İki Zor Alan: Ekmek ve Özgürlük
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, İnsanların nefes alma alanlarının günden güne daraldığı bir ülke durumundayız. Asgari geçim şartlarından yoksun milyonlarca insanımız var... Ve, kişiliğinin olmazsa olmaz ihtiyacı halindeki özgürlük alanlarına her an müdahale tedirginliği yaşayan milyonlar mevcut... Açlıkla boğuşuyorsanız.....
Sayı: 161, Sayfa: 001
İki Zor Alan: Ekmek ve Özgürlük - Ahmet Taşgetiren
1999 bütçesi rakamları şöyle: 27 katrilyon liralık gider, 18 katrilyon liralık gelir. Fark, yani bütçe açığı 9 katrilyon lira. Bu bile gerçekçi kabul edilmiyor ve bütçe açığının daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Devlet bu açığı borçlarla kapatıyor. Borçlanmada da ciddi bir güçlük söz konusu. Vadeler kısa, faiz oranları yüksek. Enflasy.....
Sayı: 161, Sayfa: 003
Ekmek ve Şükür - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanoğlu, âlemde cari tabii kanun gereği varlığının ve hayatiyetinin devamı için yemek ihtiyacındadır. İnsanın sosyal statüsü ve ekonomik durumuna göre yemenin kalitesi değişirse de bizim kültürümüzde en temel gıda "ekmek"tir. Belki beslenme açısından ondan daha temel ihtiyaç maddeleri vardır ama bizde karın doyurmanın ilk maddesi gibi g.....
Sayı: 161, Sayfa: 005
MÜSİAD Genel Başkanı Ali Bayramoğlu İle... "Ekonomi Kasisli Yolda Giden Minibüs Gibi" - Altınoluk Röportaj
Konuşan: H. İbrahim KURUCAN Altınoluk: Türkiye'de uzunca bir süredir ekonomik kriz devam ediyor. Bu günlerde ekonominin dibe vurduğu yönünde görüşler var. Genel bir tablo çizersek ekonomi ne durumda? Ali Bayramoğlu: Aslında Türkiye'de, dünyada hâlâ devam eden ekonomik kriz gözönüne alı.....
Sayı: 161, Sayfa: 007
700. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Osman Nuri Topbaş İle Osmanlı Üzerine Sohbet... "Osmanlı Ufuk Açıcı Bir Meş'ale" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim, Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yıldönümü kutlanıyor ve siz, bir süredir Osmanlı'nın dünyasında dolaşıyorsunuz. Osmanlı'yı yeniden okumak ne demek? Niçin okumalı insan Osmanlı'yı? Kutlama törenlerinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda neler söylenebilir? Bu kutlamalar bir yıldönümü, bir tarih kutlaması mıdır? Hangi.....
Sayı: 161, Sayfa: 011
Nefs'e Armoni - M. Hüseyin Başoğlu
Beyazı böldülerRengârenk çıktıMavinin ışıltısıSarının iniltisiKırmızının sıcaklığıLâcivertin gecesiGrininin ağırbaşlılığıKavun içinin tadıMorun kokusuPembenin umuduEflâtunun melânkolisiKahverenginin uyumuYeşilin vak'arıNe güzellerdiSiyahı da güzel kıldıÇünkü O yaratandıRenklere sade.....
Sayı: 161, Sayfa: 016
'Esma'yı Dünyamıza 'İndirmek' İçin - Dr. Senai Demirci
Kur'ân "indirilmiştir." Ayetlerde sık sık "indirilmek"ten söz edilir. Öyle ki Kur'ân'ın bir ismi de 'Tenzil' dir, yani 'İndirilmiş.' Günlük hayatımızda pek de alışık olmadığımız "indirme" kavramı deneyimlerimizi ve alışkanlıklarımızı tehdit eder. 'İndirilme' yani 'tenzil' kavramı görünüşte kolay anlaşılır gibi durur. 'Tenzil' y.....
Sayı: 161, Sayfa: 017
Hak ve Hürriyetlerin Güvencesi - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an'ın temel hedefi, yeryüzünde doğruluk ve adalet üzerine kurulu sağlam ve sosyal bir düzen oluşturmaktır.1 Bunun nedeni, insan emeğini ve onurunu koruyup temel hak ve özgürlükleri güvencesiz bırakmamak için böyle bir düzene ihtiyaç duyulmasıdır.2 Hangi asırda olursa olsun, karşılaşılan en önemli beşeri sorunlar.....
