işinin zor olduğunu baştan biliyordu. Cem'e cepheden saldırıya geçmesinin nedeni de b.....
Sayı: 194, Sayfa: 016
Beyaz Zenci - Umut Bulut
"Özgürsün beyaz zenci zincirin boyu kadarSenin her gün yer öpmek yer yalamak hakkın varRazıysan böcekliğe çizmelerin altındaRengi çok mu önemli kızıl kara ne çıkarİstersin zincirlerin biraz biraz gevşesinGevşeyen zincirleri biraz biraz sıkarlarZincir gevşetmektense eritmeye ne dersinİnan ki inandıkça .....
Sayı: 194, Sayfa: 018
Prof. Dr. İskender Pala ile Dil ve Klasik Şiirimiz Üzerine... "Klasik Şiirimiz Rahmani Bir Şiirdir" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Genelde insan için anadilin, özelde de bizler için Türkçe'nin önemi nedir? Yabancı dillerin baskısı altında dilimize gereken ihtimamı gösterebiliyor muyuz?Prof. Dr. PALA: Bir insan için anadilin ne kadar önemli olduğunun derecesini ölçmek mümkün değil, çünki her doğan insan ister istemez içinde .....
Sayı: 194, Sayfa: 019
Yularsız Aslan - Mehmet Niyazi Özdemir
Dünyada hiçbir devlet yoktur ki yıkılması iki yüz kırk yıl sürmüş olsun. Osmanlı Devleti'nin ikinci Viyana kuşatmasıyla yıldızı sönmeye başladı; ancak 1922 yılında tarih sahnesinden çekildi. Her güçlenen devletin, topraklarına göz dikmesi de kan kaybını hızlandırıyordu. Dünyada yalnız ciddi bir İslâm devleti olması da durumunu dramatikle.....
Sayı: 194, Sayfa: 022
Muhammed İkbal (1873-1938) - Altınoluk
1873'de Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut kentinde doğan Muhammed İkbal mutasavvıf bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İkbal çocukluk yaşlarından itibaren tam bir Kur'an aşığıydı. Devamlı Kur'an okumakta olduğunu gören babası, ona "Kuran-ı Kerim'i anlamak istiyorsan, sana indiriliyormuş gibi oku" d.....
Sayı: 194, Sayfa: 024
Eşyanın Kalıbından Eşyanın Kalbine - Dr. Senai Demirci
Bir aynaya baktığınızda gördüğünüz nedir? Ayna mı, aynada yansıyan mı? Gariptir ki, aynaya baktığımızda pek nadiren aynanın kendisini görürüz. Ayna öylesine duru bir yansıtıcıdır ki, kendi varlığını unutturur, bir başkasını yansıtır. Ayna öylesine saf bir habercidir ki, kendi yüzünü aradan kaldırır, sadece kendine düşeni haber ve.....
Sayı: 194, Sayfa: 025
Git - Mehmet Ali Kalkan
Gurur, kibir bağındaFilizlenme, kuru git.Dilin söz yatağındaKir taşıma duru git!Sabırsıza zaman dar,Gece, sabaha kadar,Nefs elinde dünya var,Ey aklımın zoru git!Korkakları er gören,Gök dururken yer gören,Baktığında şer gören,Gözlerimin feri git!Dalga, su üzerin.....
Sayı: 194, Sayfa: 027
Sevgi Ortamı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bu İmam-ı Mâlik'in hikâyesidir. Peygamber aşığı bir alimin...Her şey kendi ortamında yetişir; muhabbet gülü de sevgi ortamında. Sevenlerin, sevmesini bilenlerin meydana getirdiği muhabbet iklimi, sevgi tohumlarına can verir, muhabbet gülleri birer ikişer gülümsemeye başlar. Zamanla orada bülbüller ötmeye, sevdâlar çağıl.....
