Adil ve İnsaflı Ol
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Türkiye siyasî sancılar yaşıyor. Cumhuriyet'in ilânından bu yana geçen 75 yıl içinde 56'ıncı hükümetimizi eskitmek üzereyiz. Aşağı yukarı her 18 aya bir hükümet düşüyor. Sadece 1995 aralığından bu güne dördüncü hükümetle yönetiliyoruz. Siyasilere toplumsal itibarı yüzde 30'larda... Yani her yüz kişiden 70'i, .....
Sayı: 158, Sayfa: 001
Müslüman Yönetici Profili - Ahmet Taşgetiren
İslâm, bütüncül bir hayat nizamı olarak, aynı zamanda bir devlet adamı profili çizer. Burada, İslâm'ın ana kaynaklarından ve kaynaklardan zuhur etmiş kültür mirasından istifade ederek bir devlet adamı profilinden çizgiler sunmak istiyoruz. Bunlar, hiçbir zaman eskimeyecek değer yargılarıdır. Dileyen o çizgileri kendi kişiliğine nakleder, n.....
Sayı: 158, Sayfa: 003
Görevi Ehline Vermek - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İslâm, her yönüyle kemâle ermiş son hak dindir.1 Onun ana kitabı, ilahi nurun kaynağı olan Kur'an'dır.2 Hz. Muhammed(as) de Kur'an'ı tebliğ eden, onun nuruyla cihan ufuklarını aydınlatan son peygamberdir.3 Kur'an, sunduğu mesajlar ve hedef aldığı kitle itibariyle sadece gönderildiği çağın insanına değil,.....
Sayı: 158, Sayfa: 008
Prof. Dr. Süleyman Yalçın ile... "Ne Yaptınız Siz, Kur'an'ı Süpürdünüz" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Hocam "Tıp fakültesinden arada sırada da doktor çıkar" derler. Siz hem doktor çıktınız, hem de hakikaten geniş bir dünyanız var. Biz bu sohbetlerimizde konuştuğumuz hocalarımızın yetişme dönemlerinden başlıyoruz. Ailesinden, çocukluk dünyasından, muhitinden, yetiştiği dönemin büyüklerinden, ilim irfan erbabı ile olan il.....
Sayı: 158, Sayfa: 010
Neredesin Güneş? - K. Banu Gülderen
Belki Mekke'nin gül kokulu toprağına, belki şehit kokan bir tepeye, belkide Kağdağı'nın ardında hayal beldelerine doğuyorsun ey güneş... Bu -belki-ler çıldırtıyor insanı! Güneşe hasret olan yürekleri kemiriyor bu belkiler. Ey güneş! Neredesin? Ya da hangi karartılar gizliyor seni? Dehlizlerde çürüyen güller kadar üzgünüz. Solduk, k.....
Sayı: 158, Sayfa: 016
Kur'an'a Göre İslâm ve Müslüman - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İslâm, Allah'ın dini; Müslüman, o dine inanan anlamına geliyor. Vâkıa Müslüman kelimesi, Kur'an'da geçen "Müslim"in Farsça telaffuzundaki "müselman"ın Türkçeleşmiş şekli. Kelimeler Kur'an menşe'li olunca, bunlarla ilgili Kur'an'da nasıl bir imaj çizildiğine bakmak lâzım. Kur'an'ın çizdiği İslâm ve Müslüman çerçevesinin âyetler ışığında.....
Sayı: 158, Sayfa: 017
İstikâmet - Osman Nûri Topbaş
İstikâmet, umûmî mânâsıyla bir hedefe tezatsız, tereddüdsüz ve devamlı olarak yönelip ilerlemek demektir. Ancak tasavvuf ıstılâhında, yaratılışdaki mâsûmiyet ve sâfiyeti tahrîb ve hasara uğratmadan muhâfaza edebilmektir. Kalbî hayatın korunması neticesinde nefs, edebe; kalb ise, rûhâniyet ve ahlâk-ı Muhammediyye'ye yaklaşır. Sırlar ayân.....
