Peygamber Hasreti
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu,  Temmuz ayı ortasında Rasulullah sallalahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşriflerinin bir sene-i devriyesini daha kutlayacağız inşallah. Bu sayımızda, bu kutlu günü yakıcı bir hasret çerçevesinde yadedelim istedik. Sairlerin, ediplerin, ilim, fikir ve gönül adamlarının gönül kapılarını tıklattık ve oraları.....
Sayı: 137, Sayfa: 001
Bir İç Muhasebe Ânında - Ahmet Taşgetiren
 -Ulaştığımız güç alanları üzerinde düşünmeliyiz. Her güç alanının üzerimize yüklediği sorumluluğu biliyor muyduk? Kalbin hukukunu, bedenin hukukunu, malin, canin hukukunu, yönetme gücünün hukukunu biliyor muyduk? Her güç alanında, İslam'ın bizden beklediklerinin farkında mıydık? İlk basamağın kalb hukukunu bilmek olduğunu, .....
Sayı: 137, Sayfa: 003
Bir Üst Danışma Kuruluna İhtiyaç Var - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof Dr. Hayreddin Karaman'ın Görüşleri...  1. İslami hizmet ifadesinden bizim anladığımız "İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için gerekeni yapmaktır." İslam'ı yaşamak "inanmak, bilmek ve inanılan, bilinen İslam'ı, hayatın düsturu, rehberi, davranış kuralları veya bunların dayandığı temel" edinmektir. Bu manada hizmet.....
Sayı: 137, Sayfa: 005
En Büyük Tehlike İlke Aşınması - Mustafa İslamoğlu
Mustafa İSLAMOĞLU'nun Görüşleri...  1. İslam'ı diğer inanç ve hayat sistemlerinden ayıran ilkeler, islami hizmetler için de geçerlidir. Nasıl ki İslam'ın zamanlar ve mekanlar ustu değişmez ilkeleri mevcutsa, islami hizmetlerin de zaman, mekan ve şartlarla değişmeyen bir takım ilkeleri elbette mevcuttur. Aslında bir.....
Sayı: 137, Sayfa: 006
Her Can Taşıyana Sahip Çıkalım - Mahmut Toptaş
Mahmut TOPTAŞ'ın Görüşleri... Altınoluk: İslami hizmetlerin zaman, mekan ve şartlar karsısında değişmez ilkeleri mevcut mudur? Mahmut Toptas: Bir şeyin "ilke" olabilmesi için cağlar onu eskitememeli. Zaman kalıpları içinde sıkışıp kalmamalı. "Bir varmış bir yokmuş, elli sene önce söyle bir ilke varmış" .....
Sayı: 137, Sayfa: 008
Emek ve Dua Biriktiğinde - İdris Arpat
Gözlerinden öpeyim çocuk, sana bir haberim var, biraz acı: Renk, rüya, can ve vicdan dolu bir ülke kayboldu. Minare uçları beyaz bulutlara gömülür, kursun kubbeler dağ gibi görünürdü. Mü'min gönüller, riyasız okunan ezanlarla titrerdi. Simdi de var minareler, kubbeler, minberler, mihraplar... Ne ki, hepsi de çilesiz, isteksiz, deste.....
Sayı: 137, Sayfa: 010
İnanç Hürriyeti ve Çok Hukukluluk - Mahmud Rifat Kademoğlu
Son zamanlarda İslam devlet geleneği "Çok hukukluluk" adi altında -bir bakıma örtülü bir tarzda- tenkide hedef oluyor. Biraz da mevcut laik rejimin savunulması sadedinde dile getirilen bu tenkit ile, İslam devletinde, Müslüman vatandaşlarla gayrimüslim unsurların farklı hukuk düzenlerine tabi olmaları bir zaaf olarak gösterilmek isteniyor......
Sayı: 137, Sayfa: 011
Hatırlayış... - Ahmet Aslanoğlu
Açıkta, gizlide yükselir duyarsın bir zikir; Allah, Allah, Allah. Onu arttıran dilinde halinde âbit ve zâkir. Velev bir elif eksik olsun zikir aynı zikirdir, Hasbeten Lillâh. Allah daim nefes hayattâr her nefis; Hhhh. . . ; Hhhh. . ; Hhhh. . ;. . . Vücûd ister istemez zâkirdir emanetçisi ister olsun zali.....
Sayı: 137, Sayfa: 013
İşte Bir Tutam Aşk - Altınoluk
"Onun Örnekliği Bir Mektep Olmalı" Fahrettin YILDIZ Hz. Muhammed (s.a.) her şeyden önce Allah'ın elcisi, Kur'an ahlakinin yasayan modeli, imanın ve insanlığın kemali, İslam idealinin de pratik örneğidir. Bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var o güzel örneğe. Cihan ufuklarını aydınlatıp, dünyayı teslim alan Alla.....