Sayı: 194, Sayfa: 028
İlim ve Dindarlık - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Bizim uğrumuzda mücâhede edenlere gelince biz onlara elbette yollarımızı gösteririz." (Ankebût Sûresi /69) Ya'ni, bizim hidâyetimiz, kulların mücâhedelerine bağlıdır, buyuruluyor. Ve yine: "Hakikat insan için kendi çalıştığından başka (bir şey) yoktur." (Necm Sûresi / 39), âyet-i kerimesi de yaln.....
Sayı: 194, Sayfa: 030
Mahşer Günü - Sâdık Dânâ
Allah Teala ve tekaddes Hazretleri buyurur; "Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden geçer ve her yüklü kadın çocuğunu doğurur, insanları hep sarhoş görürsün! Halbuki sarhoş değillerdir, fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir." (el-Hac,2) "Yapdıklarının cezası olarak, bundan böyle az gülsünler çok ağlasınl.....
Sayı: 194, Sayfa: 031
Dua - Osman Nûri Topbaş
İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ızdırapta ve sürurda, gönüllerini dâimâ Hak Teâlâ'ya döndür­müşler ve bir niyaz iklîminde yaşamışlardır. Onlar, her hâlükârda Rabb'e yakarış hâlinde olmanın lüzûmunu, hâl ve davranışlarıyla tâlim eden ebediyyet rehberleri­dir.Allâh'a sığın.....
Sayı: 194, Sayfa: 032
Yüreğim Var Ya! - Emel Okyar
Binbir isimli binbir yüzlü bir aynaDöndükçe yörüngesinde isimler konurSaatler alışkanlık olur gider sessiz sedasızBinbir defa canlansalar bile cesetlerAynalar dönerCesetler de gün gelir kapılırlar girdaplarına yıldızlarınCesetler de gün gelir tekrar tekrar ölürler.Bir martı denize ağlıyor kulaklarımda.....
Sayı: 194, Sayfa: 036
Merhum Ali Ulvi Kurucu Üstadıma - Nuri Baş
Dünyâ semâmızdan bir güneş, guruba girdiFakat, ölüm değil bu. O can vuslata erdi.Hak âşıkları ölmez, gönüllerde yaşarlar.Cenâb'ı Hak onları, bu rütbeye erdirdi.Umarım ki diridir, ALİ ULVÎ Üstâdım.Zîrâ mânen herkesi O, diriltmek isterdi.Onun dâvâsı İslâm, sevdâsı hep gençlikti.Mü'minlerin derdiydi, onun en b.....
Sayı: 194, Sayfa: 037
Başımıza Merhametsizi Musalat Etme - A. Cüneyd Köksal
Münacaat-4Gerçekten Rabbin, insanların zulümlerine karşı bir mağfiret sahibidir.1"Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik biz! Eğer Sen bize mağfiret etmez, merhamet buyurmazsan, şüphe yok ki hüsrana düşenlerden oluruz.2Allah'ım! Eğer bizim için bir imtihan takdir ettiysen, bunu dinimiz hakkında eyl.....
Sayı: 194, Sayfa: 038
Eşsiz Bir Lezzet - Şaban Döğen
Lezzetin de eşsizi olur mu demeyin! Herşeyin harikası, güzeli, mükemmeli, eşsizi oluyorsa lezzetin de eşsizi olmaz mı? Bir Ramazan günü yolumuz Topkapı Sanayi Camiine düştü. Bu camiinin harika bir özelliği var. Gayyur imamı ve gönül verenlerin gayretleriyle Cuma namazlarında bir kültür evi hâline gelir bu cami. Nice tanınmış sima mabed.....
Sayı: 194, Sayfa: 040
Şiraze - Çağrı Çağlayan
Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürurOlamaz bir hanede mihman mihman üstüneRasih Tutuşalım, Dostça"Bir ülkede düşünce özgürlüğü, kurulu düzeni kınamayı, eleştirmeyi, mahkum etmeyi, devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü içermiyor, onu yalnızca övmeyi öngörüyorsa, orada bağnazlık kaçınılmaz .....
