Sabır
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Mart-1999, Altınoluk'un 14'üncü yılının ilk sayısı... 13 yılımızı tamamlamış oluyoruz böylelikle elhamdü lillâh... İçinden geçtiğimiz şartlar ve bu şartlar içinde ortaya konan insan davranışları, "Altınoluk gibi..." bir derginin ne kadar önemli bir misyona sahip olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. .....
Sayı: 157, Sayfa: 001
Mü'minin Gönül Dokusu - Ahmet Taşgetiren
Allah Teâlâ'nın güzel isimlerinden birisi de "Sabûr." "Çok sabreden, sabrı sonsuz" anlamına geliyor... Neye sabreder Allah Teâlâ? Bir söz vardır: "Doğan her gün, Allah'ın insanlardan ümid kesmediğinin işaretidir." denilmiştir. Belki insanoğlunun isyandan vazgeçeceğini ümid eder, insanın zulmüne sabreder Allah... Be.....
Sayı: 157, Sayfa: 003
Bir Lokma Bir Hırka - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Genel anlamıyla "dünyaya karşı tavır" demek olan tasavvufi hayat ve mistik düşüncede "Bir lokma ve bir hırka" anlayışı, dünya cazibesine kapılmamak demektir. İnsanoğlu yapısı gereği dünyaya tutkun, dünya nimetlerine meftundur. İnsanın bu ilgisi frenlenmezse insan dünyayı yutacakmışçasına bir hırs ve tul-i emelden kurtulamaz. .....
Sayı: 157, Sayfa: 005
Sabır - Hami A. Doğan
Sabr'ın kök anlamı, darlıkta tutmak, hapsetmektir. Kavram olarak da nefsin akıl ve şeriatin gereklerine hapsedilmesi veya akıl ve şeriatin nefsin alıkonulmasını gerektirdiği şeylerden alıkonulması demektir.1 Sabr, geniş bir kullanıma sahip olup, çeşitli anlamlara gelir. Her insan, dünyada az çok bir takım badirelerden geçecek.....
Sayı: 157, Sayfa: 007
İstanbul Eski Müftüsü Selahaddin KAYA ile... "Davullu Zurnalı Kurs Kapatmamız İsteniyordu..." - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Hocam biz bu tür sohbetlerimizde genellikle büyüklerimizin çocukluk ve yetişme dönemlerini dinlemekle başlıyoruz. İsterseniz oradan başlayalım... Selahaddin KAYA: Memleketim Erzincan, Kemaliye'ye bağlı Başarı köyüdür. 1934 yılında orada doğmuşum. Tabii bu 1934 tarihi nüfus cüzdanındaki tarih, gerçekte fazlalık e.....
Sayı: 157, Sayfa: 011
Uzun Yolun Işıkları Hangi Ufuktan Gelir? - İdris Arpat
Direniş azmimiz Allah ve Kur'ân irtibâtından yaşama sevincimiz bir derin sevdâdan gelir. Huzur ve hur ancak samimi gönüllere yağar. Gönlümüze dolan sükûn, pırıl pırıl bir imandan gelir. Aklımızdaki isâbet, kâlbimizdeki bereket, bedenimizdeki hareket, ilkelerin ölümsüzlüğünden, gâyenin câzibesinden gelir. Meşrık (doğu) ufu.....
Sayı: 157, Sayfa: 017
Zincirlere Vurulmuşum - Bestami Yazgan
Tüm dünyayı kuşatacak Sevgi çiçeklerim vardı, Esti poyraz, kesti bıçak, Hani mevsim bahardı... Aman dostlar sorun hele, Bu zalimin kastı ne! Vurmaktadır yüreğime Hançer hançer üstüne... Seher vakti aşka gelip Şakıyınca fikir kuşum, Demir parmaklık ardında Zincirlere vurulmuşum... Anladım.....
Sayı: 157, Sayfa: 018
Suç, Günah, Ayıp - Kâmil Yeşil
Toplumsal değerlerin yüceliği, bağlayıcılığı ve işlerliği, ürettiği kavramların yerleşmesine, doğruluğuna ve zamana yayılmasına bağlıdır. Kişiler değerlerini, toplumsal statülerini bu değerler karşısında takındıkları tavırları sebebiyle ya artırırlar ya da kaybederler. Değerler sistemi toplumun -zamanın- değişmesi ile değişmez, tam ters.....
Sayı: 157, Sayfa: 019
Ağlayan Hurma Kütüğü - Osman Nûri Topbaş
Medine-i Münevvere'den Muhabbet Esintisi Peygamberlerin, mûcize sûreti ile ortaya koydukları hârikalar, insandaki gafletin izâlesi istikâmetinde bir şok te'sîri husûle getirmek içindir. Tâ ki, insanoğlu hiçten daha hiç olduğunu anlasın ve tam bir teslîmiyetle Rabbine kul olsun!.. İnsanoğlunun gafletini yırtıp izâle edecek .....
