İnsan Krizi
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, İnsanın içine doğru derinleştiği bir mevsimi daha idrak etmiş bulunuyoruz. 2 Kasım Üç Aylar'ın başladığı tarih. Receb'le başlayıp Ramazan'la noktalanan bir farklı iklim bu... İslâm'ın kişilik planındaki rehabilitasyon ayları... Hemen 6 kasımda Regaib Kandili var... Ay sonunda (27 kasımda) Mirac Kandilini idrak etmiş olaca.....
Sayı: 141, Sayfa: 001
İnsan Krizi - Ahmet Taşgetiren
Acaba trafikte, bir savaş ortamından daha çok can vermenin temelinde ne vardır? Neden insanlar hep, kendi şeridinden başkasına geçme tutkusu taşırlar? Neden kırmızıda geçmeyi büyük bir zafer duygusu içinde yaparlar? Acaba insanlar, bir başkasını insanlığından çıkaracak uyuşturucu maddeleri neden üretir, neden satarlar? İnsanlar.....
Sayı: 141, Sayfa: 003
İnsana Gitmeliyiz - Kemal Ural
Bu İnsan, İnsanın İçindeki "İnsan"dır. İnsanı evrende seçkin bir varlık yapan akıl ve düşüncedir. Bu yeteneğiyle insan gerçeği arama bilincine sahiptir. İnsan ayrıca irade sahibidir. Yürüyeceği yolu gönlünce seçebilir. İnsan, düşünür, değerlendirir, kıyaslar, karar verir. İnsan iyi, güzel, doğru ne varsa, yapıldığında sevinç; .....
Sayı: 141, Sayfa: 005
İnsan Restore Edilebilir mi? - Ömer Yamaç
"Mümkün" diyeceği geliyor insanın. Onun ruhundan bir parça taşıyan seerleri restore etmek mümkünse, kendisinin restorasyonu neden mümkün olmasın? İnsan da bir yapıdır. Fakat canlı bir yapı. Bir eserin restorasyonuna sebep olan nedenlerle bir insanın restorasyonunu gerektiren nedenler vardır. Zaman ve onun kaçınılmaz tahribatı......
Sayı: 141, Sayfa: 008
Arayış - Emel Okyar
-I- Yüce dağın aşamadım Kanat açıp uçamadım Yar Seni reddettim ama Sana hiç ulaşamadım Hayat dedim ölüm dedim Birisini seçemedim Bıçak sırtı kıyılarda Ne düştüm ne düşemedim Ne anlamsız yanışlarım Her günüm her anım yarım -II- Senden yana inan bana B.....
Sayı: 141, Sayfa: 008
Ahmet Muhtar Büyükçınar ile Mülakat... "İnsanlar Yaşama Sanatını Bilmiyorlar" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Hocam sizin hayat hikayenizi anlattığınız kitap sanki bir derya. Orada mücadelerle dolu, fakat buna rağmen ilimle buluşan bir hayat var. Biz bu tür mülakatlarda hocalarımızın hayatlarından okuyucularımızın hayatlarına birşeyler taşımak istiyoruz. Hayatınızdan bugünün nesline ibret olacak çizgiler verebilir miyiz.....
Sayı: 141, Sayfa: 009
Ahlâk ve Toplum - Yrd. Doç. Dr. Emin Işık
Seyir halindeki otomobil sürücüsünün yoldaki işaretlere dikkat etmesi, trafik kurallarına uyması istenir. Çünkü en ufak bir ihmal ya da dikkatsizliğin, Allah korusun, ölüm demek olduğu bilinir. Devlet memuriyeti, bilgi ve yetenekle birlikte ciddiyet ve sorumluluk da ister. Askerlikte ciddiyet ve disipline ilâveten komutanın emirlerine kayıtsız, .....
Sayı: 141, Sayfa: 014
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile... "İnsan Erozyonu" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Katliamlar, kısırlaştırma programları, savaşan çocuklar, insan hakları ihlalleri, şiddet olayları, uyuşturucu, kobay olarak kullanılan insanlar... İnsanlık nereye gidiyor? Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ: İnsanın Yeryüzü'nde "hilafet" ödevini gerçekleştirecek yerde İblis'in hilâfetine soyunmasına her çağda rastlanmıştır.....
Sayı: 141, Sayfa: 015
Gençlik ve Eğitim - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
Eskiler "tarif ilmin yarısıdır" derler ve ben, medeniyet kaybımızı, hep tarif kaybımıza bağlar ve üzülürüm. Çünkü bana göre tarif, ilmin giriş kapısıdır. Kur'an'da belirtilen "evlerinize kapılarından giriniz" emri Celili, sanki bize tarifi çağrıştırmaktadır. Ve tarif sözün başındaki selam gibidir. Peygamberî (s.a.) lisanla bize duyurulan "selamı.....