Sayı: 194, Sayfa: 041
Nüfus Artışı: Güç mü, Fakirleşme mi? - Serdar H. Yıldırım
Afganistan operasyonu vesilesiyle son aylarda ABD'nin meşhur ve prestiji yüksek dergilerinde yer alan çeşitli tahlil yazıları, teknoloji ne kadar gelişse ve ilerlese de "insan unsuru"nun her zaman en büyük güç olarak kalacağı yönündeki düşüncemi teyid eder mahiyette ipuçlarıyla doluydu.11 Eylül sonrası "yeni dünya düzeni" .....
Sayı: 194, Sayfa: 042
Ilımlı İslam mı? - Ebûbekir Sifil
Zahirî ilimler"de parmakla gösterilen büyük simalardan sadece birkaçının zühd hayatı ve zahidler hakkındaki tutumuna ilişkin olarak burada verdiğimiz örnekler -tıpkı daha önce zikrettiklerimizde olduğu gibi- konu hakkında zikredilebilecek binlerce örneğin sadece çok cüz'î bir kısmını teşkil etmektedir ve -yine daha önce belirttiğimiz gibi- .....
Sayı: 194, Sayfa: 044
Tasavvuf Fıkıh Büyükleri Ne Dediler? - Ebûbekir Sifil
Şimdi bu büyük zatlardan birkaçının konuyla ilgili tavrını birer-ikişer cümleyle nakledelim: "Allah'a yemin ederim ki ey insanoğlu, eğer sen Kur'an'ı okur ve ona iman edersen, dünyada hüznün artar, korkun şiddetlenir ve ağlaman çoğalır" diyen ve devamlı hüzün halinde bulunmasından dolayı, görenlerin sanki az önce başına büyük.....
Sayı: 194, Sayfa: 045
Alfabeden Esintiler - Adem Doğru
Adalet, evrenin ruhudur. Adaletle hükmet.  Allah adilleri sever. Adamak kolay, ödemek güçtür. Âdem ( insan ) ol, isterse hasım ( düşman ) olsun bütün âlem sana. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakladır. Adı kötüye çıkmış kişilerle beraber olma. Adın bedi olursa, kendin de ebedi olursu.....
Sayı: 194, Sayfa: 046
Türkçe Ezan ve Başörtüsü Yasağı - Altınoluk
Türkiye'de devletin toplumu doğru okuyamadığının iki göstergesi olarak "Türkçe ezan" ve "başörtüsü yasağı"na ilişkin uygulamaları göstermek mümkün. Her iki olayda devlet toplumu doğru okuyamamış ve bunun sonucu olarak devlet-toplum ilişkisinde derin yaralar açılmıştır. Başka her şey telafi edilebilirdi.....
Sayı: 194, Sayfa: 047
Kendimizi Keşfe Doğru... Duygusal Zeka (EQ) - Turgay Şirin
Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen,Merdûm-i dîde-i ekvân olan ademsin sen..Şeyh GALİBİnsan, beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelere yapışarak kavramaya çalıştığı, Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bir tecelli zübdesidir. Lakin insan, bu hakikate kıyasla ancak yok sayılabilecek derecede keşf ve.....
Sayı: 194, Sayfa: 048
Bilim, Bilişim ve Teknoloji - Altınoluk
Bir Telefonda Üç Farklı KartCep telefonunuzla iki veya üç GSM Operatörünün hizmetlerinden faydalanmak istemez misiniz? Artık mobil telefonunuza ekleyebileceğiniz küçük bir parça ile bu mümkün.Tak-Çıkar Derdi YokTelefonunuzun arka kapağına monte edilen küçük bir aparat, sizi sim kart değiştirme derdinden.....
Sayı: 194, Sayfa: 049
Dünya Gündemi - Beytullah Demircioğlu
BBC Ortadoğu Muhabiri Suriyeli Hüsnü Mahallî ile Ortadoğu Üzerine... "İsrail Toplumu Şiddete Motive Edilmiştir" * * * * * Hüsnü Mahalli Kimdir?Suriye Halep doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra aynı üniversite de mastırımı, Uluslararas.....
