Gençlik Cenderede
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, 17'inci yılımıza girerken, bir kere daha size selâm ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. İşte "yeni" Altınoluk elinizde...Ruhu aynı, ama muhtevası, biçimi ile yepyeni...Ve şunu hemen belirtelim ki, bütün bunlarda, sizlerin bize sunduğunuz çerçevenin çok belirleyici etkisi var. Anket yaptık, .....
Sayı: 193, Sayfa: 001
Mektup - Ahmet Taşgetiren
Can yavrum,Askerliğim sırasında annene mektuplar yazmıştım. Beni ve onu bağlayan sevgi dolu satırlardı onlar. Sizlerle iletişim zorluğu yaşadığımız zamanlar o hep, "çocuklarına mektup yaz" der bana... Bu mektup o mektuptur.Can yavrum, Babaların sevgisini gösterme noktasında çok da becerikli olmadıklarını b.....
Sayı: 193, Sayfa: 003
Sefa Saygılı, Hamdi Kalyoncu ve Ali Akben ile "Gençlik Sorunu"nu Görüştük... "Sevgi Açlığı" - Altınoluk Röportaj
Üç Ruh Hekimi Sorunun Kaynağında Buluştu...Altınoluk: Sizler ruh hekimlerisiniz ve ruh hekimleri psiko-sosyal sancıların barometresi olarak görülür. Sizinle gençlik meselesini konuşalım istiyoruz. Gençlik, gündemimize intiharlar, cinayetler ve ahlakî çöküntü örnekleriyle geliyor. Buradan yola çıkarak bir gençlik.....
Sayı: 193, Sayfa: 005
Şeytanla Konuşan Adam - Ümit Şimşek
Sonbaharın sonlarına doğru, serinliğin kendisini hissettirmeye başladığı günlerden birinde, insanlardan uzak, denize yakın bir yerde, pardesüsüne sarılmış bir halde bir bankın üzerine oturmuş ve önündeki sakin manzaraya dalıp gitmişti Cem. İş günlerinden biriydi. Genç iş adamı o gün biraz erkence çıkmış, böyle zamanlarda çoğunlukla yaptığı gibi.....
Sayı: 193, Sayfa: 010
Zincir Kemirmeleri - Umut Bulut
Yansın bu bahçelerde ne çicek varsa yansınBen başka ne isterim bana bir gülüm kalsın Derinleşti aramda ötekiyle uçurumYakın olsun uzaklık bize bir çözüm kalsın Güneş gökte bağıra bağıra doğsun banaEtimle kemiğimle özgür bir günüm kalsın Ben zincir kemirmeye yeni yeni başladımHep masmavi hayaller kura.....
Sayı: 193, Sayfa: 012
Seher Sırrı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Derviş Yunus der ki, dünya yalandır,Güvenme malına, malın talandır,Seherde âşıka uyku haramdır,Uyuma der bana; Sultân-ı enbiyâ,Hiç yatma der sana; Sultân-ı enbiyâSûfîlere göre uyku tabiat muktezâsı, maddî ve nefsânî bir şey olduğu için gaflet hâli sayılır. Çünkü uyku halinde kul Hakk'ı düşünüp zikredemez. A.....
Sayı: 193, Sayfa: 013
Ali Ulvi Koruyucu - Ömer Ziya Belviranlı
Konya'dan Kahire'ye, sonra Mekke'ye gittiSevgili'nin yoluna yüzünü sürdü gittiDil de çıksın söylesin vuslatın tarihiniHey dostlar ALİ ULVİ DOST'A GİTTİMustafa KARAAli Ulvi Kurucu üstadım hakkında, özellikle de dâr-ı bekaya intikalinin ardından konuşmak, doğrusu bana çok zor geliyor. Her yaz beraber olduğumuz, y.....
Sayı: 193, Sayfa: 015
Hatıralar - Adnan Eceviş
İ. Süreyya SIRMA:Rasulullah için hayatı boyunca inlemiş olan bir insanı, dinlemesini bilmeyen birisi anlatabilir mi? Ben sadece Ali Ulvi Kurucu'yu tanırdım.Medine'de 63 sene Rasulullah'ın (a.s) misafiri ve onun aşığı olan birisiydi. Sanki o Ashab-ı Suffe idi. 1979 yılından beri her gittiğimde Allah rahmet eylesin ke.....
Sayı: 193, Sayfa: 017
Hey Onbeşli Onbeşli - Mehmet Niyazi Özdemir
Çocukluğumuzda, Anadolu dullar memleketiydi. Komşularımız için mahalle büyükleri, merhametle yoğrulmuş bir sesle şöyle derlerdi: "Naime Teyze'nin evliliği altı ay sürdü; eşi asker oldu, bir daha dönmedi. Emine Teyze, birbuçuk yıllık gelin iken eşi Sarıkamış cephesine gitti; ne mektubu, ne de kendisi geldi. Fatma Teyze, üç yıllık evliyke.....
