Müslümanın Gece Hayatı
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Altınoluk'un Şubat sayılarından söz açalım istiyoruz. Şöyle bir 16 yıllık ciltleri karıştırın... Bu sayılarımız 1984'ün Şubat'ında beka alemine uğurladığımız merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Hazretlerinin manevi hatırasına tenasüb arzeden bir itina ile hazırlanır. O'ndan hatıralar olsun ve O'nun gönül iklimine denk d.....
Sayı: 192, Sayfa: 001
Müslümanın Gece Hayatı - Ahmet Taşgetiren
Akşam'la başlayan, Sabah'la biten gece vaktine üç farz namaz vakti giriyor. Buna bir de Vitr'i ve Teheccüd'ü eklerseniz, Müslümanın ibadet yüklü gece hayatının genel çerçevesi ortaya çıkıyor. Bu haliyle gece, "Müslüman Saati"ne göre kurgulanmış bir zaman parçası. Ama hepsi bu kadar değil. Bundan öte bir ibadet elektriği yüklü.....
Sayı: 192, Sayfa: 003
Seher Disiplini - Mustafa Eriş
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde: "Sizin hastalığınızın ve şifânızın ne olduğunu söyleyeyim mi? Hastalığınız günahlar, ilâcınızın da istiğfar olduğunu unutmayınız." buyurmuşlardır. Yüce Rabbimiz peygamber ve velîlerini insanlığın mutluluğu için göndermiştir. Kıyamete kadar da yer.....
Sayı: 192, Sayfa: 006
Gecenin Aydınlığı Seher - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Seher, gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığının birbirine karıştığı; tanyeri ağarmasından önceki vaktin adıdır. "Sahûr" kelimesi de Arapça'da aynı kökten olup seher vakti yenilen yemek anlamına kullanılır. Bu açıdan seherle sahûr arasında bir ilgi vardır. Kur'an-ı Kerim'de "gece" istirahat vakti olarak tayin edilmiş olmakla birlikte.....
Sayı: 192, Sayfa: 007
Bursa'da Bir Gönül İnsanıyla Sohbet... "Seherde Rabbi İle Buluşana Ne Mutlu!" - Altınoluk Röportaj
Osmanlı yadigârı Bursa bir güzel şehirdir. Osmanlı mirası varlığını açıkça hissettirir size orada. Belki Osmanlı o topraklarda yoğrulduğu için buram buram tarih kokar Bursa. Her köşesinde zaman tünelinden çıkmış gibi duran eserlerle karşılaşırsınız. Ve yine her köşesinde ulu çınarlar vardır. Yeşil Bursa'nın alâmeti fârikasıdır o .....
Sayı: 192, Sayfa: 010
Seherlerdeki Zikir - Osman Nûri Topbaş
Eğer mü'min, geceyi gâyeli kullanabilir ve zikrin rûhâniyetinden nasip alabilirse gecesi gündüzünden daha aydınlık olur. Lâkin gâyesiz uykuya mahkûm bir gece ise taşa, denize ve çöle yağan yağmur gibi semeresiz ve telâfisi zor bir kayıptır. Geceden nasip alabilmek "istiğfâr" ile başlar. İnsan nefsâniyete meyli sebebi ile fıtratında bulunan.....
Sayı: 192, Sayfa: 015
Erenköy'de Zaman - Musa Yılmaz
Tâzimde orada selviler Orada iddiasız güneş Edepli mezar taşları Semada yıldızlara eş Hasret kokuyor mevkiin Hasret kokuyor candeniz Nerede nereye baksan Sevgiliden bir başka iz Sükûn diyarı o mahal Sükûnla olunmuş hemhal Sevdaya dönüşmüş zerre Gönüller lâl, diller lâl Her köşe gül ayan .....
Sayı: 192, Sayfa: 016
Firkat - İlhan Armutçuoğlu
Güllü Köşk'ün kapısında gene aynı heyecan Duruyor yerli yerince o mehâbet halecan... Dilimi susturabilsem tutabilsem der iken. Ne gezer yerle bir olmuş eşiğinde bîcan... Öperek okşayarak izlerini o kademin. Gözümü sürmeledim hâk-i ehinde nâlân... Güle bülbüllere sordum o çemenzâre dönüp Hani nerde O Perî-ni? Han.....
Sayı: 192, Sayfa: 016
Hazret-i Peygamber (s.a.v)'in Veda Haccı - Dr. M. Abduh Yemâni
Terceme: Dr. Naif Özkul İslam ve onun nimetlerinden dolayı Allâh'a hamd ü senalar; alemlere rahmet olarak gönderilen Nebî -sallâllâhü aleyhi ve sellem-'e ve onun âl ü ashâbına da salât ü selâm olsun!.. Bizi İslâm ile ikramlayan, bize insanların en hayırlısı Rasül -sallâllâhü aleyhi ve sellem-'i gönderen ve .....