Sayı: 158, Sayfa: 020
Efendime Arzuhal - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Gönlümüzün aydınlığı efendim! Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Sensiz boynumuz bükük, gönlümüz kırık. Sensiz her mü'min bir yetim, bir öksüz. Şimdi bizi sadece güller avutuyor. Güle bakıp seni görüyor, gül kokusunda seni duyuyoruz. Seni ve sevgiyi yaratan, seni habîbullah kılan, seni bizim de sevmemizi isteyen Rabbim, sevenlerin ayrılık de.....
Sayı: 158, Sayfa: 024
Mugîre İbni Şu'be -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Teşkilatçı, Tedbir Sahibi, Dahi Bir Vali Mugîre İbni Şu'be radıyallahu anh arap dâhîlerinden bir yiğit... Teşkilâtçılığı ile meşhur bir kahraman... Siyasî dehâsı ve işlerdeki tedbire riâyeti ile tanınan bir vâli... O, Taif'de doğdu. Sakif kabilesine mensuptur. Taif'deki rahiplerle anlaşamadı. Medine-i Münevvere'ye yer.....
Sayı: 158, Sayfa: 026
İnsanların En Kötüsü - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor ki: Kâfirlerin müslümanları irtidâda icbar etmelerinin sebebi onların dünya hayâtını âhiret üzerine tercih etmeleridir. Allah Teâlâ kâfir olan kavmi hidayette kılmaz. (Nahl sûresi/107) Kâfirlerin, bekası olmayan ve zevâle ma'ruz olan dünya hayatını, muhabbetleri sebebiyle âhiret üzerine tercih ederek heva-yı ne.....
Sayı: 158, Sayfa: 027
Dünya Sevgisi - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: -Kim dünya hayatını ve onun ziynetini arzu ederse onların yapdıklarının (çalışdıklarının) karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bu hususda hiç bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki, âhirette kendilerine ateşden başka bir şey yokdur. Dünyâda işledikleri şeyler orada b.....
Sayı: 158, Sayfa: 028
Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Nefis ve şeytana düşman olarak da hakem olarak da boyun eğme; çünkü sen hasmında hakemin de hilesini bilirsin. Amelsiz sözden Allah'a sığınırım. Şüphesiz bu halimle ben, iğdiş olan kimseye soy isnat etmiş oldum. Sana iyiliği emrettim, lâkin emrettiğim şeyi ben yapmadım ve dürüst davranmadım. Öyleyse benim sana.....
Sayı: 158, Sayfa: 031
Hazreti Âişe es-Sıddıka -radıyallahu anhâ- - Mustafa Eriş
En Çok Hadis Rivayet Eden Annemiz Hazreti Âişe radıyallahu anha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nikâhta ikinci, evlilikte üçüncü eşi... Nikâhı Allah Teâlâ'nın emriyle gerçekleşen genç, zekî, âlime, edîbe, afîfe, bâkire ve sâliha bir hanımefendi... Hizmetiyle, ilmî kabiliyetiyle ve İslâm'ı tebliğdeki gayr.....
Sayı: 158, Sayfa: 032
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Din ve Siyaset Sosyal alanda yayınlanan kitaplara seçilen başlıklar o kitapların cazibesini arttırıyor. Toplum genelinde yaşanılan olaylardan sonuçlar çıkaranlar "Din ve Siyaset"le ilgili bir konunun öyle ya da böyle ilgi alanlarına girdiğini görmüşlerdir. "Siyasal davranış ve dindarlık" alt başlığı ile sunulan "DİN VE SİYASET".....
Sayı: 158, Sayfa: 035
Unutulmazlık - Mahmud Rifat Kademoğlu
Gayb ve şuhud âlemlerine ait her ne var ise hepsi Allah'ın ilminde ayan beyan malûmdur, apaçık bilinir. Çünkü, Rabbi'l âlemin her şeyi, kayıt ve şarta tabi olmayan, vasıtasız bir bilişle bilir; ilmi sınırsız-sonsuzdur. O'nun bilgisi -hâşâ- unutkanlık gibi beşeri ve psikolojik zaaflarla da malûl değildir. Bu sebeple O'nun ilmin.....
Sayı: 158, Sayfa: 037
Kosova - Mehmet Ali Kalkan
Nefsin tuzağına esir düşerken, Baktık cayır cayır yandı Kosova. Kırım, Azarbaycan ve Bosna derken Ölüm tarlasına döndü Kosova. Ne karası belli, ne de akları, Kan, barut doldurmuş tüm sokakları Hani nerede şu insan Hakları, Sırtına kaburlar bindi Kosova. Neden bu gaddarlık, neden bu zulüm?.....
