İHL - Kendi Çocuklarımızı Yiyecek miyiz?
Takdim - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Mayıs sayımız elinizde. Zengin bir sayı bu, dolu dolu. Kapak konumuz, mart ve nisan aylarında Türkiye gündeminin aşağı-yukarı birinci sırasını işgal eden bir konu: İmam Hatip'ler... Millî Güvenlik Kurulu'nun "İrticaya karşı tedbirler paketi"nden çıkan "8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim", top.....
Sayı: 135, Sayfa: 001
Bu Çocuklar Bizim - Ahmet Taşgetiren
 İmam Hatipler konusunu anlamak, Türkiye'yi anlamaktır. Bakin nasıl? İmam Hatiplerle ilgili meselenin en temelinde şöyle bir soru yatıyor: - İslâm bu ülke ve devlet için nedir? Vazgeçilmez bir değer mi, halledilmesi gerekli bir problem mi? Bunun peşinden de hemen su sorular geliyor: - İslâm Vazgeçilmez bir değerse, İslâm'.....
Sayı: 135, Sayfa: 003
İnsan ve Eğitim - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
 İnsanı yaratan,[1] ona Kur'an'ı ve bilmediği şeyleri öğretip[2] doğru yolu gösteren, Allah'tır.[3] İnsan,dünyaya hiçbir şey bilmez haldegelir. O, hayatta kendisi için gerekli olan bilgileri sonradan öğrenir. İnsanın bu durumu, Kur'an'da şöyle belirtilir: "Sizi analarınızın karnından, hiçbir şey bilmez.....
Sayı: 135, Sayfa: 005
Gönlümdeki Deniz - Mustafa Necati Bursalı
HANİ İNSAF? Atılır zaman boyu, taslar bize, lâf bize. Kâfire hoşgörü var: Yok vefâ, yok af bize. Canimin pamuğuna kibrit tutar elleri, Ey gül, bu ham adamlar, etmez hiç insaf bize!.. EY INSANLAR Dövüş, kavga, kin, nefret, hiç sevmek yok mu? Kustun ve çekip gittin, bir daha gelmek yok m.....
Sayı: 135, Sayfa: 006
İHL'ye Bilinçli Komplo - Altınoluk
28 Şubat'ta Yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme getirilen 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasıyla liselerin orta kısımları kapatılarak ilköğretimin 8 yıla çıkarılması gündeme gelmişti. Tartışma 8 yıllık zorunlu Eğitimin nasıl olacağı konusunda düğüml.....
Sayı: 135, Sayfa: 007
Zoraki Değil, Özendirici Eğitim - Prof. Dr. Ramazan Özey
Sekiz yıllık zorunlu eğitim, ülkemizin fiziki, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik acıdan ayrı ayrı ele alındığında, gerçekçi değildir. Bu değerlendirmeler şöyle sıralanabilir: 1. Türkiye, Fiziki acıdan araştırıldığında, sekiz yıllık Eğitimin uygulanması mümkün değildir. Yerleşme birimi olarak, 100'e yaklaşan İl merkezi, 1000'e yakla.....
Sayı: 135, Sayfa: 008
Doç. Dr. Halis Ayhan'la Eğitim, Din Eğitimi ve İHL Üzerine... "İ.H.L. Başarılı bir Model" - Altınoluk Röportaj
Doç. Dr. Halis Ayhan Kimdir? 1944 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri ve Yozgat'ta tamamladı. Konya yüksek İslâm Enstitüsü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. Kayseri yüksek İslâm Enstitüsü'nde Din Psikolojisi ve Pedagojisi öğretim görevlisi olarak bulundu. Ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakü.....
Sayı: 135, Sayfa: 009
Fırça - Ekrem Bektaş
Bir insana kırk gün "deli" dersen, deli olurmuş... Olur olur... Aslında yirmi gün sonra belirtiler baslar; otuz günden sonra delilik kendini gösterir ve otuzbeşinci günden sonra artık geri dönüş yoktur. Kırkıncı gün tamam... (Gayr-i İlmî bir tesbit) Kırk günden sonra daha başka şeyler olur ama bunun konumuzla ilgisi yok... Am.....
Sayı: 135, Sayfa: 010
Haremeyn İkliminde... - Nesrin Zerey
İsmi pâk, cismi pâk Fahr-i Âlem Efendimizi (s.a.) âguşuna alan Medine, toprağı tertemiz, havası tertemiz, şehirlerin en seçkini, sükûnet, huzur ve şifâ bahsedenidir. Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz, Mekke'den hicret ederken duaları, "İlâhi! Madem ki beni sevdiğim yerden çıkardın, kendi sevdiğin yerde iskân et." olmuştur. 1997 yılı.....
Sayı: 135, Sayfa: 015
Riyâzüs-Sâlihîn'den Seçmeler - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Prof. Dr. M.Yaşar KANDEMIR, Prof. Dr. İsmail L.CAKAN ve Doç. Dr. Raşit KUCUK hocaların Erkam Yayınevi için hazırladıkları Riyazussalihîn tercüme ve şerhinden her ay okuyucularımıza bir bolum sunmak istiyoruz. İlk hadisimiz M. Yasar KANDEMIR hocamızın yaptığı "İhlâs ve Niyet" bolümden alınmıştır. M.....
