Türkiye ve İslâm
Takdim - Altınoluk
"Müslüman şahsiyeti, İslâm'ın, kendisine teslim olan bir inşanda varolmasını öngördüğü, olmazsa olmaz bildiği bir hedef. İslâm, "Ben Müslümanım" diyende, ancak bu şahsiyet bütünlüğüne razı oluyor. Müslüman şahsiyeti, Âdemoğlu'na sunulmuş bir ilâhî model; onu gerçek inşan yapan bir kişilik çerçevesi...Müslüman, doğumundan ölümüne o çerçe.....
Sayı: 138, Sayfa: 001
Bir Tehdit Değerlendirmesinin Tahlili - Ahmet Taşgetiren
Millî Askerî Stratejik Konsept (MASK) Türkiye'nin dostlarını düşmanlarını belirleyen ve tüm kuvvetlerinin tasarrufunu öngören bir belge. Türkiye bir süredir, Yüksek Askerî Şûra'da belirlenen "Yeni stratejik konsept" çerçevesinde ortaya çıkan gelişmeleri konuşuyor. Çünkü burada bir "tehdit değerlendirmesi" yapılıyor, "birinci öncelikli iç d.....
Sayı: 138, Sayfa: 003
Doç. Dr. Ahmed Davutoğlu'nun Görüşleri "İslâm Tehdit Değil, Bir Dinanizm Kaynağı" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Milli Askerî Stratejik Konsept (MASK) çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeyle "irtica" PKK teröründen de öncelikli bir numaralı iç tehdit olarak tespit edildi ve TSK'nın irtica ile mücadeleye göre de yapılandırılması öngörüldü. TSK yetkilileri" durumdan vazife çıkarmak" suretiyle gerekirse silâha başvurulabileceğini a.....
Sayı: 138, Sayfa: 005
Cemil Çiçek'in Görüşleri... "İrtica Bir Buluttur Gelir Gider" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: MASK çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeyle irtica PKK teröründen de öncelikli bir numaralı iç tehdit olarak tespit edildi ve TSK'nın irtica ile mücadeleye göre de yapılandırılması öngörüldü. TSK yetkilileri ?durumdan vazife çıkarmak' suretiyle gerekirse silâha başvurulabileceğini açıkladılar. Size göre TSK'yi böyle b.....
Sayı: 138, Sayfa: 011
Fikret Ertan'ın Görüşleri... "İslâm Bu Ülkenin Rûhu ve Bedeni" - Fikret Ertan
1.MASK çerçevesinde yapılan son çalışmalar sonucu irticanın PKK terörünün de önüne geçerek Türkiye için bir numaralı tehdit haline geldiği şeklindeki değerlendirme TSK'nın iç gelişmelere bakış açısından kaynaklanmaktadır. TSK, kendisini cumhuriyetin temel değerlerini ve niteliğini korumak ve kollamakla görevli görmekte ve sayma.....
Sayı: 138, Sayfa: 012
Tasavvuf Gerçeği ve İslâm - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Varolduğu günden beri insanoğlunun en büyük problemi, dünya ve eşya ile ilişki konusundadır. Dünya nimetlerinden istifade ederken sınır ne olacak? İnsanoğlu dünyayı âbâd ederek kendini berbad mı edecek? Yoksa kendini âbâd edip dünyayı ihmâl mi edecek? Yaratanına karşı görevini îfâ ederken ve insanlarla ilişkilerinde ölçüsü ne olacak? Bütün.....
Sayı: 138, Sayfa: 017
Ülfet - Osman Nûri Topbaş
"Gülsuyu isen, mekânın nûrlu çehrelerdir. Necâset isen, her yerde sıkıntısın!" "Koku satanların vitrinlerine bak! Her cinsi kendi cinsiyle güzelleştirirler..." "Cins, kendi cinsiyle karışırsa, bu tecânüste güzellik, ayrı bir tebessümdedir..." "Dürüst ve pâkların necislerden ayrılması için .....
Sayı: 138, Sayfa: 020
Değer mi? - Sükûti
Yerdeki kazanç, gökteki iflâsa değer mi? Yerdeki kazanç, gökteki iflâsa değer mi?..   Bir lahza düşün, hâbire bir gölge peşinde, Kin aşkı, hebâ ettiğin ihlâsa değer mi?..   Bir hançere dönmüş nice dil, bunca dövüş ne? Yoksa cüce mîrâs, yüce mîrâsa değer mi?..   Gayrındaki her lutfa nef.....