Sayı: 192, Sayfa: 017
Yâ Azîz ü Yâ Gaffâr - Mustafa Necati Bursalı
Sensin ilâh, Rab bana, Yâ Azîz ü Yâ Ğaffar. Verme ızdırap bana Yâ Azîz-ü Yâ Ğaffâr! Dengin, mislin yok senin, Rahmetin ne çok senin, Aç senindir, tok senin, Yâ Azîz-ü Yâ Ğaffâr! Bırakma bana beni, Bende et sana beni, Erdir ihsâna beni, Yâ Azîz-ü Yâ Ğaffâr! Can lâlemi hâr etme, Sen s.....
Sayı: 192, Sayfa: 020
Ey! Beytullah Yolcusu... - Cengiz Numanoğlu
Ey! Beytullah yolcusu, Ey! Fazilet zengini; Meleklere vermedi, Rabb'im senin dengini. Ah! Bir görsen yüzünün, o nuranî rengini; Ne mutlu ki, en karlı ticaret şimdi senin; Karşılığı yüzbindir, Kabe'de bir secdenin.. Ey! Beytullah yolcusu, Ey! Davetli misafir; Nebîler sana yoldaş, Peygamberler müzahir. .....
Sayı: 192, Sayfa: 021
Gittik Ağladık, Geldik Ağladık - Dr. Osman Güney
Geçen yıl görevli doktor olarak kutsal topraklara gitmek bana da nasip oldu ya; anılarımı yazmak farz oldu.Görevli gitmemin "hac ibadeti"ne engel olmadığı gibi, tersine sevabın iki kat olduğuna inandım.Birincisi, orada binlerce hacı adayına doktor olarak hizmet ettim, ikincisi "hac'cın tüm gereklerini" eksiksiz yerine getirdim.Hacı olarak .....
Sayı: 192, Sayfa: 022
Gecenin Koynundaki Nur - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem bir gece telâşla uyandı. "Allah, Allah! Bu gece ne fitneler indirildi! Rahmet hazinelerinden neler neler açıldı!" buyurdu; O sırada Ümmü Seleme annemizin evindeydi. Diğer hanımlarının da uyanmasını, bu hazinelerden onların da nasiplenmesini istedi. Bir gerçeği daha haber verdi: "Dünyada giyinik .....
Sayı: 192, Sayfa: 024
Teheccüd Namazı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Sûre-i Müzzemmil evvelinde geçen âyet-i celîle ile ibtidây-ı İslâmda kıyâm-ı leyl yani gecenin üçde ikisinde uyanık bulunmak ve teheccüd namazı kılmak vâcib olmuşdu. Sonra gecenin nısfı veyahud nısfından ziyâde veya noksan olmak beyninde muhayyer kılınarak evvelki âyetin hükmü nesh edilmişdir. Şu âyet-i celîle'de: Ya Ekreme'r-rusül!.....
Sayı: 192, Sayfa: 026
Seher Vakti - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstaz Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, seher vaktinin önemine binaen şu aşağıdaki ayeti kerimeleri sık sık tekrar ederlerdi: "Muttakiler geceden az bir zamanda uyku uyurlar, ve gecenin diğer vakitlerinde ibadetle meşgul olurlardı. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler." (Zâriyat, 17/18) "Mümin-i kâmillerin yanlar.....
Sayı: 192, Sayfa: 027
Kâinâtta Zikrullah ve Seher - Osman Nûri Topbaş
"Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbîhini anlamazsınız..." (el-İsrâ, 44) Rabbimiz, "el-Hay" ism-i şerîfinin tecellîsi ile, yarattığı bütün varlıklara hayat nasîb etmiştir. Kâinatta esâsen "cansız" denilebilecek hiçbir varlık yoktur. B.....
Sayı: 192, Sayfa: 028
Hazret-i Ümâme -radıyallahu anha- - Mustafa Eriş
Rasulullah'ın İlk Kız Torunu Hazreti Ümâme radıyallahu anhâ Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ilk kız torunu... Nübüvvet bahçesinin ilk çiçeği... Hazret-i Ali radıyallahu anh'ın Hz. Fâtıma'dan sonra ikinci ailesi... O, Mekke'de dünyaya geldi. Annesi, nübüvvet bahçesinin ilk gülü Hz. Zeynep (r.anhâ)'dır, .....
Sayı: 192, Sayfa: 033
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil Gönlün derviş eyliyen hırkaya muhtaç değil" (Yunus Emre) "Aslında, yaşamak, tanıklık yapmaktır: o büyük sorguda. Çoğumuz, yeterince, daha bunu anlayamadık, sanıyorum. Bunalımlarımızın kökeninde, bunalımın evrensel boyutunda da, o büyük sorguya.....
Sayı: 192, Sayfa: 035
Şeyhzâde Ahmed Efendi'nin Ardından - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yozgat'ın ulu çınarı devrildi. Şeyhzâde Ahmed Efendi'nin vefatıyla (7.1.2002) Yozgatlılar öksüz kaldı. Koca bir şehir onun varlığıyla iftihar eder, gölgesini üzerinde hissetmenin huzurunu duyardı. Bir tarafını çamlığın öptüğü evi, onu sevenlerin sığınağı gibiydi. Bu sade ve mütevazı ev özellikle bayramlarda dolar, taşar; yaşlılar, gençler,.....
