Kur'an Eğitimi
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Haziran'ın 25'i, Hazreti Muhammed Mustafa'nın kutlu doğumunun yıldönümüdür. Hoş geldin can Ahmed, can Muhammed... Kutlu Nebi... Allah'ın sevgili elçisi... Hoş geldin, bize dünyalar getirdin. Salât Sana, selâm Sana... İslâm imanının altı rüknünden ikisi, Kitablara ve Peygamberlere imandır. Kitap ilâhî mesaj, Peyg.....
Sayı: 160, Sayfa: 001
Çocukları Kur'ansız Bırakmamak - Ahmet Taşgetiren
Kur'an, Müslümanın ruh dokusudur. İlhamını ve hayat iksirini ondan alır. Ona bağlı yaşar, gönlü, kişiliği onun ikliminde neşvü nema bulur. O, Rabbin'den uzanan iptir, kurtuluşu ona sarılmakta bulur. O sıratı müstakimin işaret çizgilerini belirler. Ona kişiliğini teslim eder Müslüman ve o imbikten geçerek Rabbani bir şahsiyet kazanır. K.....
Sayı: 160, Sayfa: 003
Ayetlerle Kur'ân-ı Kerim - Fatih Çollak
Âlemlerin Rabb'ı olan Allâh'a hamdolsun2 ki O, göklerin ve yerin yaratıcısı3 ve orada bulunanların hepsinin sahibidir.4 O, karanlıkları ve aydınlığı vareden,5 hâkimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da muhtâç olmayandır.6 Yine hamd, dünyada da âhirette de7 göklerin ve.....
Sayı: 160, Sayfa: 005
Prof. Dr. Orhan Okay Hoca ile... "Yabancı Dille Eğitim Büyük Bir Facia" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk - Efendim sizinle yapılmış bir mülakatta "insan altmış yaşından sonra tecrübelerini genç nesle aktarmalı" tarzında bir ifadenizi okumuştuk. Bu ifadeniz bizim sohbetlerimizin de gayesini teşkil ediyor. Yılların tecrübesine geçmeden evvel isterseniz önce çocukluğunuzdan, yetişme döneminizden, ailenizden başlayalım .....
Sayı: 160, Sayfa: 009
Kosovalı Çocuk - Servet Yüksel
Ve ben bir Kosovalı savaş görmüş çocuğum Annemin gözlerinde hep yaş görmüş çocuğum. Ne suç işlemiştim ki, koptu ayağım, elim? "Anne" derdim bir başka kelime bilmez dilim. Gitti, bir şafak vakti dönmedi babacığım. Öyle çok özledim ki nerede anacığım? Bir gün yürüyecektim, düşüp oynayacaktım Çimenlerin üstünde koş.....
Sayı: 160, Sayfa: 015
Gaflet - Osman Nûri Topbaş
Her mahlûkun seâdeti, kendi yaratılışındaki gâyeye uygun olarak yaşaması ile tahakkuk eder. Cihanın en üstün varlığı insan olduğundan onun seâdeti, yaratılış sebebinden haberdar olması, davranışlarını bu yaratılış gâyesine göre tanzîm etmesi ve kimin mülkünde yaşadığı, kimin verdiği rızık ile idâme-ihayât ettiğininin idrâki içinde kulluğa .....
Sayı: 160, Sayfa: 016
Sosyal Dayatmalar ve İslami Öncelikler - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsan hayatının temel problemlerinden biri de "Öncelikler" meselesidir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için önceliklerin belirlenmesinde ferdi psikoloji kadar toplum yapısının ve sosyal çevrenin etkisi de oldukça önemlidir. Fıtrat gereği bir takım tabii yönelişler, zaman zaman sosyal etkilerle yön değiştirmekte; toplum yargılarının tesiriy.....
Sayı: 160, Sayfa: 020
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an'da, Müslüman şahsiyetin temel niteliklerini ve hayat özelliklerini yansıtan; mü'minlerin inanç yapılarını, ahlâki davranışlarını ve bu davranışlarının uhrevi sonuçlarını konu edinen çok sayıda ayet vardır.1 Meselâ, Mü'minun suresinin ilk bölümünü oluşturan ayetlerde, iman ufkunun en üst kademesinde yer alan mü'min şahsiye.....
