İslâm Bizden Ne Bekliyor?
Takdim - Altınoluk
Aziz Okuyucu İslâm, Türkiye için son derece önemli bir kavram. Çünkü biz biliyoruz ki genel kanaate göre Türkiye, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke. Yani İslâm, bu ülke insanının dini... Bu yüzde 99'un içinde yer alan insanların hemen tümü, Müslümanlıklarını önemsiyorlar. Önemsedikleri şundan belli ki, hangi.....
Sayı: 136, Sayfa: 001
İslâm Bizden Ne Bekliyor? - Ahmet Taşgetiren
  "Doğru Müslüman olmak" gibi temel bir meselemiz var. Şahsiyet tutarlılığı da bunu gerektiriyor, İslâm'ın bizden beklentileri de...Parçalanmış değerlerle, tutarlı bir kişiliğe ulaşmak mümkün olmadığı gibi, beklentilerini karşılamadan da İslâm'ın aradığı insan olmak mümkün değil. Parçalanmış değerler de, aslında kişiliğim.....
Sayı: 136, Sayfa: 003
Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin Görüşleri... Din, İnananların Her Şeyine Karışır mı? - Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
İlk insan Hz. Adem ile birlikte, din de dünyaya gelmiştir. O günden bugüne dünyada dinsiz bir dönem olmamıştır. Dinsiz fertler ve topluluklar olmuştur ama, dünya hiçbir zaman bütünüyle dinsiz olmamıştır. Atamız Adem ile anamız Havva'nın, cennetteki misafirlikleri sona erip de esas imtihan sahası olan dünyaya gönderildiklerinde, Hak Teala bu.....
Sayı: 136, Sayfa: 005
Doç. Dr. Ethem. Cebecioğlu'nun Görüşleri... Allah-İnsan İlişkisi ve Din - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Allah-insan ilişkisini, anlatan, elimizde, literatür bazında çok sayıda kaynak var. Bu konuda hiç bir riski bulunmayan, en doğru, yegane ve mükemmel kaynak, hiç şüphesiz yüce dinimizin kutsal kitabı, Kur'ân-ı Kerim'dir. Allah, şu üç günlük geçici (temporal) fenomenler dünyasında yapıp-etmelerimizin hangi rotada seyretmesi gerekti.....
Sayı: 136, Sayfa: 007
İnancın Sosyal Boyutu - Mahmud Rifat Kademoğlu
İnsanoğlu her şey için yalnızca Allah'a hesap verecektir; çünkü onun asıl muhatabı yaratıcısı olan Rabbidir. Bu yüzden beşeri sorumluluk gerçekte ve esasında bireyseldir. Ancak buna bakarak, temelde Allah ile insan arasındaki münasebete dayanan dinin de bireysel bir kavram olduğu sonucuna varamayız. Sahih inancı ve Allah'a teslimiyeti ifad.....
Sayı: 136, Sayfa: 009
İz Bırakır - Osman Yıldırım
Gün yakar, bıçak keser, kestikçe iz bırakır Dert üzer, demir ezer, ezdikçe iz bırakır Zamanla sular akar, mecrâ yapar, hat çeker Zamandır, gelir geçer, geçtikçe iz bırakır. GEÇER Gök köprü, zaman nehir, altından akar geçer Her gelen akan suya, şöyle bir bakar geçer Köprü başındaki han, yol.....
Sayı: 136, Sayfa: 010
Davranışlarımızda Allah Rızâsını Hedeflemeliyiz - Dr. Rahmi Yârân
Davranışlarımızı anlamlaştıran, niyetlerimizdir. Yaptığımız işlerin ve davranışların, niçin yapıldıkları belki, o davranışların kendilerinden daha önemlidir. Halkın gözünde, kendisini çok itibarlı hale getiren davranışlar sergileyen birisi, eğer bununla başkalarını kandırmak, bunun arkasından bazı özel menfaatler sağlamak gibi bir düşünce .....
