Zikir
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bir süredir kapak konularımız, yüreklerimizdeki "inanç dokusu"nu yeniden inşaya yönelik ağırlık taşıyor. "Amentü Hassasiyeti" konusunu kapak yaptık. "Neredeyiz?" diye sorduk ve "Kalbî ve zihnî sorgulama"ya çağırdık kendi kendimizi... "Bir aylık ömrün muhasebesi"ni gündeme taşıdık. "Kur'an İslâm'ı Nedir?" diye sor.....
Sayı: 155, Sayfa: 001
Allah'la Beraberlik İdraki - Ahmet Taşgetiren
Şu âyet Kur'an-ı Kerim'in üç yerinde geçiyor: "Allah'ı hakkı ile takdir etmediler, kavramadılar..." (En'am 91, Hacc 74, Zümer 67) Bu âyetlerin geçtiği yerlerde, inançsızların Allah Teâlâ'nın kudretine ilişkin inkârları cevaplandırılıyor ve Allah'ın mutlak kudret sahibi olduğu ifade ediliyor. "Şüphesiz ki taneleri .....
Sayı: 155, Sayfa: 003
Zikir Terbiyesi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanın yaratılış gayesini belirten âyette: "İns ve cinnin kulluk (ibâdet ve ubûdiyet) için yaratıldığı" (Zâriyât, 51/56) belirtilmektedir. İbâdet Allah'ın rızâsına yönelik hareket ve eylemleri, ubûdiyet de Allah'ın takdir ve fiiline yönelik rızâ ve teslimiyeti ifâde etmektedir. İbâdet ve ubûdiyyet kavramı çok geniş kapsamlıdır. "Z.....
Sayı: 155, Sayfa: 005
Yürek Taşkın Yürek Şaşkın Olanda - Bestami Yazgan
Cübbeler soytarı, beden maskara, Zaman zift mevsimi, mekan en kara, Gözlerim fırtına, gözlerim bora, Yüreğim Bolu'da Köroğlu şimdi... Soylu kızyiğitler çıksın meydana, Sevgiler çekilsin, kılıçlar kına, Son Belâ Beyleri dönsün şaşkına, Yüreğim Bolu'da Köroğlu şimdi... Alevden süzülen yaşlar aşkına, .....
Sayı: 155, Sayfa: 007
Masivâdaki Çıkmaz - Mahmud Rifat Kademoğlu
Ramazan, inananların sırf Allah rızasını gözetip hedefleyerek, garazsız ivazsız çalıştıkları; bu yolda özellikle gayrete geldikleri mübarek bir mevsimdir. Bunda orucun ramazana mahsus olarak farz kılınmış olması esas âmildir. İbadetin insan hayatında layık olduğu üzere merkezi rol yüklenişi ramazanlarda somut bir gerçeğe dönüşür. .....
Sayı: 155, Sayfa: 008
Derman Nedir Bilmiyorum - Mustafa Necati Bursalı
Kâr etmez merhem yarama, Derman nedir bilmiyorum. Bende dertler çoktur amma, Derman nedir bilmiyorum! Çıkmaza girdi yine iş, Aklım almıyor bu ne iş? Beynimi sökerler diş diş, Derman nedir bilmiyorum!.. Vefâ bilmez câni arı, Yok bu iklimin pınarı, Yakar durur hasret narı, Derman nedir bilmiyo.....
Sayı: 155, Sayfa: 010
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre ile Geçmişten Günümüze Bir Hasret Sohbeti... "Edeb ve Muhabbet Farkı" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim bu tür sohbetlerimizde umumiyetle mülakat yaptigimiz zatin kendilerinden basliyoruz. Eger lütfederseniz pederlerinizden, validelerinizden, dogup yetistiginiz ve gönül dünyanizi dokuyan muhitleri dinleyerek baslayalim... Prof. Dr. A. Yüksel ÖZEMRE: Efendim bendeniz 1935.....
Sayı: 155, Sayfa: 011
Şeytan Bize Uzak mı? - Dr. Senai Demirci
Şeytan'ı pek fazla yanımızda hissetmiyoruz; uzaklarda, tuhaf biçimli, anlaşılmaz hileler hazırlamakla meşgul garip biri şeytan. Herşeyi güncelleştirip yenilediğimiz şu zamanda şeytan imajımız oldukça demode duruyor. Şeytanın hipermarketteki hileleri gündemde değil meselâ... Şeytan otoyola çıkmıyor, sürat yapmıyor, cep telefonuna cevap verm.....