Sayı: 157, Sayfa: 020
Sabır Çiçeği - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Şu dünyada Allah'a gönül verenlerin çilesi hiç tükenmemiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de ibretli hikâyeleri anlatılan peygamberler ile Resûl-i Ekrem'in ve ashâbının çileli hayatları bu gerçeği ortaya koymaktadır. Hakkı tanımayan zâlimler, hemen her devirde mü'minleri yemek için diş bilemişler; görülmedik, duyulmadık işkenceleri onların üzerinde den.....
Sayı: 157, Sayfa: 024
Ebû Lübâbe -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Direğe Bağlanrak Tevbe Eden Sahabi Ebû Lübâbe radıyallahu anh Kureyza yahudilerine karşı yaptığı yanlış bir hareketinden dolayı pişmanlık duyup kendini mescidin direğine bağlatan bir yiğit... Allah'a ve Resûlüne ihanet ettim duygusuyla kendi kendine ceza veren bir kahraman... Allah Teâlâ beni affetmedikçe buradan ayrılmam diye.....
Sayı: 157, Sayfa: 026
Sabır Kalb İşidir - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "Ey îman edenler, sabırla ve namazla Allah'dan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle berâberdir." (Bakara sûresi: 153) Hadis-i şerîfde buyrulmuşdur ki: Başına bir musibet gelen kul: "Biz Allah'a âidiz ve O'na dönücüleriz" "Allah'ım uğradığım bir.....
Sayı: 157, Sayfa: 027
Sabır - Sâdık Dânâ
Allah teâlâ hazretleri buyurur: "Olur ki bir şey hoşunuza gitmez. Fakat o sizin için hayırdır. Bir şeyi de seversiniz, fakat, sizin için şerdir. Allah bilir. Siz ise bilemezsiniz." (Bakara/216) "Onlar ki sabretmiş, yalnız Rablerine güvenmişlerdir." (Nahl/42) "İçinizden mücahede edenler, sabır gösterenle.....
Sayı: 157, Sayfa: 028
Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
KASÎDE-İ BÜRDE Nefsi bayağı isteklerinden çevir, onun seni yönlendirmesinden sakın; çünkü nefsânî istekler, hâkim olduğu kimseyi ya helâk yahut rezil eder. Nefis çeşitli amellerde otlarken onu kollayıp güt; eğer otlağı tatlı bulursa otlatma!... İnsan, zehirin yağda olduğunu farketmed.....
Sayı: 157, Sayfa: 031
Hazret-i Hatice -radıyallahu anhâ- - Mustafa Eriş
İlk Müslüman... Resulullah'ın İlk Zevcesi...Hazret-i Hatice radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilk inanan ve ona ilk zevce olma şerefine eren bahtiyar annelerimizden... Kibar, nâzik, afif ve edeb timsali bir hanımefendi... Mü'minlerin annesi... O, yeryüzünde İslâm'a ilk inanan insan. Rasûlullah (.....
Sayı: 157, Sayfa: 032
Sen Varsın - Hasan Erkan
Bütün anlamlarda sen varsın, Bir yaprağın uçuşunda, Toprağın soluk alışında, Damlaların rahmet olup yağışında, Bir cesedin sahile vuruşunda, Bütün anlamlarda sen varsın. Bütün anlamlarda sen varsın. Gizleyemem apaşikar ortadasın. Sevdanın çarptığı ince noktadasın. Canlı bedende cansız tahtadasın. .....
Sayı: 157, Sayfa: 034
Kitap - Dergi Tanıtımı - Mehmet Lütfi Arslan
Bahar "Yağmur"ları Daha kış geçmedi ama bahar müjdecisi yağmurlar erken geldi. Hem de peş peşe... Elimizde iki dergi var. İkisinin de adı "Yağmur". Ve ikisi de edebiyat dergisi... "Kültür-Sanat-Edebiyat" alt başlığı ile çıkıyorlar. Doğrusu edebsizliğin ayyuka çıktığı şu ortamda, en insani ama aynı zamanda en ihmal .....
Sayı: 157, Sayfa: 035
Yarın Diye Bir Yer Yok - Dr. Senai Demirci
"Çocukluk ve yaşlılık birbirine benzer. Her iki durumda da insan oldukça savunmasız olur, bu da korunaksız açık bir duyarlılıkla yaşamaya yol açar. Bedenimizin çevresinde görünmez bir zırh oluşması ergenlik döneminde başlar. Bu zırh bu dönemde oluşur ve gençlik boyunca kalınlaşır. Gelişimi biraz da incininkine benzer, yara ne denli büyük ve deri.....