Sayı: 136, Sayfa: 011
Bahçevan - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
1. Adını kimse bilmezdi ve sormazdı da. Fakat yadı her yanı tutmuştu. Yörede yüzlerce bahçevan olmasına rağmen, bahçevan denilince O anlaşılırdı. O bir ölçüydü; O bir mihenk taşıydı. Onun yetiştirdiği çiçekler, onun yetiştirdiği fidanlar, onun yetiştirdiği meyveler başkaydı. Bunu herkes bilir ve çoğu insan onun gibi olmak iste.....
Sayı: 136, Sayfa: 012
Geçer Bile! - M. Ali Eşmeli
Eller ekin zamânı ekerken biçer bile, Gelmez denen, bir anda gelirken geçer bile!.. Var sanma, beklemek diye bir şey cihânda, yok; Kervânımız devamlı, konarken göçer bile!.. Bilmem zamânı, önce ne, âhir nedir?. Sebep; Günler evimde perde çekerken açar bile!.. Kim derse çok sürer, sonu varken şu yolları, .....
Sayı: 136, Sayfa: 015
Rasûlullah'ın Örnek Sîreti - Osman Nûri Topbaş
Eğer servet sâhibi zengin bir kişi isen, bütün Arabistan'a hâkim olan, bilumûm Arap ulularını kendisine muhabbetle râm eden O yüce Peygamber'in tevâzû ve cömertliğini tefekkür et!.. Eğer zayıf teb'adan biri isen, Mekke'de zâlim ve gâsıb müşriklerin nizâm ve idâresi altında yaşayan Peygamber'in hayatından örne.....
Sayı: 136, Sayfa: 016
Bir Şenliktir Yaz Kursları - Şerif Benekçi
İlk ve orta dereceli okullar bugünlerde yaz tatiline girecek. Öğrencilerimizin tatilde olduğu yaz mevsimi, biz din görevlileri için, mesleğimizin en coşkulu mevsimidir: Nasıl sevinmeyelim ki, bu yurdun çocukları, sırtlarında taşımak zorunda oldukları ağır çantaları evlerine bırakarak, formalarını çıkarmış ve cicili, bicili elbiselerini giy.....
Sayı: 136, Sayfa: 019
Efendimizin Bir Rüyası - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Nebiy-yi Muhterem Efendimiz'in hayatında rüyaların önemli bir yeri vardır. Hz. Aişe'nin belirttiğine göre Peygamber-i Zîşân Efendimiz'in gördüğü rüyalar sabah aydınlığı gibi açık ve berrak bir şekilde gerçekleşirdi. Özellikle ilâhî vahye alışma ve ısınma dönemi olan peygamberliğin ilk altı ayında, bir kısım vahiyleri, rü'yâ-yı sâdıka şekli.....
Sayı: 136, Sayfa: 020
Ebû Talha Zeyd İbni Sehl -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Rasulullah Aşığı Bir Genç... Ebû Talha Zeyd İbni Sehl radiyallahu anh Beni Neccâr kabilesinin süvarisi ve Yesrib'in sayılı okçularından... Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin Akabe'de Yesrib müslümanlarına tayin ettiği 12 nakıyb=başkandan biri... Savaş meydanlarında yiğitliği, kahramanlığı ve haykırışıyla me.....
Sayı: 136, Sayfa: 022
Dinde Samimi Olmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: İnsanlardan bazısı dinde şek ve şüphe üzere Allah Teâlâ'ya ibâdet eder. Eğer kendisine hayır isâbet ederse kalbi dinine mutmain olur. Dinde bulunduğunu kendisine fâl-i hayr addeder. Ve eğer ona bir fitne isâbet ederse yüzü üzerine küfür cihetine dönüverir ve din ile teşe'üm eder. İşte dinine itimâd .....