Sayı: 141, Sayfa: 016
II. Abdülhamîd Han - Osman Nûri Topbaş
Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, İslâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd'in ikinci oğlu olup 1842'de dünyâya gelmiştir. Genç yaşta dînî ve fennî ilimleri mükemmel bir şekilde ikmâl etti. Şâzeliyye tarîkati şeyhi Mehmed Zâfir Efendi ve Kâdiriyye tarîkati şeyhi Ebu'l-hüdâ Efendi'den fey.....
Sayı: 141, Sayfa: 020
İrtibatlar - İdris Arpat
Dünya sahnesindeki rolümüzü oynarken şeytanı ve şeytânî güçleri hesâba katmak zorundayız. Şeytan olmasa dünya nasıl bir dünya olurdu? Şeytanın yaratılışındaki hikmet nedir, net olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, şeytan bizim apaçık, ısrarlı ve dost görünümlü bir düşmanımızdır. Şeytan eksenli tehlikenin ne kadar büyük olduğu, A.....
Sayı: 141, Sayfa: 023
O Bir Rahmettir - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kullarının iki cihanda bahtiyâr olmasını isteyen Cenâb-ı Mevlâ, onlara son kılavuzunu gönderirken, "Resûlüm" dediği bu rehbere uymalarını, onun izince gitmelerini istemiş, onu kullarına tanıtıp takdim ederken, bu son elçinin kendileri için bir rahmet ve saâdet vesilesi olduğunu şöyle anlatmıştır: "O peygamber kendine uyanlara iyili.....
Sayı: 141, Sayfa: 024
Ebû Katâde -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Ebû Katâde radıyallahu anh Fâris-i Resûlullah = Rasûlullah'ın süvârisi lakabıyla meşhur bir yiğit...Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin Zû Kared gazvesinde özel iltifatına mazhar bir cengâver... İsmi Haris, künyesi Ebû Katâde'dir Hazrec kabilesinin Seleme koluna mensuptur. Babası Rebi İbni Beldehe, annesi Kebşe binti Maz.....
Sayı: 141, Sayfa: 026
Kalbin Mühürlenmesi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Hayır! Onların söylediklerinin aksine kendi kazandıkları behimi ve şeytanî vasıflar kalblerini kuşatmış ve boğmuştur" (Mutaffifin; 14) Onlar küfran ile Allah'ı unutunca, Allah onları darmadağın etdi. Hevâları onlara gâlib geldi ve onları tepesi üstü yere yıkdı. Onlar canlı sûretinde ölü kalbli oldu.....
Sayı: 141, Sayfa: 027
İsâr - Sâdık Dânâ
Muhammed b. Amr b. Vakid Eslemi'nin fedakârlığı İbn-i Saad, tabakatında şöyle anlatdı: - Muhammed b. Amr b. Vakid Eslemi'nin fedâkarlığı küçümsenemez. Şimdi kendisini dinleyelim; şöyle anlatdı: - Bir bayram günü, evime konuk kabul etdim. Hem de hizmetçi kızın: - Evde yiyecek bir şey kalmadı, demes.....
Sayı: 141, Sayfa: 028
Fıtrat Erozyonu ve Tezkiye - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Fıtrat, bazan hılkat ve yaratılış anlamına, bazan de yetenek manasına kullanılan bir kelimedir. Kur'an'da ondokuz yerde aynı kökten değişik türevleriyle geçmektedir. Yerine göre değişik anlamlar taşıyan bu türevlerden sarf-ı nazar edersek fıtratın yaygın biçimde kullanılan bir anlamı vardır. İşte o anlam Rum suresindeki ayette geçen şu anlamdır.....
Sayı: 141, Sayfa: 031
Varlık ve İnsan! - Prof. Dr. İrfan Gündüz
"Sanman taleb-i devlet ü câh etmeye geldik. Biz âleme bir Yâr için âh etmeye geldik."  Yenişehirli Avnî Düşünmek, bilmek ve bilgi sâhibi olmak (Ma'rifet) için yaratıldığı beyan edilen insan,1 kendi varlığını eşyanın varlığından ayrı bir varlık olarak tanıdığı ve tanımladığı zaman a.....
Sayı: 141, Sayfa: 033
Fıtrat Gerçeği ve İnsandaki Aşınma - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Her şeyi yaratan, yarattıklarına uygun şekiller verip onları varediliş amacına göre kodlayan Yüce Allah'tır. (1) Allah, insanları, İslâm fıtratı üzere yaratmıştır. İslâm, fıtrat ve insanlık dinidir; onun insan yaratılışına ve hayatına aykırı düşen bir tarafı yoktur. Sahih inanç ve sağlıklı gidişat da, bu dine hanif olarak bağlanmaktır.....
Sayı: 141, Sayfa: 035
Geçer - Nuri Baş
Ey gönül, aldanma câha, rüzgâr gibi bir ân geçer,Bir düş gibi, hayâl gibi, ömrün biter, zaman geçer. Gam ve safâ içre insân, burda garip bir yolcudur,Bir serâba benzer hayât, şöhret geçer, nâm, şân geçer. Âriyettir mâl ve mülkün, hepsi gurur metâıdır,Gonca güller bir bir solar, bülbül susar, devrân geçer......
