Zor Zamanda Müslüman Olmak
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Muhterem M. Yaşar Kandemir Hocamız, bu sayımızdaki "Din Uğruna" başlıklı yazılarını şöyle bağlıyorlar: "Nefsimizin oyununa gelmemek için tekrar tekrar kendimize soralım: Biz Allah yolunda ne yaptık? Hangi yiğitlik denemesinden geçtik? Hangi imtihanı kazandık? Şayet biz, Allah'ın sevdiği insanlar gibi zor.....
Sayı: 142, Sayfa: 001
Zor Zamanda - Ahmet Taşgetiren
Zor zamanları vardır Müslüman olmanın. İnsanın Müslümanlığı sınanır. O eşiği atlayabilenlerdir İslâm kıvamını gerçekten kuşananlar...Onlardır, inançları çağlara taşıyanlar, çağları aşanlar... Karşıda karanlık bir kütle varken, oradan taş sökme iradesi taşımaktır zor zamanda Müslüman olmak... "Allah yolunda bana kim yardımcı olur?" diye s.....
Sayı: 142, Sayfa: 003
Hürriyet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hürriyet, Allah'a kulluğun (ubûdiyet) nihâî noktası olarak değerlendirilir. İnsanı hiçbir varlık ve eşyânın yönlendirememesi; irâdesine sâdece kulluğun hâkim olmasıdır. Allah'a kul olan, başka şeylere kulluk esâretinden kurtularak hür olur. Kalbi mâsivânın tamamından hür olmayan, onun esâretinden kurtulamayan gerçek kul olamaz. Bunu gerçekleş.....
Sayı: 142, Sayfa: 005
Zor Zamanda İnanmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İslâm, Allah'a iman ve teslimiyettir. İman, Allah'a güven ve emniyetin, İslâm da O'na teslimiyetin ifadesidir. İman, sadece aklın bir aksiyonu değil, ayrıca iradenin kesin kararı ve kalbin kuşkusuz ikrarıdır. Bu yüzden iman ve İslâm'da şüphe, bahane ve taviz yoktur. Bir insanın, Kur'an ve sünnetle ortaya konan islâmi hayat tarzından uzak.....
Sayı: 142, Sayfa: 007
Tevbe - Ayşe Hümeyra
Benden kaçıp sana geldim Yâ Rabbi,Bağışla kulunun hatâlarını,Dert oldum dermâna geldim Yâ Rabbi, Bağışla kulunun hatâlarını, Kabul et ne olur duâlarını... Senden başka bir ilâha tapmadım, Eğri, bozuk, yanlış yola sapmadım, Helâl sayıp hiçbir günah yapmadım, Bağışla kulunun hatâları.....
Sayı: 142, Sayfa: 008
Bu Bir Tercih... İslâm'ı Tercih Ediyorum - Sabiha Ünlü
Okuyorum.. Soruyorum, Gencim, sorguluyorum.. Hayatı, beklentilerimi, geçmişi, geleceği... İyiyi ve kötüyü; gençlik terazimle tartıyorum... Nereden geldim ve nereye gidiyorum? Fizikte okuduklarım, Kimyada kurduğum denklemler..?! Kim, maddelere çekim ve itim özelliği veren..?! Bedenim.....
Sayı: 142, Sayfa: 010
Müslüman İçin Zor Gün Nedir? - Hasibe Turan
Üniversite; genç nesle gösterilen tek hedef... ilkokul 4.cü ve 5.ci sınıfta okuyan öğrencilerin tek hedefi de "Anadolu Liseleri"ne girebilmek(ti). Bu seneye kadar... (8 yıllık zorunlu eğitim). Koskocaman bir toplumun "eğitim" alternatiflerinin olmaması, toplumu oluşturan bireylerin (çocuk-genç) tek hedefe ki.....
Sayı: 142, Sayfa: 013
Önümüzdeki Sorular - Yıldız Ramazanoğlu
Mazlum-der İstanbul Şubesi Kültür Komisyonu tarafından Eylül 97'de hazırlanan "Başörtüsü Sorunu" isimli belgesel eser bana ulaştırıldığında, 1981'den bu güne yaşanan tüm acılar dün canlandı yeniden. O günlerden bu güne ne değişti? Çok şey. Kimilerine göre yeknesak bir direniş gibi görünse de toplumun dibinden gelen deği.....
Sayı: 142, Sayfa: 015
İman ve İnsanın Konumu - Mahmud Rifat Kademoğlu
İnsanoğlunun gerçek komünün anlaşılması ancak iman ile mümkündür. Çünkü iman yaratılış vakıasına dikkat çeker; insanın mahlûk oluşuna, üzerinde durulması gereken öncelikli bir gerçek olarak işaret eder. Her şeyden önce onu Halikına nispet eder; Halikı ile bağı ve ilişkisi üzerinde durur. İnsanın, bütün mükevvenat ve kâinatın tama.....
