Sefalet ve Sefahat İçiçe
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Türkiye ekonomi konuşuyor. 1998'in enflasyon rakamı ortaya çıktı. Bir yandan yaşanan hayat pahalılığı ile çıkan rakamların uyumsuzluğu gündemde. Bir yandan, yeni yılın ilk üç ayında ödenecek iç-dış borçlar sebebiyle girilen yeni borçlanma sürecinde faizlerin alıp başını gitmesi tedirginliği... Bir yandan tekstil, deri gib.....
Sayı: 156, Sayfa: 001
Şehidin Yaşanmamış Ömrü - Ahmet Taşgetiren
 Şehid, Allah yoluna can veren insan demek... Yani bir canınız vardı, en aziz varlığınız, onu Allah için verdiniz. Artık yaşamayacaksınız. Acaba Allah yolunda can vermekle, şehadetten sonra yaşayacağınız bir ömrünüz vardı da onu kayıp mı etmiş oldunuz? Yani 20 yaşında şehid olmakla Allah'a verdiğiniz, diyelim, 60 yıllık ömrün 40 yılı bi.....
Sayı: 156, Sayfa: 003
Tüketim Çılgınlığı: İsraf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İsraf itidâli aşmak, mâkul sınırı zorlamak, ortayoldan ayrılmak anlamına bir Kur'an kavramıdır. Genellikle yeme, içme giyim, kuşam gibi tüketim alanlarında olur. Bugün buna boş zaman, sağlık ve çevre gibi konuları ilâve etmek de mümkündür. Tüketim ve harcamanın en aşağı derecesi cimrilik, itidâli iktisat ve kanaat, aşırısı israftır. Ni.....
Sayı: 156, Sayfa: 005
İsraf Sû-i İstimâldir - Mahmud Rifat Kademoğlu
Dilimizde israf, maddi ve ekonomik değerlerin kullanımında savurganlığı ifade eder. İsraf denince harcamalarda ölçüsüzlük ve aşırılığa kaçma anlaşılır. Ancak insanın ekonomik mahiyette ve maddi anlamda varlıkları kullanımında ortaya çıkan bu eğilimi, aslında çok daha kapsamlıdır ve bütünüyle kişinin ahlâki karakterini ilgilendiren genel bi.....
Sayı: 156, Sayfa: 007
Türkiye'den Ürkütücü Rakamlar - Altınoluk
Yoksulluk Sınırı 246 Milyon TL Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 246 milyon 31 bin liraya yükseldi. Araştırmada 4 kişilik ailenin bir aylık gıda, konut, yakacak, giyecek, ulaşım, haberleşme, eğitim, sağlık ve diğ.....
Sayı: 156, Sayfa: 009
Küresel Eşitsizlik - Beytullah Demircioğlu
Tarih boyunca var olagelen zengin ile fakir arasındaki fark günümüz dünyasında had safhaya çıkmış bulunuyor. Globalleşmenin getirdiği yeni düzen ile dünyanın hemen hemen her tarafında mutlu azınlıklar daha da zenginleşirken yoksulluk sınırının altına düşenlerin sayısı hızla artıyor. Zengin ülkelerin tüketimi rekor seviyeye ulaşırken yoksul.....
Sayı: 156, Sayfa: 010
Nurettin Canikli ile... "Sefalet ve Sefahat İçiçe" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim son zamanlarda televizyon ekranlarynda iç sizlatan yoksulluk görüntülerine sahit olmaktayiz. Ayni sekilde belediyelerin iftar çadirlarinda bir tas çorba içebilmek için büyük izdihamlaryn yasandigi gözlemleniyor. Samsun'da belediyenin 3 milyon liralik yardimi için birbirlerini ezen insanlarin görüntüleri .....
Sayı: 156, Sayfa: 013
Hak-İş Genel Baskani Salim Uslu'nun Görüşleri: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Rantiyenin" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim son zamanlarda televizyon ekranlarinda iç sizlatan yoksulluk görüntülerine sahit olmaktayiz. Ayni sekilde belediyelerin kurduklari çadirlarda bir tas çorba içebilmek için büyük izdihamlaryn yasandigi gözleniyor. Sizce tüm bu görüntüler olagan mi? Türkiye'nin gerçegi mi bu görüntüler? Yine Televizyon ekran.....
