Türkiye Zor Kavşakta
Takdim - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Türkiye bir gündem yoğunlaşması yaşıyor. Deprem ve depremle gelen tartışmalar... Depremin yorumu dolayısıyla ortaya çıkan kadim gerilim... Sonra "1000 yıl da olsa devam edeceği" ifade edilen 28 Şubat süreci... Ona bağlı olarak büyüyen özgürlük ve insan hakları talebi... Devlet-halk ilişkilerinde başlayan sor.....
Sayı: 165, Sayfa: 001
Zor Kavşakta - Ahmet Taşgetiren
Soğuk Savaş sonrasında dünya yeniden biçimleniyor ve Türkiye, yeniden biçimlenme sürecini en sıcak biçimde yaşayan, şu sıralarda da bunun ciddi sancılarını hisseden ülkelerden birisi... Çünkü Türkiye, yeni statü arayan dünyanın merkezinde yer alıyor. Dağılan güç odağı Sovyetlerdi ve bu imparatorluğun etki alanı yeniden biçimleni.....
Sayı: 165, Sayfa: 003
2000'ler Eşiğinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile Durum Değerlendirmesi... "Bunalımdan Uyanış Çıkacak..." - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Türkiye bir gündem yoğunlaşması yaşıyor. En sıcak gelişme deprem. Depremle gelen tartışmalar... Depremin yorumu dolayısıyla ortaya çıkan kadim gerilim... Sonra "1000 yıl da olsa devam edeceği" ifade edilen 28 Süreci... Ona bağlı olarak büyüyen özgürlük ve insan hakları talebi... Devlet-halk .....
Sayı: 165, Sayfa: 005
İkinci Çeçen Savaşı ve Çeçenlerin Dramı - Beytullah Demircioğlu
Yüzyıllar boyu savaşlara ve istilâlara sahne olmuş Kafkasya'da dram ve acı bir türlü bitmiyor. Çeçen komutan Şamil Basayev ile Ürdün asıllı yardımcısı Hattab'ın Dağıstan'da başlattıkları bağımsızlık mücadelesinin, 1994-96'daki gibi bir Çeçen-Rus savaşına dönüşmesinden sonra Kafkasya yeniden ateş çemberi içerisine girmiş bulunuyor. .....
Sayı: 165, Sayfa: 011
Şamil Basayev'in Yardımcı Hattab ile İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Röportaj "Rusları Ruslar Bile İstemiyor" - Altınoluk Röportaj
-Dağıstan'a giriş sebepleriniz nelerdir? Hattab - Çeçenistan'daki olaylar bittikten sonra Rusya özel bir tim kurdu. Dağıstan, Inguşetya, Kabardey ve Nalçık'ta üslenmiş olan OMON adında bir birlik. Görevi Müslüman gençleri ve grupları kontrol etmek, baskı altında tutmaktı. Bu birlik özellikle Rusya ve yerel hükümetler ile ko.....
Sayı: 165, Sayfa: 012
Tam 450 Yıldır Yanıyor - Beytullah Demircioğlu
Kafkas Halklarının Hiç Sönmeyen Bağımsızlık Ateşi...Kafkasya, 50'nin üzerinde etnik grubun yaşadığı bir coğrafya. Balkarlar'dan çeçenler'e, Çerkezler'den İnguşlar'a, Kabardaylar'dan Karaçaylar'a, Osetler'e ve Avarlar'a varıncaya kadar etnik farklılık açısından oldukça zengin. Bugün 80 ayrı dil ve lehçenin konuşulduğu Kafkasya'da ort.....
Sayı: 165, Sayfa: 014
AB-Türkiye İlişkileri - "Uzun İnce Bir Yolda 40 Yıl Sonra" - Altınoluk
1959'da AET'ye yaptığımız üyelik başvurusunun üzerinden tam 40 yıl geçti. 1963 Ankara Anlaşmasıyla resmen başlayan Avrupalı olabilme maceramız bunca zamana rağmen nihayet bulmuş değil. Evet tam 40 yıldır Avrupalı olabilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Neredeyse tüm kurum ve kuruluşlarımızla 40 yıldan bu yana Türkiye'nin yer.....
Sayı: 165, Sayfa: 016
Felaketi Anlayabilmek - Şemsettin Kırış
7.4 şiddetindeki deprem insanların gönüllerinde farklı şekillerde yankı buldu. Dini hassasiyeti olan kimseler bunun ilahi bir ikaz olduğunu, ders alınması gerektiğini söylediler. Dînî hassasiyet taşımadığı gibi taşıyanlara da tepki duyan bir kesim de "Dini istismar edenler, depremi de istismar ediyor" yorumuyla bir çıkış yaptılar. Depremin.....