Sayı: 142, Sayfa: 017
Hitam - Ali Büyükçapar
Son günden bir vakit önceydi Hapsetmiştim sıcaklığını Kanayan lavları yarama basmış Muştu olan hayalini Göğsüme muska yapmıştım Deli anaforları Varlığının Ve dahi hiçliğinin Anlamsızlığında eritmiş Sürgüne mahkum olan çiçekleri Göz bebeklerine saçmıştım. Yasaktı sö.....
Sayı: 142, Sayfa: 019
II. Abdülhamîd Han Azledildikten Sonra - Osman Nûri Topbaş
Hal edilmesinin hemen ardından Sultân, kasden bir yahûdî muhiti olan Selanik'e gönderilip orada zengin bir yahûdî aile olan Alâtîn-i Biraderler'in köşküne hapsedildi. Burada sıradan bir adama bile reva görülmeyecek zulüm ve baskılar altında tutuldu. Çoluk-çocuk bütün aile efradı günlerce aç bırakıldı. "Emlâk-i şa.....
Sayı: 142, Sayfa: 020
En Büyük Musibet - Şemsettin Kırış
İslâmı yaşamada ve tebliğ etmede çağımız müslümanlarının sergiledikleri görüntü çoğu müslümanın zihnini meşgul eden konulardandır, içimizi ferahlatan güzel örneklere tesadüf ettiğimiz gibi "Keşke böyle yapılmasaydı" dediğimiz de olmuştur. İslâm'ın geniş kitlelerce kabulünde Müslümanların İslâm'ı yaşayış biçimleri ve se.....
Sayı: 142, Sayfa: 023
Din Uğrunda - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İnsan dünyaya bir defa gelir. Kendisine verilen yaşama fırsatını iyi veya kötü bir şekilde kullanır, sonra da bu âleme vedâ edip gider. Bu kaidenin istisnâsı yoktur. Şüphesiz akıllı insan, kendisine bu bir defa, evet, sadece bir defa sunulan hayat ve ömür nimetini dikkatlice kullanır, sonra da en büyük başarıyı kazanmış olmanın derin huzuruyla e.....
Sayı: 142, Sayfa: 024
Nuaym ibni Mes'ud -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Nuaym İbni Mes'ûd radıyallahu anh uyanık, zeki bir genç... Olaylar karşısında güçlük çekmeyen, harbin hile olduğunu bilen bir kahraman... Hâdiseleri kavrayışta ve çözümlemede becerikli bir yiğit... O , Hendek harbi esnasında İslâm'la şereflendi. İsmi Nuaym olup Gatafan kabilesindendir. Müslüman olmadan önce para ve eğlenceye düşkün bir .....
Sayı: 142, Sayfa: 026
Hased - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Ey iman edenler "râînâ" demeyin, "Ünzurnâ" deyin. Söze iyi kulak verin. Kâfirler için çok acıklı bir azâb vardır. Ehl-i kitâbdan olan kâfirler de, müşrikler de size Rabbinizden herhangi bir hayır indirilmesini asla istemezler. Allah ise kimi dilerse rahmetini ona tahsis eder. Allah büyük lütuf ve inâyet.....
Sayı: 142, Sayfa: 027
Yoldaki İnsana... - Sâdık Dânâ
Dünya serî-üz zevâldir. Her gelen muayyen bir müddet yaşar. Bazısı genç, bazısı yaşlanmış bir şekilde ahirete intikal eder. Ne mutlu bu imtihanı verebilenlere... Cenâb-ı Hak bizi kendine kul yaptı. Yerde sürünen bir haşere yapabilirdi. Habîb-i Edîbine ümmet yaptı. Bunlar bizim için büyük nimetler... Ama işte bu yoldan is.....
Sayı: 142, Sayfa: 028
Nasıl Bir Eğitim? - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
Bu kısa hatırlatmadan sonra, gençliğin nasıl bir eğitimden geçmesi gerektiği hususunda düşüncelerimi aktarmak istiyorum... Aşkını, ihlâsını, güzelliğini, zenginliğini, ilim talebini ve heyecanını sürekli bir biçimde diri ve taze tutabilen, bu özellikleri diri ve taze tutabildiği ölçülerde, kelimenin tam anlamıyla "genç" kalabilecek olan;.....
Sayı: 142, Sayfa: 031
Şikayetim Var!.. - Vahide Çabuk
Hanzala münâfık oldu...Hanzala münâfık oldu...Hanzala münâfık olduysaYa ben!..Ayrılığın zamanı peşine takıp gitti...Dilimdeki adını hapsettiğim yüreğimin kapısını,Nice kör tutkular tıklattı.Ayrılığın üstüne ayrılık tanıyan bu yüreği,Şikâyet ediyorum sana,Deli bir rüzgâr önüne kattı beni,Yangın varÜmitl.....