Sayı: 160, Sayfa: 022
Toprağın Altı Var - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İhtiyarlar için "bir ayağı çukurda" denir ama, şu dünyada sadece olgun başaklar değil, gök ekinler de biçilmektedir. Esasen hepimizin bir ayağı çukurdadır ve o çukura yuvarlanmak değişmez kaderimizdir. Öyleyse orada neler olup bittiğini öğrenmek ve ona göre davranmak gerekir. Her şeyi bu dünyadan ibaret zannedenler, toprağın altında bir ba.....
Sayı: 160, Sayfa: 024
Sehl İbni Sa'd -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Medine'de En Son Vefat Eden SahabiSehl ibni Sa'd radıyallahu anh çocuk sahabilerden... Müslüman bir aile ortamında büyüyen bahtiyarlardan... Medine'de en son vefat eden sahâbi... O, Ensar'ın Hazrec koluna mensupdur. Künyesi Ebü'l-Abbas veya Ebû Yahyâ'dır. Babası Sa'd İbni Mâlik (r.a)'dır. Hicretten önce İslâm'la şereflenmişti.....
Sayı: 160, Sayfa: 026
Kur'an ve Müslüman - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Yâ Ekreme'r-rusül! Eğer şu, ahkâmı ve hakâikı Câmi' olan Kur'ân'ı biz, dağ üzerine indirmiş olsa idik, Sen o dağı Allah'dan korkucu ve Allah'ın korkusundan yarılmış görürdün!" İşte misâllerimizi biz âzim'üş-şân nâsa beyan ederiz ki nâs kendi hallerini teftiş ile düşünsünler ve mütenebbih olsunlar!" (Haşr sûr.....
Sayı: 160, Sayfa: 027
Dünya-Ahiret - Sâdık Dânâ
Allah Teala ve tekaddes Hazretleri buyurur; "Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden geçer ve her yüklü kadın çocuğunu doğurur, insanları hep sarhoş görürsün! Halbuki sarhoş değillerdir, fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir." (el-Hac,2) "Yapdıklarının cezası olarak, bundan böyle az gülsünler çok ağlasınlar" (.....
Sayı: 160, Sayfa: 028
Hazreti Hafsa -radıyallahu anhâ- - Mustafa Eriş
Ömer İbni Hattab'ın Kızı - Mü'minlerin AnnesiHazret-i Hafsa radıyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)'ın kızı... Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslâm hanımefendisi... O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardan... Üçüncü hicri yılda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aileleri arasına .....
Sayı: 160, Sayfa: 032
Ne Kaldı - Hasan Erkan
Kervan yürüdü geçti denizi Rehberden ikimize ne kaldı? Devlet mülkünü götürdü arkalılar Yetime kimsesize ne kaldı? Yedik gıybet ile kardeşlerimizi Sevap olarak bize ne kaldı? Tüyü bitmediklerin bile yedik hakkını Al takke ve külah öksüze ne kaldı? Vur kazmayı benliğe Ferhat B.....
Sayı: 160, Sayfa: 034
Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Hazret-i Peygamber (bütün insanları) Allah'a davet etti. O'na sarılanlar kopmayan sağlam bir ipe yapışmışlardır. Yaratılışta ve ahlâkta bütün peygamberlerden üstündür. İlim, asâlet ve cömertlikte hiçbir peygamber onun mertebesine yükselmiş değildir. Bütün peygamberler Resûlullah'ın (irfan) denizinden bir avuç veya cömertlik y.....
Sayı: 160, Sayfa: 035
Kalbimiz - Hamit Sönmez
Kalbimiz, vücudumuzun en önemli organlarından biri. Vücudun ayakta tutulması için gereken kan dolaşımını sağlayan, durunca bütün vücud fonksiyonlarının sona erdiği organımız. Kur'ân-ı Kerim'in ifadesiyle; Katılaşan, yumuşayan, uzlaşan, birleşen, temizlenen, kirlenen, mühürlenen perdelenen, hastalanan, ısınan, korkan, huzura kavuşan.....
Sayı: 160, Sayfa: 036
Ağla Gözlerim - Osman Taş
Her seher vaktinde ağla gözlerim Belki hatırına hasret bitecek Coşkun seller gibi çağla gözlerim Belki bu yaşlarla güller bitecek Sen ağlarsan taşlar erir toz olur Sen ağlarsan dertler gider yaz olur Sen ağlarsan kışlar biter yaz olur. Belki viranede bülbül ötecek Sen ağlarsan çok ederiz azla.....