Sayı: 194, Sayfa: 050
Dünyadan Kısa Kısa - Altınoluk
İslâmiyet İtalya'da İkinci Din Yapılan bir araştırmaya göre İslâmiyetin İtalya'da en hızlı yayılan din olduğu tesbit edildi.. Çoğunluğunu göçmen ailelerin oluşturduğu bir milyona yaklaşan İtalya'daki müslüman nüfusun 10 binini, hidayete ermiş İtalyanlar oluşturuyor. Öte yandan hıristiyanlığın önemli merkezlerinden .....
Sayı: 194, Sayfa: 053
Bir Annenin Günlüğünden - Meltem Erdem
Bugün 3 Mart... Günlüğüme bu satırları, kızlarımın başucunda, solgun gece lâmbasının ışığında yazıyorum. Yanlarından ayrılmak istemiyorum; çünkü Ayşem sık sık kâbus görüp uyanıyor. Şimdi ikisi de melekler gibi uyuyor. İkisi de ölesiye yorgun... Hem nârin bedenleri, ondan çok daha fazla da gönülleri... Daha bu  yaşlarında çektikleri acılar ne kad.....
Sayı: 194, Sayfa: 054
Hazret-i Esma -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Rasulullah'ın BaldızıHazret-i Esmâ radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin baldızı... Hz. Âişe annemizle baba - bir kardeş... Hicret esnâsında hizmetteki firâseti, becerisi ve iş bilirliği ile meşhur bir hanım sahâbî... "Zâtunnıtakayn" lakabı ile tanınan ve dünyada iken cennet kuşağı giyebilme müjdesi.....
Sayı: 194, Sayfa: 056
Cevabi Mektup - Vildan Erkan
Geçen ayki Ahmet Ağabey'imin ebeveynin evladına mektubunu okuyunca O'na, anne ve babama bu  vesileyle evladını gerçek mânâda yetiştirebilmiş anne ve babalara hitaben bir mektup yazmak geldi içimden. Bu mektubu gönül postasına atarken yeni şeklin hayırlı olmasını diliyor, ne müşkilatınız varsa Rabbimden gidermesini niyaz ediy.....
Sayı: 194, Sayfa: 057
Bir Nefes Sıhhat - Nesrin Zerey
Muaz (R.anh) Peygamber Efendimiz (S.A.)'in terkisinde, onunla birlikte seyahat etmektedir. Hz.peygamber (s.a.) "Ey Muaz!" diye seslenir, o da "Buyur ya Rasulallah!" diye cevaplar. Uzun bir sessizlikten sonra "Bilir misin Muaz, Allah'ın insanlar üzerindeki hak­kı nedir?" Muaz (R.anh), Ashab-ı Güzin'in bilinen edebi dah.....
Sayı: 194, Sayfa: 058
Annemi İstiyorum - Candeğer Tetik
Geçen hafta veli toplantısı yaptım. Çocuklar eğitimlerine devam ederken gerçekleştirdiğimiz veli toplantısında aramıza yeni katılan velilerle tanışma ve önemli konular üzerinde durma imkanımız oldu. Çocuklar annelerinin okula gelmesine çok sevindiler, sonra da neşe içinde oyunlarına devam ettiler. Bir hariç: Serpil. Serpil'in annesi çal.....
Sayı: 194, Sayfa: 060
Sağlık - Altınoluk
Deri KanseriSağlık / Uzman Dr. Ali ŞEVİKDeri kanseri sözcüğü: Deriden kabarık tüm oluşumları kapsar. Bunlar arasına iyi huylu, kötü huylu tümörler ile çeşitli tümöral benler girer. Halk arasında daha çok kötü huylu olan tümörler kanser adı altında tanınmaktadır.Deri kanserleri, bulunduğu yerdeki dokuları .....
Sayı: 194, Sayfa: 061