Sayı: 141, Sayfa: 036
Okumaya Dair - Şerif Benekçi
Fert ve toplum planında varoluş gayesine duyarlı olduğunu iddia eden ve bu gayenin gerçekleştirileceği coğrafyanın en azından kendi yaşadığı bölgesinde olup bitenlerle ilgili olan herkes, akıp giden zamanın önüne koyduğu olumsuz gelişmelerden öncelikle kendini sorumlu tutmalı yahut en azından, hata ve sorumluluk payının ne olduğunu düşünmelid.....
Sayı: 141, Sayfa: 038
Merkez ve Esasımız - Kâmil Yeşil
"Sabır, hilesi olmayanın hilesidir" Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bir yakınımızın düğünü, yeni doğan bir çocuğumuz veya uzun zamandır elimize geçmesini beklediğimiz bir nesneye sahip olmak ferahlatmıyor bizi. Birşey geliyor, boğazımızın tam ortasına oturuyor. Kimseye şikâyet edemiyoruz. Elimizde var olduğunu sandığımız gü.....
Sayı: 141, Sayfa: 039
İnananların Allah Sevgisi - Mahmud Rifat Kademoğlu
İnsanoğlu Tanrı kavramını tanıyıp anladıktan ve Allah'a iman ettikten sonra, artık her şey için buna göre bir anlayış kazanır. Allah'ın birliği ilkesini benimseyen inanmış bir insan için hiçbir şey Tanrı ile -hâşâ- aynı düzeyde tutulamaz. Allah sevgisi her şeyin üstünde ve en kuvvetli bir saygı ve bağlılık şuuru olarak inanmış kalpte yerleşmişti.....
Sayı: 141, Sayfa: 041
Dergiler Arasında - Mehmet Lütfi Arslan
Kültür, sanat, edebiyat alanlarında yayınlanan dergilerin en büyük zorluklarla yayın hayatlarını sürdürdüklerini belki sadece bu dergilerin sahipleri ve zaten az sayıda olan okuyucularından başkası bilmez. Karşılarına çıkan tüm engellere ve engellemelere rağmen bu dergilerin hala yayınlanmaya devam etmeleri güzellik ve erdem a.....
Sayı: 141, Sayfa: 043
Bir Dünya Minyatürü - Dr. Sedat Cereci
Sedat CERECİ'nin Amerika Gezi Notları... Ürettiği pek çok şey gibi kendisi de bugünün ve geleceğin efsanesi: "aya ilk adım" efsanesi, Kennedy efsanesi, Vietnam efsanesi, Hollywood efsaneleri, Elvis Presley efsanesi ve hepsi bir arada Amerika Efsanesi. Amerika Birleşik Devletleri de Eski Mısır gibi, Antik Yunan g.....
Sayı: 141, Sayfa: 047
Konut Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar - Ali Kiraz
1- Konut yapmaktan maksat kişinin kendisinin ve ailesinin mesken ihtiyacını gidermekle birlikte orada ibadet etmeye de niyet etmelidir. Çünkü ameller niyete göre değer kazanır. (1) 2- Yapılacak bina, ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş olmalıdır. Dar mesken ihtiyaca cevap veremeyeceği gibi ruhi sıkıntıya da sebep ol.....
Sayı: 141, Sayfa: 050
Şakıma Artık Bülbül! - M. Ali Eşmeli
Kulaklar, feryâdlara nedense donmuş gibi,Yürekler dört omuzda tabuta konmuş gibi!.. Nereye koysak, yüce îmânı, fikri, rûhu, Oraya ok atıyor binbir iblîs gürûhu!.. Onca mâsûm damardan kan sıçrıyor yüzlere,Hissiz mi özler, nasıl uyku girer gözlere? Şakıma artık bülbül, figân et, uyan, .....
Sayı: 141, Sayfa: 051
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Batı Afrika'da Yoksul Bir İslam Ülkesi SİERRA LEONA Sierra Leone Neresidir? Sierra Leone, Afrika kıtasının batısında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bir İslâm ülkesi. Ülkenin Atlas Okyanusu'na olan kıyı uzunluğu 340 km.yi bulur. Ülke, kuzey ve doğudan Gine, güneydoğudan Liberya ve batıdan Atlas Okyanusu il.....
Sayı: 141, Sayfa: 052
Kıbrıs: Çözümsüzlüğe Mahkûm Bir Ada - Beytullah Demircioğlu
Pek çok çevre için Kıbrıs deyince ilk akla gelen şey herhalde "çözümsüzlük" olsa gerek. Tam yarım asırdır Türk ve Yunan dış politikalarının gündeminde hep bir numaralı sorun olagelen Kıbrıs, artık "çözümsüzlükle" özdeş hale gelmiş bulunuyor. Her iki ülke geçen bunca zamana rağmen kendilerini memnun edecek bir orta yol bulmaya ne yazık ki muva.....
Sayı: 141, Sayfa: 054