Sayı: 193, Sayfa: 018
Şişede Türk Kanı - Osman Nûri Topbaş
Osmanlı Devleti'nin son günlerinde devlete ârız olan zaafların, batılılaşmış yarı câhil bir kadronun ihânet ve acziyyetinin eseri olarak gerçekleştiği mâlumdur. Bundan istifâde ederek son darbeyi vurmak isteyen düşmanların ilk olarak açtıkla-rı cephe Trablusgarb Harbi'dir. İttihatçıların âlim(!) sadrâzam diye Roma büyükelçiliğind.....
Sayı: 193, Sayfa: 020
1423 Hicrî Yıla Girerken - Altınoluk
15 Mart 2002 Cuma günü yeni bir hicret yılına girmekteyiz. 1422 hicrî yılını uğurlarken, 1423 hicrî yılına kavuşmanın sevincini yaşayacağız. Yeni sahifelerin açıldığı bu hicrî senenin, bütün müslümanlar hakkında hayırlar getirmesine, zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acılarının dinmesine ve bizlerinde islâmî şuurumuzun artması.....
Sayı: 193, Sayfa: 021
Lalelerin Ötesine Geçmek - Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu
Resimde görülen manzara bir takvim kapağıdır. Bu kapağı ilk gördüğüm günden beri tarihî geçmişi olan güzel bir olayın sadece bizlere kalan hayaliyle yaşamaktayım ve seyretmekle de olsa büyük haz duymaktayım. Bu sebeple çerçeveleterek çalışma odamın bir yerine astım. Bizde biyoğrafi yazarlığının ilk örneğini vererek sadece Osmanlı toprak.....
Sayı: 193, Sayfa: 022
Zirvelerden Zirvelere... - İdris Arpat
Nihâyetsiz ilim ve hikmet sâhibi yüce Kudret, toprağın balçığına, mâhiyetini bir türlü idrâk edemediğimiz ruh üfleyip, çamuru canlandırıp insana çevirirken, hayret içinde tekbir getirerek, Yaratıcı'nın şânını ululayan melekler arasındaydım.Bir varlık yaratıldı ki, hayret! Ruh ve can ayrı bir âlem, beden ve şekil ayrı bir âlem, ak.....
Sayı: 193, Sayfa: 023
Asıl Haberler Kur'an'da - Cafer Durmuş
Tanıdığım bir hocaefendi var. Bir mahalle mescidinde görevli. Vaazları ile cemaati irşad etmek için canla başla gayret ediyor. Gönül ehli bir insan. Onun sıkça tekrar ettiği özlü bir tesbiti burada anmak isterim: Esas haberler Kuran'da.Genellikle yatsı namazından sonra devam eden sohbetlerine, tanıyıp bildiği cemaatinin eksiksiz .....
Sayı: 193, Sayfa: 026
Mekke Dar Gelince... - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bu sohbetimizde, Hz. Ebû Bekir'in hicret macerasını Sahîh-i Buhârî hadislerine dayanarak özetlemeye çalışacağız.Hz. Ebû Bekir, Mekke'de doğdu, Mekke'de büyüdü. İslâm güneşi parıldayınca ona gönül verdi ve onu ilk kucaklayanlardan biri oldu. Dünya ayazında donup gitmemek için İslâm'a sarılan kimsesizlerin kimsesi oldu; müslüman kö.....
Sayı: 193, Sayfa: 028
Genç Kölenin Cömertliği - M. Sâmi Ramazanoğlu
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki:«Cenâb-ı Allah kerimdir, kerem sahiblerini sever ve âli-cenâb kimseleri de sever.»1«Cennet eshıyânın (cömerdlerin) hânesidir.»2«Cûd ve kerem Cenâb-ı Allah azîm sıfâtındandır.»3Bir kimsede ki cömerdlik sıfatı vardır, ne .....
Sayı: 193, Sayfa: 030
Gençlerle Sohbet - Sâdık Dânâ
İlk önce hayatımızı mutlaka nizama koymalıyız. Bunun için gece geç vakitlere kadar oturup seher vaktinin kıymetini bilmeyenlerden olmayalım. Dünya işlerine fazla itina göstererek onlarla çokça meşgul olup âzâları yorgun düşürmeyelim. Halkın arasına karışıp fuzûli, faidesiz sözler konuşmayalım. Cesedin rahatını, sıhhatimizin devamını, er.....