Sayı: 138, Sayfa: 022
Nübüvvetin Bereketi - Şemsettin Kırış
 Ziyafetlerden sonra yapılan kısa ve öz bir dua vardır. Yemek bittikten sonra ev sahibine "Allah Halil İbrahim bereketi versin" denilir. Halil İbrahim bereketi meşhurdur. Halil İbrahim sofrası da meşhurdur. Allah dostu İbrahim (a.s.) aynı zamanda yetimin, yoksulun, dulun ve kimsesizin de dostudur. Onun sofrası daima açıktır. O sofra b.....
Sayı: 138, Sayfa: 023
"Bizi Aldatan Bizden Değildir" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Resûl-i Ekrem Efendimiz hayatının önemli bir döneminde ticaretle meşgul oldu. Sadece o değil, onun en aziz arkadaşları, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman gibi seçkin sahâbîleri ve daha niceleri ticareti meslek edindiler. Resûlullah'ın emrine uyarak Mekke'deki yurtlarını, yuvalarını, ticaretlerini, kısacası her şeylerini bırakıp Medin.....
Sayı: 138, Sayfa: 024
Büreyde İbni Husayb -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Büreyde İbni Husayb radıyallahu anh cihad aşkıyla dolu bir sahâbî... İslâm'ı yaymak için Medine'den kalkıp Horasan bölgesine kadar giden ve orada vefat eden bir yiğit... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle ilk karşılaşmasında zorlama olmadan kendi isteğiyle gönlünü İslâm'a açan bir bahadır... Efendimizi öldürmey.....
Sayı: 138, Sayfa: 026
İslâma Topyekün Girmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "İnsanlardan öyle kimseler vardır ki onun şu dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve bir de kalbindekinin doğruluğuna Allah'ı şâhid tutar. Düşmanların en azgını olduğu halde bunu yapar. O, bir işbaşına geçti mi, yeryüzünde fesâd çıkarmağa, tarlayı ve nesli helâk etmeğe çalışır. Allah fesâdı sevmez k.....
Sayı: 138, Sayfa: 027
Tefekkür - Sâdık Dânâ
Atâ anlatıyor: "Bir gün ben ve Ubeyd, Hazreti Âişe radıyallahü anhâya gittik. Bizimle konuştu. Fakat onunla bizim aramızda bir perde vardı. Âişe radıyallahü anha buyurdu ki: - Ey Ubeyd, ziyâretimize gelmekten seni ne men'ediyor? Ubeyd: - Allah Resûlünün, "Aralıklı ziyâret et, sevgice ziyâde olsun!" sözü mâni oluyor, diye cev.....
Sayı: 138, Sayfa: 028
Hasret Kasîdesi - Mustafa Necati Bursalı
Ah nasıl sever gönül, O Nebiyy-i Zîşanı, Bir kuş gibi çırpınır burda insanın canı!   Âşıklık sözle olmaz, yürekte yara vardır, Zaman mekân boyunca hiç dinmez ki hicrânı!   Ey yel dalları oynat, hoş kokular al getir, Bilsen ne haz veriyor, hayâl etmek bu ânı!..   Şu gönlümün içinde bir.....
Sayı: 138, Sayfa: 032
Toplantı Âdâbı - Altınoluk
Bir konuyu görüşmek veya sohbet etmek gibi amaçlarla bir araya gelen insanların uymaları gereken bir takım edeb kuralları vardır. Gerek toplantıya yeni katılan, gerekse o mecliste oturanlar açısından dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır: 1- Önce herhangi bir topluluğa giren kimse orada bulunanlara selâm vermelidir. Allah T.....
Sayı: 138, Sayfa: 033
Irmak - İdris Arpat
 Irmak, dağlardan doğru pırıl, pırıl. Doğuşlar zâten pırıl, pırıldır, selim fıtrat üzeredir. Aslolan, bu pırıl pırıl emâneti muhâfaza edebilmektir. Zaman ve mekân pırıl pırıl değilse temiz kalabilmek, kirli mecrâlarda arı-duru akabilmek zordur. Irmak, bir hedef, bir gâye tutturdu: İlle de derya, ille de derya. Hedefsizlik bu.....
Sayı: 138, Sayfa: 035
Cuma Düşünceleri - Şerif Benekçi
Yeryüzünde varlığını sürdüren üç semavî din için haftanın belirli günleri ibadet açısından özel bir önem taşır. İki muharref dinden Hıristiyanlıkta pazar günü öne çıkarken, Yahudiler sept (cumartesi) günü havra ve sinagogları doldururlar. Biz müslümanlar nazarında ise haftanın yıldızı cumadır. Cuma, yüce ve mukaddes kitabımız Kur.....