Sayı: 157, Sayfa: 037
Yukarıdakiler ve Aşağıdakiler - Muammer Duran
Bir insanın en iyi tanıdığı varlık yine kendisidir. En iyi kendisini görür, bilir. Kuşkusuz başkalarını da tanır ama bu mahduttur. Diğer insanları en iyi görebilmenin yolu o insanlardan biraz yüksek yerlere çıkmaktır. Yukarılara ne kadar çok mesafeli açılıyorsanız o kadar çok insanı görebiliyorsunuz demektir. Yukarı çıkmaktaki amaç daha çok insa.....
Sayı: 157, Sayfa: 038
Zor Günde Sabırlı Olmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an'da, Yüce Allah'ın insanı çeşitli sıkıntılarla imtihan edeceği bildirilir1 ve mü'min benliğe: "sabırla Rabbine yönel"2 talimatı verilir. Kur'an'ın bu buyruğu, insan ve hayat gerçeğini yansıtır. Çünkü yaşanan hayat, sıkıntılarla doludur ve her insanın hayatında mutlaka sıkıntılı anlar olur. Demek ki sıkınt.....
Sayı: 157, Sayfa: 039
Düşmemek İçin Düşünmek ve Düş Kurmak - Durdu Şahin
İnsanoğlu dünyada, beşerî zaaflarının farkına varmakla işini bitirdiğini zannediyorsa, yanılıyor. Aslında zaaflarının farkına varmakla başlıyor iş. Dünyada, dünyalı olarak, ama dünyevî olmayan dününde kör bir düğüm, ham bir nakış, çiğ bir oluş bırakmadan yaşamak ve eser ortaya koymak şart. Bu şartı savsaklamadan, insanlara saadet bahşetmek için,.....
Sayı: 157, Sayfa: 040
İzlerinde Dolaşmak - M. Müslim Nurullah
Mukaddes Yolculuk (2) * Merve çıkışının en üst katında durup, bir kenara çekilerek görebildiğimiz kadarı ile çevreyi incelemeye başladık. Şurası Peygamber Efendimiz'in doğup büyüdüğü mahalle. Bakışlarımızla beraber düşüncelerimizde akıp gitmişti asırlar öncesine. Efendimiz burada doğup büyüm.....
Sayı: 157, Sayfa: 041
İslami Düzen Arayışları - Beytullah Demircioğlu
Çeçenistan, Pakistan ve Özbekistan'da Neler Oluyor? Asya'nın güçlü ülkesi Pakistan'ın ardından Kafkaslar'da, Rusya'ya karşı gösterdiği büyük direnişle uluslararası kamuoyunun sempatisini toplayan Çeçenistan'ın islâmî bir yönetime doğru giden sürece girmiş olması Orta Asya ve Kafkaslar'da, yükselen güç olarak İslâmiyet'i tekrar gü.....
Sayı: 157, Sayfa: 045
Muhammed Han Kayani ile Kafkaslar ve Orta Asya'daki Gelişmeler Üzerine... "Yeterli İslâmî Birikim Yok..." - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Afganistan ve Pakistan'ın ardından Çeçenistan'da Devlet Başkanı Aslan Mashadov, İslâm şeriatının sosyal hayatın bütün kesimlerinde uygulamaya konulması yönündeki isteklerin yoğunlaşması üzerine şer'î yönetime geçeceklerini bildirdi. Öncelikle buradaki bu oluşumun mahiyeti nedir? Muhammet Han Kayanî: Soru.....
Sayı: 157, Sayfa: 047
Ayın Notları - Altınoluk
Seçime Doğru... Hangi Parti Nerde Duruyor? 18 Nisan yaklaştıkça ülke tam bir seçim sath-ı mailine girdi. Yalnız bu seçim öncesi dönem daha önceki seçime gidiş süreçlerinden oldukça farklılıklar arzediyor. Normal dönemlerde seçim vasatı bir ülke için rahatlatıcı, yeni ümitlerin beslendiği bir ortam ve öz.....
Sayı: 157, Sayfa: 049
Modern İslâm Düşüncesinin Fikrî ve Toplumsal Tahribatı - Ebûbekir Sifil
Gerek Hulefa-i Raşidun'un, gerekse ileri gelen diğer sahabe ile onlardan sonraki otoritelerin bu noktadaki tavırları hakkında temel Hadis kaynaklarında ve ilgili diğer çalışmalarda bol miktarda örnek bulmak mümkün olduğu için burada bu noktayı ayrıntılandırmayı gereksiz görüyoruz... Yine bu yaklaşımın pratik yansımalarından bir başka ör.....
Sayı: 157, Sayfa: 055
Dostlara Rica* - Abdullah Gülcemâl
N'olur ol kâniat şâhı, Resûl'e Selamımı lütfen götürün dostlar. Mugayir olmasın edeb, usûl'e Selâmımı lütfen götürün dostlar. Gülzar-ı Medine nûr'un yatağı Orda Sami Sultanım'ın otağı Bırakmıyor beni nefs'in batağı Selâmımı lütfen götürün dostlar. Engel mi var aşık olan erlere Yol üstünde müridan'a pi.....
Sayı: 157, Sayfa: 056