Sayı: 161, Sayfa: 018
Rızık - Osman Nûri Topbaş
İnsanların zihnini, elde edememe veya kâfî gelmeme endîşesine sürükleyen ve son derece meşgûl eden mes'elelerin başlıcalarından biri de "rızık"dır ki, dilimizde "nasîb, kısmet ve dünyâlık" diye de ifâde edilir. Rızık, kader programının ağırlık merkezini teşkil eder. Rızık, insanın ana karnında teşekkülü ile başlar, kader sicilinde.....
Sayı: 161, Sayfa: 020
Canım Kurban Olsun Senin Yoluna - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yâ Resûlallah! Bize Allah'ın en büyük nimeti sensin. Elimizden şefkatle tutuyor, bizi kurtuluşa çağırıyorsun. Gönlümüzü çelen, aklımızı başımızdan alan şu fettân dünyanın iyi ve kötü yanlarını bize gösteriyor, mânevî tahrip kalıplarıyla, mayınlarla örülü yerlerine işaret ediyorsun. Bize benzemeyen şeytanlar bir kolumuzdan, bize benzeyenler diğe.....
Sayı: 161, Sayfa: 024
Abbas İbni Ubâde -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Ensar'ın MuhaciriAbbas İbni Ubâde radıyallahu anh "Ensâr'ın Muhâciri" diye anılan bir yiğit... İkinci Akabe görüşmesinde söylediği nutukla şöhret bulmuş bir bahâdır... Uhud savaşında gösterdiği cesâret, celâdet ve babayiğitliğiyle tanınan bir kahraman... O, Medineli olup Hazreç kabilesine mensuptur. İsmi Abbas, nesebi; Ubâde bi.....
Sayı: 161, Sayfa: 026
Allah'a Sığınmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hadîsde vârid olmuşdur ki: "İhsan erbâbına cennetde dereceler vardır. Hatta sadece kendi ehl ü ıyâline ve etba'ına ihsan ile muâmele edenlere dahi." İhsan ta'birinin muhtevası geniş ise de hakîkati, her işini Allah'ın seni her an gördüğüne inanarak yapmakdan ibârettir. Bu da sadece gözle görülen şeyleri görürcesine hareket.....
Sayı: 161, Sayfa: 027
Helal Kazanç - Sâdık Dânâ
Resûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurur: - Bir kimse ki, yediğine içdiğine ve nereden kazandığına aldırış etmez ise, Allah da onu cehennem kapılarının hangisinden sokacağına aldırmaz. Gene Hazreti Ali kerremallahü vecheh hazretlerine hitaben: - Ya Ali! Komşuna kâfir de olsa ihsan et. Yine kâfir de olsa .....
Sayı: 161, Sayfa: 028
Zeynep Binti Huzeyme Zeynep Binti Cahş -radıyallahu anhuma- - Mustafa Eriş
Aynı İsmi Taşıyan İki AnnemizZeynep binti Huzeyme ve Zeynep binti Cahş radıyallahu anhüma Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesine katılan bahtiyarlardan... İsimleri ve ahlâkları birbirine benzeyen, mü'minlerin annesi olma şerefini elde eden rehber insanlardan... Cömertlikleriyle tanınmış, yoksullara, fakirlere yardı.....
Sayı: 161, Sayfa: 031
Sahabeden Kişilik Çizgileri... - Adem Saraç
Rahman ve Rahîm Olan Allah'ın Adıyla... "Ey îman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ve icabet edin..."1 buyuran yüce Allah'a (c.c) hamd-ü senâ ederek; "Kötü zandan sakının! Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır... Birbirinizin eksiğini görm.....
Sayı: 161, Sayfa: 034
Mektep İnsan, Mektup İnsan ve Vakıf İnsan - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1. "Mektep insan" ve "mektup insan". Sakın ola, "mektep" insanlarla, "mektup" insanlar birbirleriyle karıştırılmamalı ve mutlaka "mektep" insanların dinleyicisi olmanın yolu aranmalı ve bulunmalıdır. Çünkü, "mektep" insanlar, bildiklerini ve öğrendiklerini düşünce süzgeçlerinden geçiren ve dinleyicilerin.....