Sayı: 165, Sayfa: 018
Mi'raciyye - Nesrin Zerey
Peygamber (s.a.v) Efendimiz'den zuhur eden mucizelerden biri de Mi'râc olayıdır. Hz. Ali (r.a)'ın ablası Ümmühânî'nin evinden bir gecede Kâbe'ye, oradan Kudüs'deki Mescid-i Aksâ'ya götürülmüştür. (İsrâ, 1). Burada Mi'râc olayı vuku bulmuş, Efendimiz "Kâbe kavseyn ev ednâ" makamında yani iki yay aralığı kadar veya daha yakın mesaf.....
Sayı: 165, Sayfa: 021
Sırr-ı Muhabbet İle - M. Ali Eşmeli
Kâinât nakış nakış, Sırr-ı muhabbet ile. Kaç âlem yaratılmış, Sırr-ı muhabbet ile!.. Esrârı sorma bana, Yönel sevdâdan yana, Açılsın sırlar sana, Sırr-ı muhabbet ile... Geceler gündüz olur, Yokuşlar dümdüz olur, İnsan ölümsüz olur, Sırr-ı muhabbet ile... Aşk ne kalbler .....
Sayı: 165, Sayfa: 023
Onun Yardımcısı Allah'tı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Rabbimizin habîbi, gönlümüzün tabibi Efendimiz, Cenâb-ı Hakk'ın övüpte yarattığı aziz bir insandı. Kâinâtın sahibi onu her zaman el üstünde tuttu. Diğer peygamberleri sadece bir kavme gönderdiği halde onu bütün insanlığa rehber kıldı. Önceki peygamberler ya sadece nebî veya sadece resûl oldukları halde, Allah Teâlâ ona her iki rütbeyi bird.....
Sayı: 165, Sayfa: 024
Tesettür - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Ey Nebiyy-i zîşân! Sen zevcelerine ve kerimelerine vesâir mü'minlerin zevcelerine de ki: Onlar bürgülerini üzerlerine bürünsünler. Zirâ; bürgülerini üzerlerine bürünmeleri onların bilinip de ezâ olanmamalarına ziyâde yakındır. Halbuki Allah Teâlâ onlardan evvelce vâkı' olan kusurlarını afv edeci ve hallerine .....
Sayı: 165, Sayfa: 026
Tevbe - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: - Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki, felâh bulasınız. (Nûr,31) - Ey mü'minler! Bir daha dönmeyecek tevbe ile Allah'a tevbe ediniz. (Tahrim, 8) - Rabbınızdan mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin..." (Hud, 3) - Ve bir günah işledikleri, yahud kendiler.....
Sayı: 165, Sayfa: 027
Muhabbetteki Sır - Osman Nûri Topbaş
"Biz insanın sırrıyız, insan da bizim sırrımızdır." Hadîs-i Kudsî "Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmeme muhabbet ettim de bu kâinâtı yarattım." beyânında ifâde edilen gizli hazînenin en yüce vasıflarından biri de, mutlak güzellik idi. İşte Cenâb-ı Hakk, bu esrârlı ve nâm.....
Sayı: 165, Sayfa: 028
Fadlullah Nemengani'den Hatıralar... "Nemengân'dan Haremeyn'e 68 Yıl" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim zatı âlînizin Özbekistan Nemengân'dan, Haremeyne uzanan bir hayatınız var. Mümtaz şahsîyetlerle güzel dostluklarınız var. Sizinle bunları okuyucularımız için paylaşmayı arzu ettik. Lutfettiniz, kabul ettiniz. Arzu ederseniz hayat hikâyenizden başlasak... Fadlullah NEMENGÂNÎ: Elhamdülillâh rabbil .....
Sayı: 165, Sayfa: 032
Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
67- Kavimlere, eğri dinlerinin devam edemeyeceğini kâhinleri haber verdikten sonra dahi uyarıları farkedemediler. 68- Yerdeki putların (yüz üstü) düştüğü gibi ufukta yıldızların akmasını gördükleri halde yine farkedemediler. 69- Öyle ki şeytanlar (yıldızların akması karşısında) vahiy yolundan dönüp peşpeşe kaçışıyo.....
Sayı: 165, Sayfa: 038
Umeyr İbni Sa'd -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Yetimlikten Valiliğe Umeyr ibni Sa'd radıyallahu anh çocuk yaşta müslüman olan genç yiğitlerden... Yaşının küçüklüğüne rağmen Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin arkasında namaz kılmaktan geri kalmayan, mescidden ayrılmayan âşıklardan... İslâm'ın nûruyla büyüyen ve yetimlikten valiliğe kadar yükselen bir mücâh.....