Sayı: 156, Sayfa: 017
Tüketim Çılgınlığı Bir Hastalıktır - Tahsin Sınav
Ramazan münasebetiyle bir takım yoksulluk görüntülerine şahit olduk. İftar çadırlarındaki sofralar, Samsun Belediyesi'nin 3 milyonluk yardımının dağıtılmasında ortaya çıkan izdiham ve buna benzer görüntüler Türkiye'deki gelir bozukluğunun önemli göstergeleri olarak ortaya çıktı. Bu gelir bozukluğunu aele alırsak, Türkiye'de gelir dağılı.....
Sayı: 156, Sayfa: 019
İnsan-ı Kâmil - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hakk'ın ahsen-i takvim üzere yaratmış olduğunu beyân buyurduğu insanoğlu, kâinâtın âdetâ bir özü veya tohumu gibidir. Çünkü câmiu'l-ezdâd olan Allâh'ın bütün sıfatlarından az veya çok nasîb almış tek varlık odur. Ve onun varlıkların en şereflisi diye vasıflandırılmasının hikmeti de budur. Bu yüzden o, yücelerin en yücesine yükse.....
Sayı: 156, Sayfa: 020
Güneş Doğacaktır - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Acılar yüreğimizi dağladığı zaman kanadı kırık gönlümüz hüzün peygamberinin ve çilekeş ashâbının yaşadığı o kederli yıllara doğru kanatlanır, gözyaşını onların gözyaşına katarak teselli bulmaya çalışır. Bugün de öyle yapalım. Bir yüreğin kaldıramayacağı kadar büyük olan derdimizi birlikte paylaşalım. Mademki Allah mahzun gönüllerle beraber.....
Sayı: 156, Sayfa: 024
Beşir İbni Sa'd -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Kumandan Sahabi Beşir İbni Sa'd radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kumandan sahabîlerinden... Halife seçiminde Hz. Ebû Bekir (r.a)'e ilk biat eden yiğit... Hadiseleri iyi değerlendiren, firasetle hareket eden zekî, uyanık bir kahraman...  O, Medine'li müslümanlardandır. Hazrec kab.....
Sayı: 156, Sayfa: 026
Asıl Zenginlik - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ âyet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır: "Onlar ki, harcadıkları vakit ne israf ne de sıkılık yapmazlar. Harcamaları ikisi arası ortalama olur." (Furkan Sûresi/67) "Akrabalarına, biçârelere yolda kalmışlara, sende hakları olan iyiliği edâ et ve malını israf ile dağıtma!.." (İsrâ sûresi/26) "...Yeyin, için, fakat israf .....
Sayı: 156, Sayfa: 027
Fakir Zengin - Sâdık Dânâ
- "Sabah, akşam Allah'ın rızasını dileyerek, Rablarına dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edib de gözlerini onlardan başkasına (dünya ehline) çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki, o keyfinin arkasına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuşdur." (Kehf, 28) S.....
Sayı: 156, Sayfa: 028
Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
KASÎDE-İ BÜRDE Kötülüğü emreden nefsim, cehâletinden dolayı, ak saçların ve ihtiyarlığın uyarısından ders almadı. Nefsim, misafir (olan ihtiyarlığa) ziyafet için hiçbir güzel amel hazırlamadı; o da ansızın gelip başıma konuverdi!.. O misafire gereken saygıyı gösteremeyeceğimi bilmiş olsaydım, onun eseri .....
Sayı: 156, Sayfa: 031
Bir Kur'an Ödevimiz Olmalı - Doç. Dr. Zekeriya Güler
 Ömer b. el-Hattâb (r.a), Rasûl-i Ekrem'in (s.a) şöyle buyurduğu rivâyet eder: "Kim hizbini veya onun bir kısmını okumadan uyur, sonra da onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa, böyle bir kimse için onu geceden okumuş gibi sevap yazılır"1 Hadis-i şerifte geçen "hizb" kelimesi, "Kur'ân'dan bir bölüm; evrâd .....