Sayı: 136, Sayfa: 023
Kurtuluş Mesajı - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İlâhi vahyin son aşaması olan Kur'an, insanlığa nihai teklifler bütünü olarak sunulmuştur. Aşkın ufuktan gelen Kur'an, insana, hayata ve topluma yönelik bir mesajdır. O, kendine özgü dünyasından hayata yön vermek ve insanlığı kurtuluşa erdirmek arzusuyla kopup gelmiştir. İnsanın kurtuluşu, Allah'ın birliğini kavrayıp O'nun iradesine teslim.....
Sayı: 136, Sayfa: 024
Hüzün - Hacı Ali Bayram
Gökten misin, yerden misin ey hüzün. Yeniden göründü, görünmez yüzün. Uzaklardan mısın, buradan mısın, İlk vahyin mekanı, Hira'dan mısın. Can Muhammed'in kokusu var kokunda, Bedenine can gelsin biraz dokun da. Dokun, dokun ki sarsılsın bu fakr can, Bir ucu gurup olsun, bir ucu tan. Kutba ayrıls.....
Sayı: 136, Sayfa: 025
Muhterem Sâdık Dânâ Efendi Hazretleri ile Sohbet... (6) "Seyrü Sülûk Görmeyince..." - Sâdık Dânâ
-Efendim geçen sayımızdaki sohbette hacla başladık, Muhterem Sami Efendi Üstadımızla bereketlendi. Bu gün müslümanların, bir müslümanca yaşama problemi var. Yani ele, dile, göze sahip olamama problemi var. İş hayatında bir takım problemler... İzin verirseniz bu konu üzerinde sohbet edelim biraz. Bu, İslâm'ı yaşama problemi nereden kaynakl.....
Sayı: 136, Sayfa: 028
Bir Kâdirihâne Vardı - Nesrin Zerey
2 Nisan 1997 Çarşamba akşamı vûku bulan yangın haberini gazeteler, "Hacı Pîrî Camii yandı.", "Tarih yok oldu.", "Dört asır dört saatte kül oldu." gibi başlıklarla verdiler. Kimileri pek önemsemeden, sıradan olaylar cümlesinden karşılarken, bazı kimselerin ise o tarih hazinesi, Türk tekke geleneklerinin yaşatıldığı irfan ocağı ile birl.....
Sayı: 136, Sayfa: 031
Kabz ve Bast - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kabz ve bast; "tutulma ve açılma" anlamına gelen; "havf ve recâ"nin üstünde, "heybet ve üns"ün altında yer alan iki mânevî hâldir. Bu yüzden kabz ve bastı anlatırken söze önce "havf ve recâ"dan başlamak gerekir. Havf korku, recâ ise ümid demektir. Ehl-i sünnet inancına göre imanın sahih olabilmesi için gerekli sekiz şarttan birisi imanı.....
Sayı: 136, Sayfa: 033
Gönlümdeki Deniz - Mustafa Necati Bursalı
EY YUNUS Kimi insan vardır ki, peteklerde bal arar. Kimi taze papatya, kimi bir nihâl arar. O güzeller güzeli aşkına yaptı beni, Benim gönlüm, ey Yunus, âlemde visâl arar! USANDIK Hep tersine çalışır, bu başlardan usandık. Şerîata atılan bu taşlardan usandık! Ey Hira güvercini,.....
Sayı: 136, Sayfa: 034
Büyük Meydandan Öteye - İdris Arpat
Büyük meydanda insanlar kendilerini "büyük makâm"a, Yüce Yaratıcı'"ya beğendirmek durumunda olduklarına göre, sâfiyet ve sâmimiyet fevkâlâde önem kazanmaktadır. Bu meydan, şan ve şöhretin geçer akçe olduğu meydanlara benzemiyor. Bu meydân, kâlb-i selîmini eline alıp gösterebilme meydanıdır, "çıkar ve ün pazarı" değildir. .....