Sayı: 165, Sayfa: 039
Gurbet Hicrettir - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1. Anadolu insanının hayatında çokca etkisi olan bir olguydu gurbet. Bu nedenle olmalıydı ki, insanımız türkülerinde manilerinde ve şiirlerinde fazlaca yer verirdi gurbet olgusuna. Buna rağmen hasretini gideremez. iç yangınını söndüremez ve yüreğini serinletemezdi bir türlü. Öyle ya, türküler, maniler ve şiirler hasretlileri kavuşturmaya y.....
Sayı: 165, Sayfa: 041
Âlimin Ölümü Âlemin Ölümü Gibidir - Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu
Reîsü'l-kurrâ Hafız Abdurrahman Gürses Hocaefendiye dair birkaç hatıra... Reîsü'l-kurrâ Hafız Abdurrahman Gürses Hocaefendi'yi Rahmet-i Rahman'a uğurladık. Bir asra yaklaşan ömrünün son demlerinde kapalı olan hâfızasının sadece Kur'an'ın en büyük mucizelerinden olan "Muhakkak ki O'nu biz indirdi.....
Sayı: 165, Sayfa: 044
Hatr-ı Mim - Eşref Aydınî
Bir hatr-ı mim için dedük de Onaltı Temmuz Doksandokuz Belki biz de kefesinde Haml-i asrın son uykusuyuz Baki olmayan bu kubbede Bir Şems-i nev dahi battı Sema-i re'simizde Bir yıldız daha kaydı Göçeyleyub dun-i arzdan Turab-ı Nebiye koşup vardı Derman yok şimdi sesimizde Kalka da selâ ver.....
Sayı: 165, Sayfa: 045
Osmanlı Kitabı Üzerine - Dr. Efendi Allahyaroğlu Caferov
"Osmanlı" ile Osmanlı dönemine sayahat edip o devrin seadet levhalarını yeniden yaşamak imkânı verdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ve saygılarımı bildiririm. Osmanlı, insanlık tarihinin altın levhalarını kendinde toplamak ve bütün beşeriyyete örnek ve nümûne olarak yaşanmış tarihi gerçekleri aksettirmek yönünden, d.....
Sayı: 165, Sayfa: 047
Kadın ve Erkeğin Kulluk Statüleri - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Yüce yaratıcı, kainatın gözde varlığı insanı kainatın merkezine yerleştirmiştir. Cennetten yeryüzüne indirilen Adem, dünya hayatının merkezi olmuştur. Cennette Adem'e eş ve yoldaş olarak yaratılan Havva, hikmete mebni yasak meyveden hem yedi, hem Adem'e yedirdi. Ardından gelen hicran ve firkatten sonra Adem'le Havva dünyada buluştu ve insa.....
Sayı: 165, Sayfa: 048
Merve Kavakçı Kim? - Yıldız Ramazanoğlu
Seçimlerin üzerinden altı ay geçti. Hani Türkiye büyük bir coşkuyla iki başörtülü vekil göndermişti meclise. Merve ve Nesrin hanımların vekillikleri kesinleşir kesinleşmez insanların hayatını karartmada sınır tanımayan gazeteciler akılalmaz bir medya terörü başlattılar. Vekiller daha ağızlarını açamadan başörtünüzü açmazsanız... .....
Sayı: 165, Sayfa: 050
Kadın ve Kimlik - Hülya Şekerci
İnsan, sahip olduğu akıl ve irade ile-diğer canlılardan farklı olarak kendini ve sosyal çevreyi bir biçimde anlamlandırır ve karmaşık ilişkiler, ideolojiler inançlar arasında kendini bir zeminde konumlandırır. Bireyin "Ben kimim", "niçin yaşıyorum" "hayatımın anlamı ne" gibi sorulara verdiği cevaplar onun bütün eşyaya bakış a.....
Sayı: 165, Sayfa: 052
Kur'an'la Canlı Bir Bağlantı İçinde Olmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Allah'ın kendini insana en çok tanıttığı ve açtığı alan, hiç kuşkusuz kelâmdır. Tarih boyunca yüce Allah'ın varlıkla ilişkisi kelâmla kurulmuş, O'nun birliği, sıfatları ve insanlara yönelik buyruklarının anlatılması, sözün imkanları içinde insanlara sunulmuştur. Bu yüzden Kelamullah hem yaratıcı, hem buyurucu, hem de ahlâki olanı belirleyi.....
Sayı: 165, Sayfa: 053
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Zulmü Kitap ÖnlerKitap okuma ile ilgili kimi değerlendirmeler vardır, onları okumak okumaya ilgimizi daha da artırır. Sayın Durdu Şahin "Herkes bilir ki insan olmak, insan kalmak yüzlerde yeşeren soylu türkülerle yürümek, ömür boyu geleceği ve gerçekleri emzirmek için mutlaka okumak gerekir. Okumayan insan koftur, boştur. .....
Sayı: 165, Sayfa: 055