Sayı: 158, Sayfa: 039
Taş, Hep Yumuşak - Dr. Senai Demirci
Taşlardan edindiğimiz deneyimler ve ateşle yaşadığımız maceralar hayatımızın en katî gerçekliklerini temsil eder. Taşın sertliğinden ve ateşin yakıcılığından haberli olmak, ince ve sade bir yaşamışlığın ifadesi olmadan edemez. Eşyanın tabiatına atfettiğimiz özellikler, sağlam ve ağır atlama taşları gibi zamanın seli içinde topuklarımız.....
Sayı: 158, Sayfa: 040
Şükür: Sabır-Şükür İlişkisi - Hami A. Doğan
Sabırla şükür arasında direkt bir bağlantı vardır. Bu bağlantı, kişilik bütünlüğünün de bir gereğidir. Çünkü, darlıkta sabredemeyenler, bollukta da şükretmesini bilmezler. Bollukta şükretmesini bilmeyenler de darlık zamanı kendilerine verilmiş nimetleri görmezden gelir, ellerinden gidenler sebebiyle de karamsarlığa düşerler. Sabr.....
Sayı: 158, Sayfa: 042
Duam - İsmail Yaylacı
I. Kadıköy'ün, binbir çeşit kaygıyla koşuşturan insan yığınlarının aktığı caddelerinden birinde dalmış yürürken, dalından kopup yüzüme çarpan kurumuş bir yaprak, güzün gelmiş de geçecek olduğunu kulağıma fısıldar gibiydi. Peki ya sıkı sıkıya sarıldığım paltom, boynuma doladığım atkım, giydiğim kat kat elbiseler ve soğuktan kızarmış bur.....
Sayı: 158, Sayfa: 044
Kardelen - Emel Okyar
Sırf "O" istedi diye Ay ışığı vurmuş ellerine Yüreğimi bırakıyorum Yapma Kardan bakışlarla bakma yüzüme Sen bakma Üşüyorum Şehrin battaniyesi karanlık bu saatlerde Şehir uyuyor Uyanık olan iki kişiden Biri ben gibi biri başkası Yalnız sen yoksun ülkemde sa.....
Sayı: 158, Sayfa: 045
Üstad Abdül Fettah Ebu Gudde ve Örnek İlmî Şahsiyeti - Dr. H. İbrahim Kutlay
ACI KAYIP 9 Şevval 1417, 16 Şubat 1997 Pazar... Acıyla dolu bir gün... O gün büyük bir âlimi, kaybettik... Büyük Muhaddis, Fakîh, Edîb, Hatib, İlim, Fikir ve Dâva adamı, Edeb, Ahlâk ve Fazilet timsali muhterem Abdülfettah Ebu Gudde Hocaefendi'yi kaybettik. Abdülfettah Ebu Gudde Hocaefendi gerçekten her yönüyle mükemmel bir â.....
Sayı: 158, Sayfa: 046
Gevşemeyin, Mahsun Olmayın Eğer Mü'min İseniz En Üstün Sizlersiniz - Prof. Dr. Ömer Çelik
Allah Teâlâ bütün kainatı bir ıstıfâya, daha açık bir ifadeyle eleyip seçmeye yönelik halketmiştir. Yeryüzündeki her şey, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini denemek için yaratıldığı gibi (Kehf 18/7), ölüm ve hayat da hangimizin daha güzel davranacağını sınamak için var edilmiştir (Mülk 67/2). Dolayısıyla yaratılıştan gaye, iyi.....
Sayı: 158, Sayfa: 051
Dünya Gündeminde Geçen Ay - Beytullah Demircioğlu
Kosava Dramı Sürüyor... Kurbanlar Yine Kadın ve Çocuklar Kosova'da aylardan beri akan kan ve gözyaşı dinmiyor. Uluslarası camianın duyarsızlığı nedeniyle Sırpların Arnavutlara yönelik etnik kıyım olanca hızıyla devam ediyor. ABD Başkanı Bili Clinton ile NATO'nun barış anlaması imzalanmadığı takdirde bölgeye müd.....
Sayı: 158, Sayfa: 054