Sayı: 193, Sayfa: 031
Kader ve Esrarı - Osman Nûri Topbaş
Kâinatta; zerreden kürreye, habbeden kubbeye, "mikro" ve "makro" âlem­den istikbâldeki "normo" âleme kadar, bütün hâdiselere zaman, mekân, şe­kil ve sebep tâyin oluna­rak en ince teferruatı ile tesbît edilen kader ve vakti gelince icrâ olunan kazâ prog­ramı, ilâhî ihtişâma lâyık bir azametle hükmünü sürdürmek­tedir. Allâh Teâlâ, .....
Sayı: 193, Sayfa: 032
Ah Keşke - Vildan Erkan
Okul çıkışında limon ağaçlarının ruhunu saran korkularının arasından evine giderdi. Kanının en deli aktığı, bir bastığı yere bir daha basmadığı, bıyıklarının yeni yeni terlemeye başladığı en güzel yılları... Her akşam, dönüşünde, Hatice Yengesini camda görmeye alışıktı. "Hayırdır inşallah" dedi. Neden bu akşam ortalıklarda gözükmüyordu......
Sayı: 193, Sayfa: 037
Ümmü Gülsüm -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Rasulullah'ın İkinci Kız TorunuÜmmü Gülsüm radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ikinci kız torunu... Fikir ve düşüncelerini gayet açık ve net bir şekilde ortaya koymasıyla meşhur... Kendine güvenli, kuvvetli kişiliğe sahip bir iman eri... Hak ve hakîkati güzel bir üslûbla kimseden çekinmeden söyleyen b.....
Sayı: 193, Sayfa: 038
O İklimde Hayat - Ekrem Sağıroğlu
O iklimin şartlarında "yaşanmaya değer hayat" keşfedilmiştir. İnsanlar "bu dünya" dedikleri yerde bulunur, fakat "esas dünya" için yaşarlar.Bugünün içinde yarın için vardırlar. Gözleri hep ötelerde, gönülleri yücelerdedir.Geldikleri âlemi bilir, gidecekleri âleme inanırlar.Onlara göre, .....
Sayı: 193, Sayfa: 040
Ey Rabbim - A. Cüneyd Köksal
Münacaat-3Ey Allahım! Ben çok iyi biliyorum ki Sana karşı cür'ette bulundum ve suç işledim; Sen de iyi biliyorsun ki benim cüretim ne Sana şirk koşma, ne de iftirada bulunma sınırına varmamıştır. Taat benden gittiyse de, ne iman ne de Sana muhtaç oluşum gitmemiştir."Rabbim! Gerçekten bana indirdiğin her hayra m.....
Sayı: 193, Sayfa: 042
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Bir mevsimi baharına geldik ki âlemin,Bülbül hâmûş, havz tehî, gülistan harab!..." / Keçecizade İzzet MollaEy bahtsız! "Tarihinin hiçbir devrinde kendine bu kadar yabancı, bu kadar hayran ve düşman olmadın. Laboratuarında aradığın, incelediğin, oyduğun, dibine indiğin, sırrını deştiğin her şey arası.....
Sayı: 193, Sayfa: 044
Not Defterimden - Altınoluk
Kainattaki bütün sesleri duyabilecek kulaklarımız olsaydı... Kainattaki bütün sesleri duyabilecek kulaklarımız olsaydı, ne ilginç olurdu. Minicik toz böceklerinin hışırtılarını, yer kürenin öbür tarafından gelen ve bize ait olmayan gündüzlere yahut gecelere ait tüm sesleri, yağmur damlacıklarının bulutlardan koparken çıkard.....
Sayı: 193, Sayfa: 045
Sistemin Başağrısı - Serdar H. Yıldırım
Avrupalıların fert ve cemiyet planında yaşadıkları bunalımları ve kendi şartları içerisinde çözümsüz görünen manevî mes'eleleri çeşitli vecheleriyle müşahede ettikçe, insanın aklına "Peki ama, nasıl oluyor da böyle bunalımlı bir toplum bugünkü teknolojik ve ekonomik kalkınmışlık seviyesini ve sosyal refahı yakalayabiliyor?" su.....
Sayı: 193, Sayfa: 046
Bir Selam da Kendine Ver - Dr. Adem Ergül
Altınoluk dergimizin bu altın sayfasına bir selam şiiri ile başlayalım:"Yola çıkınca her sabah,Bulutlara selam ver.Taşlara kuşlara,.............İnsanlara selam ver.Ne görürsen selam ver.Sonra çıkarıp cebinden aynanıBir selam da kendine ver." Üstün Dökmen"Kişisel gelişim"de ilk adım, ken.....
Sayı: 193, Sayfa: 048
Bilim, Bilişim ve Teknoloji - Altınoluk
İslâm'ın temel kaynakları, iki CD halinde satışa sunuldu. Âlim 2000 ve Kütüb-i Sitte adlarıyla üretilen CD'ler, teknolojik altyapının verimli kullanılması ve multimedya özellikleriyle dikkat çekiyor. Âlim 2000'de Kur'an-ı Kerim'in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylı orijinal metni yer alıyor. CD'de ayrıca, Kur'an'.....