Sayı: 156, Sayfa: 032
Dua - Mustafa Necati Bursalı
Hamdim Sana, şükrüm Sana, Pek acırsın Sen insana. Sensin Rahîm, Sensin Gafur, Yâ Rab, rahmet inzâl buyur! Can evinde, içte, dışta, Mevsim, mevsim, yazda, kışta, Sana herbir yakarışta, Yâ Rab, rahmet inzâl buyur! Aşkın ile doyur bizi, Ebedî kıl sevgimizi, İplik, iplik, dizi, dizi, .....
Sayı: 156, Sayfa: 033
Kitap - Dergi Tanıtımı - Ali Büyükçapar
Güç İrade ve Eylem Müslüman toplumların kendi sosyal yapılarından çıkardıkları düşünce biçimlerinin dini hareketleri etkilememesi gözardı edilemez. Son yüzyılda genelde dünya üzerinde yaşayan ümmet, İslâm varoluşlarını tanımlamada farklı metotlar içeren çalışmalar üretmekle beraber aksiyoner alanda müsbet örnekler ortaya koya.....
Sayı: 156, Sayfa: 034
Yaratıcıya Özlem - İbrahim Emre
Rumuzunu kalbime yazıp sevginin Uzaklara gönderdim bir uçurtma gibi Uçuşan kelebekleri ve batan güneşi seyrettim Tren düdüğü ile irkildim Kalabalıkların sensiz hısmında Yalnızlığımı tadarken... Gecenin aydınlığında hep seni gördüm Silerken gözyaşlarımı... Ve sonra... Ölüm.....
Sayı: 156, Sayfa: 036
İmkân ve İnsan İsrafı - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Allah, insanı en üstün varlık olarak yaratmış(1) bütün imkân ve nimetleri de onun hizmetine sunmuştur.(2) Bütün nimetlerin insan için var edilmesi ve onun emrine verilmesi, ne israftır ne de abartıdır. Bunun hikmeti, insanın niçin yaratıldığında aranmalıdır. Kur'an'ın beyanına göre insan, Allah'a ibadet (kulluk) iç.....
Sayı: 156, Sayfa: 038
Gönlümüzde Tek / Birsin - Bestami Yazgan
Bülbüller şakır Sana, Dillerde zikir Sana, Ve sonsuz şükür Sana, "Birsin Allah'ım birsin!" Gönlümüzde tek/birsin! Resûl'ün hürmetine, Erelim rahmetine, Kulların cennetine Girsin Allah'ım girsin! Gönlümüzde tek/birsin! Sen bilirsin hâlini, Kulların melâlini, Cennette Cemâli.....
Sayı: 156, Sayfa: 039
Sarp Yokuşu Aşmak - Prof. Dr. Ömer Çelik
Allah Teala "el-Beled" sûresinde, Habîbi Rasûlüllah (s.a.s) Efendimizin içinde doğup büyüdüğü, Dostu Hz. İbrahim ve onun oğlu İsmail (a.s)'e yurt olmuş, bütün mü'minlere de kıble olma şerefine erişmiş Mekke şehrine yemin ederek (el-Beled 90/1-4): "Muhakkak biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık" (el-Beled 90/4.....
Sayı: 156, Sayfa: 040
Aşktan Yana - Yaşar Fersahoğlu
Ben hiç aşık olamadım Ama aşktan yana yazdım Meğer aşk bir acı balmış Az kaldı ki bana yazdım Teveccüh görünce yardan Vazgeçtim namustan ardan İçtim o ulvî pınardan Kanmadım ya kana yazdım Bakma görünen halime Deli gönlüm lime lime Vurgun yedim ne kelime Çıra gibi yana yazdım .....
Sayı: 156, Sayfa: 041
İsraf - Nesrin Zerey
Refah ve buna bağlı olarak hayat seviyesinin yükselmesiyle, isrâfın da arttığı gözlemleniyor. "İsrâf nedir?" denilirse, lüzumsuz yapılan her harcama, faydasız her sarfiyatın isrâf olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde yeme, içme, zaman, enerji, iş gücü ve hayatın her cephesinde ölçüsüz boyutlara varan isrâf, umursamazlık, gösteriş ya da önems.....