Sayı: 155, Sayfa: 017
Allah Bizimledir - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İnsanın en temel görevi, Allah'ı tanımak ve O'na inanmaktır.1 İslâm'ın inanç esasları, körü körüne kabul edilmesi gereken gerçekler değil, tam aksine insanın mantığında ve vicdanında temelini bulan bilgi kaynaklı değerlerdir. İnsan, iman edilecek gerçekleri aklı ile kavrar ve onları kalbiyle kuşkusuz biçimde onaylar. Böyle bir i.....
Sayı: 155, Sayfa: 018
Mağrifet İklîmi - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd ü senâlar olsun ki, Ramazan-ı Şerîf'in mağfiret iklîmi, mü'minleri bir rahmet bulutu gibi gölgesi altına aldı. Ramazan-ı Şerîf ki, İslâm'ın dört şartının heyecanla yaşandığı mübârek bir aydır. Rûhu incelterek derinleştiren Ramazan-ı Şerîf, "refes", "fısk" ve "cidâl"in yasaklandığı hassas hac ibâdetine rûhen bi.....
Sayı: 155, Sayfa: 020
İmdat Sesleri - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Hayat sıkıntıdan ibarettir. Mü'minin hayatında mutlaka sıkıntı olacaktır. Zira bizi bu elem yurduna getiren Rabbimiz sabrımızı deneyeceğini, canımızla, malımızla, evlâdımızla bizi imtihan edeceğini haber vermektedir. Peygamber Efendimiz'in seçkin sahâbîsi Abdullah İbni Mes'ûd'un dediği gibi "Rabbine kavuşuncaya kadar mü'mine rahat yoktur.".....
Sayı: 155, Sayfa: 024
Abdullah İbni Huzafe -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Başı Öpülesi Bir Kahraman Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin İran kisrasına gönderdiği elçisi...Üstün hitabet kabiliyeti ve temsil yeteneğine sahib bir tebliğ eri... Sözünü çekinmeden söyleyen cesûr, yiğit, başı öpülesi bir kahraman... O, İslâmın yayılmağa başladığı ilk gün.....
Sayı: 155, Sayfa: 026
Kelime-i Tevhid - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ebû Hüreyre'den mervidir ki: "Allah Teâla Hazretlerinin husûsi bir takım melâike-i kiramı vardır ki vazîfeleri ehl-i zikri aramak için sokaklarda dolaşmaktır. Zikir yapan cemâati bulduklarında yekdiğerine nidâ ederek "Geliniz, aradığınız buradadır" diye toplanırlar. Tâ semâya kadar o mevkîyi kanatlarıyle çevirirler. Allah Teâla Hazr.....
Sayı: 155, Sayfa: 027
Zikrullah - Sâdık Dânâ
Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: "-Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın." (Bakara: 152) "-Allah'ı çok zikret, ve gece gündüz onu tesbih et." (Âl-i İmran: 41) "-Allah'ı nefsinde, içinde huşu' ve korku ile an, gece gündüz açık gizli onu zikret, sakın gafillerden.....
Sayı: 155, Sayfa: 028
Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Aşkın ıstırabı yanaklarında sarı papatya ve anem(1) gibi iki çizgi halinde belirirken sevgini nasıl inkâr edebilirsin?! Evet, gece sevgilimin hayali geldi ve beni uykusuz bıraktı; çünkü aşk, zevk ve elemle karışıktır. Uzre(2) aşkı gibi bir aşka tutulduğum için ey beni kınayan! Mazur gör, eğer âd.....
Sayı: 155, Sayfa: 031
Kitap - Dergi Tanıtımı - Cafer Durmuş
Kur'an'da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsanZÜLKARNEYN "Bu güne kadar hep cihangir bir kral olarak doğuya, batıya, kuzeye seferler düzenlemiş ve yeryüzünün büyük bir bölümünü ele geçirmiş bir kral olarak düşünülen Zülkarneyn, uzaya seyahat etmiş olabilir mi? Zülkarneyn âyetlerinde dünyamızın son bulacağı karadeliğin koor.....
Sayı: 155, Sayfa: 032
Kitap - Dergi Tanıtımı - Cemal Aydın
Tarihimizi Bilmezsek Eğer Tesadüf bu kadar olur! Değerli mütefekkir, bilim adamı ve yazarımız Mehmed Niyazi'nin Çanakkale Mahşeri adlı o enfes romanını heyecan ve gözyaşları arasında yeni okuyup bitirmiştim. Kendi kendime, gençliğimize, halkımıza bu tür ciddî tarihî romanlar, tarihi şiir gibi anlatan eserler verilmeli diye .....