Sayı: 142, Sayfa: 033
Bir Şefkat Yorganı Gibi... - Prof. Dr. İrfan Gündüz
"Bir mülkün, bütün yarar ve menfaatlerini halka tahsîs edip, kendisini Allah ü Te'âlâ'nın mülkü olarak her türlü temlîk, temellük ve tasalluttan kıyâmete dek men- edilmesi" anlamındaki Vakıf kavramı, ister menkûl, ister gayr-ı menkûl servetlerin, kamu yararına kullanılmak üzere Allah'a adanması, bir anlamda şahsî servetlerin ve özel.....
Sayı: 142, Sayfa: 034
Mihrabın Çevresinde... Bir Açılış Hutbesi - Şerif Benekçi
İnsanın yapıp ettiğinin yankı bulması, hemcinslerinin yahut en azından yol ve gönül dostlarının şu ya da bu şekilde ilgisini çekmesi güzel bir şeydir. Bu yargının mefhûm-u muhalifi de doğrudur. Bir çoban düşünelim: Koyunlarını otlatmış, sularını içirmiş ve onları bir ağacın gölgesine yatırmıştır. Her biri gönlünce uzanmış, tatl.....
Sayı: 142, Sayfa: 038
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Ortadoğu'da Petrolün Ortaya Çıkardığı Bir Devlet KATAR Katar Neresidir? Resmi adı Katar Devleti ( Devlet-ül Katar) olan bu ülke, Basra körfezinde, kuzeye doğru uzanan bir yarımada üzerinde yer alır. Yarımadanın batısı, kuzeyi ve doğusu Basra körfezi ile çevrilidir. Güneyden ise Suudi Arabistan ve Bir.....
Sayı: 142, Sayfa: 042
Tunus Dosyası - Beytullah Demircioğlu
Suriyeleşmek mi Cezayirleşmek mi Yoksa Tunuslaşmak mı? Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan gelişmelere paralel olarak Ortadoğu ve Afrika'daki bazı ülkelerde uygulanan yönetim modellerine atıfta bulunularak yapılan yorumlarla sıkça karşılaşmaktayız. Kimi zaman Türkiye'nin "Suriyeleşmek" tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kimi zaman da .....
Sayı: 142, Sayfa: 046
Tunus İslâmî Diriliş Partisi (Nahda) Genel Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed Hadi Zemzemi'nin Görüşleri... - Altınoluk Röportaj
"Tunus Bir Halk Hapishanesi" Altınoluk -Tunus'da, Zeynel Abidin Bin Ali yönetimi Kasım ayında onuncu yılına girmiş bulunuyor. Geçen bu on yılı değerlendirir misiniz? Diktatör Burgiba'dan sonra Tunus'da değişen bir şey var mı? Muhammed Hadi- Burgiba'dan sonra Tunus'ta değişen bir şey yok. Aks.....
Sayı: 142, Sayfa: 049
Islâha Emânet - M. Ali Eşmeli
Bir sisli sabâh çöktü bugün arza ve birden,Oldu bütün işler yine ıslâha emânet!Binlerce damar koptu şu beynimde fikirden,Bir kumkuma ahvâlimiz Allah'a emânet! Aç gözlerini ey ulu ced, perdeleri çek;Bak ardına, kim var ulu dergâha emânet! Vicdâna şu zincir dolayan zurna, ne mel'ûn!Çiğner gülü, mel'ûnu.....
Sayı: 142, Sayfa: 050
Büyük Fetih - Adem Saraç
Mekke'den Medine'ye hicretin sekizinci yılı... İslâm ordusu yeni bir fetih için Medine'de kümeleniyordu. Pınarlar dere, dereler nehir olmuş Medine denizinde toplanıyordu. Sefer gizli tutulmuş, bütün hazırlıklar yapılmış, yaralamaya-vurmaya-kırmaya değil; yaraları sarmaya, gözleri-gönülleri yüceler yücesine çevirmeye gidiyorlardı......
Sayı: 142, Sayfa: 051
Kitap - Dergi - Mehmet Lütfi Arslan
MAKALELER I Ülkemizde tefsir ilminin meseleleri müzakere edildiğinde genelde üzerinde mutabakata varılan bir tesbit, Merhum Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin "Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsirini aşacak zenginlikte ve muhtevada bir eserin henüz Türkçe'de yazılamamış olduğu şeklindedir. Bu tesbit merhumun çapını, ilmi.....
Sayı: 142, Sayfa: 052
Ayın Notları - Altınoluk
RP Davası Karar Safhasında... Sistemin Demokrasi Sınavı Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisi'nin kapatılma davasında Anayasa Mahkemesi artık karar aşamasında. 11 Kasım tarihinde Vural Savaş'ın sözlü iddianamesini dinleyen mahkeme üyeleri 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde de Refah Partisi Genel Başka.....
Sayı: 142, Sayfa: 053