Sayı: 156, Sayfa: 042
Rüsvay Eyleme - Bilal Karaalioğlu
Hani ilm ü irfan, nerde meyvası? Nefsin maskarası, kulu, kuklası Olmuşsun ne yazık! Kararmış dünyan Görüntü vermiyor, gönül aynası. Günler geçmededir isyan içinde! Yüzüp duruyorsun nisyan içinde. Öyle bir haldesin ki, şerhe yarar Bulunmaz bir lûgat lisan içinde! Amel-i salih yok, varsa hep günah........
Sayı: 156, Sayfa: 043
Türkiye Göl Olmasın - Ali Duz
Geçen gün Yakaza isminde bir dergi geçti elime. Henüz üçüncü sayısına ulaşabilmiş, yani genç, tıpkı dergiyi çıkaran iki idealist genç gibi. "Türkiye Göl Olmasın", yazıyordu "Duvar Edebiyatı" başlıklı son sayfasında. Duvar yazısı aynen şöyle; "Türkiye Göl Olmasın! Durdurun akan göz yaşlarını abiler!" Bir spiker arkadaşımla karşılaştı.....
Sayı: 156, Sayfa: 044
"Su" Üzerine - M. Cemal Sebük
Çölde susuz kalmak ölmek demektir. İnsan bir süre sonra serap görmeğe başlar. Serap su değildir. Çölün bir ölüm davetiyesi, insanı bir nevi yutmasıdır. Hz. Hacer bunu çok iyi bildiği için, Safa-Merve tepelerinden gördüğü seraplara kanmamış, Allah'ın kendilerini terketmeyeceğine dair inancını yitirmeden kulluğun gereğini yerine getirmiş, Ha.....
Sayı: 156, Sayfa: 045
Yüreğime Gem Düştü - Bircan Dilberoğlu
Gözlerime asırlar öncesinden nem düştü Bin gönle biriken hasret ve elem düştü Güllerin kokusunda sürmelendi arzular İsyana tam hürriyet, yüreğine gem düştü... Taa içimden koparıp sana sunduğum kalbim Aynasını kararttı dünyalar kadar kibrim! Nakış nakış büyüdü sen dokudukça sabrım, Feryad eden bülbüle .....
Sayı: 156, Sayfa: 046
Esmâ-i Hüsna En Çok Nerelerde Görülür - Dr. Senai Demirci
Tıp fakültesi yıllarımızda, hasta viziti yaptığımız sırada, bir arkadaşımız hocamıza biraz ukalaca bir soru sormuştu. Klasik hekimlerin tarif ettiği, ismi ilginç olduğu için akılda kalan ama çok nadir görülen, şimdi pek de işe yaramayan bir belirtinin en çok kimlerde görüldüğünü merak ediyordu arkadaşımız. Hoca bir an düşündü, hepimizi süz.....
Sayı: 156, Sayfa: 047
Uzlaşma Ufku - Şuûri Cankut Saylan
Kamu yöneticilerinin toplumun büyük bir kesimini yok sayma eğilimi, siyasî deneme yazılarının etki alanını kendiliğinden daraltmaktadır. En tabiî insan hak ve özgürlükleri sürekli zedelenirken, idareciler bu tahribata duyulan tepkileri adeta yok saymaktadırlar. Böylece kamu vicdanına atom halindeki parçaları sayılabilecek fert vicdanlarıyl.....
Sayı: 156, Sayfa: 049
Modern İslâm Düşüncesinin Fikrî ve Toplumsal Tahribatı - Ebûbekir Sifil
Konuyu biraz daha açmak için Çağdaş İslâm Modernistleri'nin -yukarıda üzerinde bir parça durduğumuz- en temel iki kurum olan Kur'an ve sünnet hakkındaki görüş ve yaklaşımlarını kısaca ele alabiliriz. En genel anlamıyla Kur'an'ın ihtiva ettiği normatif hükümler bizlere bugün ne ifade etmektedir? Bu en temel soruya bile İslâm Modernistler.....
Sayı: 156, Sayfa: 051