Sayı: 161, Sayfa: 037
Şükürler Olsun - Emel Okyar
Meydanları yakamadığım içinSloganlar atamadığım içinBir de yalnızlığı sevdiğim içinSevdiğim için fesleğen çiçeğiniÇocuk gibi, bağırandan ürktüğüm içinDüşler kurduğum için uçsuz bucaksızYenildiğim halde yaşadığım içinKimi zaman direnmeye yıkılmakKimi zaman yıkılmaya direnmek dediğim içinKedimi çok sevdiğim iç.....
Sayı: 161, Sayfa: 039
Vukuu Sarsıcı Olaylar - Mahmud Rifat Kademoğlu
Hayatın normal akışı içinde bazen insanı alt üst eden olaylar vuku bulur. Bunlar, fertleri ve toplumu durup düşünmeye sevkeden, belki her şeyi sil baştan değerlendirmeye davet eden bir etki yapar. İlâhi irade; beşeri inisiyatifi, bütün şart ve faktörleri bertaraf eden aşkın bir güç halinde sanki doğrudan tecelli etmiş ve direnilemez bir kuvvetle.....
Sayı: 161, Sayfa: 041
Düşünceler - Necla Özdebir
DüşüncelerYarınsız bebekler gibi ağlamaklıRüzgarlara küsmüş bir tutam saçBaşını eğecek kadar gam! Düşünceler hey...Beğenmeyip demirlediğinBu kaçıncı kıyı Kaldırım taşlarına ezberlettiğinKör bir hayattan başka sana ne kaldı Ezilmeye mahkûmRaylarda savrulan çınar yapraklarıKeli.....
Sayı: 161, Sayfa: 043
Kademe Kademe Gerileme - Enver Baytan
İlk zamanlarda, ilk üç asırda Ashâb-ı Kirâm, tabıîn ve tebeıtabein Efendilerimizin bütün muâmeleleri "Din" üzerine idi. Başka bir şeye hâcet yoktu. Ahlâk ve vasıfların en mükemmelleri İslâm dininde var. Dinin şerîatın gereğine ise onu kendilerine de, din kardeşlerine de tatbik ediyorlardı. Hak ne ise onu uyulurdu. Din neyi emretmiş, şerîat ne bu.....
Sayı: 161, Sayfa: 045
Camın Soğukluğu Değdi Dudağıma - Emin Yeter
Bugün kaç haftadır yaptığım işi tamamlayarak başladım güne. Artık benim için huzur dolu bir gün ışıyordu. Çünkü belki yıllarımın bütün tecrübesini yansıtmıştım bu eserime. "Ölsem gam yemem" diye geçirdim ilk önce, sonra yüreğime yenisini yapmaya söz verdim. Kalktım ve pencereye yaklaştım, dışarıyı izlemeye karar vermişti yüreğim. Çünkü s.....
Sayı: 161, Sayfa: 046
Yıkıntıdan Müjde Çıkarmak veya İstikâmet - Kâmil Yeşil
Doğruluk, dürüstlük, namuslu davranış, demek; "istikamet". Sözcüğü; cihet, yön, doğrultu karşılığında da kullanıyoruz. Sözcük bize; dürüst ve namuslu davranmak suretiyle bir yön tutturmamız gerektiğini, aksi davranışın yönsüzlük olacağını ihsas ediyor.Yönsüz ve doğrultusuz olmak aynı zamanda kınanıyor. Madem ki doğrultumuz olacak; öncelik.....
Sayı: 161, Sayfa: 048
Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
KASÎDE-İ BÜRDE Hıristiyanların kendi peygamberleri hakkındaki iddialarını bırak da Hazreti Peygamber hakkında dilediğin gibi hükmet. Onun şahsına dilediğin üstün hasletleri izafe et, Onun kadrini dilediğin büyüklük sıfatları ile yücelt. Resûlüllah'ın fazâletinin bir hududu yoktur ki, Konuşan kimse o fazi.....
Sayı: 161, Sayfa: 050
Dünya Gündeminde Geçen Ay - Beytullah Demircioğlu
Kosova'yı Yeni Dönemde Umut ve Belirsizlik BekliyorHiç kuşkusuz geçen ay da dünya gündeminin bir numaralı konusu yine Kosova idi. Balkanlar tarihinin en acımasız vahşetlerinden birine maruz kalan Kosova halkı Miloseviç yönetiminin, NATO'nun 78 gündür sürdürdüğü bombardımana daha fazla dayanamayıp geri adım atmasıyla rahat b.....
Sayı: 161, Sayfa: 051