Sayı: 138, Sayfa: 036
İslâm Tehlike Değil, Huzur ve Güvendir - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Vahye dayanan ve hayatın tamamını kucaklayan İslâm, inanç ve yaşayışın, huzur ve barışın, kimlik ve mensubiyetin, kültür ve medeniyetin esasıdır. Mükemmel ve canlı bir hayat nizamı olan bu din, hakkı ve hikmeti içeren evrensel yasalar bütünüdür. (1) İslâm, aslî dinamiklerinden aldığı güçle, kendi doğal gelişimini sürdürmüştür, b.....
Sayı: 138, Sayfa: 038
İLAM Araştırma Dergisi - Altınoluk
Çağdaş Meselelere İslami Çözümler Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) tarafından çıkarılan Araştırma Dergisi'nin ikinci sayısı yayımlandı. İlkinde olduğu gibi bu sayı da ciddî ve akademik araştırmalarla dolu. Bu sayıda sekiz makale yer almaktadır. İlk makale Selçuk Ü. İlahiyat F. öğretim üyelerinden Saffet.....
Sayı: 138, Sayfa: 039
Dine "Hanif" Olarak Bakmak... - Mahmud Rifat Kademoğlu
Hayat pratiğini iman üzerinde temellendiren insan, her şeyden önce, hayata bakışı doğru ve gerçekçi olan insandır. Bu insan her şeyi anlamak konusunda; bilgi ve idrak kapasitesini kullanmış, kafa ve gönlünü gerektiği gibi işletmiş, her şeyi sağlıklı olarak değerlendirmiş ve sonuç olarak sahih ve geçerli hayat kültürüne kavuşmuştur. Her ins.....
Sayı: 138, Sayfa: 042
Kudüs Ağlıyor - Beytullah Demircioğlu
Filistin'de aylardan beri büyük bir kaos yaşanıyor. Başta el-Halil ve Batı Şeria olmak üzere işgal altındaki toprakların hemen her yerinde intifadaya geri dönülmüş durumda. Tam bir arbedenin yaşandığı işgal sokaklarına her gün taş ve kurşun sağnağı yağıyor adeta. Bölgenin yeniden barut fıçısı haline gelmesinin nedeni ise İsrail yönetiminin.....
Sayı: 138, Sayfa: 044
Bana İnanmadığın Şeyleri Söyleme - Emel Okyar
Bana inanmadığın şeyleri söyleme Aşkın ötesi varsa eğerOrayı arayıp bulacakVe orada Aşkı inkâr edeceğim Ve bir kere O'nu sevdiğim içinBir kere daha sevmeyeceğimBen deli olmak istemedimBen Mecnun olmak istemedimBana sen bensin demeBana inanmadığın şeyleri söylemeBana inanmadığın şeyleri söyleme .....
Sayı: 138, Sayfa: 047
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Ortadoğu'da Bütün Dengeleri Sarsan İşgalci Bir Devlet İSRAİL Siyonizm'in Ortaya Çıkışı Temelde, Filistin toprakları üzerinde, bağımsız bir Yahudi devletinin kurulmasını amaç edinen Siyonizm; bütün fikirlerini, Talmud'un Tevrat'ından alınan mitolojik hikâyeler üzerine inşa etmiştir. S.....
Sayı: 138, Sayfa: 049
Türkiye-NATO AB-Kıbrıs - Mehmet Lütfi Arslan
Madrid'de Yapılan NATO Zirvesi'nin Ardından... NATO Ülkeleri Zirvesi 8-9 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Madrid kentinde yapıldı. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra NATO'yu Avrupa-Atlantik hattındaki yeni güvenlik durumuna uyarlayacak dönüşümü başlatmak ve sürdürmek amaçlarına yönelik olarak 1990'da Lond.....
Sayı: 138, Sayfa: 051
Ayın Notları - Altınoluk
ANASOL Nereye Kadar? Ana Misyon İHL'lere İnfaz Uygulamak mı? Geçtiğimiz ay Anasol hükümeti kuruldu. Ancak herkesin Refahyol'un gitmesiyle bir günde ulaşmayı hedeflediği uzlaşma sağlanabilmiş değil. Bunalım belki perde arkasında artarak devam ediyor. Bilindiği gibi Refahyol'un yıkılması ve Anasol'un kurulması çok tar.....
Sayı: 138, Sayfa: 053