Sayı: 192, Sayfa: 036
Ezeli Ayarlanış - İdris Arpat
Din, bizim fıtrî ihtiyâcımıza Rabbimiz tarafından verilen cevâptır. Din olmasaydı, târifesiz kullanılan makina gibi, bedenimizle rûhumuzla perişan olurduk. Din bizim dünyâmıza da âhiretimizi de cennete çeviren sistemin adıdır. Din sâyesinde biz dağla taşla, kurtla kuşla, kardeş olduğumuzu öğrendik. Kardeşlik hukukunu kabûl ettik. Biz d.....
Sayı: 192, Sayfa: 038
Dağılmış Aile - Serdar H. Yıldırım
Geçen ayki yazımızda, tebarüz eden vasıflarıyla "Tipik Avrupa insanı"nı tarif etmeye, tabir caiz ise bir resmini oluşturmaya çalışmıştık. Ortaya çıkan resim ferdî ve ictimaî cihetlerden bunalımlarla örülmüş problemli bir şahsiyeti tasvir ediyordu. Şurası muhakkak ki, Avrupalı bütün teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik refahına .....
Sayı: 192, Sayfa: 040
"İlâhî! Sen Bize Kâfisin!" - A. Cüneyd Köksal
Şeyh Ahmed El-Alâvi'nin (k.s) Münacaatı - 2 Allahım! Eğer rahmetinde günahkarlara ait saklanan bir şey varsa, biz de biriktirdiklerimizi Sana emanet ediyoruz ey yanında hiçbir emanet zayi olmayan! Allahım! Bilirsin ki, Senin tevbe edenleri ve çok arınanları sevdiğini öğrendiğimden beri tevbeyi ve tevbe edenleri.....
Sayı: 192, Sayfa: 042
Moskova'da Bayram Sabahı -
Rabbimiz bu âlemde "Bekâ" sıfatını tecellî ettirmemiş olmasından dolayı, bütün mahlûkât, fânîliğe mahkûmdur. Bunun tabiî bir netîcesi olarak da bu âlemde değişiklikler, yâni iniş-çıkış, çöküş ve yükselişler, kesintisiz bir sûrette devâm edip gitmektedir. Bu değişme, bâzan hayırdan şerre, bâzan da şerden hayra doğru bir seyir tâkîb eder. Bu.....
Sayı: 192, Sayfa: 045
Suudiler, Cumhuriyet, Osmanlı - Ahmet Taşgetiren
Aslında hadise Ecyad Kalesi'nin yıkılmasından daha derin, daha geniş bir konu. Bir yanıyla Vehhabiliğin İslam toplumlarıyla ilişkisindeki problemleri, bir yanıyla Arap-Osmanlı ilişkilerini, bir yanıyla bizzat bizim kendi iç hesaplaşmamızı gündeme getiren bir konu. - Bir kere Vehhabi çizgi, tüm İslam dünyasında "geçmişe saygı" konusunda .....
Sayı: 192, Sayfa: 047
Ecyad Kalesi'nin Tarihi - Altınoluk
Suud yönetiminin gadrine uğrayarak yerle bir edilen Ecyad Kalesi, mukaddes topraklarda Osmanlı'dan geriye kalan ender eserlerden biriydi. Kabe-i Muazzama'nın hemen güneydoğusunda yer alan Ecyadsıratepelerinin ilk ve en görkemlisi üzerine kurulu bulunan Ecyad Kalesi 1781 yılında Osmanlı tarafından eski bir kalıntı üzerine güven.....
Sayı: 192, Sayfa: 048
Peruk Altında - Umut Bulut
(Soğuk altında sıcak bir umudun çiçeklerine) Çığlık bu hep derinden yükselir Çığlık bu hep itelenmişden gelir. Umuda bilenir insan hep kara gecelerde Hiç aklına düşmeyen şafağı hırsla arzuyla ister. Ve yanmak her zaman da kötü değildir. Yana vana bilenir insan dar geçitlerden sarp kayalardan geçer Zinci.....
Sayı: 192, Sayfa: 051
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
HÂFIZ ALİ Birinci kırklar serisi dördüncü kitap yayınlanmalı uzunca zaman oldu. Kitap ilk çıktığı vaktilerde görmüş olduğu ilgiyi şimdilerde de hakediyor. Ahmed Özer'in biyoğrafi tekniğine uygun yazmış olduğu bu kitapları satır aralarına nüfuz ederek okumak daha sonra da imanın insan hayatında ne kadar öneme haiz .....
Sayı: 192, Sayfa: 051
Dünya Gündemi - Beytullah Demircioğlu
11 Eylül Süreci Kan Kusturuyor 11 Eylül saldırılarının ardından "terörizmle mücadele" gerekçesi öne sürülerek doğudan batıya nerdeyse tüm dünyada başlatılan anti demokratik uygulamalar, getirilen yasal düzenlemelerkaygı verici bir boyut kazanmış bulunuyor. "Özgür Batı" anti-terör yasalarına dayanarak, demokratik team.....
Sayı: 192, Sayfa: 052