Sayı: 136, Sayfa: 035
Amerika'da Bir Mescid İçin... - Altınoluk
Bismillahirrahmanirrahim Sizlere dünyanın öbür ucundan, selam ve iyi dileklerle mektubuma başlıyorum. Senelerdir aşınmış olan Türkçem ile yapacağım kusurları bağışlamanızı rica ederim. Bundan dört sene önce idi, ağır bir hastalığın, mucize kabilinden iyileşmesinin ardından Haziran ayında Türkiye'ye annemi ziyarete gitmek üze.....
Sayı: 136, Sayfa: 036
Mısır Gezi Notları - Dr. Sedat Cereci
Afrika kıtasında, ama muhayyilemizdeki Afrika görüntülerine pek de benzemeyen bir ülke Mısır. Evet çöl var, develer var, koyu tenli insanlar var, sıcak var fakat yine de farklı. Afrika'yla Avrupa arasında bir yerde Mısır. Tıpkı Türkiye'nin konumu gibi. Biraz kendisi, biraz değil. Biraz yerli, biraz yabancı. Biraz içten, biraz sonradan görmüş.....
Sayı: 136, Sayfa: 038
İslam Düşüncesi Konferansı - Halit Çalış
Tesbitler, Tenkidler, Teklifler... Gündelik sun'i gündemlerin zihinlerimizi abluka altına aldığı ve medyanın yönlendirmelerine göre tavır sergilemeye yöneldiğimiz bir ortamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "II. Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı" bize, gerçek gündemimizin ne olm.....
Sayı: 136, Sayfa: 040
FIS Temsilcisi Kamareddin Hırban ile Cezayir'deki Katliamlar Üzerine... "Canilerin Başı Cunta" - Altınoluk Röportaj
İslâmî Selâmet Cephesi FIS'ın kazandığı 1991 seçimlerinden beri Cezayir kaos ortamından kurtulamıyor. Hemen her gün ülkenin bir yerinde meydânâ gelen patlamaların ve katliam haberlerinin sonu gelmiyor. Uluslararası haber ajanslarının tüm dünyaya geçtiği, onlarca insanın ölüm haberleri artık sıradan bir hadise haline gelmiş durumda. Cezay.....
Sayı: 136, Sayfa: 041
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Kriz Yayınının Batı Ucunda Bir İslam Ülkesi FAS Fas Neresidir? Fas, Arap Dünyası'nın batısında ve Afrika kıtasının kuzeybatı ucunda yer alır. Bu sebeple Mağrib (Gün Batısı) ülkeleri adı verilen üç ülkeden (Fas, Tunus ve Cezayir) birisidir. Ayrıca Büyük Mağrib (Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve Moritanya) den.....
Sayı: 136, Sayfa: 046
İbn Arabi Derneği Yöneticileri ve Batılı İlim Adamları ile... "Batı'da İbn Arabi Sevgisi" - Altınoluk Röportaj
Avrupa ülkelerinde tasavvufa karşı büyük bir ilgi var. Çeşitli dernek ve kuruluşlar gerek irşad gerekse fikri faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlardan birisi de İbn Arabi Society (derneği). Sözkonusu dernek İbn Arabi'nin eserlerinin Avrupa dillerine çevrilmesi ve onun görüşlerinin büyük kitlelere ulaşması için faaliyet gösteriyor. 5-6 Nisan tar.....
Sayı: 136, Sayfa: 049
Ayın Notları - Altınoluk
Gerilimin Kilometre Taşları 28 Şubattaki Millî Güvenlik Kurulu toplantısı ile başlayan süreçte gerilim artarak devam ediyor. Ülke her gün dünü aratan gerilimler yaşıyor. Toplumda müthiş bir tedirginlik hakim. "Yarın ne olacak?" sorusu, ülkenin en sade insanlarının yüreğini sıkıyor. İsterseniz geçen günlerin gerilim atmosferin.....
Sayı: 136, Sayfa: 052