Sayı: 155, Sayfa: 033
Akademik Eğitim ve Önemi - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1. Biz herşeyden önce, Peygamberî (s.a.) lisanla, "beşikten mezara kadar ilim" öğrenmesi emredilen bir ümmetiz. Yine biz, Peygamberî (s.a.) lisanla "ilmin kadın, erkek her müslümana farz kılındığı" bir ümmetiz. Yine biz, "bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?" diye sorulan ve olamayacağını en veciz şekilde belirtmek .....
Sayı: 155, Sayfa: 034
Dedem Mustafa Âsım Köksal - A. Cüneyd Köksal
Merhum dedem ve üstadım Mustafa Âsım Köksal Hocaefendi 1913 senesinde Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Develi Numûne Mektebi'nde gördü. 1927 yılında Kayseri Lisesi Leyli Meccânî ve Erzurum Askeri Lisesi Leyli Meccânî imtihanlarına katıldıysa da çeşitli imkânsızlıklar ve zorluklar yüzünden bu okullarda tahsil göremedi. Bun.....
Sayı: 155, Sayfa: 037
Fatihalarımızla - Ali Hüsrevoğlu
Allah Bir Peygamber Hak Dostlarını Sev Gerisini Bırak Çiçekçi Sevenleri tarafından Çiçekçi diye bilinen Muhterem İbrahim Özdemir 13 Mart 1916'da Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. Bursa Ziraat mektebinde gördüğü ziraat eğitiminden sonra Çanakkale Ziraat Müdürlüğü'nde çalıştı. Daha son.....
Sayı: 155, Sayfa: 041
Kıyafet Genelgesi Sebebiyle Öğrencileri Yükseköğretim Kurumuna Almamak Suçtur - Mehmed Esadoğlu
HUKUKİ DEĞERLENDİRME YÖK'ün ve bazı Üniversite Rektörlüklerinin genelgeleri ya da yazılı talimatları sebebiyle başörtülü ve sakallı öğrenciler fakülte ve yüksekokullara alınmamaktadırlar. Bu eylem suç teşkil eder mi? Suçun failleri kimdir? Bu konuda soruşturma yapma yetkisi hangi mercinindir? .....
Sayı: 155, Sayfa: 042
Mukaddes Yolculuk - M. Müslim Nurullah
Bismillah... Yolculuğumuz Mukaddes Beldeler'e. Mukaddes Yol'un, Mukaddes Yolcuları olmak niyetiyle Bismillah... Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahîm... Ramazan-ı Şerîf'in başında gidip UMRE ibadetini eda etmek niyet ve arzusu ile yapmış olduğumuz hazırlıklarımıza rağmen, ancak 19'unda yola çıkabildik.....
Sayı: 155, Sayfa: 047
Dünya Gündeminde Geçen Ay - Beytullah Demircioğlu
İftar Sofrasına BombaUzun zamandır Irak'ı vurmak için bahane arayan Washington yönetimi sonunda "bölge istikrarı" ve "Irak'ın kitle imha silâhlarından temizlenmesi" gibi hiç te ikna edici olmayan gerekçelerin arkasına sığınarak hepsinden öte uluslararası hukuku hiçe sayarak geçen ay gerçekleştirdiği harekatla Irak'a yine bomba yağd.....
Sayı: 155, Sayfa: 050
Modern İslâm Düşüncesinin Fikrî ve Toplumsal Tahribatı - Ebûbekir Sifil
"Dinin sekülerleştirilmesi" veya "dinî bir çözülme" olarak nitelendirilmesinin pek de yanlış olmayacağını düşündüğümüz Modern İslam Düşüncesi kendisini orijinal bir yaklaşım olarak takdim etse de, varlık sebebi ve en temel karakteri olan tepkisellik, onu sanıldığından daha belirsiz ve kaygan zeminlerde hareket etmeye itmektedir. Buna bir d.....
Sayı: 155, Sayfa: 052
Kısa...Kısa - Altınoluk
Günahlarla, sahte-yapay tavırlarla dolup taşmış dünyâlara gelmek mi zor gitmek mi zor be çocuk? Durmadan gülümseyip-duruyorsun. Fâciâyı oyun mu zannediyorsun? Sükûnet, huzur, saygı, esrârengiz derinlik, çocuksu, şenlik, masallar ve destanlar dünyası, savrulan karlar, şen-şakrak dereler... Elinde tesbih, dilinde dua, yüzünde tebessüm.....
Sayı: 155, Sayfa: 060