Sayı: 135, Sayfa: 019
Seyyidü'l-İstiğfâr - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Teknik gelişmelerin hızla ilerlemesi bizi çok sevindiriyor. Zira yeni buluşlar bize yeni imkânlar getiriyor. Böylece hayat biraz daha kolaylaşıyor; insanlar daha çok şey öğrenip dünyayı daha iyi tanıyor. büyük hayranlık duyduğumuz bu hızlı gelişme ve değişme, doğrusu bize pek hoş geliyor, gönlümüzü gönendirmeye yetiyor. Acaba gerçekten hal.....
Sayı: 135, Sayfa: 020
Zikrullah - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Gündüzün iki tarafında gecenin yakın saatlerinde namazı dosdoğru kil. çünkü hasenât, seyyiatı giderir. Bu, hakki zikredenlere güzel bir öğüttür." (Hud Sûresi, 114) Hasenâtın ahseni, tâatların efdali Allah hakkında ilim sâhibi olmak ve O'nun tevhidinin yolunu bilmek ve nefsin hevasına muhalefet etmektir.....
Sayı: 135, Sayfa: 022
Fahr-i Kâinât -Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-'in Dünyâyı Şereflendirmesi - Osman Nûri Topbaş
Ol Seyyidü'l-kevneyn Muhammed Mustafa'ya salevât!.. Ol Rasûlu's-sekaleyn Muhammed Mustafa'ya salevât!.. Ol Imâmu'l- Harameyn Muhammed Mustafa'ya salevât!.. Ol ceddü'l-Haseneyn Muhammed Mustafa'ya salevât!.. Zaman, insanin en mühim sermâyesi.....
Sayı: 135, Sayfa: 023
Peygamber Itrı - Mehmed Aslan
Hazret-i Muhammed (S.A.V.)in bir Hadis-i Şeriflerinin doğurduğu düşünceler. I. DURULUK ZİRVESİ Onun çocuk temizliği Duruluğun ta kendisi! Beserin gözü, gözlüğü, İki cihan efendisi! Takvasından Rabbi razı. Yüz nuru dolanır arzı. İlim-irfan kılavuzu,.....
Sayı: 135, Sayfa: 026
Muhterem Sâdık Dânâ Efendi Hazretleri ile Sohbet... (5) "Müslüman Dâima Kurtarıcı Olacak" - Sâdık Dânâ
- Bu sohbetimize Hac hasretinizden başlasak efendim. Önceki sohbetimizde o hasreti bir nebze ifade etmiştiniz. Bu seneniz burada geçiyor, biraz duygularınızı anlatır misiniz efendim? - Hakikaten hac çok mühim bir ibadet. İmâm-i Âzam efendimiz kırkbir kere, başka bir rivayete göre elliüç kere hac ettiler. Ama uçakla mi?.....
Sayı: 135, Sayfa: 028
Osman İbni Maz'nun -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Medine Vefat Eden İlk Muhacir Osman İbni Maz'un radiyallahu anh Medine'de vefat eden ilk sahâbî... Bakî kabristanlığına defnedilen ilk muhacir... Mâbedi hayat olan bir âbid zâttır. O, ilk Müslümanlardandır. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Dâru'l-Erkam'a yerleşmeden önce Islâmla şereflendi. cahiliye dö.....
Sayı: 135, Sayfa: 033
Cem' ve Fark - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Cem' herşeyi Allah'tan bilerek halkı yok, Hâlık'ı var görme hali. Cem' toplamak, dikkat ve iradeyi bir noktaya teksif etmek demektir. Cem' fark (veya tefrika) ile birlikte kullanılır. Ruh, ilâhi güzelliği (cemâl-i ilâhhi) seyre dalınca, zât-ı ilâhi nurunun galebesi karşısında eşyayı birbirinden ayıran aklın nûru söner, böylece hakkın o.....
Sayı: 135, Sayfa: 034
Ruhun Yolculuğu - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Dur biraz dinle yolcu! Bu yolun bir son ucu Sonsuzda son bulacak Damla derya olacak Milyarca yıldan beri Sürer ruhun seferi Durmaz aslını arar Her gelenden yol sorar O ezelî seyyahı Yakmakta aşkın âhı Tıpkı pervane gibi Yahut Mevlânâ gibi Hasretle döner d.....
Sayı: 135, Sayfa: 035
Büyük Buluşma - Şerif Benekçi
1417 Hicrî yılının hac mevsimi de geride kaldı. Binlerce bahtiyar insan, bir farizayı yerine getirmek gayesiyle, içinde bulundukları coğrafyada yasayan din kardeşlerini temsilen -kimileri bulut kümelerini, kimileri kum tepelerini, kimileri de mavi suları asarak- kutsal topraklara ulaştılar. Yerkürenin her noktasından hac için .....