Sayı: 137, Sayfa: 014
Aşk Beni Benden Aldı - M. Ali Eşmeli
Yüce sevdasına duştuk düseli, Yanıyor kalbimiz ateş döşeli!.. Her ezan vakti şehadet taşıyor, Aşık olan nice yollar asıyor! Varıyor Bâb-ı Selam'dan içeri, Dönmeyi istemiyor gayri geri!.. Nasıl anlatsam O ulvi değeri? Aklim uçmuş yanar Askın ciğeri! Yaratıp önce O has nurunu pak, Sonra sey.....
Sayı: 137, Sayfa: 015
O Yolun Neresindeyiz? - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Milyarlarca insan bizden önce geldi, yaşadı, gitti. Kimileri gözünü dört açarak çevresine dikkatle bakindi, gördüğü nur kaynağına koştu, ona dört elle sarıldı, hayatini onunla aydınlattı ve ebedi yolculuğa çıkarken, o kaynaktan aldığı ışıkla birlikte gitti. Kimi gözler de çevresindeki nur kaynağını göremedi. Dünyanın bomboş ve kapkaranlık b.....
Sayı: 137, Sayfa: 016
Dâsitâni Muhabbetinin Yanık Terennümleri - Osman Nûri Topbaş
 Hakikat-i Muhammediyye'ye yakınlaşabilmek, akıldan ziyade muhabbet ile mümkündür. O'na tabi olmanın şeref, haz ve lezzetini tatmak için, kendisine ümmet olmak isteyen peygamberler bile çıkmıştır. O'nun nur cemali, aşıklarının nazarında bütün varlığı gölge halinde bırakmış, gönüller O'nun en ufak bir arzusuna: "Anam, babam sana fe.....
Sayı: 137, Sayfa: 020
Peygamber Hasreti - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hazreti Peygamber'in hayatında gönüllerde çiçek açan bu sevda, onun vefatıyla birlikte hasrete dönüştü. Sahabiler o hasret ateşiyle yanıp kavruldular. Medine onlara dar geldi. Hasretin tutuşturduğu heyecanla yollara düştüler. Çöller, yollar aştılar. Kur'an'da, Allah sevgisinin gerçekleşmesi için Hz. Peygamber'e ittiba şart koşulmuştur......
Sayı: 137, Sayfa: 024
Âlemlere Rahmet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- in söylediği son söz: -Namaza dikkat edin, hizmetçilerinize iyi bakin. Namaza dikkat! Biz, Allah'tan geldik, şimdi O'na gidiyoruz şeklindeydi. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: "Habibim, Biz seni alemlere başka bir şey için değil, ancak rahmet için gönderdik." Efendimiz -sa.....
Sayı: 137, Sayfa: 027
Her Şeyde İtidal - Sâdık Dânâ
Efendim bir süredir müslümanın üslûbu, nezaheti üzerine tartışmalar oluyor. Uygun görürseniz sohbetimizi o konu üzerine teksif etsek. Bir müslümanın ahlâkı, nezaheti, insanlarla münasebeti nasıl olmalı efendim? - Müslümanın her hâli müslümanca olmalı. Tabiî bu da bir san'at. Zamana göre de değişir. Yani idare edeceğim derk.....
Sayı: 137, Sayfa: 028
Ebû Talha Zeyd ibni Sehl -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Peygamber Aşığı Bir Genç Ebu Talha (r.a.) Medineli müslümanlar arasında bağ ve bahçeye en çok sahip olandı. Mescid-i Nebevi'nin karşısında Beyruha adlı bir bahçesi vardı. Hurma ağaçları, asma ve tatlı suyu ile meşhurdu. Efendimiz sık sık buraya uğrar, suyundan içerdi. Bu bahçeyi Allah rızası için infak edip amcazadelerine.....
Sayı: 137, Sayfa: 032
Hayatı Doğru Yaşamak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İnsan, kendini yeni bir doğuşa bu dünyada hazırlar. Onun imtihan edileceği alan, üzerinde yaşadığı yeryüzü ve içinde bulunduğu çevredir. Bunun için insan, iyi işleri en güzel biçimde yapmak ve hayatı doğru yaşamak için çalışmalıdır.(1) Hayatı doğru yaşamak için düşünce, söz ve davranışta doğru olmak, Kur'an'ın sun.....