Sayı: 160, Sayfa: 037
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
İslam'da Mülk ve Hilafet Siyasi düşüncelerimize kaynaklık eden İslâm kültürünü tekrar yorumladığımızda ondan çıkartacağımız yeni dersler olacaktır. İSLÂM'DA MÜLK VE HİLAFET isimli kitabta yer alan başlıklara biraz daha dikkatlice baktığımızda TARİH FELSEFESİ AÇISINDAN ve MEDİNEYİ YENİDEN KURMAK gibi adları okuyunca sayın Prof. .....
Sayı: 160, Sayfa: 038
Lâ Burcu'ndan Esma Semasına... - Dr. Senai Demirci
Herhangi bir olayı anlamaya çalışırken mutlaka nedenini bulmaya çalışırız. Yürürken düştük diyelim; niye düştük? Yağmur yağıyor; neden? Ağaçlar çiçek açıyor; neden? Bu gibi soruların cevabını mutlaka buluruz. Çünkü hiçbir olay nedensiz gerçekleşmez. Herşeyin mutlaka bir sebebi vardır. Herşey bir sebebin sonucudur. Sebep ve sonuç, et.....
Sayı: 160, Sayfa: 040
Yetmedi mi? - H. Sadık Hoşoğlu
Aaah nefsim!., senin elinden Çektiklerim yetmedi mi?.. Uzun arzu emelinden Bıktıklarım yetmedi mi?.. Ne dur bildin, ne de durak Karayı gösterdin ak-pak Heva ve hevesin ırmak Aktıklarım yetmedi mi?.. Kötülük bütün muradın Her zararlı iş de adın Bir tek gönül yap.....
Sayı: 160, Sayfa: 041
Vefa - Sahib-ül Vefa - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1- "Vefa" üzerine söz edipte, "elest bezmi"nde. Halık (c.c) ile kulları arasında yapılan o müthiş sözleşmenin akla gelmemesi mümkün müdür? Bilindiği gibi, insanın Halık (c.c)ı ile yaptığı bu ilk sözleşmede, Halık (c.c) kullarına, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye soruyor ve onlardan "bela/evet, Sen bizim Rabb'imizsin" cevabını alıyord.....
Sayı: 160, Sayfa: 042
M. Necmettin Akcan (Doktor Ağabey) - Nureddin Uzun
1336/1920 yılında Adana'da doğdu. Annesi Ramazanoğulları'ndan, babası Şihağazâdeler'den. İlk ve orta öğrenimini Adana'da yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Adana'da ilk muâyenehanesini açarken aynı zamanda ecdadının eseri Hasan Hüdai Camii'nde babası Hasan Efendi'nin vefatı üzerine on iki yıl sürecek Cuma hatipliği gö.....
Sayı: 160, Sayfa: 046
Karada ve Denizde Taşınan İnsan - Mahmud Rifat Kademoğlu
Geçenlerde aziz bir dostumun muhterem refikaları bahsetmişlerdi. Bir arkadaşları otomobilinde bir vesile ile eşyalarını toplarken, üzerinde Kuran hurufatı ile; "Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ" ibaresi yazılı bir duâ ile karşılaşmış. Her nasılsa kendi bilgisi dışında otosuna konulan bu duânın anlamını merak etmiş. Bir âyetten alın.....
Sayı: 160, Sayfa: 047
Bir Dünya ki - Mehmet Ali Kalkan
Gitmeli birlik izinde, Tok olan bilmeli açı Senlik benlik denizinde, Atmak gerekmez kulacı. Sabır yumağını öre, Hak'tan ayrı olmaz töre, Ameller niyete göre, Mutlak almalı ilacı. Doğru değil dost zemmetmek, Dost görevi himmet etmek, İnanmışa gıybet etmek, Ölü etinden de acı. .....
Sayı: 160, Sayfa: 049
Dünya Gündeminde Geçen Ay - Beytullah Demircioğlu
KOSOVA Etnik Temizlik Had SafhadaNATO Bombardımanı Cinayetleri Önlemiyor... NATO'nun Kosova'da Sırpların gerçekleştirdiği etnik temizliğe son vermek maksadıyla başlattığı Kararlı Güç Operasyonu ikinci ayını da doldurdu. Müttefik güçlerin Sırp zulmünü durdurmak maksadıyla iki aydır sürdürdüğü operasyon sonunda g.....
Sayı: 160, Sayfa: 050