Sayı: 135, Sayfa: 036
Avarif / Tasavvufun Esasları - Ali Büyükçapar
Şihâbuddin Ömer 27 Ocak 1145 tarihinde İran'ın Irak-i Acem bölgesinin kuzeybatı bölümünde yer alan Cibâl eyaletine bağlı Zencan'ın bir kasabası olan Sühreverd'de doğmuş ve oraya nisbetle meşhur olmuştur. Sühreverdi'nin yasadığı donem İslâm dünyasının siyasi istikrarsızlıklarının çok olduğu bir devirdir. Nizamiye medresesinin yanılıra Is.....
Sayı: 135, Sayfa: 037
Kuruluş ve Fetih Destanı'ndan - Cahit Tanyol
Fethin 544. Yıldönümüne Armağan... / KURULUŞ VE FETİH DESTANI'ndan EYLEM FATİH Yaşını düşündüm yaşımdan utandım Başını düşündüm başımdanutandımSULTAN MURAD'IN ÖLÜMÜ Edirne'de Bir ulu çınar ağacı gibiKendi gölgesinde olduVe batan güneşe gömüldüSultan Murad.....
Sayı: 135, Sayfa: 038
Prof. Dr. Cevat Babuna ile "Kopyalama" Üzerine... "Ruh Kopyalanmaz" - Altınoluk Röportaj
Prof. Dr. Cevat Babuna Kimdir? 1950 yılında İstanbul Tip Fakültesi'nden mezun oldu. 1954-1959 yıllarında Chicago Üniversitesi ve Nordwestern Üniversitesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı. 1960 yılında yurda dönerek İstanbul Tip Faktültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. da akademik kariyere girdi. 1965'.....
Sayı: 135, Sayfa: 041
Genetik Kopyalama - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Allah'a, dine, madde ötesine inanmayan veya inancı gevsek olanlar devamlı bir bekleyiş içinde oluyorlar ve Auguste comte'un yıllarca önce ileri sürdüğü kehanetinin; yani dinin yerini bilimin alacağı günün gelmesini bekliyorlar. İlim adamları bir buluş yaptıklarında veya bilim ile teknoloji elele vererek insanin aya ayak basması gibi bir ol.....
Sayı: 135, Sayfa: 044
Munawar Ahmed Anees'in Görüşleri... "İnsan Klonları ve Allah'ın Emaneti" - Munawar Ahmad Anees
Geleceğimizin üzerinde bir hayalet kol geziyor. Bilim tarafından kodu çözülüp insan hayatinin Kopyasını çıkarmak için kullanılan filogenetik geçmişimizin hayaleti bu. önceki bütün insan kültürleri için bilinmez olan, insan klorlama yoluyla bilinebilir hale gelmiştir. Jerry Hall ile Robert Stillman'ın George Washington Üniversitesi'nde g.....
Sayı: 135, Sayfa: 046
Prof. Dr. Asım Cenani'nin Görüşleri... "Kopyalama Yaratmak Değildir" - Asım Cenani
Asim Cenani Kimdir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tip Fakültesi tıbbî Biyolojik Bilimler Baskani ve GETAM(Genetik Terotoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) müdürü olan Asim Cenani 1931 Gaziantep doğumludur. 1970 yılında Pediotri Doçenti oldu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tip Fakültesi çocuk kliniği .....
Sayı: 135, Sayfa: 049
Allah'a Başkaldırışın Zirvesi - Dr. Kemal Sayar
Genetik çalışmalar ve klonlama ile ilgili, farklı yerlerde çok sayıda yazılar yayımlandı. Bu konuda hazırlanmış ilginç makalelerden biri de İzlenim Dergisi'nde yayımlandı. Dr. Kemal Sayar'ın İzlenim Dergisi'nin 31. sayısında yayımlanan Biyolojinin Krallığı isimli doyurucu ve ufuk açıcı makalesinden bazı bölümleri aşağıda yayınl.....
Sayı: 135, Sayfa: 051
Niçin Hep Çıkmazdalar?.. - Mahmud Rifat Kademoğlu
Konusu doğal olayların tahlili ve anlaşılmasından ibaret olan fizik ve kimya gibi pozitif bilimlerde insanların faydalandığı somut başarılara ulaşmak; bu sahalarda elde edilen bilgileri teknolojiye dönüştürerek belirli maddi sonuçlara vardırmak mümkün olabilmektedir. Tip ve psikoloji gibi insani konu edinen daha karmaşık bilim.....
Sayı: 135, Sayfa: 052
Ayın Notları - Altınoluk
İç Siyaset Isındı Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla ortaya çıkan asker uyumlu siyasi karar alma sureci devam ediyor. Muhalefet partilerinin ve Türk İş gibi kuruluşların hükümetten, MGK kararlarını uygulamasını istemelerinden sonra iktidar ortaklarından DYP'li Yalım Erez ve Yıldırım Aktuna merkezli bir grup milletveki.....
Sayı: 135, Sayfa: 054