Sayı: 137, Sayfa: 033
Allah'a Kul Ol ! - Bilal Karaalioğlu
Ufkumuzu sarmış, ufûnet kokan, Kirlenmiş havayı dağıtan yel ol... Beyinler donduran, vicdan sızlatan Levsiyyatı, silip süpüren sel ol... Bütün şerirlere, haksızlıklara, Elle olamazsan dille engel ol... Kimseyi incitme, hor görme, hoş gör! Diken değil, anber, misk kokan gül ol... Kılın.....
Sayı: 137, Sayfa: 034
Dondurma Yakalamak Kadar Güzel!.. - Şerif Benekçi
Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte camilerimizde başlatılan kurslarda memleket çocuklarına en üst seviyede yardımcı olmak her din görevlisinin arzusudur. Bu ulvi arzunun gerçekleşebilmesi için bazı hususları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Şöyle ki: Çocuklar, yaz kurslarına zihnen yorgun gelmektedir: Kurs görevl.....
Sayı: 137, Sayfa: 035
Dr. Ali Türkmen'le Bütün Boyutlarıyla... "İslâm Perspektifinde Medya Gerçeği" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: "İslâm İletişim Hukuku" adlı oldukça hacimli bir doktora çalışmanız oldu. Sizi böyle bir çalışmaya sevkeden sebep nedir? Türkmen: Bugüne kadar bu konuda yapılan ciddi bir çalışma yoktu. Bu boşluğu doldurma açısından böyle bir çalışmayı uygun bulduk. Batı dillerinde "communication", Arapça'da "elif la.....
Sayı: 137, Sayfa: 037
Ayşe Bacı - Abdülvasıt Atıfoğlu
 Susurluk yönünden Balıkesir'e girerken, Değirmen Boğazı mevkiini sağda bırakarak ilerlediğiniz sırada Ayşe Bacı köyünün yakınından geçersiniz. Rivayete göre, kayınpederi Zağnos Paşa'nın ili olan Balıkesir'e at üzerinde gelen Fatih Sultan Mehmet Han bu beldede konaklar ve kendisine Ayşe Bacı isimli bir hatun soğuk ayran ikram eder. Ha.....
Sayı: 137, Sayfa: 042
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Jeopolitik Açıdan Akdeniz'i İkiye Ayıran Ülke TUNUS Tunus, Mağrib ülkeleri içinde en az yüzölçümüne sahip olan bir Kuzey Afrika ülkesidir. Kuzeyden ve doğudan Akdeniz, batıdan Cezayir ve güneydoğudan Libya ile çevrilidir. Ülkenin yüzölçümü 164.150 km2 , nüfusu 8,8 milyon kadardır. Tunus'un Akdeniz'e olan.....
Sayı: 137, Sayfa: 045
Ayın Notları - Altınoluk
Askerli Süreçte Hükümet Arayışları Cepheleşme ve Uzlaşma Geçtiğimiz ayın yoğun gündemi "Olağanüstü Yüksek Askeri Şura" toplantısıyla başladı. Her yıl ağustos ayında yapılmakta olan Yüksek Askeri Şura bu yıl askerlerin isteğiyle 26 Mayıs tarihinde yapıldı. Şura'yı olağanüstüleştiren sadece ekstra toplanması değildi. .....
Sayı: 137, Sayfa: 048
Cunta Meşruiyet Arıyor - Beytullah Demircioğlu
Silahların Gölgesinde Seçim Cezayir'de İslami Selamet Partisi (FIS)nin 1992 yılında iktidara gelmesini engelleyen askeri cunta, içte ve dışta meşruiyet kazanmak maksadıyla geçen ay düzenlediği seçimlerde umduğunu bulamadı. Katılma oranı yüzde 56.02 gibi son derece düşük oranda gerçeklesen ve uluslararası gözlemci raporlarında da ".....
Sayı: 137, Sayfa: 051
Bir Diyalog Hikayesi - Mehmet Lütfi Arslan
Medeniyetler Çatışacak mı Anlaşacak mı? Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Medeniyetlerarası Diyalog Kongresi 06-07 Haziran 1997 tarihlerinde İstanbul Hilton Oteli Balo Salonu'nda yapıldı. Genel koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin yaptığı kongreye Musevi, Süryani, Ermeni ve Hristiyan cemaatlerin temsilcil.....
Sayı: 137, Sayfa: 053
Kısa...Kısa - Altınoluk
RAHMET ESİNTİLERİ Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, yaradılıştaki mecazi muhabbetleri tekamül ettirerek ulvileştiren ilahi muhabbetin tecelli merkezidir. Muhakkak ki mü'min, Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- karşısında ilahi ürperişlerini ve bedii duygularını hissettiği, ruhunu nefsaniyete ai.....
Sayı: 137, Sayfa: 060