Sayı: 193, Sayfa: 049
Tasavvuf İslamı Fıkh İslamı - Ebûbekir Sifil
İslâm'ın, insanların telakki tarzlarına bağlı olarak farklı şekillerde tezahür ettiğini ve bu farklı görünümlerin hepsinin de İslâm'dan onay aldığını söyleyebilmek için islamî disiplinlerden referans aramak, ya bilgisizlikten ya da kötü niyetten kaynaklanan bir tarz-ı harekettir!Her ne kadar tarihsel ve aktüel vakıalara bakarak b.....
Sayı: 193, Sayfa: 050
Dünyanın Başına Bela - Beytullah Demircioğlu
Mustafa Özcan ABD'nin 11 Eylül Sonrası Tavrını YorumladıAfganistan'ın yerle bir edilmesi Amerikan'ın 11 Eylül sonrası kabaran öfkesini dindirmeye yetmiyor. Hızını alamayan Washington yönetimi rahatlamak için yıllardan beri diline doladığı Irak'ın yanına İran ve Kuzey Kore'yi ekleyerek yeni askeri operasyonların yollarını y.....
Sayı: 193, Sayfa: 052
Niçin İntihar Ediyorlar? - Nesrin Zerey
Son aylarda giderek artan, toplumda uyandırdığı infiâl yanısıra, tüm değer yargılarımıza isyan, başkaldırı ve bir tükeniş özelliği taşıyan acı bir olay yaşanıyor. İnsanlarımızı kendi özvarlıklarına, aziz canlarına kasdetmeye zorlayan sürece nasıl gelindi? Bu patlama noktasına, bu çılgın aldanışa, korkunç ve karanlık uçuruma yuvarlanmaya.....
Sayı: 193, Sayfa: 054
Çocuklarımızın Yanlışı Bizim Başarısızlığımızdır - Candeğer Tetik
Bugün, öğrencilerimden Mehmet okula annesiyle beraber geldi.Annesi, oldukça sinirli görünüyordu. Bunun nedeni, Mehmet'i iki kez okula yalnız olarak göndermesine rağmen, Mehmet okulu bulamamış ve geri dönmüştü. Oğlunu kendisi getirmek zorunda kalmıştı ve bu yüzden kızgındı. Ben de evlerinin yakın olduğunu ama Mehmet'in yaln.....
Sayı: 193, Sayfa: 057
Hiç Düşündünüz mü? Ya Özürlü Olsaydınız... - Hatice Köroğlu
Siz hiç dış dünyayla irtibat kuramayan, iç dünyasında yalnızlık oyunu oynayan birini gördünüz mü? Siz hiç oturma çağını ya da yürüme çağını geçtiği halde oturamayan, yürüyemeyen birini gördünüz mü? Siz hiç konuşamayan, derdini anlatamadığı için alay konusu olan birini gördünüz mü? Siz hiç göremediği için karanlık bir dün.....
Sayı: 193, Sayfa: 058
Göğüs Hastalıkları: "Astım" - Dr. Nimet Kaptanzengince
Astım, toplumda oldukça sık olarak görülen ve kişinin soluk alışverişini güçleştiren, akciğerlerin bir nevi alerjik olarak iltihaplanması ve tahrişi sonucu oluşan bir durumdur. Kişiler hastalığa yatkınlığı kalıtım yoluyla alırlar, ancak hastalığın kendini belli etmesi çevresel faktörlerin eklenmesiyle olmaktadır. Çoğu hastanın ka.....
Sayı: 193, Sayfa: 059
Gül Kokmaya - Hümeyra Ezergül
İslam'ı bir hayat tarzı olarak seçmiş olan insanlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle de toplulumumuzda ibadetlerine, harama-helâle dikkat eden "dindar" ya da "İslâmcı" hüviyeti ile tanınmış kişilerin durumları başkalarına nazaran daha önemlidir. Çünkü onların üzerine düşen bir küçük toz zerresi dahi farkedilir. Aslında tüm mü.....
Sayı: 193, Sayfa: 060
Çizgi Karakterler ve Çocuk - Behlül Bera
Çizgi karakterler, sevsek de sevmesek de hepimizin tanıdığı, hemen her yerde değişik biçimlerde (Oyuncak, kitap, kalem, silgi, defter v.s.) rastladığı, çocuklarımızın ünsiyet kurduğu gizli kahramanlar, çocuklarımızın gizli dostları...Onlar, çocuklarımız üzerinde belki de bizden daha etkili. Belki de bizden daha sevgili... Onların.....
Sayı: 193, Sayfa: 061